Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAM:2021:85

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Datum uitspraak
31-08-2021
Datum publicatie
14-09-2021
Zaaknummer
SXM202000549
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vermogensrecht. Overeenkomst van aanneming m.b.t. motorjacht. Retentierecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

Zaaknummer: SXM202000549

Vonnis d.d. 31 augustus 2021

inzake

de rechtspersoon naar het recht van de Staat Florida (USA)

YACHT ASSIST INC.,

gevestigd in Sint Maarten,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

hierna: Yacht,

gemachtigde: dhr. E.I. MADURO,


tegen

de rechtspersoon naar het recht van de Republiek van de Marshall Eilanden

MOONLIGHT YACHTING LTD.,

gevestigd te Ajeltake Island,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

hierna: Moonlight,

gemachtigde: mr. M.O. KORTENOEVER, mr. C.W. WASIELA.

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met producties, op 23 juni 2020 ontvangen,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie tevens van antwoord in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie tevens repliek in reconventie,

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie met producties,

 • -

  de akte uitlating producties.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

In oktober 2019 hebben partijen met elkaar contact gelegd. Op verzoek van Moonlight heeft Yacht een inspectierapport d.d. 25 oktober 2019 opgesteld over de gebreken aan het motorjacht Eclipse. Dat is sinds 2018 eigendom van Yacht en bestemd voor charter cruises. Het rapport kent 20 bladzijden met foto’s en per onderdeel van de Eclipse wordt het gebrek en de voorgestelde oplossing beschreven. Pagina 20 bevat de volgende tekst:

“Eclipse October 25, 2019

Charter: In speaking with [A] she is looking to have the boat on charter for the Christmas, New Year period.

Timing: To keep [A]’s schedule and have the boat ready I would have to start working on board Monday November 4, 2019. The work would be scheduled around the charter period as items will have to be put on priority lists to have the boat ready on time.

Crew: I have crew available to start on each area on Monday November 4, 2019

Master work list: This would be developed along with a 2 year maintenance plan for the vessel during this work period.

I look forward to your thoughts.”

2.2.

Bij e-mail van 26 oktober 2019 bericht Moonlight aan Yacht onder andere: “OK Go ahead and I approve the plan on two years, the boat was not perfect but have been bad maintained during this last month. (…) Do you think that we could be in correct condition at Anguilla show if Ann want to do that?”.

2.3.

Per e-mail van 27 oktober 2019 stuurt Yacht aan Moonlight “the Yacht Management outline for your review” toe. Daarin staat onder andere dat Yacht een dagelijks rapport zal opstellen met foto’s van de voortgang van de werkzaamheden. Verder worden de tarieven vermeld en dat er elke week over de voorgaande week wordt gefactureerd.

2.4.

Op 28 oktober 2019 stelt Yacht een gedetailleerd rapport op met 93 foto’s waarin de staat van de boot uitgebreid wordt beschreven. Kort gezegd: de Eclipse heeft meerdere ernstige en minder ernstige gebreken wat betreft machinerie, relingen, pompen, exterieur enz. De laatste regel: “There is a lot to do but we will get the boat back where it should be.”

2.5.

Begin november 2019 gaat Yacht aan de slag, stuurt zij facturen aan Moonlight en ontvangt zij betalingen van Moonlight. Tot 16 januari 2020 betaalt Moonlight de facturen van Yacht. Daarna niet meer. Yacht heeft op enig moment haar werkzaamheden voor Moonlight gestaakt.

2.6.

Op 10 januari 2020 antwoordt Yacht per e-mail aan Moonlight: “I am pushing for the end of January to have the boat at a point where we can make a schedule. I have discussed this with Ann so we are all together.”

2.7.

Op 29 januari 2020 vindt onder andere de volgende mailwisseling tussen partijen plaats:

Moonlight: “Stewart, now I need a date for delivery with all technical problems resolved and layout perfect.”

Yacht: “I have all the contractors scheduled to go to complete the boat and paid the deposits where I could but need money to complete. I had to stop FKG, painter and several others due to needing money. Please confirm you have received the financial spread sheet for the contractors which I sent to you December 11, 2019 and the follow up sheet December 29, 2019. Once we have the funds in place a scheduled completion date can be established.”

