Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:170

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
31-05-2021
Datum publicatie
05-10-2021
Zaaknummer
CUR2017I00005
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incidenteel vonnis. Voeging toegestaan, tussenkomst niet. Goede procesorde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Zaaknummer: CUR2017I00005

Vonnis d.d. 31 mei 2021

op incidenteel verzoek van

1 [EISER IN HET INCIDENT SUB 1],

2. [ [EISER IN HET INCIDENT SUB 2],

2. [ de naamloze vennootschap CHINDY’S N.V.,

wonend dan wel gevestigd in Curaçao,

eisers in het incident tot tussenkomst en voeging, hierna: ‘Chindy’s c.s.’,

gemachtigden: mrs. M.R.B. Gorsira en S.F. Osepa,

in de zaak van

STICHTING PARTICULIER FONDS AVANTI,

gevestigd in Curaçao,

eiseres in de vrijwaringszaak, verweerder in het incident tot tussenkomst en voeging, hierna: ‘Avanti’,

gemachtigde: mr. M.R.B. Gorsira,

tegen

[GEDAAGDE IN VRIJWARING],

wonend in Curaçao,

gedaagde in de vrijwaringszaak, verweerder in het incident tot tussenkomst en voeging, hierna: ‘[gedaagde in vrijwaring],

gemachtigde: mr. V.P. Maria.

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop in de vrijwaringszaak en in het incident blijkt uit:

 • -

  het vonnis van 30 maart 2020;

 • -

  de conclusie van repliek tevens akte houdende vermeerdering van eis in de vrijwaringszaak (met producties);

 • -

  de akte houdende vermeerdering van eis in vrijwaring (met producties);

 • -

  de conclusie van dupliek in de vrijwaringszaak (met producties);

 • -

  de incidentele conclusie houdende verzoek tot voeging en tussenkomst in de vrijwaringszaak van Chindy’s c.s.;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident tot voeging en tussenkomst van Avanti, tevens akte uitlating producties bij dupliek in de vrijwaringszaak;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident tot voeging en tussenkomst van [gedaagde in vrijwaring].

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De beoordeling

In de vrijwaringszaak

2.1.

Gelet op het verzoek van [gedaagde in vrijwaring] om pleidooi in de vrijwaringszaak, zal gelegenheid worden gegeven voor pleidooi.

In het incident tot voeging en tussenkomst

2.2.

Aannemelijk is dat Chindy’s c.s. nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de uitkomst van de procedure, in het bijzonder wat betreft het verweer van [gedaagde in vrijwaring] bij conclusie van dupliek dat zijn echtgenote de door hem afgegeven vrijwaringen heeft vernietigd. Gelet op het late moment van dit verweer is het voegingsverzoek niet als tardief aan te merken. Ook overigens komt de verzochte voeging niet in strijd met de eisen van een goede procesorde.

2.3.

Dat laatste zou wel het geval zijn indien (tevens) de tussenkomst wordt toegestaan. De vorderingen die Chindy’s c.s. tegen [gedaagde in vrijwaring] beogen in te stellen betreffen een zaak op zich - de ontbinding van een tussen hen gesloten overeenkomst met terugbetaling en schadevergoeding - waarin andere feitelijke en rechtsvragen aan de orde zijn dan in deze vrijwaringszaak, en welke zaak eventueel ook goed afzonderlijk van deze, zich in de laatste fase bevindende vrijwaringszaak kan worden gevoerd.

2.4.

Op het door [gedaagde in vrijwaring] gevoerde ontvankelijkheidsverweer met betrekking tot de ontbonden rechtspersoon Chindy’s N.V. hebben Chindy’s c.s. nog niet kunnen reageren. Het komt doelmatig voor dat verweer in het kader van het voegingsverzoek buiten beschouwing te laten, en daarop in de vrijwaringszaak zelf te beslissen. Geen van partijen wordt daardoor in de procesvoering geschaad.

2.5.

Op grond van het voorgaande zal worden beslist als hierna omschreven, met een daarbij passende beslissing over de proceskosten.

3 Beslissing

Het Gerecht:

In het incident

3.1.

staat Chindy’s c.s. toe zich in de vrijwaringszaak aan de zijde van Avanti te voegen;

3.2.

wijst af het verzoek van Chindy’s c.s. tot tussenkomst;

3.3.

compenseert de proceskosten in het incident, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

In de vrijwaringszaak

3.4.

geeft partijen in de vrijwaringszaak, daaronder begrepen de gevoegde partij, gelegenheid voor pleidooi op 23 juni 2021 om 14.30 uur;

3.5.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter, en op 31 mei 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

mb