Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:39

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
01-03-2021
Datum publicatie
05-03-2021
Zaaknummer
CUR201804123 en CUR201804455 t/m CUR20184459
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Merkinbreuk. Verbod verkoop van nagebootste artikelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

in de zaak van:

1 PUMA S.E.,

gevestigd in Herzogenaurach, Duitsland,

2 NIKE INNOVATE C.V.,

gevestigd in Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,

3 CROCS INC.,

gevestigd in Niwot, Colorado, Verenigde Staten van Amerika,

4 LOUIS VUITTON MALLETIER,

gevestigd in Parijs, Frankrijk,

5 CHANEL S.A.,

gevestigd in Neuilly-sur-Seine, Frankrijk,

6 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

gevestigd in Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,

eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,

gemachtigde: mr. L.F. Herben,

tegen

R.K. TRADING B.V., handelende onder de naam HOME PLUS,

gevestigd in Curaçao,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde: mr. A.K.E. Henriquez.

Partijen worden hierna ook aangeduid als ‘Puma’, ‘Nike’, ‘Crocs’, ‘Vuitton’, ‘Chanel’, ‘P&G’ en ‘Home Plus’. Eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie zullen gezamenlijk ‘Puma c.s.’ worden genoemd. Eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie sub 2, 4, 5 en 6 zullen gezamenlijk worden aangeduid als ‘Nike c.s.’.

1 Het procesverloop

Na het tussenvonnis van 20 april 2020 heeft mr. Herben een akte overlegging producties genomen. Mr. Henriquez heeft hierop een antwoordakte genomen. Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1

Nike c.s. zijn gerechtigd met betrekking tot (internationaal) bekende merken. Voor Nike betreft het (onder meer) de merken Nike (met als beeld de ‘swoosh’) en Jordan (met als beeld een basketballer). Vuitton heeft bloemetjes uit een bloemetjesmotief als beeldmerken. Chanel is onder meer gerechtigd tot het merk CHANEL voor onder meer parfums. P&G heeft onder meer het merkt Head & Shoulders voor shampoo. Nike c,s. hebben woord- en/of beeldmerken doen registreren in Curaçao.

2.2

Home Plus exploiteert warenhuizen te Curaçao.

2.3

Bij processen-verbaal van 25 juli 2018 heeft de deurwaarder ten verzoeke van Puma c.s. conservatoir beslag tot afgifte gelegd ten laste van Home Plus op zaken aangetroffen in haar warenhuizen aan de Kaminda André J.E. Kusters en aan de Winston Churchillweg en in haar magazijn. De inbeslaggenomen zaken zijn omschreven als volgt:

34 flessen parfum Chanele No 5 van 50 ml

27 flessen parfum N. 5 Chenale van 100 ml

18 flessen shampoo Super&Shampoo van 400 ml

9 paar schoenen Crocs

6 portomonees Louis Vuitton

2 tassen Louis Vuitton

6 petten Jordan

1 tas Jordan

11 tasjes Louis Vuitton zwart

2 tasjes Louis Vuitton wit

29 earpieces ‘Nike’

en

8 slof van het merk Ultra Light (Crocs)

11 portomone (LV)

1 rugtas Jordan zwart (Jordan)

19 Super Shampo (P&G)

38 Chanele van 100 ml en 1 open (Chanel)

17 “ “ 50 ml en 1 open (Chanel)

2 handbag kleur bruin (LV)

3 tasjes kleur wit (LV).

2.4

Voorafgaand aan de beslaglegging zijn in opdracht van Puma c.s. expertiserapporten opgesteld door Disosa Brand Protection Services waarin in de winkels van Home Plus te koop aangeboden producten worden vergeleken met authentieke merkproducten (‘false’ versus ‘genuine’).

3 De vorderingen en het verweer

3.1

Bij akte vermindering van eis van 20 mei 2019 hebben Puma en Crocs te kennen gegeven de namens hen ingestelde vorderingen niet te handhaven.

