Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAM:2018:28

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
16-05-2018
Zaaknummer
100.00591/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkrachting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 100.00591/17

Uitspraak: 18 april 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

Verdachte,

geboren op (1969) in (geboorteplaats),

wonende te (woonplaats), (adres).

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 28 maart 2018. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. G. Hatzmann.

De officier van justitie, mr. H.J. Kuipers, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde feit.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd:

dat hij op of omstreeks 19 december 2017, in Sint Maarten door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (slachtoffer) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die (slachtoffer), hebbende hij, verdachte:
- dreigend heeft de vuurwapen en/of op een vuurwapen gelijkend voorwerp op die (slachtoffer) gericht;

- met kracht de broek van die (slachtoffer) naar beneden getrokken;

- met kracht die (slachtoffer) op (een bruine) slaapbank vastgehouden en met de andere hand zijn condoom aandoen;

- met kracht geprobeerd de benen van die (slachtoffer) uit elkaar te spreiden;
- zijn penis in de vagina van die (slachtoffer) gebracht en/of geduwd en/of geduwd gehouden;

- dreigend met de vuurwapen en/of op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan de hoofd van die (slachtoffer) te zeggen: if you ever tell your aunty or (vriend van verdachte), I am well known and let somebody find you.

- dreigend te zeggen: If you tell anybody I am going to kill you

En welk geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d (en) hierin heeft/hebben bestaan dat hij, verdachte, (telkens) opzettelijk met die (slachtoffer) heeft gevochten en/of (aldus) voor die (slachtoffer) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

dat hij op of omstreeks 19 december 2017, in Sint Maarten door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (slachtoffer) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die (slachtoffer), hebbende hij, verdachte:
- dreigend heeft de vuurwapen en/of op een vuurwapen gelijkend voorwerp op die (slachtoffer) gericht;

- met kracht de broek van die (slachtoffer) naar beneden getrokken;

- met kracht die (slachtoffer) op (een bruine) slaapbank vastgehouden en met de andere hand zijn condoom aandoen;

- met kracht geprobeerd de benen van die (slachtoffer) uit elkaar te spreiden;
- zijn penis in de vagina van die (slachtoffer) gebracht en/of geduwd en/of geduwd gehouden;

- dreigend met de vuurwapen en/of op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan het hoofd van die (slachtoffer) te zeggen: if you ever tell your aunty or (vriend van verdachte), I am well known and let somebody find you.

- dreigend te zeggen: If you tell anybody I am going to kill you

En welk geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d (en) hierin heeft/hebben bestaan dat hij, verdachte, (telkens) opzettelijk met die (slachtoffer) heeft gevochten en/of (aldus) voor die (slachtoffer) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring.1

Proces-verbaal van aangifte d.d. 21 december 2017, documentcode: 1712211325.AANG, inhoudende de verklaring van (slachtoffer) –zakelijk weergegeven-:

On Monday (vriend van verdachte) brought me St. Peters to meet (verdachte). I then went in (verdachtes) car and he brought me to a location in front of MPC close by to the Vocational school to work. I finished work at 4PM (verdachte) does drop me home. He got a call from the girl that handles the money. He came out and spoke to the girl. They were drinking. I told him I was ready to go home. (Verdachte) refused to drop me home. He said he want to make love with me. I told him no sir could you please drop me home. Then he pulled out a gun and pointed it out at me and kept driving at a speed. He told me to step out of the car pointing the gun. He then opened the house door still pointing the gun at me telling me to go inside. He was drunk. Pinned me down on his couch close to where the living room is. A brown couch. He started to take off my pants. He is holding me down with one hand while taking out a condom from his right pocking using his right hand. He kept saying if I tell anybody he is going to kill me. This time he started to pin me down with both hands and was using his legs to separate me both legs. He holds me down with his left hand and used his right hand holding his penis and entered my vagina. He was having intercourse with me without me saying yes. Then automatically we started wrestling again. Then he jumps off of me. He ran for the gun again and put it to my head and tells me if I ever tell my aunty or (vriend van verdachte) he is well known and he will let somebody find me.