2.8.

Op 31 januari 2020 stuurt Yacht een “updated budget sheet” voor de maand februari 2020 aan Moonlight. Het gaat om een bedrag van USD 151.000,00.

Moonlight is ook eigenaar van de Sea Fox 266 (hierna ook: “Sea Fox”); een veel kleinere motorboot. Deze boot is in opdracht van Moonlight van Fort Lauderdale in Florida naar Sint Maarten verscheept. Yacht Assist en/of Four Star hebben de Sea Fox conform afspraak op 3 januari 2020 naar de scheepswerf Bobby’s Mega Yard in Sint Maarten gebracht.

2.9.

De Sea Fox is door Yacht Assist op grond van een schriftelijke overeenkomst tussen Yacht en Best Boat (een werf op Sint Maarten) met ingang van 24 januari 2020 in bewaring gegeven aan Best Boat te Sint Maarten.

2.10.

Bij e-mail van 15 maart 2020 bericht Yacht Assist aan de gemachtigde van Moonlight:

“(..)

Thank you for your letter letting us know your concerns. However, Moonlight has been invoiced every Monday as well as daily report on the daily progress of the boat. If at any time over the past twelve week these issues have been a concern they should have been addressed immediately. The work that is in question was supervised by his captain … and the chief stewardess … and at no time was there any questions as to the scope of the work that was being performed. As for items not being provided, we request a written request of the items that we did not provide.

As of yesterday, March 14, 2020 [directeur van Yacht] 1 and [B] has a meeting to discuss the concerns in your letter and attempt to resolve these issues. [B] is requesting that we settle at $ 10,000 and that we would pay [3 medewerkers] totaling approximately $ 13,250. This number is not acceptable as the current total due to Yacht Assist is $ 50,569.26 (…) Yacht assist will agree to settle at $34,000 with proof of payment from [B] to [3 medewerkers] After final payment is made to Yacht Assist all items will be returned (parts in SXM, Sea Fox, and items in FLA) to Moonlight.”

2.11.

In de Statement van 11 mei 2020 van Yacht is een ten laste van Moonlight openstaand saldo vermeld van US $ 62,426.38. Ondanks sommaties van 24 maart 2020 en 27 mei 2020 is dit bedrag niet betaald. Het gaat om 8 facturen over de periode 8 januari 2020 tot en met 5 mei 2020.

2.12.

Op grond van verlof van dit Gerecht van 25 mei 2020 heeft Yacht conservatoir beslag gelegd op de Sea Fox.

2.13.

Op 25 augustus 2020 heeft de door Moonlight ingeschakelde expert (een “registered surveyor”) een uitgebreid rapport opgesteld. Bij de opstelling van dit rapport is Yacht niet betrokken geweest. Het rapport ziet op de kwaliteit van de door Yacht verrichte werkzaamheden waarbij de door Moonlight gefactureerde bedragen tegen het licht worden gehouden. Onder het kopje “VIII – Preliminary conclusions” wordt de volgende conclusie weergegeven:

“We analyzed all the invoices and classified them by type of service. We have observed inconsistencies and abuses pertaining to the hours of work invoiced by the company. These abuses are unrelated to the actual work and the various operations actually carried out on this vessel. YACHT ASSIST does not provide any details regarding the materials and supplies used for the refurbishment of the vessel on its invoices.

It should also be noted that superfluous services not related with the reality of the operations have also been invoiced. Finally the majority of the work undertaken had never been completed. The workers confined themselves to disassembling devices and equipment to immobilize the ship. As a result, it was not possible for the owner to take delivery of the work.

In our opinion, the responsibility of the company YACHT ASSIST (…) seems to be largely engaged because of the overbilling of hours of work but it is impossible to determine a precise amount since the invoices are not detailed and evasive when the nature of the work carried out.”

2.14.

