Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2021:168

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
17-06-2021
Datum publicatie
28-09-2021
Zaaknummer
CUR202004757
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot wijziging voornamen en registratie geslachtsverandering artikel 1:4 lid 3 BW en artikel 8 EVRM

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

zaaknummer: CUR202004757

Beschikking van 17 juni 2021

op het verzoek van:

[verzoekster naam A],

wonende te Curaçao,

verzoekster,

procederende in persoon.

De procedure

1. Het verzoekschrift, met een medische verklaring van dr. R.N. Griffith, is op 9 december 2020 ingediend.

2. Bij brief van 18 februari 2021 heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand advies uitgebracht.

3. Bij de mondelinge behandeling van 3 juni 2021 was de verzoekster aanwezig.

4. De uitspraak is bepaald op heden.

De feiten

5. De verzoekster is op [geboortedatum], op Curaçao geboren. Ze is opgenomen in het register van de Burgerlijke Stand van Curaçao als zijnde van het vrouwelijke geslacht.

Het verzoek

6. Het verzoek strekt tot het wijzigen van de voornamen van de verzoekster in [verzoekster naam B] en haar geslachtsverandering van vrouw naar man te registreren.

Zij voert in dat verband aan dat zij wegens vrouw-man genderdysforie een hormonale therapie ondergaat en uiteindelijk een geslachtsveranderende operatie zal ondergaan, dat zij wenst dat de registratie in haar geboorteakte hiermee in overeenstemming wordt gebracht en dat zij namen wenst - mannelijke namen – die bij haar uiterlijk passen.

7. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft geen bezwaar tegen de verzochte voornaamswijziging, maar wel tegen de wijziging van de geslachtsregistratie. Met verwijzing naar de beschikking van 12 april 2018 van dit gerecht (registratienummer: CUR201703635) acht de ambtenaar van de burgerlijke stand meer documentatie nodig.

De beoordeling

voornaamswijziging

8. Het gerecht kan op grond van art. 1:4 lid 3 BW een wijziging van voornamen gelasten als daarvoor een voldoende zwaarwichtig belang bestaat. De verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat dat het geval is en het gerecht zal dienovereenkomstig beslissen.

wijziging geslachtsregistratie

9. Genderidentiteit valt binnen het bereik van het recht op privéleven, bedoeld in art. 8 EVRM. Het artikel verplicht de verdragspartijen tot juridische erkenning van het nieuwe geslacht van de transseksueel.1 Uit het artikel vloeit ook voort dat een persoon van wie het geslacht is gewijzigd, er in beginsel recht op heeft dat de vermelding van het geslacht in de geboorteakte wordt gewijzigd. Aan overheden komt in dit verband maar een “small margin of appreciation” toe2. Zo bestaat voor het stellen van de eis dat de betrokkene een geslachtsveranderende operatie moet hebben ondergaan, geen rechtvaardiging.3

Met de overgelegde stukken en haar verklaringen ter zitting heeft, de verzoekster voldoende aannemelijk gemaakt dat haar geslacht is gewijzigd.

Uit het voorgaande volgt dat ook dit verzoek zal worden toegewezen.

De beslissing

Het gerecht:

  1. gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand de voornamen van de verzoekster, geboren op [geboortedatum] op Curaçao, te wijzigen van “[verzoekster naam A]” in “[verzoekster naam B]”,

  2. gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geslachtsaanduiding op de geboorteakte van de verzoekster te verbeteren met wijziging van de geslachtaanduiding “vrouwelijk” in “mannelijk”,

  3. bepaalt dat de griffier een afschrift van deze beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand teneinde in de registers te worden ingeschreven.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.F. Gerard, rechter, en op 17 juni 2021 uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

ami

1 EHRM 11 juli 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0711JUD002895795

2 EHRM 9 juli 2020, ECLI:CE:ECHR:2020:0709JUD004170116

3 Vgl. EHRM 19 januari 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD000214516