Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAM:2019:8

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Datum uitspraak
13-02-2019
Datum publicatie
21-02-2019
Zaaknummer
100.00400/18; 100.00563/17; 100.00031/18; 100.00178/18; 100.00156/15 (TUL) (
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar voor de actieve omkoping van een politieambtenaar, het uitlokken van die ambtenaar tot het plegen van valsheid in geschrift door een proces-verbaal van politie valselijk op te maken en het helen van diamanten die vlak na Orkaan Irma door de politie in beslag waren genomen. Voorts wordt verdachte veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno, ontucht met zijn minderjarige dochter, het bezit van cocaïne en een mishandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummers: 100.00400/18; 100.00563/17; 100.00031/18; 100.00178/18;

100.00156/15 (TUL) (ttz.gev.)

Uitspraak: 13 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1958 te Schotland,

thans gedetineerd in het huis van bewaring op Sint Maarten.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 21 maart 2018, 30 mei 2018, 19 september 2018, 17 oktober 2018, 21 november 2018 en 23 januari 2019. Verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. S.R. Bommel, advocaat te Sint Maarten.

De verdenking in het kort

Op 23 november 2017 verscheen een man genaamd [aangever] (hierna: [aangever] ) aan het kantoor van de Landsrecherche te Sint Maarten om aangifte te doen van criminele handelingen waarvan hij weet had en die zouden zijn verricht door [verdachte] (hierna: verdachte). Omdat bij een aantal feiten eveneens een politieambtenaar van het KPSM betrokken zou zijn, is het onderzoek Whale opgestart door de Landsrecherche. Naar aanleiding van de verklaringen van [aangever] is eveneens gestart met onderzoek Coneflower.

Verdachte wordt thans verdacht van het plegen van negen strafbare feiten. De feiten uit het onderzoek Whale (dagvaarding 1) zien op de heling van diamanten (feit 1), de actieve omkoping van een politieambtenaar (feit 2) en de uitlokking van valsheid in geschrift (feit 3). De eerste drie feiten uit het onderzoek Coneflower (dagvaarding 2) betreffen het bezit en/of de verspreiding van kinderporno (feit 1), het plegen van ontucht met twee minderjarige meisjes (feit 2) en seksueel misbruik van zijn dochter (feit 3). Voorts zien feit 4 en feit 5 op het bezit van cocaïne (197 gram) en molotovcocktails en feit 6 ziet op de mishandeling door verdachte van zijn ‘landlord’.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, mr. J. Kuipers, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht met betrekking tot dagvaarding 1 alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren. Met betrekking tot dagvaarding II heeft de officier van justitie gevorderd dat de onder 1 (met uitzondering van het voorlaatste gedachtestreepje dat ziet op pv 1701120900AMB, bijlage 15), 3, 4 en 6 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen worden verklaard. De officier van justitie heeft vrijspraak gevraagd voor de feiten 2 en 5.

Hierbij heeft de officier van justitie gevorderd dat het Gerecht verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts heeft de officier van justitie geconcludeerd tot toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging (gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden).

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit dat verdachte zal worden vrijgesproken van alle aan hem ten laste gelegde feiten, met uitzondering van feit 4 van dagvaarding II (bezit cocaïne), waarbij zij zich heeft gerefereerd aan het oordeel van het Gerecht. Met betrekking tot de vordering tot tenuitvoerlegging heeft de raadsvrouw zich op het standpunt gesteld dat tenuitvoerlegging niet mogelijk is nu de onderliggende strafzaak nog niet onherroepelijk is. Op door de raadsvrouw gevoerde verweren wordt bij de bespreking van de feiten indien nodig nader ingegaan.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Parketnummer: 100.00400/18 (hierna: Dagvaarding I – WHALE)

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en met 23 november 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, tien (10), althans een hoeveelheid al dan niet echte diamanten en/of edelstenen/juwelen, in elk geval enige goederen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededaders ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die diamanten en/of edelstenen/juwelen wisten of begrepen, althans redelijkerwijs hadden moeten vermoeden, dat het door misdrijf verkregen goederen betrof;

2.

hij in of omstreeks de periode van 14 maart 2015 tot en met 15 januari 2018 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ambtenaar, te weten [medeverdachte], werkzaam als politieagent bij het Korps Politie Sint Maarten,

een of meer giften of beloften dan wel diensten heeft gedaan, te weten

- het betalen/kopen van één of meer (retour)vliegtickets naar Curaçao,

- het beveiligen van zijn telefoon,

- een visexcursie,

- een hoeveelheid petty cash /contant geld,

- een geldbedrag van ongeveer USD 900,00 (ter afbetaling van de Hyundai Sonata van voornoemde [medeverdachte] ),

- één of meer (andere) geldbedragen en/of

- etentjes, borrels, drankgelagen en/of andere, soortgelijke sociale evenementen heeft verleend of aangeboden, met het oogmerk om genoemde ambtenaar te bewegen in zijn bediening, al dan niet in strijd zijn plicht iets te doen of na te laten;

3.

[medeverdachte] in of omstreeks de maand februari 2016 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van politie (met documentcode 1511301130.AANG), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst met het oogmerk om dit proces-verbaal als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, bestaande de valsheid of vervalsing hierin dat in dat proces-verbaal als datum en tijdstip van aangifte was opgenomen, vermeld en/of geschreven 30 november 2015, omstreeks 11:30 uur terwijl in werkelijkheid die aangifte op of omstreeks 26 februari 2016, althans in februari 2016, in elk geval op een andere datum dan 30 november 2015 was gedaan en/of opgenomen en/of opgemaakt

welk feit hij, verdachte op of omstreeks 26 februari 2016 te Sint Maarten opzettelijk heeft uitgelokt door

- die [medeverdachte] per Whatsapp te bewegen en/of aan te sporen de aangifte op te maken en/of te signeren,

- met en/of aan die [medeverdachte] per Whatsapp te datum van aangifte af te stemmen en/of te verschaffen.

Parketnummers: 100.00563/17; 100.00031/18; 100.00178/18 (hierna: Dagvaarding II - CONEFLOWER)

1.
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 december 2015 tot en met 14 december 2017 in Sint Maarten, afbeeldingen en/of gegevensdragers, bevattende één of meer afbeeldingen en/of video’s opzettelijk heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

(proces-verbaal met documentcode 1712201335AMB, bijlage 14):

- het wrijven over / betasten van de vagina van een minderjarig meisje,

- het plaatsen/duwen van de penis tegen de vagina van dat minderjarig meisje,

- het plaatsen van de penis in de mond van het minderjarige meisje en het vervolgens heen en weer bewegen van het hoofd van dat meisje en/of

- het masturberen dichtbij het gezicht en/of het lichaam van dat minderjarig meisje

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 1):

- het aftrekken van de penis van een minderjarige jongen door een minderjarig meisje,

- het betasten van de vagina van dat minderjarige meisje door die minderjarige jongen,

- het door die minderjarige jongen met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van dat minderjarig meisje,

- het likken/beffen/oraal bevredigen van de vagina van dat minderjarige meisje door die minderjarige jongen en/of

- het in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis van die minderjarige jongen door dat minderjarige meisje

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 2):

- het inbrengen van een been van een pop in de vagina van een minderjarig meisje,

- het met de vinger penetreren van de vagina en anus van een minderjarig meisje en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een minderjarig meisje, waarbij dit meisje gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij deze persoon zich van haar kleding ontdoet en/of waarbij door het camerastandpunt, de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van dit meisje nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen, borsten en/of billen in beeld gebracht worden, waardoor de film aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of tot seksuele prikkeling strekt

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 3):

- het in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis van een volwassen man door een minderjarige meisje

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 4):

- het door een volwassen man met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van een minderjarig meisje en/of

- het betasten en/of aanraken van de borsten en/of de vagina van dat minderjarig meisje door een volwassen man

en/of


(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 5):

 • -

  het door een minderjarig meisje in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis en/of de testikels van een volwassen man,

 • -

  het door een volwassen man masturberen dichtbij het gezicht en/of het lichaam van dat minderjarig meisje en/of

 • -

  het ejaculeren door een volwassen man in de mond van dat minderjarige meisje

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 6):

 • -

  het liggen en/of op en neer bewegen van een naakte minderjarige jongen op een minderjarig meisje,

 • -

  het zitten en/of op en neer bewegen van een minderjarig meisje op een naakte minderjarige jongen en/of

 • -

  het bewegen van dat minderjarig meisje en die naakte minderjarige jongen op een wijze die niet past bij hun leeftijd waardoor de film aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of tot seksuele prikkeling strekt

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1701120900AMB, bijlage 15):

 • -

  het naakt op bed liggen van verdachte, althans een volwassen man, met twee minderjarige meisjes,

 • -

  het (vervolgens) door verdachte, althans door een volwassen man, plaatsen van een vibrator, althans een soortgelijk apparaat op/tegen de vagina van (een van) die minderjarig meisjes,

 • -

  het door (een van) die minderjarig meisjes in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis van verdachte, althans van een volwassen man,

 • -

  het door verdachte, althans door een volwassen man, betasten en/of aanraken van de borsten van (een van) die minderjarig meisjes,

 • -

  het zitten van (een van) die minderjarig meisjes op de penis van verdachte, althans van een volwassen man, en/of het (vervolgens) heen en weer en/of op en neer bewegen door (een van) die minderjarig meisjes en/of

 • -

  het liggen van verdachte op (een van) die minderjarig meisjes en/of het (vervolgens) heen en weer en/of op en neer bewegen over/op (een van) die minderjarig meisjes

en/of

(proces-verbaal met documentcode 1801150900AMB, bijlage 16):

 • -

  het betasten van de stijve penis van verdachte, althans van een volwassen man, door [slachtoffer 1] , zijnde de dochter van verdachte, althans door een minderjarige persoon (foto 2),

 • -

  het door verdachte, althans door een volwassen man, wegschuiven en/of uittrekken van een slipje en/of het (vervolgens) ontbloten van de vagina van voornoemde [slachtoffer 1] , althans van een minderjarig meisje (foto 4),

 • -

  het door verdachte, althans door een volwassen man, betasten van de vagina en/of het uit elkaar duwen van de schaamlippen van voornoemde [slachtoffer 1] , althans van een minderjarig meisje (foto 5);

2.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 december 2015 tot en met 14 december 2017 in Sint Maarten, met [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , althans een of meer onbekend gebleven meisjes, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren hadden bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , althans een of meer onbekend gebleven meisjes, waarbij hij

 • -

  zijn penis in de vagina van (een van) die minderjarige meisjes heeft gebracht en/of geduwd en/of gehouden,

 • -

  naakt op bed heeft gelegen met (een van) die meisjes,

 • -

  een vibrator, althans een soortgelijk apparaat op/tegen de vagina van (een van) die meisjes heeft geplaatst en/of gehouden,

 • -

  zijn penis in de mond van (een van) die meisjes heeft gebracht en/of geduwd en/of gehouden,

 • -

  de borsten, vagina’s en /of billen van (een van) die meisjes heeft betast en/of aangeraakt,

 • -

  (een van) die minderjarige meisjes op zijn penis heeft laten zitten en/of heeft laten heen en weer en/of op en neer heeft laten bewegen en/of

 • -

  op (een van) die minderjarige meisjes heeft gelegen en/of (vervolgens) heen en weer en/of op en neer heeft bewogen over/op die meisjes;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 december 2015 tot en met 14 december 2017 in Sint Maarten, met [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , althans een of meer onbekend gebleven meisjes, die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , althans een of meer onbekend gebleven meisjes, waarbij hij

 • -

  zijn penis in de vagina van (een van) die minderjarige meisjes heeft gebracht en/of geduwd en/of gehouden,

 • -

  naakt op bed heeft gelegen met (een van) die meisjes,

 • -

  een vibrator, althans een soortgelijk apparaat op/tegen de vagina van (een van) die meisjes heeft geplaatst en/of gehouden,

 • -

  zijn penis in de mond van (een van) die meisjes heeft gebracht en/of geduwd en/of gehouden,

 • -

  de borsten, vagina’s en /of billen van (een van) die meisjes heeft betast en/of aangeraakt,

 • -

  (een van) die minderjarige meisjes op zijn penis heeft laten zitten en/of heeft laten heen en weer en/of op en neer heeft laten bewegen en/of