In het rapport worden twee schadebedragen genoemd, te weten

“differential between the hours invoiced by Yacht Assist and the hours evaluated for this work: ($ 57,697.50 - $ 22,680.00) + ($ 127,809.50 - $ 67,200.00) = $ 95,627.00

amount of loss of accessories and missing devices: $ 65,000.00 (see below document no. 4: List of equipment and devices missing from the vessel (12 pages) estimated by us and the ship’s captain attached to this report.” Totale schade USD 160,627.00.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Yacht vordert dat het Gerecht, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de volgende beslissingen neemt:

“gedaagde te veroordelen om aan eiseres te betalen het bedrag van US$ 62.436,38, thans vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad US$ 9.363,96 en de wettelijke rente vanaf de dag der verschuldigdheid van de respectievelijke facturen, zulks tot en met de dag der algehele voldoening”,

met veroordeling van Moonlight in de proceskosten.

3.2.

Moonlight vordert dat het Gerecht, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de volgende beslissingen neemt:

 1. Yacht te veroordelen tot betaling van USD 85.120,00 aan Moonlight op basis van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 januari 2020;

 2. het conservatoir beslag op te heffen en Yacht te bevelen de Sea Fox af te geven en verder niets te doen dat de daadwerkelijke afgifte tegenwerkt of verhindert, binnen 1 dag na betekening van dit vonnis en op verbeurte van een dwangsom;

 3. Yacht te veroordelen tot teruggave van alle onderdelen die zijn opgenomen in het deskundigenrapport van dhr. Rabardy, binnen 1 dag na betekening van dit vonnis en op verbeurte van een dwangsom;

 4. Yacht te veroordelen tot schadevergoeding nader op te maken bij staat ex artikel 612 Rv met betrekking tot de Sea Fox;

 5. Yacht te veroordelen in de kosten van het deskundigenrapport van [de surveyor] gesteld op Euro 4.100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het te wijzen vonnis;

 6. Yacht te veroordelen in de proceskosten en de wettelijke rente daarover.

3.3.

Partijen concluderen tot niet-ontvankelijk verklaring van de ander in diens vorderingen, dan wel dat het Gerecht de vorderingen afwijst.

3.4.

Kort en zakelijk weergegeven legt Yacht, met inachtneming van de vaststaande feiten, de volgende argumenten aan haar vorderingen ten grondslag in het verzoekschrift en verweert zij zich tegen de reconventionele vordering van Moonlight als volgt. Er is sprake van “een dienstverleningsopdracht” van Moonlight aan Yacht. De Sea Fox is een tender die door Yacht in het kader van deze opdracht is gekocht ten behoeve van de Eclipse. Elke week stuurde Yacht de afgesproken updates naar Moonlight. Omdat betaling uitbleef is Yacht gebruik gaan maken van haar retentierecht op de Sea Fox en op onderdelen van de Eclipse die zij onder zich had. In haar conclusie van repliek wordt verder aangevoerd dat tot en met december 2019 Moonlight nooit enige klacht heeft geuit. Ook dat de kapitein en de eerste stewardess van de Eclipse toezicht hielden op de werkzaamheden en dat zij aan Moonlight hebben bevestigd dat de werkzaamheden naar behoren werden uitgevoerd. Hierop stuit ook de reconventionele vordering af. Yacht betwist de bevindingen van het rapport van de surveyor van Moonlight dat vier maanden nadat Yacht haar opschortingsrecht had ingeroepen is opgesteld. Zij wijst er op dat in die vier maanden door Moonlight personeel is ingeschakeld dat op de Eclipse heeft gewerkt zodat zij betwist dat het rapport waarheidsgetrouw is. Bij dupliek in reconventie voert Yacht nog aan dat de Eclipse al 7 jaar niet zeewaardig was. De overeenkomst met Moonlight ziet op een periode van 2 jaar. Moonlight heeft te laat geklaagd. Zij legt onderhandse verklaringen over van de kapitein en de eerste stewardess waaruit blijkt dat zij wel degelijk in dienst waren van Moonlight.

3.5.

