Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEANA:2009:BK1496

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
Datum uitspraak
26-08-2009
Datum publicatie
29-10-2009
Zaaknummer
EJ54/2005
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Op verzoek van partijen is een deskundige benoemd. Het Gerecht is van oordeel dat daarmee de procedure is afgerond en er geen taken meer zijn weggelegd voor het Gerecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

zittingsplaats Bonaire

Registratienummer: EJ54/2005

Datum uitspraak: 26 augustus 2009

Beschikkingnummer:

BESCHIKKING

inzake

[V]

en

[L]

Beiden wonende te Bonaire

verzoekers

hierna te noemen [V] en [L]

gemachtigde mr. C.A. Peterson

tegen

[G]

wonende te Bonaire

en

de naamloze vannootschap

Antilliaans Buro voor Bouwkundig Advies N.V.

gevestigd te Bonaire

verweerders

hierna te noemen [G] en ABBA

gemachtigde mr. M.G. van Dijk

<b>De procedure</b>

Voor de loop van het geding verwijst het Gerecht naar de volgende stukken:

- de door het Gerecht tussen partijen gegeven en op 17 mei 2006 uitgesproken beschikking en de daarin vermelde stukken,

- de akte van [G] en ABBA van 6 juni 2006

- de brieven van de benoemde deskundige van 2 juni 2007 en 12 januari 2008’

- het e-mail bericht van de gemachtigde van [V] en [L] van 25 januari 2009,

- het schrijven van de gemachtigde van [G] en ABBA van 18 augustus 209 met bijlagen.

<b>De verdere beoordeling </b>

1. Bij hun inleidende verzoekschrift hebben [V] en [L] het Gerecht verzocht een deskundige te benoemen.

2. Bij beschikking van 26 oktober 2005 heeft het Gerecht een deskundige benoemd, die inmiddels ook zijn rapport heeft uitgebracht.

3. Naar het oordeel van het Gerecht is daarmee, gelet op het bepaalde bij de artikelen 176 tot en met 176e Rv het onderhavige verzoek afgedaan en liggen er geen taken meer voor de rechter wat dit verzoek betreft.

4. Bij e-mail bericht van 25 januari 2009 heeft de gemachtigde van [V] en [L] verzocht om in de hoofdzaak vonnis te wijzen. Dat is echter in het kader van dit, inmiddels afgedane verzoek, niet aan de orde.

5. Het ligt nu op de weg van partijen om in een afzonderlijke procedure al dan niet gebruik te gaan maken van het door de deskundige uitgebrachte rapport. Zij dienen dan hun eventuele bezwaren tegen en/of vragen over de inhoud van dat rapport in die afzonderlijke procedure aan de orde stellen.

6. In het kader van de hoofdprocedure kunnen partijen dan aan de orde stellen of nog nadere informatie van en/of beantwoording van vragen door de deskundige noodzakelijk is.

7. Op grond van het vorenstaande zal het Gerecht verstaan dat door toewijzing van het verzoek bij beschikking van 26 oktober 2005 en de daarop gevolgde beschikking van 17 mei 2006 het verzoek als afgedaan moet worden beschouwd.

<b>Beslissing</b>

Het Gerecht:

Verstaat dat door toewijzing van het verzoek bij beschikking van 26 oktober 2005 en de daarop gevolgde beschikking van 17 mei 2006 het verzoek als afgedaan moet worden beschouwd.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.