 • -

  op (een van) die minderjarige meisjes heeft gelegen en/of (vervolgens) heen en weer en/of op en neer heeft bewogen over/op die meisjes;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 december 2015 tot en met 14 december 2017 in Sint Maarten, met [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , althans een of meer onbekend gebleven meisjes die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet hadden bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit

 • -

  het naakt op bed liggen met die [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , althans een, onbekend gebleven meisjes die/dat kennelijk de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben/heeft bereikt,

 • -

  het (vervolgens) plaatsen van een vibrator, althans een soortgelijk apparaat op/tegen de vagina van (een van) die minderjarig meisjes,

 • -

  het door (een van) die minderjarig meisjes in de mond laten nemen / oraal laten bevredigen van de penis van verdachte,

 • -

  het betasten en/of aanraken van de borsten van (een van) die minderjarig meisjes,

 • -

  het zitten van (een van) die minderjarig meisjes op de penis van verdachte, althans van een volwassen man en/of het (vervolgens) heen en weer en/of op en neer bewegen door (een van) die minderjarig meisjes en/of

 • -

  het liggen van verdachte op (een van) die minderjarig meisjes en/of het (vervolgens) heen en weer en/of op en neer bewegen over/op (een van) die minderjarig meisjes;

3.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2017, althans in of omstreeks 2017 in Sint Maarten, een of meerdere malen ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, genaamd [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2011, bestaande die ontucht uit het (telkens)

 • -

  laten betasten van de stijve penis van verdachte door [slachtoffer 1] ,

 • -

  het wegschuiven/uittrekken van een slipje en/of het (vervolgens) ontbloten van de vagina van [slachtoffer 1] en/of

 • -

  het betasten van de vagina en/of het uit elkaar duwen van de schaamlippen van [slachtoffer 1] ;

 • -

  het (laten) fotograferen van de vagina van [slachtoffer 1] ;

4.

hij op 14 december 2017 in Sint Maarten, ongeveer 197 gram cocaïne in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, althans enige bereiding van cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumlandsverordening en/of in de Regeling aanwijzing gecontroleerde middelen AB 2013, GT nr. 255, heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval in zijn bezit heeft gehad en/of aanwezig heeft gehad;

5.

hij in of omstreeks de periode van 6 september 2017 tot en met 14 december 2017 in Sint Maarten, een of meer vuurwapens in de zin van de Vuurwapenverordening, te weten zesendertig (36), althans een of meer molotovcocktails, althans voor ontploffing geschikte voorwerpen, in elk geval soortgelijke voor bedreiging en/of afdreiging geschikte voorwerpen, voorhanden heeft gehad;

6.

hij, in of omstreeks de periode van 1 oktober 2017 tot en met 27 november 2017 in Sint Maarten, [slachtoffer 4] heeft mishandeld door een stroomdraad te (laten) spannen en/of die draad onder elektriciteit van 500 volt, althans een groot voltage te zetten, welke stroomdraad niet, althans onvoldoende als zodanig zichtbaar was, ten gevolge waarvan [slachtoffer 4] tegen die stroomdraad is gelopen en daardoor een schok en/of pijn en/of letsel heeft ondervonden;

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Beoordeling van de tenlastelegging

Dagvaarding I (onderzoek Whale) 1

Herkomst diamanten

Op 6 september 2017 trok orkaan Irma over Sint Maarten. Als gevolg daarvan vonden tussen 5 en 7 september 2017 veel plunderingen plaats bij onder andere juwelierszaken. Een van de gedupeerden betreft [naam juwelier] , waarvan de eigenaar in een aangifte van september 2017 heeft verklaard dat er in die periode zowel echte als neppe diamanten zijn gestolen.2

In deze periode is waargenomen dat door een onbekende persoon een tas achter een gebouw aan de Front Street werd verstopt. De onbekende persoon rende weg bij het zien van de politie. De politie vond de tas, waarin documenten en sieraden zaten. Later bleek dat deze afkomstig waren van [naam juwelier] .3

Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard dat er gedurende deze dagen grote hoeveelheden goederen naar het politiebureau werden gebracht. Vanwege de schade die was veroorzaakt door de orkaan konden de goederen niet in het systeem worden geregistreerd. Onder andere collega [medeverdachte] (hierna: [medeverdachte] ) was belast met de afhandeling van de plunderingen. [medeverdachte] had aan hem verteld dat hij tijdens zijn dienst op 6 september 2017 gedurende de plunderingen een zwarte vuilniszak met sieraden binnen had gebracht. Deze sieraden zijn echter nooit gemeld en zijn ook niet overgedragen aan de Sectiechef.4 Ook inspecteur [verbalisant 2] heeft verklaard dat [medeverdachte] in deze periode een hoeveelheid juwelen heeft binnengebracht maar dat ook zij niet wist wat de inhoud van de tassen was geweest.5 [medeverdachte] heeft verklaard dat hij, in de periode vlak na Irma toen hij was belast met de afhandeling van de plunderingen, inderdaad een plastic zak - een soort vuilniszak - met sieraden heeft aangetroffen en naar het politiebureau heeft gebracht.6

Verklaringen [aangever]

heeft verklaard dat hij ongeveer 2 à 3 maanden voor orkaan Irma in contact is gekomen met verdachte via de privé-kok van verdachte, [getuige 1] (hierna: [getuige 1] ). Twee dagen na de orkaan, op 8 september 2017, is [aangever] begonnen met werken voor verdachte. Hij was 24 uur per dag in dienst als een soort ‘manusje van alles’. Vanwege de avondklok die van kracht was na de orkaan verbleef [aangever] bij verdachte. Op een gegeven moment stopte verdachte met betalen. Omdat verdachte allerlei excuses had om maar niet te hoeven betalen ontstond er ruzie tussen verdachte en [aangever] . [aangever] is vervolgens naar de politie gegaan om aangifte te doen. Hij deed dit omdat hij boos was, maar ook omdat er veel meer gaande is met verdachte, aldus [aangever] . 7

[aangever] heeft uitvoerig verklaard over de vriendschap tussen verdachte en politieambtenaar [medeverdachte] van KPSM. [aangever] heeft [medeverdachte] vlak na de orkaan bij verdachte thuis leren kennen. Op een dag vroeg verdachte namelijk aan [aangever] of hij twee vrouwen bij het plaatselijke bordeel kon ophalen voor hemzelf en voor [medeverdachte] . In de dagen daarna zag [aangever] [medeverdachte] regelmatig bij de woning van verdachte komen. Hij bleef soms ook een paar dagen slapen. De vriendschap tussen verdachte en [medeverdachte] is ontstaan omdat [medeverdachte] verdachte ooit heeft aangehouden nadat hij de ex van zijn vrouw had getaserd. Volgens verdachte had [medeverdachte] hem toen geholpen door het hele verhaal een andere wending te geven. Verdachte zei over [medeverdachte] : ‘ [medeverdachte] is on my pay-roll’.8

Een week na de orkaan kwam [medeverdachte] naar de woning van verdachte met een zwartkleurige plastic zak. In die zak zat een bruinkleurige zak met daarin een roodkleurige buidel waarin normaliter juwelen worden bewaard. [medeverdachte] nam plaats in de woonkamer en na enkele minuten gingen [medeverdachte] en verdachte naar een andere kamer. Ongeveer 15 minuten later kwam [medeverdachte] uit de kamer en vertrok. Verdachte riep [aangever] bij hem in de kamer en toonde hem daar een zak met diamanten. Hij vertelde hem dat [medeverdachte] die zak naar hem toe had gebracht en had verzocht de diamanten voor hem te verkopen. Verdachte zei tegen [aangever] dat [medeverdachte] tijdens zijn dienst naar een juwelierszaak moest omdat er gestolen werd. Verdachte zei letterlijk tegen [aangever] : ‘he went to arrest somebody at [naam bedrijf] and he got his hands on these’.

Verdachte zou zich voordoen als de eigenaar van de diamanten. Hij zou ze zogenaamd voor nood verzameld hebben en ze verkopen wanneer het slecht zou gaan met zijn zaken. [aangever] heeft de diamanten gezien. Hij zag dat er twee beschadigd waren. Verdachte vertelde hem dat dat was gebeurd toen [medeverdachte] erop had gezeten. De twee diamanten waren tegen elkaar aan gekomen en daardoor was een beschadiging ontstaan.

Enkele dagen later kwam [medeverdachte] opnieuw naar de woning van verdachte. Verdachte en hij gingen naar de kamer van verdachte en na enkele minuten vertrok [medeverdachte] . Verdachte vertelde aan hem dat [medeverdachte] was gekomen om de helft van de diamanten op te halen. Hij zou ze naar een diamanten-specialist brengen zodat die de diamanten kon prijzen. Ongeveer twee dagen later kwam [medeverdachte] weer terug met de diamanten. Verdachte vertelde dat [medeverdachte] de andere helft van de diamanten had opgehaald en weer naar dezelfde specialist zou brengen. [medeverdachte] had gezegd dat de eerste helft was geraamd op $ 1.3 miljoen. De tweede helft van de diamanten zouden $ 1.2 miljoen waard zijn. Verdachte sprak steeds over een totale waarde van $ 2.5 miljoen.

Op 26 september 2017 stuurde verdachte een bericht naar [aangever] waarin hij insinueerde dat hij samen met een vrouw genaamd ‘ [getuige 2] ’, de diamantenspecialist, met de diamanten zou gaan reizen. [medeverdachte] zou meereizen en werd door verdachte de ‘security consultant’ genoemd die alles zou overzien. Op 27 september 2017 vond een vergadering plaats tussen [medeverdachte] , verdachte en de diamantenspecialist, die [getuige 2] bleek te heten, over het plan voor de verkoop van de diamanten. Verdachte vertrouwde het niet en zou de diamanten zelf naar iemand toebrengen voor een second opinion.

Weer een aantal dagen later vroeg verdachte of [aangever] samen met [getuige 1] naar een juwelierszaak wilde gaan. Ze hebben toen 4 of 5 diamanten meegenomen. De juwelier vertelde hen dat de diamanten niet echt waren. Met dat bericht zijn zij terug gegaan naar verdachte. Vervolgens zijn zij terug gegaan met een grotere hoeveelheid stenen. Ook had verdachte aan [aangever] zijn verlovingsring mee gegeven, om te zien of de juwelier de stenen wel goed beoordeelde. Verdachte was erg boos op [medeverdachte] omdat hij kosten voor hem had gemaakt en omdat hij hem handgeld had gegeven.

[medeverdachte] wilde van verdachte een geldbedrag van $ 50.000 hebben als voorschot om zijn woning van te kunnen repareren. Ook wilde [medeverdachte] dat verdachte zijn ticket naar Curaçao zou betalen en dat hij de reis van zijn vrouw van Jamaica naar Sint Maarten zou betalen. [aangever] heeft gezien dat verdachte de tickets online kocht voor [medeverdachte] .9

In een aanvullende verklaring heeft [aangever] verklaard dat het informeren van verdachte door [medeverdachte] eruit bestond dat [medeverdachte] verdachte waarschuwde als de politie eraan zou komen. Dat gebeurde via de telefoon - ze belden elkaar regelmatig - maar soms kwam [medeverdachte] ook persoonlijk langs. Verdachte hield allerlei informatie bij over [medeverdachte] . Wanneer hij [medeverdachte] uitbetaalde maakte hij hier geldopnames van via het camerasysteem van de woning of met een taperecorder. Verdachte heeft medische rekeningen betaald voor de moeder van [medeverdachte] , hij heeft vakantietrips voor de hele familie van [medeverdachte] betaald en hij heeft een reis van de vrouw van [medeverdachte] van Jamaica naar Sint Maarten betaald. Verdachte heeft online tickets voor [medeverdachte] besteld voor een reis naar Curaçao en daarbij heeft hij ook een geldbedrag naar [medeverdachte] overgemaakt, hoeveel weet [aangever] niet. Verdachte nam dit allemaal op. Als [medeverdachte] dan een onderzoek naar verdachte zou starten, dan zou verdachte aantonen dat [medeverdachte] geld van hem had aangenomen. [medeverdachte] bleef langs de woning van verdachte komen en bleef zeuren om een voorschot van $ 50.000 dat hij zou krijgen voor de diamantendeal.