Kort en zakelijk weergegeven verweert Moonlight zich bij antwoord/eis als volgt en legt zij het volgende aan haar reconventionele vordering ten grondslag. De Eclipse is, voordat Yacht werd ingeschakeld, door verscheidene experts gereviseerd en verkeerde in een perfecte technische staat, zoals ook gebleken is na twee retour proefvaarten van Sint Maarten naar Puerto Rico en Sint Maarten naar Guadeloupe. Er zijn toen geen technische of andere problemen opgetreden. Het exterieur van de Eclipse moest echter nog worden opgeknapt en daarvoor werd Yacht ingeschakeld. De werkzaamheden konden snel beginnen (4 november 2019) en zouden slechts 6 tot 7 weken duren. Volgens Yacht zou de Eclipse met Kerst 2019 dan wel voor het Nieuwjaar klaar zijn om te kunnen worden gecharterd. De omvang van de werkzaamheden volgt uit het inspectierapport d.d. 25 oktober 2019. Er is sprake van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW. Daarvoor moet op grond van artikel 7:752 BW een redelijke prijs worden vastgesteld. De Eclipse bleek met Nieuwjaar nog niet gereed. Op 30 december 2019 verzoekt Yacht aan Moonlight om USD 50.000,00 over te maken, nadat Moonlight al zeer forse bedragen aan haar had betaald. Moonlight krijgt steeds meer vragen over de werkwijze van Yacht omdat zij almaar om hoge bedragen vroeg en omdat er nieuwe gebreken ontstonden. Zij was zelf niet op Sint Maarten om een en ander te inspecteren. Moonlight heeft de Sea Fox gekocht en Yacht heeft deze naar Sint Maarten verscheept, ten onrechte op haar eigen naam gezet en houdt deze boot nu onder zich als pressiemiddel om betaling van de uitstaande facturen te realiseren. In alinea 12 stelt Moonlight de nodige vraagtekens bij allerlei specifieke factuurposten. Op enig moment2 haalt Yacht de Eclipse weg uit de haven van Port de Plaisance en dat beschouwt Moonlight als opzegging van de overeenkomst van aanneming. In de tussentijd had Moonlight al USD 175.000,00 aan Yacht betaald en de werkzaamheden zijn door haar nooit afgemaakt. Zij verwijst naar het rapport van de door haar ingeschakelde surveyor voor alle mankementen in het werk van Yacht. In haar facturen 1244, 1262, 1263 en 1266, onderdeel van de gevorderde hoofdsom, blijkt dat Moonlight zonder dat te zijn overeengekomen met Yacht, een vertragingsrente van 1,5% vordert. Dat kan dus niet worden toegewezen. Het weghalen van de Sea Fox is eigenrichting en kan ook niet worden gezien als uitoefening van een retentierecht omdat Yacht al een redelijk bedrag van Moonlight voor haar prestaties had ontvangen. Daarom moeten ook de opslagkosten voor de Sea Fox (facturen 1263 en 1266) worden afgewezen, temeer nu nergens uit blijkt dat Yacht deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en deze op onverklaarbare wijze toenemen. Vanwege het conservatoire beslag dat op de Sea Fox is gelegd moet Yacht deze zelf betalen op grond van artikel 857 Rv. Moonlight vordert op grond van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking het volgens het rapport van haar surveyor te veel betaalde bedrag van USD 85.120,00 terug, alsmede de onderdelen uit de Eclipse, de kosten van haar deskundige en de Sea Fox. Zij heeft inkomsten gederfd omdat zij de Sea Fox niet kon verhuren en die vordert zij nader op te maken bij staat en te vereffenen ingevolge de wet. In haar latere processtukken betwist Moonlight dat de kapitein en de hoofdstewardess in haar dienst zouden hebben gewerkt, laat staan dat zij toezicht zouden hebben gehouden op de werkzaamheden van Moonlight.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

De bevoegdheid van het Gerecht, het conservatoire beslag en het toepasselijk recht

4.1.

Partijen wijden geen woorden aan de bevoegdheid van het Gerecht. Zij zijn daar dus stilzwijgend mee akkoord. Het Gerecht oordeelt daarom dat het bevoegd is van de vordering kennis te nemen.

4.2.

Overwogen wordt dat het door Yacht ten laste van Moonlight gelegde beslag een zogenaamd conservatoir vreemdelingenbeslag is in de zin van artikel 765 Rv.

4.3.

Evenmin discussiëren partijen over het toe te passen recht. Zij procederen op grond van het recht van Sint Maarten. Daarom zal het Gerecht dit recht toepassen.

De kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen

4.4.

