Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2011:BQ0639

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
22-02-2011
Datum publicatie
08-04-2011
Zaaknummer
KG 330/09 - H 108/10
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Quantum Trust is in hoger beroep tegen kort geding uitspraak van 22 december 2009. In de bodemprocedure is er 7 februari jl. een tussenvonnis gewezen. Quantum Trust wordt in de gelegenheid gesteld om bij akte het tussenvonnis in het geding te brengen. Hof houdt iedere verdere beslissing aan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Registratienummer: KG 330/09 - H 108/10

Uitspraak: 22 februari 2011

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Vonnis in kort geding

in de zaak van:

de naamloze vennootschap QUANTUM TRUST & LEGAL SERVICES N.V.,

in haar hoedanigheid van vereffenaar van de naamloze vennootschap Third Wave International N.V.,

gevestigd in Curaçao,

oorspronkelijk gedaagde, thans appellante,

gemachtigden: mr. E.E. Rosenstand en dhr. D.E. Mourillon,

- tegen -

1. de naamloze vennootschap VR HOLDING N.V.,

2. de naamloze vennootschap DYNAMIC AIR SPECTRUM N.V.,

3. de naamloze vennootschap CORAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT N.V.,

4. [geïntimeerde sub 4],

5. [geïntimeerde sub 5]

alle gevestigd respectievelijk wonend in Curaçao,

oorspronkelijk eisers, thans geïntimeerden,

gemachtigde: mr. E. Kleist.

Partijen worden hierna Quantum Trust en VR c.s. genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Op 22 december 2009 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, (hierna te noemen “GEA”) tussen partijen in kort geding vonnis gewezen. Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, de procesgang aldaar en de overwegingen en beslissingen van het GEA wordt verwezen naar dat vonnis.

1.2 Quantum Trust is in hoger beroep gekomen van het vonnis door op 29 december 2009 en 5 januari 2010 een akte van hoger beroep in te dienen. Bij afzonderlijke memorie van grieven heeft Quatum Trust drie grieven geformuleerd en toegelicht. Haar conclusie strekt ertoe dat het Hof het vonnis zal vernietigen, de vorderingen van VR c.s. zal afwijzen en VR c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de proceskosten.

1.3 VR c.s. hebben geen memorie van antwoord ingediend.

1.4 Op de daarvoor nader bepaalde dag hebben partijen pleitnotities overgelegd.

1.5 Vonnis is gevraagd en bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1 Het is het Hof bekend dat tussen partijen een bodemprocedure aanhangig is onder nr. AR 2009/1022 en dat in die procedure op 7 februari jl. een tussenvonnis is gewezen. Ingevolge vaste jurisprudentie dient de kort geding rechter zijn vonnis in beginsel af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, zonder daarbij de kans van slagen van een tegen dat vonnis ingesteld rechtsmiddel te betrekken en ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum.

2.2 Quantum Trust zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om bij akte het tussenvonnis van 7 februari 2011 (AR 2009/1022) in het geding te brengen en daarbij haar standpunt ten aanzien van de gevolgen van dit vonnis voor de onderhavige procedure kenbaar te maken.

2.3 Bij het vonnis waarvan beroep is het door Quantum Trust gelegde beslag op alle gelden en geldswaarden die Notariskantoor Kleinmoedig & Naaldijk N.V. en Stichting Derdengelden NKKN ten behoeve van VR c.s. onder zich hadden, opgeheven. Quantum Trust dient zich bij de door haar te nemen akte tevens uit te laten over de vraag wat er na opheffing van het beslag met de beslagen gelden en geldswaarden is gebeurd en in hoeverre zij, gelet daarop, nog belang heeft bij haar (op herleving van dat beslag gerichte) hoger beroep.

2.4 VR c.s. zullen op de door Quantum Trust te nemen akte mogen reageren. Daarbij zullen zij tevens dienen mede te delen in hoeverre zij zich kunnen verenigen met het bij pleidooi door Quantum Trust gedane verzoek om een vonnis in hoger beroep in dit kort geding aan te houden totdat in de zaak AR 2009/1022 (eind)vonnis is gewezen.

2.5 Nu deze procedure een kort geding betreft zal Quantum Trust voor het nemen van de akte onmiddellijk peremptoir worden gesteld. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

BESLISSING

Het Hof:

verwijst de zaak naar de rol van 22 maart 2011 voor akte aan de zijde van Quantum Trust zoals bedoeld in r.o. 2.2 en 2.3 (P1);

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J. de Boer, J.R. Sijmonsma en F.J.P. Lock, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken op 22 februari 2011.