Uit Whatsapp-berichten tussen [aangever] en [medeverdachte] bleek dat [medeverdachte] in oktober 2017 naar Curaçao is gevlogen en op 11 oktober 2017 terug is gevlogen naar Sint Maarten. Uit nader onderzoek van de politie is gebleken dat [medeverdachte] op 5 oktober 2017 op een vlucht van Winair van Sint Maarten naar Curaçao is gereisd.

[aangever] is nogmaals bevraagd over de tas met diamanten en heeft hierover verklaard dat het om een zwart supermarkttasje ging. [medeverdachte] had dit tasje vast toen hij binnenkwam en hij hield het vast alsof er een vorm van een doosje in de zak zat. Toen hij wegging had hij niets in zijn hand. Nadat hij was vertrokken liet verdachte aan [aangever] de zwarte plastic zak zien. Hij maakte de tas een beetje open en liet [aangever] kleine zakjes zien. Dat waren kleine doorzichtige ziplock-zakjes die je aan de bovenkant dicht kan duwen. De eerste keer dat [aangever] deze zakjes zag viel hem niets op aan de zakjes. De tweede keer echter waren de zakjes genummerd. In sommige zakjes zaten drie diamanten, in andere vier of zes diamanten. De diamanten zaten per model en afmeting bij elkaar. Onderin zat een rood juwelenbuideltje. Het was een juwelenbuideltje met een touwtje aan de bovenkant. In het buideltje zat een bepaald soort diamanten. Deze zaten dus apart van de andere diamanten. [aangever] denkt dat er ongeveer zes tot acht diamanten in die buidel zaten. Ongeveer een week nadat [medeverdachte] met de diamanten bij verdachte thuis was geweest, kwam [medeverdachte] met een diamantenspecialist naar de woning van verdachte. Ze hebben de diamanten meegenomen en toen die terugkwamen waren de zakjes voorzien van cijfers.10

Het Gerecht stelt voorop dat het van oordeel is dat de verklaringen zoals die door [aangever] zijn afgelegd betrouwbaar zijn en dat deze als vertrekpunt voor de beantwoording van de bewijsvraag kunnen dienen. Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen komt in de eerste plaats belang toe aan de consistentie, nauwkeurigheid of gedetailleerdheid, en volledigheid van die verklaringen. Het Gerecht is van oordeel dat de verklaringen van [aangever] op hoofdlijnen consistent en gedetailleerd zijn en bovendien op vele punten worden ondersteund door objectieve en verifieerbare bewijsmiddelen.

Verklaringen [getuige 2]

(hierna: [getuige 2] ) heeft verklaard dat zij [medeverdachte] voor het eerst heeft ontmoet toen zij aangifte kwam doen op het politiebureau. Er ontstond een soort vriendschap waarbij zij in het begin veel contact hadden. Op dat moment werkte zij bij [naam bedrijf] , zij werkte daar al sinds vlak voor orkaan Irma.

[getuige 2] kent verdachte dan ook via [medeverdachte] . Hij vroeg haar om kennis met hem te maken. Dit was gedurende het orkaanseizoen. De eerste keer dat zij hem heeft ontmoet zal eind september of begin oktober 2017 zijn geweest. [medeverdachte] bracht haar naar het huis van verdachte. [medeverdachte] zei tegen haar dat verdachte zijn vriend was, dat zij elkaar al lang kennen en dat hij zaken voor verdachte regelde. Ook zei hij dat verdachte diamanten had en dat verdachte en hij wilden dat zij naar de diamanten zou kijken. Ze kwamen hierbij omdat [medeverdachte] aan verdachte had verteld dat [getuige 2] bij [naam bedrijf] werkte en ervaring had in de ‘jewelry scene’.

Op de dag dat [medeverdachte] haar meenam naar de woning van verdachte, hij had haar in een politieauto daar naartoe gebracht, heeft zij de stenen bekeken. De stenen zaten in een lichtbruin doosje dat aan de bovenkant opengaat als een soort juwelendoosje. In het doosje zat een plastic zak met een heleboel stenen. Zij nam er twee uit om te bekijken en concludeerde dat de stenen niet echt waren. Nadat ze de stenen had gezien, gaf zij aan verdachte en [medeverdachte] te kennen dat de stenen geen echte diamanten waren.

[getuige 2] heeft verklaard dat zowel verdachte als [medeverdachte] haar diamanten hebben laten zien. De eerste keer dat zij met [medeverdachte] naar de woning van verdachte ging, heeft zij de stenen gezien. Verdachte was de eerste die haar de stenen toonde. Hij kwam met een doosje uit zijn slaapkamer gelopen. Daarna liet [medeverdachte] haar ook een aantal stenen zien die hij in zijn zak had. Hij haalde drie aparte kleine doorzichtige plastic zakjes uit zijn broekzak. In elk zakje zaten drie diamanten. Deze diamanten heeft [getuige 2] ook bekeken en deze diamanten waren allemaal echt. Dus in totaal heeft [getuige 2] negen diamanten gezien waarvan zij constateerde dat die echt waren. Nadat zij de diamanten gezien had, stopte [medeverdachte] ze terug in zijn broekzak. Hij zei tegen verdachte dat hij de andere diamanten weer moest opbergen en toen zijn ze weer weg gegaan. Dit was in de woning van verdachte in [woonplaats].

[getuige 2] heeft verklaard dat zij niet wist of de diamanten gestolen waren, maar dat het haar wel was opgevallen dat er erg veel camera’s bij de woning van verdachte hingen. Bovendien waren beide mannen naar haar idee ‘on high alert’, ze keken continu om zich heen naar de camera’s. [getuige 2] is zelf nooit ergens naartoe gegaan voor verdachte maar wel hoorde zij verdachte en [medeverdachte] praten over het feit dat [medeverdachte] voor verdachte een trip moest maken om dingen voor verdachte te regelen. [medeverdachte] gaf aan dat hij na zijn verplichtingen bij de politie voor verdachte op reis zou gaan. Vlak daarna is [medeverdachte] naar Curaçao afgereisd.11

Ook [getuige 2] heeft een aanvullende verklaring afgelegd. Zij heeft over de diamanten verklaard dat ze in hele kleine plastic zakjes met een ziplock zaten. Er stond niets op geschreven en er waren geen andere markeringen zichtbaar. Aan [getuige 2] is een foto getoond die afkomstig is uit de telefoon van verdachte.12 Op deze foto staat een aantal ziplock-zakjes afgebeeld met daarin op diamanten gelijkende stenen. [getuige 2] heeft verklaard dat zij deze zakjes herkent als de zakjes die zij in haar handen heeft gehad en waar de diamanten in zaten die zij tegen het licht heeft gehouden om te kijken naar de authenticiteit van de stenen. Deze zakjes kwamen uit het doosje van verdachte. Deze stenen zijn iets groter dan de stenen van [medeverdachte] . Ook is aan [getuige 2] een foto getoond uit de telefoon van [aangever] .13 Het rode zakje op deze foto herkent [getuige 2] als het zakje dat zij naar een vriendin had meegenomen om ook naar de stenen te kijken. Alle andere plastic zakjes hebben nummers, deze zijn er door [getuige 2] opgeschreven en refereren aan de zuiverheid en volume van de stenen. Al deze zakjes bevatten geen diamanten. Er is één zakje waarvan je alleen de zes ziet die erop geschreven staat en in dit zakje zit een echte diamant. In de twee lege zakjes met daarop geschreven 75 en 75 zaten ook echte diamanten. Dit waren de diamanten die [medeverdachte] aan [getuige 2] heeft laten zien. De echte diamanten waren niet beschadigd, alleen een aantal van de nepdiamanten hadden beschadigingen.

Op een derde foto14 is een hand met zes diamanten te zien. Hierover heeft [getuige 2] verklaard dat de zes diamanten afkomstig zijn van de nepdiamanten en dat de hand met zekerheid de hand van [medeverdachte] is. De hand op de achtergrond is de had van verdachte. Deze hand herkent [getuige 2] aan de vreemde nagels. Bij de rechter-commissaris heeft [getuige 2] aanvullend verklaard dat zij de hand van [medeverdachte] heeft herkend aan een moedervlek aan de binnenkant van de hand.15

Aangaande de stenen van [medeverdachte] heeft [getuige 2] verklaard dat een van de stenen een waarde van ongeveer $ 2000 heeft en een andere, iets grotere steen, een waarde van ongeveer $ 2700. De diamanten verschilden in maat. Er waren drie kleine, drie medium en drie grote diamanten. Zij heeft niet alle diamanten gecheckt en gewogen dus ze kan niet de totale waarde van de diamanten vaststellen.

Nadat [getuige 2] had gezegd dat de stenen van verdachte vals waren, is zij op verzoek van verdachte met [medeverdachte] naar een bekende gegaan om nogmaals naar de stenen te laten kijken. Ze hadden er twee meegenomen. Toen ze tegen verdachte zeiden dat de stenen inderdaad nep waren, wilde verdachte dat ze de rest ook zouden laten checken. Dit heeft [getuige 2] niet gedaan.16

Over de relatie tussen [medeverdachte] en verdachte heeft [getuige 2] verklaard dat [medeverdachte] en verdachte allebei een eigen iPhone hadden om met elkaar te kunnen communiceren. Zij hadden ook een privé-lijn om met elkaar te kunnen bellen zonder dat iemand het zou kunnen horen. [medeverdachte] gaf verdachte op een gegeven moment een simkaart en verdachte liep hiermee weg. Toen hij terugkwam installeerde hij de sim in de telefoon van [medeverdachte] en zei tegen [medeverdachte] dat hij deze telefoon apart moest houden.17 [getuige 2] heeft verklaard dat [medeverdachte] een Platinum creditcard in zijn bezit had van verdachte die hij gebruikte voor het maken van tripjes naar bijvoorbeeld Santo Domingo. Hij vertelde aan [getuige 2] dat verdachte zijn tripjes betaalde. [medeverdachte] en verdachte waren ‘partners in everything’.18

Camerabeelden woning verdachte

Op beelden van een van de camera’s die bevestigd waren rondom de woning van verdachte is te zien dat op 24 september 2017 om 18:46:42 uur [medeverdachte] door het beeld loopt. Onder zijn linkerarm heeft hij een doorzichtige plastic zak geklemd. In deze zak zit een onbekend voorwerp, zwart van kleur. Deze plastic zak is herkend als een fouilleringszak die door de politie wordt gebruikt voor het opbergen van in beslag genomen goederen.19

Telefoon verdachte

Bij de huiszoeking in de woning van verdachte in [woonplaats] is onder andere een Samsung Galaxy J7 met modelnummer SMJ701F in beslag genomen die op het rechter nachtkasje in de slaapkamer van verdachte lag.20

Het Gerecht stelt voorop dat er geen enkele aanleiding bestaat om aan te nemen dat deze Samsung Galaxy J7 met modelnummer SMJ701F waarop vele documenten zijn aangetroffen niet aan verdachte heeft toebehoord. Niet alleen neemt het Gerecht daarbij in overweging hetgeen is geverbaliseerd door verbalisant [verbalisant 3] op 4 juni 201821, namelijk dat verdachte verklaarde dat de code van zijn telefoon 1162 was en hiermee vervolgens inderdaad de telefoon ontgrendeld werd, maar ook het feit dat deze telefoon is aangetroffen in de slaapkamer van verdachte. Ook schuift het Gerecht de verklaring van verdachte dat hij niet weet hoe de bestanden op zijn telefoon zouden zijn gekomen, dat de bestanden niet van hem zouden zijn geweest of dat hij gehackt zou zijn, als volstrekt onaannemelijk terzijde.

Op de telefoon is een groot aantal afbeeldingen, video’s, gesprekken en documenten aangetroffen. Het Gerecht zal een aantal van de aangetroffen bestanden hieronder opnemen.

Op 21 september 2017 zijn omstreeks 08:50 uur drie foto’s gemaakt waarop [aangever], [medeverdachte] en [getuige 3] te zien zijn. Een paar uur later, om 04:36 uur en 04:41 uur (22 september 2017) zijn meerdere foto’s gemaakt met daarop een zestal ziplock-zakjes met in elk zakje een op een diamant gelijkende steen. Deze zakjes hebben geen opschrift. Op 23 september 2017 werd een foto van [getuige 2] via Whatsapp verstuurd naar verdachte.22

Op de telefoon van verdachte is een groot aantal Whatsapp-gesprekken aangetroffen.

