Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2011:BP9823

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
07-02-2011
Datum publicatie
31-03-2011
Zaaknummer
HLAR 018/10
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

In geschil is het verlenen van een directeursvergunning. [Belanghebbende] is in loondienst als werknemer van bedrijf. Daarvoor is geen directeursvergunning vereist, van concrete feiten en omstandigheden die aannemelijk maken dat [belanghebbende] op korte termijn de zaak zelf zal gaan drijven is niet gebleken. Hof oordeelt dat het Gerecht het beroep niet-ontvankelijk had dienen te verklaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 018/10

Datum uitspraak: 7 februari 2011

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN

EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

Uitspraak op het hoger beroep van:

de eilandsraad van het Eilandgebied Sint Maarten, thans: zijn rechtsopvolger de minister van Economische Zaken van Sint Maarten,

appellant,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, van 17 mei 2010 in zaak nr. Lar 101/2009 in het geding tussen:

1. de naamloze vennootschap "The Crew's Nest Bar & Restaurant N.V.", gevestigd op Sint Maarten,

2. [belanghebbende], wonend op Sint Maarten,

en

de eilandsraad van het Eilandgebied Sint Maarten.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 20 mei 2008, aan haar uitgereikt op 13 november 2008, heeft het bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten geweigerd de naamloze vennootschap "The Crew's Nest Bar & Restaurant N.V." (hierna: The Crew's Nest) een zogenoemde directeursvergunning ten behoeve van [belanghebbende] (hierna: [belanghebbende]) te verlenen.

Bij beschikking van 19 augustus 2009 heeft de eilandsraad van het Eilandgebied Sint Maarten (hierna: de eilandsraad) het door The Crew's Nest daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 17 mei 2010 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, (hierna: het Gerecht) het door The Crew's Nest en [belanghebbende] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, die beschikking vernietigd en bepaald dat de eilandsraad opnieuw op het door The Crew's Nest bij hem ingestelde beroep beslist.

Tegen deze uitspraak heeft de eilandsraad bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 21 juni 2010, hoger beroep ingesteld bij het Hof.

The Crew's Nest en [belanghebbende] hebben een verweerschrift ingediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 november 2010, waar de minister van Economische Zaken, vertegenwoordigd door mr. A.O. Muller, advocaat, en The Crew's Nest, vertegenwoordigd door haar bestuurder M.M. Voges, die tevens [belanghebbende] vertegenwoordigt, bijgestaan door mr. E.E.S. Moenir-Alam, advocaat, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ambtshalve overweegt het Hof als volgt.

2.2. Een belanghebbende kan in rechte slechts opkomen tegen een beschikking, indien hij daarbij belang heeft, in die zin dat hij door gegrondbevinding van het door hem ingestelde beroep in een gunstiger positie kan geraken.

2.3. Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Vestigingsregeling voor bedrijven (hierna: de Vestigingsregeling) verstaan deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde besluiten onder zaak elke onderneming, waarin enig bedrijf, door wie ook, wordt uitgeoefend.

Ingevolge het tweede lid, voor zover thans van belang, worden Naamloze vennootschappen en bestuurders van Naamloze vennootschappen steeds geacht een zaak te drijven.

Ingevolge artikel 2 is het verboden:

a. een zaak te vestigen en te drijven of te doen drijven;

b. een zaak te doen vestigen en te drijven of te doen drijven;

c. een zaak over te nemen en te drijven of te doen drijven;

d. een zaak te doen overnemen en te drijven of te doen drijven;

e. een zaak voort te zetten of te doen voortzetten;

f. een zaak ten aanzien van het publiek te verplaatsen;

g. een zaak van aard te wijzigen,

zonder een daartoe strekkende vergunning van het Bestuurscollege.

Ingevolge artikel 5 kan de vergunning worden geweigerd in het belang van de openbare orde en de publieke rust en voorts, indien naar het oordeel van het Bestuurscollege het algemeen belang van het eiland, waarvoor de vergunning is gevraagd, zulks vordert.

Ingevolge artikel 9, eerste lid, staat van iedere beschikking ingevolge deze landsverordening door het Bestuurscollege gegeven, degene, wiens verzoek is afgewezen of wiens vergunning is ingetrokken, binnen veertien dagen na dagtekening van die beschikking, zowel voor de partij, als voor de Kamer van Koophandel, hoger beroep bij de eilandsraad open. Hangende het hoger beroep, behoudt de beschikking van het Bestuurscollege volledige rechtskracht.

2.4. Ter zitting is namens The Crew's Nest desgevraagd verklaard dat [belanghebbende] als werknemer in loondienst van The Crew's Nest is. Daarvoor is geen directeursvergunning vereist. Van concrete feiten en omstandigheden die aannemelijk maken dat [belanghebbende] op korte termijn de zaak zelf zal drijven is niet gebleken.

Onder deze omstandigheden en aangezien hiervan ook overigens niet is gebleken, heeft het Gerecht het beroep van The Crew's Nest en [belanghebbende] ten onrechte niet niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van belang daarbij.

2.5. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen het Gerecht had behoren te doen, zal het Hof het beroep niet-ontvankelijk verklaren.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Sint Maarten, van 17 mei 2010, in zaak nr. Lar 101/2009;

III. verklaart het bij het Gerecht in die zaak ingestelde beroep tegen de beschikking van de eilandsraad van het Eilandgebied Sint Maarten van 19 augustus 2009, kenmerk 7026b/08, niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, Voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Isenia, griffier.

w.g. Drop

Voorzitter

w.g. Isenia

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 7 februari 2011

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,