Yacht stelt dat sprake is van een dienstverleningsovereenkomst. Een dergelijke benoemde overeenkomst kent de wet echter niet. Het Gerecht moet daarom vaststellen wat voor soort overeenkomst partijen zijn aangegaan. Moonlight stelt dat sprake is van aanneming van werk. Het Gerecht overweegt dat de overeenkomst in elk geval deels voldoet aan de definitie van artikel 7:750 BW voor wat betreft het herstel van de gebreken en het gereed maken van de Eclipse voor chartervaarten. Als deze werkzaamheden zijn verricht en opgeleverd dan blijft tussen partijen een contractuele relatie bestaan. Die ziet dan echter op de exploitatie van de Eclipse (zie pagina 20 van het inspectierapport van 25 oktober 2019) voor de duur van 2 jaar. Tot gebruikmaking van de diensten van Yacht voor de exploitatie is het echter nooit gekomen (zie r.o. 2.11).

De verrichte werkzaamheden

4.5.

Door Moonlight wordt niet dan wel onvoldoende betwist dat Yacht aan haar elke week een update heeft gestuurd over de verrichte werkzaamheden van de week daarvoor. Uit de stukken is verder duidelijk geworden dat Moonlight regelmatig heeft gefactureerd waarna betaling is gevolgd terwijl uit de inspectierapporten die door Yacht aan het begin zijn opgesteld blijkt van de omvang van de werkzaamheden. Daaruit leidt het Gerecht af dat de omvang van de werkzaamheden door Yacht aan Moonlight deugdelijk is gedocumenteerd en dat Moonlight hiermee akkoord is gegaan.

4.6.

Door Moonlight wordt gesteld dat zij geen toezicht heeft kunnen houden op de uitvoering van de werkzaamheden omdat haar directeur niet op Sint Maarten aanwezig kon zijn. Daartegenover stelt Yacht dat de kapitein en de hoofdstewardess, in dienst van Moonlight, wel degelijk toezicht hielden. Dat wordt weer betwist door Moonlight. Het Gerecht overweegt dat duidelijk is dat, naar de eigen stellingen van Moonlight, zij geen toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden. Dat komt voor haar eigen risico; zij heeft immers Moonlight ingeschakeld en niet gezorgd voor een vertegenwoordiger ter plekke die toezicht hield op de werkzaamheden.

Verzuim

4.7.

Door Moonlight wordt aangevoerd dat zij steeds meer vragen kreeg over de werkwijze van Yacht vanwege de langere tijdsduur, de nieuwe gebreken en de hoge bedragen die zij aan Yacht moest betalen. Toen de Eclipse door Yacht uit de haven van Port de Plaisance is weggehaald heeft zij dat gezien als opzegging van de overeenkomst.

4.8.

Door Moonlight wordt aangevoerd dat Yacht de uiterste termijn (Nieuwjaar) voor het afmaken van de werkzaamheden niet heeft gehaald. Het Gerecht overweegt het volgende. Als inderdaad deze termijn is afgesproken dan zou Yacht als eerste in verzuim zijn geraakt jegens Moonlight. Door Yacht wordt aangevoerd dat zij 2 jaar de tijd had voor de werkzaamheden maar dat verweer gaat niet op, gelet op wat onder 4.4. is overwogen. Het Gerecht is verder van oordeel dat uit de mailwisseling tussen partijen volgt dat er geen fatale termijn was afgesproken. Zie de e-mail van 10 januari 2020 (r.o. 2.6.) waarin Yacht meldt dat zij probeert eind januari de Eclipse zover klaar te hebben dat er een “schedule” (om de boot te charteren) kan worden gemaakt. En op 29 januari 2020 (r.o. 2.7.) schrijft Moonlight zelf dat zij een datum hiervoor wil. Waarop Yacht antwoordt dat alle aannemers in de startblokken staan maar dat het werk stilligt omdat Moonlight niet meer betaalt, verwijzende naar de “financial spread sheet” van 11 december 2019 en die van 29 december 2019. Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat Nieuwjaar een fatale datum is. Ook al zou dat oorspronkelijk zo zijn afgesproken dan geldt door deze communicatie tussen partijen dat de opleveringsdatum naar achter is geschoven in overleg tussen partijen.