Op 2 februari 2017 voert verdachte een gesprek met een persoon genaamd [getuige]:

[verdachte]: Every been fucked by a Detective who working for KPSM and me ??

Op 26 september 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met [aangever] :

[verdachte]: (…) She just agreed that it’s PRIVATE meeting with strict confidentiality

[verdachte]: I will set discreet camera and microphone

(…)

[verdachte]: you will travel with [getuige 2] as bodyguard and ovrseen by [medeverdachte] who my security consultant

[verdachte]: $1000 per day

[verdachte]: when on the run

(…)

[verdachte]: [medeverdachte] n I behind schedule.. he will make pickup at 6-6.30

Op 29 september 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met [aangever] :

[verdachte]: I started to tell [getuige 1] about diamond plan but was interrupted n never finnished

(…)

[verdachte]: Bro… where is [getuige 2] place?? I gotta pick her up… unless you guys are close

[aangever] : You want me pick her up?

[verdachte]: Yeah bro.. pick her up please

Op 6 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met iemand met gebruikersnaam [B]:

[verdachte]: I need to get off island to move some stones.. I have them ALL (…)

[verdachte]: There is a gem with your name on it… anyone I can give it too that you trust in sxm?

[verdachte]: You n [getuige 1] n [aangever] eacht the same stone just in case things are not to my plan. (…)

[B]: Wow… ok… let me find out (…)

[verdachte]: Meanwhile i need to dump stones up to 250K

[B]: Ok… u remember [x] best mate [C]… he can hold for us. Shall i send to you? Or u want to meet elsewhere?

[B]: Please let me know… so i can activate card again

[verdachte]: Reply YES babe… [medeverdachte] had to go rescue the family.. I taking it out of his 1Mil23

Op 7 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek [D]:

[verdachte]: Do any of you know a gemologist? I need to dump some assests to raise hard cash..

[verdachte]: Sparkly carbon type stones

[verdachte]: Very high value need raise quarter million.

[verdachte]: It’s ony a fraction of the total collection that I been saving for rainy day.. I am done working.. time to retire.

[verdachte]: There’s a good commission in it.

[verdachte]: I need deump-300,000

[D]: Are you looking te sell raw stones to a professional or sell 2 pieces of jewelry retail?

[verdachte]: cut stones, not certified or registered came from a project payment many years ago..

[verdachte]: some are exquisite I only dumping 10%24

Op 7 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met [getuige 4]:

[verdachte]: I cannot support you until I move some gemz

Op 8 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met iemand met de gebruikersnaam [E]:

[verdachte]: I need to let you into a wee secret

[verdachte]: For which I need you to do something very important

[verdachte]: Paid job of coure

[E]: What do you need me to do?

[verdachte]: Courier some carbon stones.. about 250k

[verdachte]: that’s about 10% of my worth

[verdachte]: And do you konw any gem traders etc

[E]: No25

Op 11 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met [B]:

[verdachte]: Babe.. finally god 2nd opinion on stones… bad news… all but one are fake… They tried o scam me..One is very special and real… I have some justice to deliver.

[verdachte]: And we now have a serious cash problem.. FUCK FUCK FUCK26

Op 17 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met [getuige 3]:

[verdachte]: I want to photograph the whole collection and do some research on the articles I found a box, washed up on the beach.

Op 23 oktober 2017 voert verdachte een Whatsapp-gesprek met [getuige 4]:

[getuige 4]: any words on the D

[getuige 4]: ?

[verdachte]: All fake stones

[getuige 4]: All!

[getuige 4]: Damn

[verdachte]: I was a bit more vocal.. I could go to prison for that scam

Verklaring [getuige 3]

(hierna: [getuige 3]) heeft verklaard dat zij enige tijd een relatie met verdachte heeft gehad en dat zij daarna vrienden zijn gebleven. Zij heeft eenmaal diamanten gezien (los van haar eigen diamanten) bij verdachte thuis, ze denkt ergens in november. Hij liet ze zien en zei dat hij ze voor een vriend bewaarde. De diamanten zaten in een ziplock-zakje.27

Verklaring [getuige 4]

(hierna: [getuige 4]) heeft verklaard dat zij vele malen, vooral vlak na Irma, bij verdachte thuis is geweest. Zij zag daar regelmatig een grote, donkere man die politieagent is. Op een moment dat zij geen geld had en zich tot verdachte wendde, gaf verdachte aan dat hij een aantal stenen had die hij van het eiland moest zien te krijgen zodat hij haar financieel kon ondersteunen. Hij stuurde ook foto’s van de stenen. Verdachte vertelde haar dat hij een meisje zou gebruiken om de stenen van het eiland te krijgen. In een van de chatgesprekken waarin [getuige 4] aan verdachte vraagt hoe het staat met de ‘D’ bedoelde zij daarmee de diamanten. Verdachte appte toen terug dat de stenen allemaal nep waren. Verdachte zei ook tegen [getuige 4] dat het vreemd was dat met alles wat er gaande was na Irma, grappig genoeg de politie zichzelf tegoed deed aan gestolen goederen. Hij vertelde dat de politie naar hem toe was gekomen met een aantal stenen. Hij vertelde dit voor hun appgesprek over de diamanten. [getuige 4] heeft de stenen eenmaal gezien, ze lagen in de safe in de woning van verdachte.28

Telefonische contacten

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er op regelmatige basis telefonisch contact is geweest tussen [medeverdachte] en [getuige 2] in de periode die loopt van 1 september 2017 tot en met 20 oktober 2017, waarbij in september 2017 het meeste contact plaatsvindt, te weten 63 keer. Ook op 24 september 2017 om 20:45 uur is telefonisch contact geweest tussen [medeverdachte] en [getuige 2] . Vlak daarvoor, om 18:46 uur, was [medeverdachte] te zien bij de woning van verdachte met een zak onder zijn arm.29

Telefoon [aangever]

Ook op de telefoon van [aangever] zijn foto’s aangetroffen, waaronder een foto die is gemaakt op 29 september 2017. Op deze foto’s zijn een roodkleurige buidel te zien en een groot aantal ziplock-zakjes met daarin op diamanten gelijkende stenen. Deze ziplock-zakjes zijn voorzien van blauwe handgeschreven markeringen (nummers).30

Aantreffen diamant in woning verdachte

Bij de huiszoeking in de woning van verdachte op 14 december 2017 is in de kluis eveneens een op een diamant lijkende steen aangetroffen.31 Deze steen is onderzocht door drie juweliers en de conclusie is dat het geen echte diamant betrof.32

Verklaringen [medeverdachte]

heeft verklaard dat hij op 6 september 2017 aan het werk was als politieagent en zich samen met zijn collega’s bezighield met de plunderingen die gaande waren. Als ze auto’s of trucks met goederen zagen, dan werd alles naar het politiebureau gebracht. Op een gegeven moment zag verdachte een man en een vrouw aan een kliko trekken. In de vuilnisbak zat onder andere een soort vuilniszak, donker gekleurd met daarin een heleboel oorbellen op een soort display. Het waren meer dan 6 of 7 displays met alleen maar oorbellen. Ze reden naar het politiebureau. De man met wie verdachte in de auto had gezeten, zei dat hij weg moest. Verdachte heeft de in beslag genomen goederen in het politiebureau neergezet. Verdachte heeft op dat moment niemand geïnformeerd over de goederen die hij in beslag had genomen.

[medeverdachte] heeft voorts verklaard dat verdachte een vriend van hem is en dat hij regelmatig naar de woning van verdachte is geweest. Na de orkaan kwam hij gemiddeld drie keer per week bij verdachte thuis.33

Verklaring [getuige 1]

heeft verklaard dat verdachte tegen haar had gezegd dat [medeverdachte] op zijn ‘payroll’ stond. Verdachte zou goed voor [medeverdachte] en zijn familie zorgen en in ruil daarvoor deed [medeverdachte] alles wat verdachte van hem wilde. [medeverdachte] kwam soms langs de woning van verdachte als er feestjes met prostitués waren. [getuige 1] heeft verder verklaard dat verdachte alles opnam zodat hij dit kon gebruiken voor chantage. Ook met betrekking tot [medeverdachte] had hij verschillende opnames.34

Verklaring [getuige 5]

(hierna: [getuige 5]) is de ex-partner van verdachte. Zij heeft verklaard dat verdachte naar haar toe opschepte over de vriendschap tussen hem en [medeverdachte] . [getuige 5] wist dat verdachte [medeverdachte] betaalde. Ook [F], de nanny, verklaarde aan haar dat zij klaar was met verdachte, zijn cocaïnegebruik en zijn politievrienden die hij betaalde wanneer ze naar zijn huis kwamen.35

Whatsapp-gesprekken tussen verdachte en [medeverdachte]

Tijdens de huiszoeking van verdachte is op de server een zeer groot aantal Whatsapp-gesprekken tussen verdachte en [medeverdachte] aangetroffen. Hieronder wordt een kleine selectie van deze gesprekken weergegeven.

Op 7 mei 2015:

[verdachte]: how secure is your Blackberry?? Let me improve your privacy and check if your phone is bugged indicating you are under another ivestigation by IA.

[medeverdachte] : ok

[verdachte]: our Whatsapp is only secure frin at ny end, UTS or Telcel can trace everything you do

[verdachte]: my data stream appears to UTS as encrypted going to Panama. They do not kno wit to or from you… but they can check your phone independently.

[verdachte]: do you have private email address??

[verdachte]: be careful with ANY info transfered electronically of printed. IT administrators have electronic automatic logging of all events unbeknown to the user. most secure way is to call up on screen to review then take a pic of screen with Blackberry. I can secure your phone for everything except SMS and voice as that goed direct to UTS/Telcel for routing ie NO ENCRYPTION

[verdachte]: am working on formal complaints to deliver to you… regarding the Order to make arrest of me, is it possible to see his or hers ACTUAL complaint??

[verdachte]: looking back to Car Wash incident. It was nothing to do with [G], he NOT involved. I did not know him… I need to see the full complain tl understand the [getuige 5]/[G] input…

(…)

[verdachte]: I suggest we secure ALL your devices. You have BB, laptop? Tablet?

[medeverdachte] : yes

[medeverdachte] : Bb, ipad, how can we do that?

[verdachte]: setting up secure VPN. NO ONE can see anything except garbage on the Internet. We use it for business and private, i setup your credentials. Am checking fora pp for BB, I think only android, iPad, windows, Mac.

[medeverdachte] : OK good

(…)

[verdachte]: may we see the uniform patrol report on the accident to see where vehicle was found by traffic boiz.?

[verdachte]: you going Curacao?? Need help with a ticket??

[medeverdachte] : Yes I want to go

[medeverdachte] : If u can leave something I will getuige i tand go for couple days

[verdachte]: I can book ticket on our account and simply email the eTicket.

[medeverdachte] : OK I will let u know (…)

[verdachte]: email me a pic of your passport ID page for booking details…

[medeverdachte] : Ok

Op 11 mei 2015:

[verdachte]: will it be possible to get a copy of the 3 uniform patrol reports?? If the 2 where she called for BS reasons and the traffic guys report following the vehicle indicent.

[medeverdachte] : I will ask them for the report

[medeverdachte] : I can ask them for me and I will give u a copy

[verdachte]: I would like to be able to make a worthwhile complaint against them for making the accident look like I swerve across the road like we discussed.

[medeverdachte] : We can

[medeverdachte] : I will help you

Op 12 mei 2015:

[verdachte]: enjoy your family day [medeverdachte] .. if you got my back then we taking care of each other as fair men, not pussys crying to police over BS

[medeverdachte] : I ham having ur back!

Op 17 mei 2015:

[medeverdachte] : Lol We going to make ur defense so u can us it in court

[verdachte]: you think it’s an OK idea to go look for kids so I hv a record?

[medeverdachte] : I will be your private Lawyer!

[medeverdachte] : I going to sit with u and focus on ur case for the 16th

[medeverdachte] : And we going to take some of the evidence so rounded that particular case only

[medeverdachte] : And that u going to use in court on the 16th

[verdachte]: OK.. we discuss the dark side later over beer… I am willing to shake the judicial system and any corrupt persons… with your and other professionals guidance.

