Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:204

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
16-10-2021
Datum publicatie
23-11-2021
Zaaknummer
CUR202102600
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

ontbinding arbeidsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR202102600

Beschikking d.d. 16 november 2021

Inzake

de naamloze vennootschap SELIKOR N.V.,

gevestigd te Curaçao,

verzoekster,

gemachtigde: mr. K.D. Keizer,

tegen

[VERWEERDER],

wonende te Curaçao,

verweerder,

in persoon.

Partijen zullen hierna Selikor en [verweerder] worden genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 16 september 2021, met producties;

- de mondelinge behandeling op 19 oktober 2021, alwaar zijn verschenen namens Selikor haar gemachtigde en de heren [naam 1] en [naam 2] en mevrouw [naam 3] en alwaar [verweerder] is verschenen.

1.2.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1 [

verweerder] is sinds 1 juli 2005 in dienst van Selikor, laatstelijk in de functie van “Medewerker Landfill”. Zijn laatstgenoten salaris bedroeg NAf 2.624,- bruto per maand.

2.2

Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst die op het dienstverband van [verweerder] van toepassing is, en het eveneens toepasselijke Verzuimreglement van Selikor bevatten regels voor het geval een werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is. Volgens die regels dient een medewerker die wegens arbeidsongeschiktheid niet kan komen werken: (i) dit uiterlijk voor de aanvang van zijn dienst bij zijn leidinggevende te melden, (ii) onder mededeling, voor zover mogelijk, wat de oorzaak/oorsprong van de ziekte is, hoe lang de arbeidsongeschiktheid zal duren en waar de werknemer gedurende zijn/haar afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid zal verblijven, (iii) hij/zij een ziektebrief aan Selikor te overhandigen, (iv) thuis te blijven totdat hij/zij een Arbo-arts heeft bezocht en (v) te allen tijde bereikbaar te zijn/blijven voor Selikor.

2.3

Ten aanzien van [verweerder] geldt, in verband met zijn eerdere veelvuldige ziekmeldingen, nog de specifieke regel dat [verweerder] zich bij ziekte vanaf de eerste dag dient ziek te melden bij Arbo Consult en dat alleen indien Arbo Consult [verweerder] arbeidsongeschikt verklaart de ziekmelding voor Selikor zal gelden als een daadwerkelijke ziekmelding.

2.4

Selikor heeft [verweerder] op 3 september 2021 met onmiddellijke ingang geschorst, hetgeen hem bij brief van 10 september 2021 is bevestigd.

3 Het geschil

3.1

Selikor verzoekt het gerecht, zakelijk weergegeven, de arbeidsovereenkomst met [verweerder] wegens gewichtige redenen in de zin van primair een dringende reden subsidiair gewijzigde omstandigheden, met onmiddellijke ingang te ontbinden, met veroordeling van [verweerder] in de proceskosten, zonder [verweerder] een vergoeding toe te kennen.

3.2

In het licht van de feiten legt Selikor aan dat verzoek het volgende ten grondslag. [Verweerder] was volgens een brief van Arbo Consult van 10 tot 14 augustus 2021 ziek, en dus vanaf 14 augustus 2021 weer arbeidsgeschikt. [verweerder] is op 14 augustus 2021 niet komen werken, was op 15 en 16 augustus 2021 roostervrij, heeft op 17 en 18 augustus 2021 gewerkt en is op 19 augustus 2021 niet op zijn werk verschenen zonder aan Selikor informatie te hebben verstrekt over de reden van zijn afwezigheid. Ook na 19 augustus 2021 is [verweerder] zonder opgaaf van redenen niet meer op zijn werk verschenen. Bij een controlerend huisbezoek op 31 augustus 2021 door de bedrijfsmaatschappelijk werker van Selikor was [verweerder] niet thuis en ook niet bereikbaar. Er is daarom sprake van ongeoorloofd verzuim van [verweerder] gedurende de periode van 19 augustus 2021 tot en met 3 september 2021. Dit vormen gewichtige redenen in de zin van primair een dringende reden als bedoeld in artikel 7A:1615o Burgerlijk Wetboek (BW) jo. 7A:1615p lid 4 en 11 BW subsidiair gewijzigde omstandigheden, die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding rechtvaardigen.

3.3 [

verweerder] voert geen verweer tegen het verzoek en hetgeen Selikor daaraan ten grondslag heeft gelegd.

4 De beoordeling

4.1

Doordat [verweerder] geen enkel verweer voert, staat vast hetgeen Selikor feitelijk heeft aangevoerd. De ongeoorloofde afwezigheid van [verweerder] kan het verzoek van Selikor dragen en daarom is het (primaire) verzoek van Selikor toewijsbaar.

4.2 [

Verweerder] zal worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Selikor en tot aan deze beschikking begroot op NAf 450,- wegens griffierecht en NAf 2.500,-(2 punten, tarief 5) wegens salaris gemachtigde.

5 De beslissing

Het gerecht:

ontbindt met ingang van heden de arbeidsovereenkomst met [verweerder] wegens gewichtige redenen in de zin van een dringende reden;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Selikor en tot aan deze beschikking begroot op NAf 2.950,-.

Deze beschikking is gegeven door mr. O. Nijhuis, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en op 16 november 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.