4.9.

Het Gerecht overweegt verder dat gebleken is dat Yacht Moonlight elke week op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Yacht was ook bereid door te werken maar is daar, nadat Moonlight stopte met betalen, mee gestopt. Niet geheel duidelijk is wat precies het chronologische verloop van een en ander is maar wel is komen vast te staan dat Moonlight als eerste is gestopt met de nakoming van haar verplichtingen jegens Yacht (de betaling van de facturen) en dat daarna Yacht is gestopt met de werkzaamheden. Moonlight is daarom als eerste in verzuim geraakt. Wat het verhalen van de Eclipse naar een andere jachthaven op Sint Maarten (waarvan het Gerecht de datum overigens niet heeft kunnen vaststellen) daarmee te maken heeft begrijpt het Gerecht niet goed omdat een voldoende toelichting daarop door Moonlight niet wordt gegeven. Verwijzende naar r.o. 4.6. geldt dat Moonlight zichzelf de kans heeft ontnomen om vast te stellen of de werkzaamheden door Yacht naar behoren werden uitgevoerd.

4.10.

Een en ander betekent dus dat het Gerecht ervan uitgaat dat Moonlight als eerste in verzuim is geraakt. Dat betekent in principe dat zij de openstaande facturen van Yacht, voor zover die zien op de door Yacht uitgevoerde werkzaamheden, moet betalen.

De kwaliteit van de werkzaamheden

4.11.

Moonlight verwijst naar het rapport van haar surveyor waaruit volgt dat Moonlight de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd. Het Gerecht gaat echter aan dit rapport voorbij. In de eerste plaats omdat het vier maanden na beëindiging van de werkzaamheden van Yacht is opgesteld. Ook omdat Yacht hierbij niet is betrokken terwijl het mogelijk was geweest om Yacht uit te nodigen bij de inspectie door de surveyor aanwezig te zijn. Verder omdat door Moonlight niet dan wel onvoldoende wordt betwist dat gedurende die 4 maanden ander personeel de werkzaamheden heeft verricht zodat niet kan worden uitgesloten dat de geconstateerde gebreken door een ander dan Yacht zijn veroorzaakt. En tot slot omdat Moonlight niet uitlegt of en hoe een door het Gerecht te benoemen deskundige de eventuele gebreken in de werkzaamheden van Yacht zou moeten vaststellen zodat het Gerecht niet toekomt aan een bewijsopdracht in de zin van een gerechtelijk deskundigenbericht. Evenmin komt het Gerecht om deze reden toe aan het vaststellen van een redelijke prijs als bedoeld in artikel 7:752 BW zoals door Moonlight wordt bepleit.

Betwisting specifieke factuurposten

4.12.

Dit oordeel betekent dus dat Moonlight gehouden is de door Yacht verrichte werkzaamheden te betalen. Door Moonlight wordt in alinea 12 een aantal posten in de facturen gemotiveerd betwist. Het gaat om etentjes, het invliegen van een onbekende persoon, kantoorbenodigdheden en “petty cash” zonder dat dit wordt verantwoord. Tegenover deze betwisting doet Yacht er het zwijgen toe. Echter, dit verweer treft om drie redenen geen doel. In de eerste plaats omdat het wordt geïllustreerd aan de hand van drie facturen die door Moonlight zonder protest zijn betaald. In de tweede plaats omdat Moonlight daar nooit eerder over heeft geklaagd. Tot slot omdat Moonlight aankondigt een deskundige in te schakelen om een en ander uit te zoeken maar een dergelijke deskundigenrapport heeft zij nooit overgelegd. Aldus voldoet Moonlight niet aan haar stelplicht.

Betwisting contractuele vertragingsrente

4.13.

Het verweer van Moonlight tegen de gevorderde vertragingsrente van 1,5% per jaar treft wel doel. Een hoger bedrag dan de wettelijke rente dient tussen partijen te worden overeengekomen. Gesteld noch gebleken is dat partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. Het bedrag van USD 3.055,59 (facturen 1244, 1262, 1263 en 1266) wordt dan ook afgewezen.

Het conservatoire beslag op de Sea Fox

4.14.