[medeverdachte] : OK Good!

Op 20 mei 2015:

[verdachte]: u give you a shout when I home tonight or do you Wanna have a beer in a bar LOL

[medeverdachte] : Home is more private, dont’ want the Dutch ass the mto see us

[verdachte]: actually buddy let me focus on this paperwork tonight and i finnish it

[medeverdachte] : ok, I have the complaint that [x] did on the 10th

[verdachte]: can email? Or send pic? I am writing my broader statement to cover all the events and how they linked

Op 12 juni 2015:

[verdachte]: whats your thots for the warrant etc?

[medeverdachte] : U send me PDF

[medeverdachte] : I told u I nee dit just the way u type it so I can copy and pste

[medeverdachte] : I have all ur info on the official report

[verdachte]: ah .sorry. standby. 2 minutes

[medeverdachte] : But I will pass by u

[medeverdachte] : Cause I did receive a lot of emails36

Op 28 januari 2016:

[medeverdachte] : You know anybody by Motor World?

[medeverdachte] : ?

[verdachte]: nope..

[verdachte]: you want them to dissappear?

[medeverdachte] : Just because I didn’t pay for my car 2 months they Lawyer call me that they going to take away my car

Op 4 februari 2016:

[verdachte]: what y needdd for pay car initiately and when nee dit ??

[medeverdachte] : Take it easy Bro

[medeverdachte] : I nee dit for Friday 5th of February before 3 o’clock

[verdachte]: tomorrow that is LOL

[medeverdachte] : 900$ and Bro this one I will pay u back!

[medeverdachte] : Yes I had until Friday

[verdachte]: done deal

[medeverdachte] : OK Bro

[verdachte]: i do NOT want cash back..

[verdachte]: i want water tight cases where we hoose to fight

[medeverdachte] : LOL

(…)

[verdachte]: 110% effort in reversing the verdict in my appeal

[medeverdachte] : No time to waist

[medeverdachte] : OK

[verdachte]: and succesful prosecution of [G] snd [getuige 5]

[medeverdachte] : Bro I am here to go all the way

[medeverdachte] : I will continue guide u

[verdachte]: what shift you worki g tomorrow?

[medeverdachte] : 12 to 8

[verdachte]: i will hv the cash for you tomorrow morning when bank opens

[medeverdachte] : OK no problem

[verdachte]: will ben ice to see you at police station and sign the pv.. i email it tonight as i kdep changig it

Op 24 februari 2016:

[verdachte]: hey Bro.. i need the pv signed up urgently man.. the 2 fucking cunts in the grocery store looking for the kids.. fucking humiliating…

[verdachte]: i submitted it too you nearly 2 weeks ago… we got work to do bro

[verdachte]: what is the hold up bro? ? and can i take some stuff out to simplify it to make progress?

[medeverdachte] : I read it I told u

[medeverdachte] : I told u I have to pass by u so together we can go trui t take out what have to take out

[verdachte]: i undrstand that.. surely it wsy enough to cut n paste the woring

[verdachte]: wording form my complaint, correct it and sign.. i can edit the originals aftwerwards

[medeverdachte] : Yes

[medeverdachte] : But in ur complaint we can’t put what I done already in the investigation

(…)

[verdachte]: so you really telling me that nothign happen on the paperwork after i give it to you ???

[verdachte]: we are way behind schedule bro.

Op 26 februari 2016:

[verdachte]: bro. I sent email and reduced and reduced everthing

[medeverdachte] : Yes I busy getting it ready

[medeverdachte] : Can u pass 11 for it?

[verdachte]: yes sir

[medeverdachte] : ok

[verdachte]: you have the evidence file ready

[verdachte]: i take i tand clean it up

[verdachte]: from the one page i will build the complete case etc.

[medeverdachte] : Do u have the doctor report and stuff for me to add to it

[verdachte]: EVERYTHING BRO

[medeverdachte] : Ok

[verdachte]: which updated to include new situatiom

[verdachte]: once we hv pv

[medeverdachte] : .ok

[verdachte]: i work evidence to macht and of course gove 1000% more

[medeverdachte] : Good

[medeverdachte] : I having the report ready waiting for u

[medeverdachte] : Wa date u want to put that u did this complaint?

[medeverdachte] : before u did get the pic from the doctor showing the scrove was broken in ur leg?

[verdachte]: lets back up… normaly your havr to investigate the complaint

[verdachte]: so if yo

[medeverdachte] : It have to be something form last year date

[medeverdachte] : Yes

[verdachte]: you rcv complaint then how long beforee yiu incestifation start?

[verdachte]: xmas day??

[verdachte]: wait.. i wasnt there

[medeverdachte] : Yea around those days

[medeverdachte] : before u went Guadalupe

[verdachte]: sinterclass

[verdachte]: decemer 5th

[verdachte]: wait.. it should be after last hearing

[medeverdachte] : Yes

[verdachte]: verdoct was november.19

[verdachte]: so ar that point i flip my lid of injustice

[medeverdachte] : So what date

[verdachte]: november 30

[medeverdachte] : OK good37

Juridische conclusies

Feit 1

Het Gerecht stelt allereerst vast dat [medeverdachte] gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn functie als politieambtenaar juwelen onder zich heeft gehad. Of deze juwelen al dan niet van [naam juwelier] afkomstig zijn geweest blijft onduidelijk. Wel staat vast dat verdachte rond 6 september 2017 (al dan niet echte) juwelen onder zich had als gevolg van het plunderen van verschillende juweliers na de orkaan. Voorts stelt het Gerecht vast dat [medeverdachte] daags daarna een aantal van de diamanten aan verdachte heeft gegeven. Samen hebben zij vervolgens een plan gemaakt om de waarde van de diamanten vast te laten stellen met het idee deze diamanten later te verkopen. De winst zou gedeeld worden. Er is uitvoerig gesproken over de diamanten met verschillende personen, er zijn foto’s van de diamanten verstuurd en de diamanten zijn meermalen getaxeerd, allemaal in de periode die loopt vanaf een paar dagen na orkaan Irma tot enkele maanden daarna. Het Gerecht is van oordeel dat de diamanten waarover wordt verklaard door [aangever] , [getuige 2] , [getuige 4], [getuige 3] en niet in de laatste plaats verdachte zelf, de diamanten zijn die [medeverdachte] vanuit zijn hoedanigheid als politieagent in handen heeft gekregen. [medeverdachte] kreeg immers begin september de diamanten in zijn bezit. Vervolgens vindt in de dagen daarna veel overleg plaats over het ‘plan van aanpak’, is op 24 september [medeverdachte] in beeld te zien met een zak onder zijn arm, vindt op 26 september de meeting met [getuige 2] plaats en heeft [aangever] op 29 september een foto van de gemerkte diamanten in zijn telefoon. Ook is er, naast de vele contacten tussen verdachte en [medeverdachte] , in september maar liefst 63 keer telefonisch contact tussen [medeverdachte] en [getuige 2] . Enige tijd daarna blijken de diamanten dan nep te zijn. Dat het om een andere ‘batch’ diamanten zou gaan acht het Gerecht dan ook volstrekt onaannemelijk.

Verdachte heeft deze – al dan niet echte – diamanten verworven toen hij ze van [medeverdachte] kreeg en daarna heeft hij ze gedurende een aanzienlijke periode voorhanden gehad. Het staat voor het Gerechte vast dat verdachte vanaf het begin af aan heeft geweten dat de diamanten uit misdrijf afkomstig waren. Verdachte heeft immers zelf verklaard dat ‘he [ [medeverdachte] ] went to arrest somebody at [naam bedrijf] and he got his hands on these’. Bovendien stond [medeverdachte] , zoals door verdachte opgemerkt, op de ‘payroll’ bij verdachte en probeerde verdachte de diamanten via onofficiële kanalen te verkopen, hetgeen eveneens duidt op wetenschap dat de diamanten niet legaal verkregen waren. Dat de diamanten, danwel een deel daarvan, later niet echt bleken te zijn, doet aan de strafbaarheid van verdachte niet af.

Ook acht het Gerecht wettig en overtuigend bewezen dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en [medeverdachte] en dat daarmee dus sprake is geweest van medeplegen. Dit blijkt niet alleen uit de vele (telefonische) contacten die tussen beide mannen hebben plaatsgevonden, maar ook uit het feit dat [medeverdachte] direct na het verkrijgen van de diamanten meerdere malen naar de woning van verdachte is gekomen, daar afspraken zijn gemaakt over de verkoop van de diamanten en beiden actieve handelingen hebben verricht voor de verkoop van de diamanten, zoals het zoeken van een diamantspecialist en een eventuele koper. Dat een van de twee al dan niet voornemens was de ander te ‘double-crossen’ doet daar niet aan af.

Feit 2

Van actieve omkoping van een ambtenaar is sprake als iemand met het oogmerk om die ambtenaar te bewegen om in strijd met zijn of haar plicht iets te doen of na te laten, giften of beloften heeft gegeven of gedaan aan die betreffende ambtenaar.

Naar het oordeel van het Gerecht is aan alle vereisten die de wet hieraan stelt voldaan. Verdachte heeft zonder meer oogmerk gehad op het bewegen van [medeverdachte] om in strijd met zijn plicht als politieambtenaar dingen te doen of te laten. Het is immers verdachte zelf die verklaart dat ‘ [medeverdachte] is on my pay-roll’. Ook stelt het Gerecht vast dat op meerdere momenten giften door verdachte zijn gedaan aan [medeverdachte] , waaronder het online boeken (en daarmee het kopen en betalen) van vliegtickets naar Curaçao voor [medeverdachte] , het (laten) beveiligen van de telefoon van [medeverdachte] en het betalen van een geldbedrag zodat [medeverdachte] zijn auto kon afbetalen. In ruil daarvoor heeft [medeverdachte] verdachte voorzien van vertrouwelijke informatie waarover hij uit hoofde van zijn betrekking als politieambtenaar van het KPSM de beschikking had. Het behoeft geen betoog dat het doorspelen van informatie over het reilen en zeilen binnen de politieorganisatie over lopende onderzoeken, collega’s en andersoortige informatie in strijd is geweest met de plicht van [medeverdachte] . Het doen of na laten heeft bestaan uit het verstrekken van die informatie alsmede het valselijk opmaken van een proces-verbaal, hetgeen onder de bespreking van feit 3 nadrukkelijker aan de orde zal komen.

Nu verdachte degene is die [medeverdachte] heeft omgekocht en het Gerecht niet is gebleken van andere hierbij betrokken personen, komt het Gerecht niet tot een bewezenverklaring van het medeplegen; van dit onderdeel van de tenlastelegging zal verdachte worden vrijgesproken.

Feit 3

Van uitlokking is sprake als iemand een ander heeft aangezet tot het begaan van een strafbaar feit waarvoor de uitgelokte zelf kan worden gestraft. Een strafbare uitlokking veronderstelt de vervulling van een vijftal voorwaarden, te weten het opzet van de uitlokker, het aanzetten van die ander, gebruikmaking van tenminste één uitlokkingsmiddel, het uitgelokte delict moet zijn gevolgd en de uitgelokte moet deswege strafbaar zijn. Naar het oordeel van het Gerecht is aan alle voorwaarden voldaan. Verdachte heeft opzet gehad op de uitlokking van [medeverdachte] en [medeverdachte] is ook daadwerkelijk uitgelokt. Uit de overvloed aan Whatsapp-berichten die tussen verdachte en [medeverdachte] zijn verstuurd blijkt immers duidelijk dat verdachte meermalen aan [medeverdachte] heeft gevraagd hoe het stond met het opmaken van het proces-verbaal en ook heeft hij meerdere keren aangegeven dat ze achter op schema liepen. [medeverdachte] heeft het proces-verbaal ook daadwerkelijk opgemaakt, waardoor hij zelf ook een feit heeft gepleegd waarvoor hij strafbaar is. Tot slot is ook voldaan aan het vereiste van het uitlokkingsmiddel, immers heeft [medeverdachte] giften in de vorm van onder andere geld en vliegtickets van verdachte ontvangen in ruil voor zijn diensten.

Nu verdachte zal worden veroordeeld voor de uitlokking, zal verdachte worden vrijgesproken van het onderdeel van de tenlastelegging dat ziet op het medeplegen.