3.2

De overige eiseressen in conventie, Nike c.s., vorderen blijkens diezelfde akte bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Home Plus te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, ieder gebruik in het economisch verkeer zonder toestemming van eiseressen van de punten 2.3, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11 en 2.12 van dit verzoekschrift genoemde merken van eiseressen en/of met deze merken overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden, en het in- en uitvoeren van waren voorzien van een of meer van de het in het lichaam van dit verzoekschrift in punt 3.12, 3.13, 3.14 en 3.17 omschreven tekens,

alsmede Home Plus met onmiddellijke ingang te verbieden het verveelvoudigen en openbaarmaken van logo's, producten en/of verpakkingen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het in punten 2.3, 2.4, 2.7, 2.10 en 2.12 van dit verzoekschrift genoemde ontwerpen van eiseressen, dan wel daarvan een bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm vormt, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt, zoals omschreven in punt 3.8, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 van dit verzoekschrift;

alsmede Home Plus met onmiddellijke ingang te verbieden om ongeoorloofde slaafse nabootsingen op de markt te brengen van producten van eiseressen, zoals uitgewerkt in punt 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 van dit verzoekschrift, een en ander op straffe van een per dag te verbeuren dwangsom;

B. Home Plus te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan de advocaat van eiseressen, mr. L.F. Herben, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, welke opgave gestaafd dient te zijn door middel van kopieën van alle beschikbare relevante documenten (zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, invoerdocumentatie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, gewone en/of e-mail correspondentie en eventuele overige bewijsstukken), van:

a. de aantallen waren voorzien van een of meer van de het in het lichaam van deze dagvaarding in punt 3.13, 3.14 en 3.17 omschreven tekens en/of logo's en/of in punt 3.8, 3.10, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 omschreven kopieën en/of in punt 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 omschreven slaafse nabootsingen die Home Plus heeft ingevoerd en/of ingekocht en/of verkocht;

b. de kostprijs, de inkoopprijs en/of de verkoopprijs van de op grond van punt a. hiervoor opgegeven aantallen waren, en de door Home Plus met de verkoop en/of commerciële exploitatie van die waren gemaakte bruto en netto winst;

c. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, aan wie Home Plus waren voorzien van een of meer van de het in het lichaam van deze dagvaarding in punt 3.13, 3.14 en 3.17 omschreven tekens en/of logo's en/of in punt 3.8, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 omschreven kopieën en/of in punt 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 omschreven slaafse nabootsingen, heeft aangeboden, (om niet) verstrekt, geleverd, en/of verkocht;

d. de eventuele nog bestaande of na het beslag d.d. 23 juli 2018 nog verkregen voorraad waren voorzien van een of meer van de het in het lichaam van deze dagvaarding in punt 3.13, 3.14 en 3.17 omschreven tekens en/of logo's en/ of in punt 3.8, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 omschreven kopieën en/of in punt 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16 en 3.20 omschreven slaafse nabootsingen die niet is getroffen door het conservatoir beslag en/of die nadien nog door Home Plus is verkregen, een en ander op straffe van een per dag te verbeuren dwangsom,

C. Home Plus te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis te gedogen dat de op 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen goederen worden vernietigd op kosten van Home Plus, en Home Plus in dat verband te veroordelen om binnen zeven dagen na ontvangst de factuur voor de kosten van vernietiging te voldoen, een en ander op straffe van een per dag te verbeuren dwangsom;

D. Home Plus veroordelen om binnen dertig dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis als voorschot op de uiteindelijke vergoeding van de door eiseressen als gevolg van de merkinbreuken en auteursrechtinbreuk geleden schade te betalen door middel van overmaking op rekening RBC Royal Bank rekeningnummer 8000000104403647 t.n.v. Liance Legal, welke schade thans geschat geraamd wordt op een bedrag van USD 50,000, althans een door het gerecht in goede justitie te bepalen andersluidend bedrag;