Duidelijk is dat Moonlight nog een betalingsverplichting heeft jegens Yacht. Het op de Sea Fox gelegde conservatoire beslag is dan ook rechtmatig gelegd en het Gerecht zal dan ook niet tot opheffing daarvan beslissen.

4.15.

Nadat aan Yacht duidelijk werd dat Moonlight haar facturen niet meer betaalde heeft zij haar retentierecht op de Sea Fox uitgeoefend. Zij had de feitelijke macht over de Sea Fox en het stond haar daarom vrij om de Sea Fox elders veilig onder te brengen tot haar facturen werden betaald of zij andere zekerheid zou krijgen. Verder is niet, dan wel onvoldoende, gebleken dat Moonlight schade heeft ondervonden door het niet afgeven van de Sea Fox. Een en ander betekent dat de vorderingen van Moonlight onder b. en d. van r.o. 3.2. worden afgewezen.

Het retentierecht en de opslagkosten van de Sea Fox

4.16.

Moonlight is het verder niet eens met de facturen 1263 en 1266 waarin Sea Fox opslagkosten vordert. Daarin worden respectievelijk USD 1.112,28 (maart 2020) en USD 1.426,62 (mei 2020) in rekening gebracht. Het tarief wordt niet uitgelegd en evenmin blijkt nergens uit dat Yacht deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij repliek gaat Yacht op deze verweren niet in.

4.17.

Het Gerecht overweegt het volgende. Uit de vaststaande feiten volgt dat er een overeenkomst bestaat tussen Yacht en Best Boat. Deze wordt niet in het geding gebracht maar het komt het Gerecht als logisch voor dat Best Boat kosten in rekening zal brengen voor de opslag. Een bedrag van USD 1.112,28 per maand komt het Gerecht niet vreemd voor. De stijging naar USD 1.426,62 heeft te maken met het feit dat ook onderdelen van de Eclipse worden bewaard in het kader van de uitoefening van het retentierecht door Yacht. Verder geldt dat de Sea Fox een kostbare boot is die, vanwege de weersomstandigheden en criminaliteit, veilig moet worden opgeslagen zodat om die reden de vergelijking die Moonlight maakt met andere scheepswerven niet opgaat. Al met al oordeelt het Gerecht dat USD 1.112,28 per maand een redelijk bedrag is en zal dit worden toegewezen. Een bedrag van USD 314,34 zal dus niet worden toegewezen. Terzijde overweegt het Gerecht dat op grond van artikel 766 Rv Yacht van rechtswege bewaarder is zodat zij gehouden is ervoor te zorgen dat de Sea Fox veilig wordt opgeslagen. Dat daarmee kosten zijn gemoeid is vanzelfsprekend.

4.18.

Het Gerecht oordeelt verder dat Yacht terecht retentierecht uitoefent op de onderdelen van de Eclipse die zij vanwege de uitvoering van de overeenkomst met Moonlight onder zich heeft. Yacht heeft immers een aanzienlijke vordering op Moonlight zodat is voldaan aan de vereisten voor de rechtsgeldige uitoefening van het retentierecht.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.19.

Door de gemachtigde van Yacht zijn buitengerechtelijke werkzaamheden verricht die een vergoeding rechtvaardigen. Die zal worden vastgesteld op 1,5 punt van het toepasselijk liquidatietarief.

Proceskosten

4.19.

Als overwegen in het ongelijk gestelde partij wordt Moonlight in de proceskosten veroordeeld.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

Het Gerecht:

in conventie:

veroordeelt Moonlight om aan Yacht te betalen USD 59.066,79 aan hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de datum van de verschuldigdheid van de respectievelijke factuurbedragen,

veroordeelt Moonlight om aan Yacht te betalen NAf. 3.000,00 aan buitengerechtelijke incassokosten,

in reconventie:

wijst de vorderingen van Moonlight af,

in conventie en in reconventie:

veroordeelt Moonlight in de proceskosten, aan de zijde van Yacht begroot op NAf. 2.362,15 aan verschotten en op NAf. 6.000,00 aan salaris gemachtigde,

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.J. van Rijen, rechter, en op 31 augustus 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

1 Directeur van Yacht

2 Het Gerecht heeft geen datum kunnen vaststellen