Proces-verbaal van getuige verhoor d.d. 22 december 2017, documentcode: 1712222100.GET, inhoudende de verklaring van (getuige) –zakelijk weergegeven-:
Wednesday night talking about being honest and people keeping things inside. After a while I saw her crying. I asked her what happened and she told me that her boss raped her. On the way home he made turn in St. Peters. She then asked him where is he going and he pointed a gun at her and brought her all the way on top of St. Peters Hill and then raped her. After he finished raping her, he told her not to tell (vriend van verdachte) and me. He also told her that he has a lot of contacts in Sint Maarten and he will find her. He did so with the gun pointing to her. She was crying and telling me sorry. She took long before she told me what happened to her. I kept asking her did he raped you and she kept on crying. Then she told me yes he raped me. On Tuesday after 4 pm (slachtoffer) called me. She told me that she waiting on the boss secretary to sign her up so that she could get paid. (slachtoffer) also told me that after she collected her money she would go to Subway then she would come home.

Proces-verbaal van getuige verhoor d.d. 3 januari 2018, documentcode: 1801031130.GET, inhoudende de verklaring van (getuige) –zakelijk weergegeven-:

I know he like to drink a lot. I know he love a lot of women. He would sit down drink all day and look for woman.

Een ander geschrift, medische verklaring d.d.22 december 2017, inhoudende de verklaring van dr. M.A. Mercuur –zakelijk weergegeven-:
Het een en ander doet vermoeden dat er mogelijk een oppervlakkige erosie geweest moet zijn welke na drie dagen zover geheeld is dat het niet meer met het blote oog waarneembaar is maar nog steeds pijnlijk kan zijn. Dit pijnlijk gebied bevond zich rondom de vagina ingang hetgeen kan overeenkomen met pijn ten gevolge van een geforceerde penetratie.

Proces-verbaal van ontvangst d.d. 27 december 2017, documentcode: 1712271030.AMB, inhoudende de verklaring van (verbalisant) –zakelijk weergegeven-:
Op woensdag, 27 december 2017, omstreeks 10:30 uur, kreeg ik, verbalisant, uit handen van (slachtoffer), een wit bon papiertje met erop “No. (slachtoffer), 19th December 2017. Received from (verdachte). The sum of one hundred $100.00 geschreven.

Proces-verbaal van verhoor (verdachte), d.d. 28 december 2017, documentcode:1712281600.V01 –zakelijk weergegeven-:

We drink beers, cooled out there, watch movie, a little romance, had seks, and hugged up. I usually have condoms at home.

Bewijsoverwegingen

Het standpunt van de verdediging komt erop neer dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde feit. Daartoe heeft de raadsman betoogd dat het dossier onvoldoende steunbewijs bevat.

Op 21 december 2017 heeft het slachtoffer aangifte gedaan van verkrachting door verdachte. Aangeefster is vervolgens op 27 december 2017 en 23 januari 2018 nader verhoord. Zij heeft tegenover de politie van het begin af aan consistent en gedetailleerd verklaard. Het Gerecht ziet geen reden te twijfelen aan de verklaringen van aangeefster over hetgeen op 19 december 2017 heeft plaatsgevonden. De verklaring van aangeefster vindt namelijk in gedetailleerde mate steun in de verklaring van (getuige), aan wie zij alles kort na het gebeuren heeft verteld. Uit de verklaring van (getuige) vloeit tevens voort dat aangeefster haar omstreeks 16:00 uur belde om te zeggen dat zij op haar betaling aan het wachten was en dat zij vervolgens een broodje bij de Subway zou kopen en meteen naar huis zou gaan. Omstreeks 17:00 uur belde (getuige) de aangeefster op om te vragen of zij nog niet thuis was, waarop de aangeefster antwoorde dat zij nu naar huis zou gaan. Het ontvangstbewijs van US$ 100 dat zich in het dossier bevindt ondersteunt de verklaring van aangeefster waarbij zij stelt dat zij op haar betaling aan het wachten was en dat zij daadwerkelijk was uitbetaald. Het Gerecht acht deze verklaring als steunbewijs redengevend, nu deze bevestigt dat aangeefster niet van plan was met verdachte mee naar huis te gaan. Dit bewijsmiddel bevestigt het onvrijwillige karakter van het vervoer en verblijf naar / in het huis van verdachte.