E. Home Plus te veroordelen om binnen dertig dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een bedrag van USD 20.000 te betalen als voorschot op de volledige door eiseressen gemaakte kosten (onder deze kosten zijn onder meer begrepen de opsporingskosten, kosten van het conservatoir beslag en de (advocaat)kosten in verband met onderhavige procedure bij het gerecht, van welke kosten eiseressen ter gelegenheid van de laatste proceshandeling een specificatie in het geding zal brengen) door middel van overmaking hiervan op RBC Royal Bank rekeningnummer 8000000104403647 t.n.v. Liance Legal;

F. Home Plus te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseressen te betalen de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van NAf 10.000 althans een door uw Gerecht in goede justitie te bepalen bedrag, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening;

3.3

Home Plus vordert dat het het gerecht moge behagen om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren:

A. Puma en Crocs hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in conventie, berekend tot en met deze conclusie, inclusief de beslagkosten;

B. Nike, Vuitton, Chanel en P&G hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in conventie;

C. Puma, Crocs en Chanel te bevelen hetgeen namens hen in beslag is genomen aan Home Plus te retourneren, op straffe van een dwangsom;

D. Puma, Crocs en Chanel te bevelen om over te gaan tot rectificatie van de gedane publicaties, middels het publiceren in dezelfde media van advertenties met de navolgende tekst:

"RECTIFICATIE: Puma en Crocs hebben ten onrechte beslag doen leggen op goederen van Home Plus en hebben ten onrechte in de publiciteit gemeld dat Home Plus namaakversies van producten met hun merken verkoopt. Zij bieden bij deze dan ook publiekelijk hun excuses aan voor het ontstane ongemak. Zij zijn bij vonnis veroordeeld om deze tekst te publiceren."

op straffe van een dwangsom;

E. Puma, Crocs, Nike, Vuitton, Chanel en hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie.

F. Nike, Vuitton, en P&G te bevelen alle producten die namens hen in beslag zijn genomen aan Home Plus te retourneren, onbeschadigd, op straffe van een hoofdelijk verschuldigde dwangsom en hen te veroordelen de beperkt houdbare producten (parfums en zepen) te vergoeden aan Home Plus tegen de detailhandelsprijs gehanteerd door Home Plus, zoals vast te stellen door uw Gerecht.

G. Nike, Vuitton en P&G te bevelen om over te gaan tot rectificatie van de gedane publicaties, middels het publiceren in dezelfde media van advertenties met de navolgende tekst:

"RECTIFICATIE: Nike, Louis Vuitton, Chanel en Proctor & Gamble hebben ten onrechte beslag doen leggen op goederen van Home Plus en hebben ten onrechte in de publiciteit gemeld dat Home Plus namaakversies van producten met hun merken verkoopt. Zij bieden bij deze dan ook publiekelijk hun excuses aan voor het ontstane ongemak. Zij zijn bij vonnis veroordeeld om deze tekst te publiceren."

op straffe van een dwangsom;

H. Puma, Crocs, Nike, Vuitton, Chanel en P&G hoofdelijk te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan Home Plus ter hoogte van NAf 100.000,00;

I. Puma c.s. te bevelen om alle beslagen gelegd onder derden op te heffen, althans de derden te berichten dat de beslagen teniet zijn gegaan, op straffe van een dwangsom;

J. Bij de veroordelingen voornoemd artikel 64 Rv toe te passen.

3.4

Partijen hebben elkaars vorderingen gemotiveerd weersproken. Op hun stellingen en verweren zal hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1

Puma en Crocs hebben, al voordat door Home Plus een conclusie van antwoord is genomen, hun vorderingen verminderd tot nihil. Zij zullen worden veroordeeld in de proceskosten, die evenwel aan de zijde van Home Plus op nihil zullen worden begroot.

4.2

De stelling van Home Plus dat Chanel niet achter de beslaglegging en deze procedure zou staan, behoeft geen bespreking. Chanel werd en wordt immers vertegenwoordigt door een advocaat.

4.3

De primaire grondslag van het door Nike c.s. gevorderde is dat Home Plus inbreuk heeft gemaakt op de woord- en beeldmerken van Nike, Vuitton, Chanel en P&G.

