Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2011:BQ9967

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
25-01-2011
Datum publicatie
01-07-2011
Zaaknummer
HLAR 107/09
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het door het Uitvoeringsorgaan ingestelde hoger beroep wordt gegrond verklaard. De brief van het UO aan de gemachtigde bevatte een fout in de tenaamstelling bij adressering van deze brief. Ten onrechte was niet diens naam vermeld maar de naam van een kantoorgenoot (terwijl de naam van de gemachtigde wel duidelijk uit de aanhef van de brief bleek). Dit is volgens het GHvJ geen grond voor de overschrijding van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ex art.27 eerste lid LAR). Het overschrijden van de beroepstermijn wordt niet verschoonbaar geacht en de aangevallen uitspraak van het GEA wordt vernietigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 107/09

Datum uitspraak: 25 januari 2011

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN

EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

Uitspraak op het hoger beroep van:

het Uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering,

appellant,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 18 november 2009 in zaak nr. Lar 1465 van 2009 in het geding tussen:

[Belanghebbende], wonend in Aruba,

en

Appellant.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 9 april 2008 heeft appellant (hierna: het Uitvoeringsorgaan) een verzoek van [belanghebbende] (hierna: [belanghebbende]) om haar een door haar gewenste medische behandeling buiten Aruba te laten ondergaan afgewezen.

Bij beschikking van 19 juni 2008 heeft het Uitvoeringsorgaan een verzoek van [belanghebbende] om vergoeding van de kosten van een in het buitenland ondergane medische behandeling afgewezen.

Bij beschikking van 2 april 2009 heeft het Uitvoeringsorgaan de door [belanghebbende] tegen die beschikkingen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 18 november 2009 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) het door [belanghebbende] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, de beschikkingen van 9 april 2008 en 2 april 2009 vernietigd en bepaald dat het Uitvoeringsorgaan opnieuw op het verzoek van [belanghebbende] om haar een behandeling buiten Aruba te laten ondergaan beschikt met inachtneming van hetgeen de uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraak heeft het Uitvoeringsorgaan bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 29 december 2009, hoger beroep ingesteld bij het Hof.

De erven van [belanghebbende] hebben een verweerschrift ingediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 november 2010 waar het Uitvoeringsorgaan, vertegenwoordigd door mr. S.E. van Spall, werkzaam in zijn dienst, en de erven van [belanghebbende], vertegenwoordigd door

mr. C.B.A. Coffie, advocaat, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 27, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: de Lar) bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken en gaat die in op de dag na die, waarop de beslissing op het bezwaarschrift is gedagtekend.

Ingevolge artikel 28, eerste lid, voor zover thans van belang, wordt een beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard, indien het is ingediend, nadat de termijn is verstreken.

Ingevolge het derde lid blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op die grond achterwege, indien de indiener aannemelijk maakt dat hij het geschrift heeft ingediend, zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden en het tegendeel daarvan niet blijkt.

2.2. Het beroepschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend.

2.3. Het Uitvoeringsorgaan betoogt dat het Gerecht ten onrechte in de omstandigheid dat de beschikking van 2 april 2009 niet aan de gemachtigde van [belanghebbende] maar aan een kantoorgenoot is verzonden, grond heeft gevonden om de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar te achten.

2.3.1. De beschikking van 2 april 2009 is geadresseerd aan het advocatenkantoor van de destijds gemachtigde van [belanghebbende]. Weliswaar is in de tenaamstelling bij de adressering ten onrechte niet diens naam vermeld, maar die van een kantoorgenoot, maar uit de aanhef van de beschikking blijkt dat deze was gericht aan die gemachtigde. De beschikking is, zoals de gemachtigde van de erven van [belanghebbende] ter zitting heeft bevestigd, op 8 april 2009 door een secretaresse in dienst van het advocatenkantoor in ontvangst genomen.

2.3.2. Onder deze omstandigheden is de overschrijding van de termijn voor het indienen van het beroepschrift niet verschoonbaar. Het was aan de advocaten ten kantore van de gemachtigde om er voor zorg te dragen dat de beschikking tijdig bij hem terechtkwam. Gevolgen van de omstandigheid dat dat, als gesteld, niet is gebeurd, komen voor rekening van degenen voor wie de gemachtigde optrad.

Het betoog slaagt.

2.4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen het Gerecht had behoren te doen, verklaart het Hof het bij het Gerecht ingestelde beroep niet-ontvankelijk.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 18 november 2009 in zaak nr. Lar 1465 van 2009;

III. verklaart het bij het Gerecht in die zaak ingestelde beroep tegen de beschikking van het Uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering, van 2 april 2009 niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, Voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Isenia, griffier.

w.g. Drop

Voorzitter

w.g. Isenia

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 25 januari 2011

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,