Dagvaarding II (onderzoek Coneflower) 38

Vrijspraak feit 2

Met de officier van justitie en de verdediging is het Gerecht van oordeel dat onvoldoende bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring van het onder feit 2 ten laste gelegde te komen. Het Gerecht overweegt hiertoe als volgt. Van de meisjes die op de beelden behorende bij het proces-verbaal met documentcode 1701120900AMB, bijlage 15 te zien zijn, is de identiteit niet komen vast te staan. Hoewel dat voor een bewezenverklaring van artikel 2:200/2:199 Sr niet noodzakelijk is, dient wel vastgesteld te kunnen worden dat de meisjes ten tijde van het ten laste gelegde een leeftijd hadden gelegen tussen de 12 jaar en 16 jaar oud. Nu met de officier van justitie ook het Gerecht dit niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen, dient verdachte van dit feit te worden vrijgesproken.

Vrijspraak feit 5

Ook ten aanzien van het onder feit 5 ten laste gelegde dient vrijspraak te volgen nu niet is komen vast te staan dat de molotovcocktails voldoen aan de vereisten die artikel 3 de Vuurwapenverordening stelt aan strafbaarstelling van het voorhanden van dergelijke wapens. Ook van dit feit zal verdachte worden vrijgesproken.

Feiten 1 en 3

Verklaringen [aangever]

heeft ook met betrekking tot deze ten laste gelegde feiten verklaard. Zo heeft hij verklaard dat hij op een gegeven moment met onder andere verdachte en zijn dochter [slachtoffer 1] , die toen ongeveer 5 jaar was, in het zwembad was. Zij pakte verdachte achterlangs bij zijn testikels vast. Verdachte zei tegen [slachtoffer 1] ‘ I told you not to play those games in the pool, they are for the room’. Verdachte vertelde aan [aangever] over seks die hij had gehad met minderjarigen en liet hiervan filmpjes zien. Verdachte heeft veel van dit soort video’s.39 Verdachte had onder andere regelmatig seks met een meisje genaamd [getuige].40

Verklaring [getuige 1]

Ook [getuige 1] is over dit onderwerp bevraagd en ook zij was getuige van het incident in het zwembad waarbij [slachtoffer 1] aan haar vader zat. Verdachte zei ‘that’s not for in the pool’. Ook zou verdachte, die zelf vroeger misbruikt is, hebben gezegd ‘ the abused becomes the abuser’.41

Verklaring [getuige]

, beter bekend als ‘[getuige]’, heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat haar bijnaam [getuige] is. Zij kent verdachte sinds 2014. Verdachte heeft haar wel eens een video via WhatsApp gestuurd waarop verdachte seks had met een vriend. Ook verklaarde zij: ‘what I used to do with [verdachte] is fuck for money’. Desgevraagd heeft zij ook verklaard dat verdachte haar video’s met kinderporno stuurde. Zijn bedoeling daarbij was dat zij mee zou doen, hij wilde haar als het ware rekruteren voor het maken van kinderporno. Hij wilde dus zelf seks met een minderjarige maar hij wilde ook dat zij dat ook zou doen. [getuige] verklaarde tot slot dat zij, toen zij verdachte beter leerde kennen, haar dochter niet meer meenam naar de woning van verdachte.42

Whatsapp-gesprek met [H]

Ook uit gesprekken met een persoon genaamd [H] blijkt de seksuele voorkeur van verdachte. In een gesprek dat is gevoerd op 12 november 2017 tussen beiden vraagt verdachte aan [H] om hem een filmpje te sturen. Hij zegt haar ook dat hij opgewonden raakt van het filmpje met de kinderen en dat hij meer van dit soort gelijke filmpjes heeft. Hij vraagt haar ten slotte ook hoeveel zij houdt van seks met kinderen en of zij seks wil met een kind van acht jaar oud.43

Whatsapp-gesprekken met [getuige]

Ook in onderzoek Coneflower is een zeer groot aantal Whatsapp-conversaties veilig gesteld, waarvan een kleine selectie gesprekken tussen verdachte en [getuige] hieronder zal worden weergeven.44

Op 22 december 2016:

[verdachte]: And i know you 4 or 5 years

[verdachte]: Cuz I take you at 14yo

(…)

[verdachte]: And I still want to get close to your little sis and give the experience n prepare her for men in future.. respectfully. $500 for you to agree its not such a bad idea after al…

Op 5 januari 2017:

[verdachte]: I want a 12yo girl now

[verdachte]: Ease my dick in gently

Op 11 januari 2017:

[getuige]: She have a small butt

[verdachte]: I figured.. and tight cunf

[verdachte]: Cunt

[getuige]: I guess

[verdachte]: I be very gentle like my daughter

Op 15 januari 2017:

[verdachte]: I licked the other day

[verdachte]: Pussy

[verdachte]: So so Young

[getuige]: Oh

(…)

[verdachte]: You know what I am saying

[verdachte]: 5yo pussy

Op 16 januari 2019:

[verdachte]: Kids no go mom untill Sunday

[verdachte]: Would be interesting if [slachtoffer 1] showered wifh me and you shpwered with [I]

[getuige]: Np

[getuige]: Then

[getuige]: We come back Saturday night

[verdachte]: I have every intention of fuckonv [J] 1st night

[getuige]: With kids there ?

[verdachte]: Me and [slachtoffer 1] [J] in my s howed washinv

[verdachte]: And you n [I] in da other shower/

(…)

[getuige]: Let [J] help [slachtoffer 1]

[getuige]: N den after she done

[getuige]: U come in n say

[getuige]: You ain shower all day

[getuige]: You need help

[getuige]: Etc

[verdachte]: Ok.

Op 19 januari 2017:

[verdachte]: Daddy loves his children around

[verdachte]: Cbildren love daddys big dick

Op 10 februari:

[verdachte]: Me n [I] double fucked some slut… [slachtoffer 1] licked her… normal night

[getuige]: What!

[getuige]: Kidding right?

[verdachte]: I wish

Uitkijken van de aangetroffen bestanden

Op de Samsung SMJ701F van verdachte is een groot aantal filmpjes aangetroffen. Een aantal van deze filmpjes is door de politie uitgekeken en opgenomen op de tenlastelegging.

Op het eerste filmpje van de tenlastelegging is te zien dat een minderjarig meisje (waarschijnlijk tussen de zes en acht jaar oud) seksuele handelingen verricht met een volwassen man. In het filmpje is sprake van het wrijven over en betasten van de vagina van het meisje door de man, het plaatsen van de penis tegen de vagina van het meisje, het plaatsen van de penis in de mond van het meisje en het vervolgens heen en weer bewegen van het hoofd van dat meisje en het masturberen dichtbij het gezicht en het lichaam van dat meisje.45

Op het tweede filmpje van de tenlastelegging is te zien dat twee minderjarige kinderen, een jongen van waarschijnlijk tussen de 4 en 6 jaar oud en een meisje van waarschijnlijk tussen de 10 en 14 jaar oud, seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Deze bestaan uit het aftrekken van de penis van de jongen door het meisje, het betasten van de vagina van het meisje door de jongen, het met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van dat meisje, het likken van de vagina van dat meisje door die jongen en het in de mond nemen van de penis van de jongen door het meisje.

Op het derde filmpje is te zien dat een minderjarig meisje van waarschijnlijk tussen de 6 en 8 jaar bij zichzelf seksuele handelingen verricht. Deze bestaan uit het inbrengen van een been van een pop in de vagina van het meisje, het met de vinger penetreren van de vagina en anus van dat meisje en het naakt poseren van dit meisje. De ontblote geslachtsdelen, borsten en billen worden nadrukkelijk in beeld gebracht.

Op het vierde filmpje is te zien dat een minderjarig meisje seksuele handelingen verricht door het in de mond nemen van de penis van een volwassen man.

Op het vijfde filmpje is een minderjarig meisje van waarschijnlijk tussen de 14 en 16 jaar te zien die seks heeft met een man. De seksuele handelingen bestaan onder andere uit het met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van dat meisje en het betasten en aanraken van de borsten en de vagina van dat meisje door deze volwassen man.

Op het zesde filmpje is te zien dat een minderjarig meisje van waarschijnlijk tussen de 14 en de 16 jaar de penis en de testikels van een volwassen man in de mond neemt. Ook is te zien dat de volwassen man aan het masturberen is dichtbij het gezicht en het lichaam van het meisje en het ejaculeren door de man in de mond van het meisje.

Op het zevende filmpje is te zien dat twee minderjarige kinderen, een jongen en een meisje, van waarschijnlijk tussen de 4 en 6 jaar oud seksuele handelingen verrichten, bestaande uit het liggen en op en neer bewegen van de naakte jongen op het meisje en het zitten en op en neer bewegen van dat meisje op de jongen, het bewegen van het meisje en die naakte jongen. Van vier van de filmpjes is vastgesteld dat deze vanaf de telefoon van verdachte zijn verzonden via Whatsapp tussen januari 2017 en mei 2017 en derhalve zijn verstuurd binnen de periode van de tenlastelegging.46

Tot slot staan op de tenlastelegging een aantal foto’s omschreven waarvan het vermoeden bestaat dat het verdachte en zijn dochter [slachtoffer 1] betreffen. Te zien is dat een blank minderjarig meisje op zwart/blauw met wit gestreepte lakens op een bed ligt. Het meisje draagt een geel damesslipje met witte pokerpunten. Te zien is dat de stijve penis van de volwassen man die op de foto’s zichtbaar is, door het meisje wordt betast (foto 1 en 2). Ook is te zien dat de volwassen man het slipje wegschuift en vervolgens de vagina ontbloot van het meisje (foto 4). Vervolgens is te zien dat de volwassen man de vagina van het meisje betast en de schaamlippen uit elkaar duwt (foto 5). Deze foto’s zijn vanuit de telefoon van verdachte verstuurd naar onbekend gebleven personen.47

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij blauw met wit gestreepte lakens op zijn bed heeft. Ook is aan verdachte een foto getoond van een meisje en een man op het bed met dergelijke gestreepte lakens. Over deze foto heeft verdachte verklaard dat de personen op de foto [slachtoffer 1] en hij zijn.48

Verklaring [getuige 5]

Aan [getuige 5], de moeder van [slachtoffer 1] , is een aantal van deze foto’s getoond. Op de eerste foto, waarop de vagina van een klein meisje zichtbaar is, is door [getuige 5] een kastanjebruin/witte onderbroek herkend als een onderbroek van [slachtoffer 1] . Op de tweede en soortgelijke foto herkende zij een geel gekleurde onderbroek met polkastippen van [slachtoffer 1] en op de derde foto, waarop een stijve penis en de rug van een kind te zien is, herkende zij een roze gymbroekje dat van [slachtoffer 1] is. [getuige 5] herkende [slachtoffer 1] ook aan de tatoeage op haar rug en aan haar roze gymshorts.49 Op de vijfde foto die aan [getuige 5] is getoond, staat een klein meisje met een open mond, achter haar is een stijve penis te zien. [getuige 5] heeft op deze foto [slachtoffer 1] herkend. Op de laatste foto is en naakt meisje te zien dat uit een zwembad komt. Ook op deze foto heeft [getuige 5] [slachtoffer 1] herkend.50

[getuige 5] heeft over de onderbroek met stippen verklaard dat [slachtoffer 1] deze bij haar thuis nooit droeg, maar dat ze deze onderbroek soms, als ze van verdachte terugkwam, wel aan had. Er was ook een keer dat zij terug kwam in een rokje en helemaal geen ondergoed droeg.51

Feiten 4 en 6

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de cocaïne zoals die ten laste is gelegd, in zijn bezit heeft gehad.52 Deze cocaïne is ook in de woning aangetroffen53 en na onderzoek is gebleken dat het inderdaad om cocaïne ging en dat het een hoeveelheid van 197 gram betrof.54

[slachtoffer 4] (hierna: [slachtoffer 4] ) heeft aangifte gedaan tegen verdachte. Hij heeft verklaard dat verdachte de woning sinds juni 2016 huurt. Toen hij een aantal weken geleden over zijn terrein liep, zag hij dat verdachte bij de ingang, bij de slagboom, een elektriciteitsdraad had aangebracht. Als je het terrein oploopt en je loopt er tegen aan dan krijg je een stroomstoot. Verdachte had de draad opgehangen tussen twee stokken en op die draad heeft hij stroom gezet. Als je de draad ziet hangen kan je er overheen stappen maar als je het niet ziet loop je er tegenaan. [slachtoffer 4] is tegen de draad aangelopen, hetgeen pijn deed.55

[aangever] heeft verklaard dat verdachte een draad heeft gespannen met 500 volt, die hij eigenlijk nog wilde upgraden naar 1000 volt.56 Ook [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte het draad dat bij de woning hangt onder stroom heeft gezet. Er zit een schakelaar bij het balkon, zodat de elektriciteit erop kan worden gezet als er ongewilde bezoekers langskomen.57

Op de telefoon van verdachte is een aantal voicenotes aangetroffen. Op een van deze voicenotes staat het volgende bericht dat door verdachte werd ingesproken:

[verdachte]: (…) Did I tell you that, uh, i electrocuted the landlord tonight? Not tonight, today.58

Juridische conclusies

Feit 1

Het Gerecht is op basis van bovengenoemde bewijsmiddelen van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte kinderporno in zijn bezit heeft gehad en heeft verspreid in de periode zoals die is opgenomen in de tenlastelegging. Dit blijkt uit de vele filmpjes die op de telefoon van verdachte zijn aangetroffen. Gelet op de hierboven opgenomen beschrijvingen van de beelden, staat buiten kijf dat het hier kinderpornografisch materiaal betreft. Het Gerecht wordt gesterkt in zijn overtuiging door de eindeloze stroom Whatsapp-gesprekken met verschillende mensen over seks met kinderen, waarbij ook over en weer filmpjes zijn verstuurd.