4.4

De stelling van Home Plus dat Nike c.s. niet de rechthebbenden zijn van de merken waarop zij stellen dat Home Plus inbreuk heeft gemaakt, moet worden verworpen. Uit de door Nike c.s. onder meer bij hun laatste akte overgelegde merkinschrijvingen van het Curaçaose Bureau for Intellectual Property (BIP) blijkt dat de merken waarop Nike c.s. zich beroepen alhier door hen zijn geregisterd. De tegenwerping van Home Plus dat ten aanzien van CHANEL niet is gebleken dat het om de hier als partij optredende Chanel S.A. gaat, is onvoldoende voor gerede twijfel aan de gerechtigdheid van Chanel. In het overgelegde schrijven van de directeur van BIP wordt immers vermeld: ‘the party concerned to these international trademarks is CHANEL’, waarna de in het verzoekschrift genoemde plaats van vestiging en adres van Chanel S.A. volgen.

4.5

Ingevolge artikel 23 lid 1, aanhef en onder a, van de Merkenlandsverordening (Mlv) kan een merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van zijn merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Ook indien het gebruikte merk afwijkt van het merk van de merkhouder, geldt dat sprake kan zijn van merkinbreuk in geval van gevaar voor associatie als bedoeld in artikel 23 lid 1 sub b Mlv.

4.6

Tussen partijen is niet in geschil dat de beslagen producten niet met instemming van Nike c.s. in het verkeer zijn gebracht. Vaststaat voorts dat de beslagen zaken niet (precies) de woord- of beeldmerken van Nike c.s. dragen. Er zijn afwijkingen.

4.7

Volgens Home Plus zijn de verschillen tussen de merken van Nike c.s. en de tekens op de beslagen producten zodanig groot, dat van verwarring en merkinbreuk geen sprake kan zijn. Nike c.s. nemen een tegengesteld standpunt in.

4.8

Het gerecht is van oordeel dat bij alle producten de overeenkomst evident is, evenals het gevaar voor - ongetwijfeld beoogde - associatie als bedoeld in artikel 23 lid 1 sub b Mlv.

4.9

De oortjes (earpieces) bevatten het woord Nike en op de petten en tassen prijken het woord Jordan en/of de basketballer. De vormen en kleuren van de bloemetjes op de beslagen producten wijken weliswaar af van de door Vuitton geregistreerde beeldmerken, maar de totaalindruk is zonder meer die van een Vuitton-tas of portemonnee. Het uiterlijk van de verpakkingen van de beslagen parfums is vrijwel identiek aan het uiterlijk van de originele parfums van Chanel, en de afwijking in de daarop aangebrachte merknamen (Chanele en Chanele) is, zeker voor de minder geoefende lezer, gering. De naam van de shampoo Super & Shampoos is weliswaar niet gelijk aan Head & Shoulders, maar de algehele vormgeving van fles en etiket, de kleur en de cursivering van de merknaam en de vrijwel identieke blauwe eivorm linksboven (met in het midden iets waarin een witte haarlok kan worden gezien), roepen onmiskenbaar de associatie op met het merk van P&G.

4.10

Tegen verkoop van al deze producten kunnen Nike c.s. zich op grond van het merkenrecht verzetten. Afgezien daarvan geldt dat het hier steeds om producten gaat waarin de algemeen bekende merken van Nike c.s. slaafs zijn nagebootst. Het verhandelen daarvan is jegens Nike c.s. onrechtmatig.

4.11

Beide grondslagen, merkinbreuk en onrechtmatige daad, kunnen de vorderingen van Nike c.s. in beginsel dragen. In hoeverre tevens sprake is van auteursrechtschending, kan in het midden blijven.

4.12

De tegen Home Plus uit te spreken veroordelingen zullen worden toegespitst op de inbreukmakende zaken als waarvan exemplaren door de deurwaarder in beslag zijn genomen. Voor verdergaande veroordelingen bestaat onvoldoende grond en Nike c.s. hebben daarbij onvoldoende belang.

