Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:35

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
04-03-2020
Datum publicatie
06-03-2020
Zaaknummer
CUR201900454 en CUR201900455
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nadat de Inspecteur volledig is tegemoetgekomen aan belanghebbendes bezwaren heeft zij ter zitting haar beroep ingetrokken.Tegelijk met deze intrekking heeft belanghebbende verzocht om een vergoeding van het betaalde griffierecht. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat de Inspecteur het betaalde griffierecht aan belanghebbende vergoedt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 4 maart 2020

BBZ nrs. CUR201900454 en CUR201900455

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van:

[Belanghebbende], wonende te Curaçao,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao,

de Inspecteur.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende zijn met dagtekening 29 juni 2018 voorlopige aanslagen premie AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2018 opgelegd.

1.2

Belanghebbende heeft op 11 juli 2018 daartegen bezwaar gemaakt.

1.3

De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar van 31 januari 2019 de voorlopige aanslagen verminderd.

1.4

Belanghebbende heeft op 7 februari 2019 beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50.

1.5

De zitting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2020 te Willemstad. Belanghebbende is verschenen, bijgestaan door [A]. Namens de Inspecteur is verschenen [B].

2 OVERWEGINGEN

2.1

De Inspecteur heeft in een e-mailbericht van 26 februari 2020 aan belanghebbende geschreven dat binnenkort de definitieve aanslagen premie AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2018 worden opgelegd en dat daarin volledig wordt tegemoetgekomen aan belanghebbendes bezwaren tegen de voorlopige aanslagen AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2018.

2.2

Gelet op voornoemde mededeling heeft belanghebbende ter zitting haar beroep ingetrokken. Tegelijk met deze intrekking heeft belanghebbende verzocht om een vergoeding van het betaalde griffierecht.

2.3

In artikel 15, lid 3, Landsverordening op het beroep in belastingzaken (hierna: LBB) is bepaald dat in geval van intrekking van het beroep, omdat de Inspecteur geheel of gedeeltelijk aan de belanghebbende is tegemoetgekomen, de Inspecteur op verzoek van de belanghebbende bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 15, lid 1, LBB in de kosten kan worden veroordeeld. Dit betreft de proceskosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. In dit geval heeft belanghebbende echter niet verzocht om vergoeding van de proceskosten, maar slechts om vergoeding van het betaalde griffierecht.

2.4

In artikel 18, lid 5, LLB is bepaald dat, indien het Gerecht het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, de uitspraak tevens inhoudt dat de Inspecteur het griffierecht aan belanghebbende vergoedt. In dit geval is het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur is tegemoetgekomen aan belanghebbende. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat ook dan de Inspecteur het betaalde griffierecht aan belanghebbende vergoedt (vgl. GEA Curaçao 24 juli 2017, nr. CUR201600238, ECLI:NL:OGEAC:2017:96).

2.5

Gelet op het vorenstaande is het beroep gegrond.

3 DE BESLISSING

Het Gerecht:

 verklaart het beroep gegrond;

 wijst het verzoek tot vergoeding van griffierecht toe; en

 draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht van NAf 50 te vergoeden.

Deze uitspraak is gegeven door mr. dr. A.J.H. van Suilen, rechter, en uitgesproken op 4 maart 2020, in tegenwoordigheid van de griffier M.M.M. Faro MSc.

De griffier, De rechter,

Afschriften zijn per post/ per e-mail op ………………………… aan partijen verzonden.

HOGER BEROEP

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen twee maanden na de verzenddatum hoger beroep instellen bij:

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (belastingkamer)

Wilhelminaplein 4

Willemstad

Curaçao

U wordt verzocht bij het indienen van het beroepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het beroepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het beroepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener,

b. de dagtekening,

c. waartegen u in beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Partijen hebben ook de mogelijkheid het ondertekende beroepschrift per e-mail in te dienen bij de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

belastinggriffieCUR@caribjustitia.org.

Voor het instellen van hoger beroep is het volgende bedrag aan griffierecht verschuldigd:

- natuurlijke personen: NAf. 200

- personenvennootschappen en rechtspersonen: NAf. 500