Feit 3

Ook het onder feit 3 ten laste gelegde acht het Gerecht wettig en overtuigend bewezen. Ten eerste stelt het Gerecht vast dat de volwassen man op de foto’s waarop de tenlastelegging van feit 3 gebaseerd is, verdachte is. Het Gerecht komt hiertoe nu verdachte over een foto van een meisje en een man op een bed met zwart/blauw met wit gestreepte lakens heeft verklaard dat dat [slachtoffer 1] en hijzelf waren. Het meisje op de foto’s waarop seksuele handelingen zichtbaar zijn, ligt op hetzelfde bed. Bovendien heeft [getuige 5] haar dochter herkend op deze foto’s en zijn deze foto’s aangetroffen op de telefoon van verdachte. Daarnaast neemt het Gerecht in overweging de Whatsapp-berichten die verdachte onder andere aan [getuige] heeft gestuurd en waarin hij uitingen doet als ‘children like daddy’s big dick’ en ‘me and [slachtoffer 1] and [J] in the shower’. Het Gerecht wordt tot slot in zijn overtuiging gesterkt door de verklaringen van [aangever] en [getuige 1] die beiden getuige waren van het incident waarbij [slachtoffer 1] aan haar vader zat op een manier die niet past bij een normale vader-dochterrelatie.

Feit 4

Het onder feit 4 ten laste gelegde is, gelet op de bekennende verklaring van verdachte en het aantreffen van de cocaïne in de woning verdachte, eveneens wettig en overtuigend bewezen.

Feit 6

Tot slot acht het Gerecht ook de mishandeling van [slachtoffer 4] wettig en overtuigend bewezen op grond van de aangifte, de verklaringen van [aangever] en [getuige 1] en de voicenote van verdachte waarin hij zegt dat hij vandaag de huisbaas heeft geëlektrocuteerd.

Bewezenverklaring

Het gerecht verklaart bewezen dat verdachte:

Dagvaarding I (WHALE)

1.

hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 23 november 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, een hoeveelheid al dan niet echte diamanten heeft verworven en voorhanden gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die diamanten wisten dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

2.

hij in de periode van 14 maart 2015 tot en met 15 januari 2018 te Sint Maarten een ambtenaar, te weten [medeverdachte], werkzaam als politieagent bij het Korps Politie Sint Maarten, giften heeft gedaan, te weten

- het betalen en kopen van een vliegticket naar Curaçao,

- het beveiligen van zijn telefoon,

- een geldbedrag van ongeveer USD 900,00 ter afbetaling van de Hyundai Sonata van voornoemde [medeverdachte] , heeft aangeboden, met het oogmerk om genoemde ambtenaar te bewegen in zijn bediening, al dan niet in strijd zijn plicht iets te doen of na te laten.

3.

[medeverdachte] in de maand februari 2016 te Sint Maarten opzettelijk een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van politie, met documentcode 1511301130.AANG, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om dit proces-verbaal als echt en onvervalst te gebruiken, bestaande de valsheid of vervalsing hierin dat in dat proces-verbaal als datum en tijdstip van aangifte was opgenomen 30 november 2015, omstreeks 11:30 uur terwijl in werkelijkheid die aangifte op 26 februari 2016 was gedaan,

welk feit hij, verdachte op 26 februari 2016 te Sint Maarten opzettelijk heeft uitgelokt door

- die [medeverdachte] per Whatsapp te bewegen en aan te sporen de aangifte op te maken en te signeren en,

- met die [medeverdachte] per Whatsapp de datum van aangifte af te stemmen.

Dagvaarding II (CONEFLOWER)

1.
hij in de periode van 7 december 2015 tot en met 14 december 2017 in Sint Maarten, afbeeldingen en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen en video’s, opzettelijk heeft verspreid en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

(proces-verbaal met documentcode 1712201335AMB, bijlage 14):

- het wrijven over en betasten van de vagina van een minderjarig meisje,

- het plaatsen en duwen van de penis tegen de vagina van dat minderjarig meisje,

- het plaatsen van de penis in de mond van het minderjarige meisje en het vervolgens heen en weer bewegen van het hoofd van dat meisje en

- het masturberen dichtbij het gezicht en het lichaam van dat minderjarig meisje

en

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 1):

- het aftrekken van de penis van een minderjarige jongen door een minderjarig meisje,

- het betasten van de vagina van dat minderjarige meisje door die minderjarige jongen,

- het door die minderjarige jongen met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van dat minderjarig meisje,

- het likken/beffen/oraal bevredigen van de vagina van dat minderjarige meisje door die minderjarige jongen en

- het in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis van die minderjarige jongen door dat minderjarige meisje

en

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 2):

- het inbrengen van een been van een pop in de vagina van een minderjarig meisje,

- het met de vinger penetreren van de vagina en anus van een minderjarig meisje en

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een minderjarig meisje, waarbij dit meisje gekleed is en poseert in een omgeving en met voorwerpen en in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij haar leeftijd past en waarbij deze persoon zich van haar kleding ontdoet en waarbij door het camerastandpunt, de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van dit meisje nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen, borsten en billen in beeld gebracht worden, waardoor de film aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en tot seksuele prikkeling strekt

en

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 3):

- het in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis van een volwassen man door een minderjarige meisje

en

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 4):

- het door een volwassen man met de penis vaginaal penetreren van het lichaam van een minderjarig meisje en

- het betasten en aanraken van de borsten en de vagina van dat minderjarig meisje door een volwassen man

en


(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 5):

 • -

  het door een minderjarig meisje in de mond nemen / oraal bevredigen van de penis en de testikels van een volwassen man,

 • -

  het door een volwassen man masturberen dichtbij het gezicht en het lichaam van dat minderjarig meisje en

 • -

  het ejaculeren door een volwassen man in de mond van dat minderjarige meisje

en

(proces-verbaal met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, filmpje 6):

 • -

  het liggen en op en neer bewegen van een naakte minderjarige jongen op een minderjarig meisje,

 • -

  het zitten en op en neer bewegen van een minderjarig meisje op een naakte minderjarige jongen en

 • -

  het bewegen van dat minderjarig meisje en die naakte minderjarige jongen op een wijze die niet past bij hun leeftijd waardoor de film aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en tot seksuele prikkeling strekt

en

(proces-verbaal met documentcode 1801150900AMB, bijlage 16):

 • -

  het betasten van de stijve penis van verdachte door [slachtoffer 1] , zijnde de dochter van verdachte, (foto 2),

 • -

  het door verdachte wegschuiven van een slipje en vervolgens ontbloten van de vagina van voornoemde [slachtoffer 1] (foto 4),

 • -

  het door verdachte betasten van de vagina en het uit elkaar duwen van de schaamlippen van voornoemde [slachtoffer 1] (foto 5).

3.

hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2017 in Sint Maarten, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, genaamd [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2011, bestaande die ontucht uit het

 • -

  laten betasten van de stijve penis van verdachte door [slachtoffer 1] ,

 • -

  het wegschuiven van een slipje en het vervolgens ontbloten van de vagina van [slachtoffer 1] en

 • -

  het betasten van de vagina en het uit elkaar duwen van de schaamlippen van [slachtoffer 1] ;

 • -

  het (laten) fotograferen van de vagina van [slachtoffer 1] .

4.

hij op 14 december 2017 in Sint Maarten 197 gram cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumlandsverordening en in de Regeling aanwijzing gecontroleerde middelen AB 2013, GT nr. 255, in zijn bezit heeft gehad.

6.

hij in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 27 november 2017 in Sint Maarten, [slachtoffer 4] heeft mishandeld door een stroomdraad te spannen en die draad onder elektriciteit van 500 volt te zetten, welke stroomdraad onvoldoende als zodanig zichtbaar was, ten gevolge waarvan [slachtoffer 4] tegen die stroomdraad is gelopen en daardoor een schok en pijn heeft ondervonden.

Strafbaarheid van de feiten en kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in de artikelen:

 • -

  2:128, 2:184, 2:196, 2:208, 2:273 en 2:397 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  3 en 11 van de Opiumlandsverordening 1960.

De bewezenverklaarde feiten worden als volgt gekwalificeerd:

Dagvaarding I – WHALE

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van opzetheling

ten aanzien van feit 2:

aan een ambtenaar een gift of belofte doen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 3:

door beloften en giften opzettelijk uitlokken van valsheid in geschrift

Dagvaarding II - CONEFLOWER

ten aanzien van feit 1:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, aanbieden, verspreiden, uitvoeren, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een telecommunicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 4:

opzettelijk handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, van de Opiumlandsverordening 1960

ten aanzien van feit 6:

mishandeling

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

Verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Het Gerecht neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal ernstige strafbare feiten. Ten eerste heeft verdachte een politieambtenaar van het KPSM omgekocht door hem giften te geven en beloften te doen. Ook heeft hij deze politieambtenaar uitgelokt tot het plegen van valsheid in geschrift door een proces-verbaal van politie te antidateren. Met deze omkoping en uitlokking heeft verdachte op grove wijze de integriteit van de politieorganisatie aangetast en daarmee het vertrouwen dat de burger in het overheidsapparaat moet kunnen stellen op ernstige wijze geschaad. De samenleving moet er zonder meer op kunnen vertrouwen dat met overheidsgezag beklede personen dat gezag niet misbruiken ten behoeve van hun eigen belang. Juist van dergelijke personen wordt een hoge mate van integriteit, loyaliteit en inzet voor de publieke zaak, zonder aanzien des persoons verwacht. Zowel tegen hen die zich schuldig maken aan de actieve omkoping van ambtenaren en tegen de ambtenaar die zich heeft laten omkopen, moet doeltreffend en passend strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de heling van een aantal diamanten. Heling betreft doorgaans een vervelend en hinderlijk feit dat de diefstal van goederen en de illegale handel daarin in stand houdt. Het Gerecht rekent verdachte echter extra aan de omstandigheden waaronder de onderhavige heling heeft plaatsgevonden, te weten daags nadat een van de zwaarste orkanen in jaren over het eiland was getrokken en de gehele maatschappij had ontwricht. Waar anderen bezig waren met reddingswerk en het zo goed mogelijk beveiligen van de maatschappij, zag verdachte zijn kans schoon en heeft hij vanuit puur eigen financieel belang de diamanten geheeld met het oog ze voor de hoofdprijs te verkopen.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn eigen, minderjarige dochter, welk misbruik heeft bestaan uit vergaande seksuele handelingen. Verdachte heeft zich hiermee in ernstige mate schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en heeft een forse inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van zijn dochter, die ten tijde van het plegen van het delict slechts zes jaar oud was. Bovendien stond zijn dochter in een afhankelijke relatie tot verdachte, waar verdachte op beschamende wijze misbruik van heeft gemaakt. Daarnaast rekent het Gerecht het verdachte aan dat het misbruik heeft plaatsgevonden in de woning van verdachte, een plek waar kinderen zich bij uitstek veilig moeten kunnen voelen en bescherming horen te genieten van hun ouders. Verdachte heeft kennelijk slechts zijn eigen – perverse – belang voor ogen gehad bij zijn handelen, zonder zich om de eventuele gevolgen voor zijn dochter te bekommeren. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van zedenzaken vaak ernstige en langdurige psychische schade kunnen oplopen. Dit alles rekent het Gerecht verdachte ernstig aan.