4.13

Home Plus zal tevens worden bevolen te gedogen dat de in beslag genomen goederen door Nike c.s. worden vernietigd, met de bepaling dat zij Nike c.s. de kosten van de vernietiging voldoet, welke kosten in redelijkheid worden begroot op NAf 500. Het door Nike c.s. genoemde bedrag van NAf 3.000 komt het gerecht, mede gelet op het verweer van Home Plus en de beperkte hoeveelheid en omvang van de te vernietigen spullen, buitensporig voor.

4.14

De door Home Plus aan Nike c.s. te vergoeden schade kan niet worden vastgesteld, maar aannemelijk is wel geworden dat schade is geleden. Niet uit te sluiten is dat (lokaal) enige afbreuk is gedaan aan de exclusiviteit van de merken van Nike c.s. en dat enkele kopers van inbreukmakende artikelen zonder het aanbod van Home Plus zouden hebben gekozen voor de echte merkartikelen. De afwijkingen in het uiterlijk (en wellicht de kwaliteit) van de producten en de grote verschillen in prijs doen vermoeden dat van dat laatste slechts beperkt sprake zou zijn geweest. Mede gelet op hetgeen aannemelijk is geworden over het profijt dat Home Plus heeft gehad van het aanbieden van de inbreukmakende (nep)producten, schat het gerecht de schade op NAf 5.000. Dat bedrag zal worden toegewezen.

4.15

Voor vergoeding komen tevens in aanmerking de in redelijkheid gemaakte kosten van opsporing en vaststelling van de inbreuk. Mede in aanmerking nemend dat het hier een feitelijk noch juridisch al te complexe zaak betreft, is het gerecht met Home Plus van oordeel dat de door Puma c.s. opgevoerde kosten van meer dan honderdduizend gulden buiten proportie zijn. Terzake het onderzoek en de verslaglegging door Disosa komt een aan Home Plus toe te rekenen schadepost van NAf 5.000 redelijk en toewijsbaar voor. Ook toewijsbaar zijn de uit productie 14 blijkende en niet specifiek weersproken beslag- en opslagkosten van NAf 10.408,67.

4.16

Home Plus zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de aan de zijde van Nike c.s. gerezen proceskosten (4 punten tarief 5). De buitengerechtelijke incassokosten zijn toewijsbaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 sub III Procesreglement Civiele Zaken. Voor toewijzing van nadere of hogere bedragen bestaat onvoldoende grond.

in reconventie

4.17

Aan de vorderingen in reconventie legt Home Plus ten grondslag dat Puma c.s. ten onrechte beslag hebben gelegd en dat namens hen ten onrechte ruchtbaarheid is gegeven aan hun mening dat Home Plus inbreukmakende (nep)producten verkoopt.

4.18

Ten aanzien van de beslagen geldt dat het beslag (door Crocs) op de 8 schoenen/sloffen met als merknaam Ultra Light inderdaad als onrechtmatig moet worden beschouwd. Dat beslag is immers niet gevolgd door een toegewezen eis in de hoofdzaak: Crocs heeft haar vordering niet doorgezet. De vordering tot opheffing van het beslag en tot teruggave is in zoverre en ten aanzien van Crocs toewijsbaar.

4.19

Puma heeft haar eis in de hoofdzaak evenmin doorgezet. Er zijn echter geen (nep)Puma-artikelen in beslag genomen, zodat dat gegeven zonder gevolg blijft.

4.20

Ten aanzien van de overige vorderingen van Home Plus volgt uit de beoordeling in conventie dat deze moeten worden afgewezen. De door Nike c.s. gelegde beslagen waren rechtmatig en de daarover namens hen gedane uitlatingen hadden een voldoende feitelijke grondslag. Niet valt in te zien dat Home Plus schade heeft geleden door de omstandigheid dat aanvankelijk ook Puma en Crocs tot de beslagleggers behoorden en de uitlatingen over merkinbreuk mogelijk mede namens hen werden gedaan. Voor zover de overige vorderingen van Home Plus zich tegen Puma en Crocs richten, heeft Home Plus daarbij onvoldoende belang.

