Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEANA:2009:BH1543

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
Datum uitspraak
15-01-2009
Datum publicatie
02-02-2009
Zaaknummer
EJ 589 van 2008
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Op basis van de arbeidsovereenkomst staat vast dat partijen hebben beoogd een met betrekking tot de arbeidsovereenkomst tussen hun bestaand geschil voor te leggen aan dit gerecht (Gerecht eerste aanleg op Curaçao). Aangezien de arbeid in Nederland wordt verricht en de werknemer in Nederland woont, maakt ongeschreven interregionaal bevoegdheidsrecht het gerecht onbevoegd kennis te nemen van het ontbindingsverzoek ondanks de voor het ontstaan van het geschil gemaakte forumkeuze, nu werkgeefster het verzoek heeft ingediend en werkneemster niet akkoord gaat met het Nederlands-Antilliaanse forum. Dit omdat het algemene uitgangspunt van de wetgever is dat de werknemer als doorgaans zwakkere partij bij de arbeidsovereenkomst dient te worden beschermd en die komt de werknemer ook toe bij zijn processuele belangen als de onderhavige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0108
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: EJ 589 van 2008

Datum uitspraak (bij vervroeging) 15 januari 2009

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Zittingsplaats Curaçao

BESCHIKKING

In de zaak van:

de naamloze vennootschap,

Global E-Trading N.V.,

gevestigd op Curaçao,

verzoekster,

gemachtigde: mr. L.N. Asjes,

tegen

[werknemer],

wonende in Nederland te Amsterdam,

verweerster,

gemachtigde: mr. P.J.L.J. Duijsens

Partijen worden hierna werkgeefster respectievelijk werkneemster genoemd.

1. Het procesverloop

Werkgeefster heeft op 2 december 2008 een verzoekschrift ingediend, waarin zij het gerecht verzocht heeft de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen, bestaande uit verandering in de omstandigheden, met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder toekenning van enige vergoeding aan werkneemster. Bij faxbericht van 17 december 2008 heeft de gemachtigde van werkneemster gesteld dat dit gerecht niet bevoegd is kennis te nemen van het ontbindingsverzoek. Hij heeft deze stelling gemotiveerd door er op te wijzen dat werkneemster in Nederland werkzaam is en dat de werkgever van werkneemster GET BV was en dat het juist werkgeefster is die op Curaçao is gevestigd en dat voor het overige de bedrijfsactiviteiten in Nederland plaatsvinden. Het Gerecht heeft dit verweer opgevat als een exceptief verweer en heeft werkgeefster in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk te reageren. Daarvan heeft werkgeefster gebruik gemaakt door op 13 januari 2009 een akte nemen. Partijen is aangezegd dat het gerecht op 22 januari 2009 een beschikking zal geven. De uitspraak daarvan is bij vervroeging bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist, staat tussen partijen vast dat werkneemster op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van werkgeefster en dat zij de overeengekomen werkzaamheden in opdracht van werkgeefster in Nederland (Amsterdam) verricht.

2.2. Partijen zijn onder meer het volgende overeengekomen:

<i>“If we have any dispute or argument arising under this Agreement or relating to the consulting relationship it will be settled exclusively by arbitration before the Court of the Netherlands Antilles on Curaçao.”</i>

Hoewel het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een dergelijke vorm van “arbitrage” niet kent, legt het gerecht deze bepaling aldus uit dat partijen beoogd hebben een met betrekking tot de arbeidsovereenkomst tussen hen bestaande geschil (exclusief) voor te leggen aan dit gerecht (forumkeuze).

2.3. Aangezien de arbeid in Nederland wordt verricht en de werknemer in Nederland woont, maakt ongeschreven interregionaal bevoegdheidsrecht het gerecht onbevoegd kennis te nemen van het ontbindingsverzoek ondanks de vóór het ontstaan van het geschil gemaakte forumkeuze, nu werkgeefster het verzoek heeft ingediend en werkneemster niet akkoord gaat met het Nederlands-Antilliaanse forum. Hierbij heeft het gerecht mede gelet op het algemene uitgangspunt van de Nederlands-Antilliaanse wetgever dat de werknemer als doorgaans zwakkere partij bij de arbeidsovereenkomst dient te worden beschermd. Die bescherming komt de werknemer ook toe bij zijn processuele belangen als de onderhavige.

2.4. De slotsom is dat het gerecht zich onbevoegd zal verklaren van het verzoek kennis te nemen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal werkgeefster de kosten van de procedure dienen te dragen.

3. De beslissing

Het gerecht:

verklaart zich onbevoegd van het verzoek kennis te nemen;

veroordeelt werkgeefster in de kosten van de procedure gevallen aan de zijde van werkneemster, tot op heden begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mr. Polkamp en bij vervroeging op Curaçao in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2009 in aanwezigheid van de griffier.