Daarnaast is verdachte in het bezit geweest van een grote hoeveelheid kinderporno en heeft deze ook verspreid. Het ging daarbij zowel om films en foto’s van zijn eigen kind als om materiaal met onbekende kinderen. Het behoeft geen betoog dat kinderporno bijzonder verwerpelijk is met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Dat dit voor de betrokken kinderen uitermate traumatisch is, behoeft evenmin betoog.

Voorts heeft verdachte een hoeveelheid van 197 gram cocaïne in zijn bezit gehad. Het is een feit van algemene bekendheid dat verdovende middelen grote schade toebrengen aan de volksgezondheid en een ontwrichtende werking op de maatschappij hebben. Tot slot heeft verdachte zijn huisbaas mishandeld doordat deze tegen een door verdachte gespannen stroomdraad is aangelopen. Ook dit is kwalijk handelen van de zijde van verdachte geweest, waarmee hij inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Verdachte heeft, behalve het bezit van de cocaïne, alle feiten ontkend. Het verdient opmerking dat het gebrek aan inzicht in zijn handelen het Gerecht grote zorgen baart.

Verdachte is, zo blijkt uit zijn strafkaart eerder onherroepelijk veroordeeld voor strafbare feiten.

Ook heeft het Gerecht acht geslagen op de over verdachte opgestelde rapportages, te weten de ‘Psychiatric evalution van 22 mei 2018, opgesteld door dr. S. Gandotra, Consultant Psychiatrist en het psychologisch rapport van 26 februari 2018, opgesteld door S. Wichard, psycholoog NIP. Waar Wichard concludeert dat geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een enige stoornis, concludeert Gandotra dat bij verdachte wel kenmerken aanwezig zijn van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, gecombineerd met overmatig gebruik van cocaïne. Deze kenmerken omvatten onder andere een groot gevoel van eigenwaarde, de neiging tot manipulatie, een gebrekkig gevoel voor spijt of schuldgevoelens en een diffuus begrip van grenzen binnen relaties. Bovengenoemde kenmerken doen echter geen afbreuk, aldus Gandotra, aan de toerekenbaarheid van de feiten en staan niet in directe relatie tot de ten laste gelegde feiten. Met betrekking tot de toerekenbaarheid komt Gandotra dan ook tot dezelfde conclusie als Wichard, namelijk de conclusie dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar dient te worden geacht. De kans op recidive wordt op negatieve wijze beïnvloed door de ontkennende houding van verdachte.

Het Gerecht stelt vast dat bovengenoemde rapporten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en neemt de conclusie van beide deskundigen dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar dient te worden geacht dan ook over.

Met betrekking tot de gezondheid van verdachte merkt het Gerecht op dat de medische toestand van verdachte, gelet op het feit dat geen sprake is van een zogenaamde medische eindtoestand – deze kan immers nog verbeteren – niet zal leiden tot oplegging van een andere straf dan gevangenisstraf. De ernst van de feiten laat zich simpelweg niet verenigen met het opleggen van een andere strafmodaliteit dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De medische toestand van verdachte zal eest bij executie van de opgelegde straf opnieuw beoordeeld moeten worden maar is voor het Gerecht geen aanleiding af te zien van oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het Gerecht acht – alles overziend – de door de officier van justitie geëiste straf onvoldoende recht doen aan de ernst van het bewezenverklaarde. De in Nederland geldende oriëntatiepunten straftoemeting (het Gemeenschappelijk Hof kent dergelijke gepubliceerde oriëntatiepunten nog niet) hanteren voor het verspreiden van kinderporno als uitgangspunt een strafmaat van een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en voor het vervaardigen ervan twee jaar. Daar komt bij de meermalen gepleegde ontucht. Nu hierbij zijn minderjarige dochter slachtoffer was, is dit een strafverzwarende omstandigheid. Ook de actieve omkoping van een politieman, de opzetheling met deze en het opmaken van een vervalst proces-verbaal rechtvaardigt reeds een aanzienlijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Nu bij verdachte voorts inzicht in zijn handelen en schuldbesef ontbreken, acht het Gerecht het bovendien van betekenis - teneinde verdachte te weerhouden in de toekomst wederom dergelijke delicten te plegen – dit preventieve aspect tot uitdrukking te brengen in de op te leggen straf.

Gelet op al het bovengenoemde acht het Gerecht het passend en geboden om aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur op te leggen.

Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling

Bij vonnis van 12 januari 2017 in de zaak met parketnummer 100.00156/15 heeft het Hof verdachte ter zake van mishandeling en overtreding van de Wapenverordening veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. Ten aanzien van die voorwaardelijke straf is de proeftijd op 3 jaren bepaald onder de algemene voorwaarde dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De officier van justitie heeft gevorderd dat het Gerecht zal gelasten dat die voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer zal worden gelegd.

Nu gebleken is dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd opnieuw aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt, is het Gerecht van oordeel dat de tenuitvoerlegging van deze straf dient te worden gelast.

Anders dan door de raadsvrouw is aangevoerd, verzet de wet zich niet tegen het gelasten van tenuitvoerlegging van een straf voor het begaan van strafbare feiten waarvoor de veroordeling nog niet onherroepelijk is.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:123 en 1:136 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen dat verdachte de bij dagvaarding II onder 2 en 5 ten laste feiten heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de bij dagvaarding 1 onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat verdachte de bij dagvaarding II onder 1, 3, 4 en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

Dagvaarding I

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van opzetheling

ten aanzien van feit 2:

aan een ambtenaar een gift of belofte doen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 3:

door beloften en giften opzettelijk uitlokken van valsheid in geschrift

Dagvaarding II

ten aanzien van feit 1:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, aanbieden, verspreiden, uitvoeren, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een telecommunicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 3:

ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 4:

opzettelijk handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, van de Opiumlandsverordening 1960

ten aanzien van feit 6:

mishandeling

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de 7 (zeven) jaren;

beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

gelast de tenuitvoerlegging van de in de zaak met parketnummer 100.00156/15 bij vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie d.d. 12 januari 2017, voorwaardelijk aan verdachte opgelegde straf, te weten een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. P.A.H. Lemaire, bijgestaan door mr. M.C. Bruins (zittingsgriffier), en op 13 februari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Sint Maarten.

uitspraakgriffier:

1 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van de Landsrecherche Sint Maarten d.d. 17 september 2018, geregistreerd onder proces-verbaalnummer LRSXM085/001/18 met de onderzoeksnaam “Whale”.

2 Whale ZD 1 Proces-verbaal aangifte, p. 62-63.

3 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen tijdlijn diamanten, p. 1.

4 Whale ZD 1 Proces-verbaal [verbalisant 1] , p. 68-70.

5 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen aanvullend verhoor [K], p. 73.

6 Whale ZD1 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte] , p. 288.

7 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [aangever] , p. 5 – 10.

8 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [aangever] , p. 5 – 10.

9 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [aangever] , p. 5 – 10.

10 Whale ZD 1 Proces-verbaal van 1e verhoor getuige / aangever [aangever] , p. 12-18.

11 Whale ZD 1 Proces-verbaal 2e verhoor [getuige 2], p. 311-316.

12 Whale Fotomap documentcode D-082.

13 Whale Fotomap documentcode F1.

14 Whale Fotomap documentcode F2.

15 Verhoor getuige [getuige 2] bij de rechter-commissaris d.d. 16 oktober 2018.

16 Whale ZD 1 Proces-verbaal; 3e verhoor [getuige 2], P. 318.

17 Whale ZD 1 Proces-verbaal; 4e verhoor [getuige 2], p. 322-324.

18 Whale ZD 1 Proces-verbaal; 4e verhoor [getuige 2], p. 326-329.

19 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen videobeelden [medeverdachte] met fouilleringszak, p. 76-77.

20 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen bij huiszoeking, p. 143.

21 Coneflower Proces-verbaal bevindingen bevestiging gebruikmaking code 1162 d.d., 4 juni 2018.

22 Whale ZD 1 Proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goederen, p. 135-137.

23 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevinding handmatig bekijken Whatsapp-berichten [B], p. 197-198.

24 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen handmatig bekijken van Whatsapp-berichten betreffende juwelen, p. 176-177.

25 Idem.

26 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen handmatig bekijken van Whatsapp-berichten [B], p. 197-198.

27 Whale ZD 1 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 3], p. 335.

28 Whale ZD 1 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 4], op. 208-210.

29 Whale ZD 1 Proces-verbaal historische printgegevens [getuige 2] , p. 128.

30 Whale ZD 1 Proces-verbaal onderzoek inbeslaggenomen goederen, p. 137.

31 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen bij huiszoeking, p. 144.

32 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen nepdiamant, p. 147.

33 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen, p. 288.

34 Whale ZD 2 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] , p. 38.

35 Whale ZD 2 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 5], p. 21.

36 Whale ZD 2 Proces-verbaal bevindingen van tekstberichten tussen [medeverdachte] en [verdachte] van 5 mei 2015 t/m 16 juni 2015, p. 55-79.

37 Whale ZD 2 Proces-verbaal bevindingen van tekstberichten tussen [medeverdachte] en [verdachte] van 12 januari 2016 t/m 4 maart 2017, p. 84 -88.

38 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van het Korps Politie Sint Maarten afdeling Jeugd- en Zedenzaken d.d. 7 september 2018, geregistreerd onder proces-verbaalnummer 272/JD/17 en de onderzoeksnaam “Coneflower”.

39 Coneflower Proces-verbaal verhoor getuige [aangever] , bijlage 1, p. 4-5

40 Coneflower Proces-verbaal 2e verhoor getuige [aangever] , bijlage 4, p.3.

41 Coneflower Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] , bijlage 6, p.5-6.

42 Verhoor getuige [getuige] bij de rechter-commissaris d.d. 22 augustus 2018.

43 Coneflower Proces-verbaal bevinding handmatig bekijken van Whatsappberichten, bijlage 20, p. 2.

44 Coneflower Proces-verbaal bevinding handmatig bekijken van Whatsappberichten [getuige], p. 4, 5, 16, 35, 50, 56, 73 en 113.

45 Coneflower Proces-verbaal bevinding bekijken van videobeelden met documentcode 1712201335AMB, bijlage 14, p. 2.

46 Coneflower Proces-verbaal bevinding bekijken van videobeelden met documentcode 1801250900AMB, bijlage 23, p. 2-3.

47 Coneflower Proces-verbaal bevinding bekijken van videobeelden met documentcode 1801150900AMB, bijlage 16, p. 2.

48 Coneflower Proces-verbaal 3e verhoor verdachte [verdachte], bijlage 50, p5.

49 Coneflower Proces-verbaal 2e verhoor getuige [getuige 5], bijlage 11, p. 2.

50 Coneflower Proces-verbaal bevinding confrontatie [slachtoffer 1] , bijlage 32, p. 1-2.

51 Coneflower Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 5], bijlage 10, p. 2-3.

52 Verklaring verdachte [verdachte] ter terechtzitting op 23 januari 2019.

53 Whale ZD 1 Proces-verbaal bevindingen bij huiszoeking, p. 144.

54 Coneflower Proces-verbaal bevindingen bij testen en wegen van in beslag genomen (1) zakje inhoudende op een gelijkend cocaïne poeder blokje en 1 zwart bordje met residu op een gelijkend cocaïne poeder, ongenummerd, opgemaakt op 14 december 2017.

55 Haliet, Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 4] , p.2.

56 Coneflower Proces-verbaal 2e verhoor getuige [aangever] , bijlage 4, p.3.

57 Coneflower Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] , bijlage 6, p.5-6.

58 Haliet, Proces-verbaal bevinding afluisteren Whatsapp voicenotes, p. 2.