4.21

Home Plus zal ten aanzien van Nike c.s. als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten (3 halve punten tarief 7). Tussen Home Plus en Puma en Crocs zullen de proceskosten gelet op de uitkomst van het geschil worden gecompenseerd.

voorts in conventie en voorts in reconventie

4.22

Over de dwangsommen en de termijnen voor voldoening zal worden beslist als hierna omschreven.

5 Beslissing

Het gerecht:

in conventie

5.1

veroordeelt Home Plus om na de betekening van dit vonnis ieder gebruik in het economisch verkeer zonder toestemming van Nike c.s. van de onder 2.1 van dit vonnis bedoelde merken van Nike c.s. en/of met deze merken overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden en het in- en uitvoeren, zulks op straffe van een dwangsom van NAf 500 voor iedere dag dat Home Plus in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van NAf 50.000;

5.2

veroordeelt Home Plus om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de gemachtigde van Nike c.s. een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, welke opgave gestaafd dient te zijn door middel van kopieën van alle beschikbare relevante documenten (zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, invoerdocumentatie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, gewone en/of e-mail correspondentie en eventuele overige bewijsstukken), van:

a. de aantallen waren voorzien van een of meer van de tekens en/of logo’s als voorkomend op de in dit vonnis onder 2.3 vermelde beslagen zaken (de sloffen uitgezonderd) die Home Plus heeft ingevoerd en/of ingekocht en/of verkocht;

b. de kostprijs, de inkoopprijs en/of de verkoopprijs van de op grond van punt a. opgegeven waren, en de door Home Plus met de verkoop en/of commerciële exploitatie van die waren gemaakte bruto en netto winst;

c. de beschikbare namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, aan wie Home Plus waren voorzien van een of meer van de omschreven tekens en/of logo's als voorkomend op de in dit vonnis onder 2.3 vermelde beslagen zaken (de sloffen uitgezonderd) heeft aangeboden, (om niet) verstrekt, geleverd, en/of verkocht;

d. de eventuele nog bestaande of na het beslag d.d. 23 juli 2018 nog verkregen voorraad waren voorzien van een of meer van de omschreven tekens en/of logo's als voorkomend op de in dit vonnis onder 2.3 vermelde beslagen zaken (de sloffen uitgezonderd) die niet is getroffen door het conservatoir beslag en/of die nadien nog door Home Plus is verkregen;

een en ander op straffe van een dwangsom van NAf 500 voor iedere dag dat Home Plus in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van in totaal NAf 50.000;

5.3

beveelt Home Plus onmiddellijk na betekening van dit vonnis te gehengen en gedogen dat de op 23 juli 2018 in conservatoir beslag genomen goederen (de sloffen uitgezonderd) worden vernietigd;

5.4

veroordeelt Home Plus om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan Nike c.s te betalen NAf 10.000, te vermeerderen met NAf 500 terzake kosten vernietiging, NAf 1.875 aan buitengerechtelijke incassokosten en NAf 10.408,67 aan beslag- en opslagkosten;

5.5

veroordeelt Home Plus in de aan de zijde van Nike c.s. gerezen proceskosten, tot aan deze uitspraak begroot op NAf 1.800 aan griffierecht, NAf 652,50 aan oproepingskosten en NAf 5.000 voor salaris gemachtigde;

5.6

veroordeelt Puma en Crocs in de aan de zijde van Home Plus gerezen proceskosten, tot op heden begroot op nihil;

5.7

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.8

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.9

heft op het beslag voor zover dat (mede) op verzoek van Puma en Crocs is gelegd;

5.10

veroordeelt Crocs om binnen 30 dagen na uitspraak van dit vonnis de in beslag genomen 8 sloffen van het merk ‘Ultra Light’ aan Home Plus te retourneren, op straffe van een dwangsom van NAf 50 voor iedere dag dat Crocs in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van NAf 500;

5.11

verklaart dit tot zover vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.12

wijst af het meer of anders gevorderde;

5.13

veroordeelt Home Plus in de aan de zijde van Nike c.s. gerezen proceskosten, tot aan deze uitspraak begroot op NAf 3.000 voor salaris gemachtigde en compenseert de proceskosten voor het overige aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2021.