Verdachte erkent bij de politie dat aangeefster in zijn woning was en dat zij samen bier hebben gedronken en seks hebben gehad. Vervolgens trekt verdachte die verklaring in en stelt dat aangeefster hem probeerde te verleiden en dat zij lesbisch is. De feiten geven geen aanleiding te veronderstellen dat het slachtoffer – 30 jaar jonger dan verdachte – hem zou willen verleiden. Verdachte heeft ook verklaard dat hij altijd condooms bij zich heeft, hetgeen overeenkomt met de verklaring van aangeefster dat verdachte een condoom gebruikte en deze dus inderdaad voorhanden had. De verklaring van verdachte acht het Gerecht overigens ongeloofwaardig, nu deze geen steun vindt in de rest van het dossier. De overtuiging dat verdachte dit feit heeft begaan wordt versterkt door de verklaringen van de vrienden van verdachte, met name de verklaring van (getuige). Deze verklaart dat verdachte veel drinkt: “He would sit down drink all day and look for woman”. Hetgeen aangeefster vertelt (“they were drinking”), past bij de verklaring van deze karaktergetuige. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat aangeefster de volgende dag niet op het werk is verschenen, hetgeen naar het oordeel van het Gerecht “circumstantial” bevestigt dat aangeefster zich niet meer veilig voelde bij haar werkgever.

De raadsman heeft aangevoerd dat het rapport van dr Mercuur niet belastend, maar ontlastend is. Deze treft namelijk geen beschadiging van de vagina aan, hetgeen tegen de aangifte pleit. Het Gerecht gaat hierin niet mee. Dr Mercuur ziet weliswaar geen verwonding, maar geeft wel aan dat de consistent gevoelde pijn op die plek kan wijzen op geforceerde penetratie.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:197van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Kwalificatie.

Verkrachting

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straffen

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het Gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Bij de bepaling van de straf heeft het Gerecht rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde. Het Gerecht heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Het slachtoffer was werkzaam bij verdachte en werd na haar werktijd door verdachte naar huis gebracht. Op enig moment veranderde verdachte van koers en haalde een wapen tevoorschijn. Verdachte richtte het wapen op het slachtoffer en reed met hoge snelheid naar zijn woning. Na aankomst bij de woning werd het slachtoffer gedwongen tot het ondergaan van seks, die zij geweigerd heeft.

Verdachte heeft misbruik gemaakt van zijn positie als werkgever en het 30 jaar jongere slachtoffer op brute wijze verkracht. Ook heeft hij met dat doel haar meermalen met de dood bedreigd alsmede om te voorkomen dat zij de woning zou verlaten. Verdachte heeft met zijn handelen een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en haar algehele gevoel van veiligheid. Verdachte heeft tevens, gezien het grote leeftijdsverschil tussen hem en het slachtoffer, geen rekening gehouden met de kwetsbaarheid van het slachtoffer. Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Het Gerecht heeft acht geslagen op een uittreksel van de justitiële documentatie van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder veroordeeld is.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de 36 maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. P.A.H. Lemaire, bijgestaan door A.R. Osepa-Ritfeld, (zittingsgriffier), en op 18 april 2018 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Sint Maarten.

A.R. Osepa-Ritfeld is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

uitspraakgriffier:

1 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van het Korps Politie Sint Maarten, onderzoeksnaam “Bacardi”.