Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:54

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
16-03-2020
Datum publicatie
27-03-2020
Zaaknummer
CUR201901684
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De Inspecteur heeft de naheffingsaanslag vernietigd. Dit brengt mee dat het belang aan deze beroepsprocedure komt te ontvallen. Nu belanghebbende geen belang meer heeft bij een uitspraak op het beroep, dient dit beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard. Nu de Inspecteur geheel aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen, dient de Inspecteur het betaalde griffierecht van NAf 50 aan belanghebbende te vergoeden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 16 maart 2020

BBZ nr. CUR201901684

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van:

[Belanghebbende], wonende te Curaçao,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao,

de Inspecteur.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende is met dagtekening 19 september 2018 een naheffingsaanslag in de omzetbelasting over het tijdvak mei 2018 opgelegd van NAf 500.

1.2

Belanghebbende heeft op 19 september 2018 bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag.

1.3

De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 26 april 2019 de naheffingsaanslag gehandhaafd.

1.4

Belanghebbende heeft op 9 mei 2019 beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150.

1.5

De Inspecteur heeft op 19 februari 2020 de naheffingsaanslag ambtshalve vernietigd.

1.6

De zitting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2020 te Willemstad. Belanghebbende is zonder voorafgaande kennisgeving niet verschenen. Namens de Inspecteur is verschenen [A].

2 OVERWEGINGEN

2.1

De Inspecteur heeft hangende deze beroepsprocedure de naheffingsaanslag vernietigd. Dit brengt mee dat het beroep niet meer tot een voor belanghebbende gunstiger resultaat kan leiden.

2.2

Daarmee komt het belang aan deze beroepsprocedure te ontvallen. Nu belanghebbende geen belang meer heeft bij een uitspraak op het beroep, dient dit beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.3

Nu de Inspecteur geheel aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen, dient de Inspecteur het betaalde griffierecht van NAf 50 aan belanghebbende te vergoeden.

2.4

Door de griffier is ten onrechte NAf 150 in plaats van NAf 50 aan griffierecht in rekening gebracht. Het Gerecht zal daarom de griffier het teveel betaalde griffierecht van NAf 100 laten terugbetalen (vgl. GEA Curaçao 20 december 2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:297).

3 DE BESLISSING

Het Gerecht:

 verklaart het beroep niet-ontvankelijk;

 draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht van NAf 50 te vergoeden; en

 verstaat dat de griffier het teveel betaalde griffierecht van NAf 100 aan belanghebbende terugbetaalt.

Deze uitspraak is gegeven door mr. dr. A.J.H. van Suilen, rechter, en uitgesproken op 16 maart 2020, in tegenwoordigheid van de griffier M.M.M. Faro MSc.

De griffier, De rechter,

Afschriften zijn per post/ per e-mail op ………………………… aan partijen verzonden.

HOGER BEROEP

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen twee maanden na de verzenddatum hoger beroep instellen bij:

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (belastingkamer)

Wilhelminaplein 4

Willemstad

Curaçao

U wordt verzocht bij het indienen van het beroepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het beroepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het beroepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener,

b. de dagtekening,

c. waartegen u in beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Partijen hebben ook de mogelijkheid het ondertekende beroepschrift per e-mail in te dienen bij de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

belastinggriffieCUR@caribjustitia.org.

Voor het instellen van hoger beroep is het volgende bedrag aan griffierecht verschuldigd:

- natuurlijke personen: NAf. 200

- personenvennootschappen en rechtspersonen: NAf. 500