Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:266

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
28-09-2020
Datum publicatie
27-11-2020
Zaaknummer
500.00236/19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vrijspraak - oplichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummers: 500.00236/19

Uitspraak: 28 september 2020 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1984 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 28 september 2020. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. C.S.F. Marshall, advocaat in Curaçao.

De benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 2], [benadeelde 3], de advocaat Larmonie namens [benadeelde 4], [benadeelde 5], [benadeelde 6], [benadeelde 7], [benadeelde 8], [benadeelde 9], [benadeelde 10] en [benadeelde 11], die hebben allen zich ter terechtzitting gevoegd in het strafproces met een vordering tot schadevergoeding.

Voorts waren er ter terechtzitting aanwezig de aangevers [aangever 1], [aangever 2], [aangever 3], [aangever 4] en [aangever 5]. Deze zaken komen niet voor op de tenlastelegging.

De officier van justitie, mr. C. Janssen, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht de ten laste gelegde feiten bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van voorarrest. Tevens heeft hij gevorderd de schorsing van het bevel voorlopige hechtenis op te heffen.

Zijn vordering behelst voorts de volledige toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen en de oplegging van een daarbij behorende schadevergoedingsmaatregel aan de verdachte.

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1

primair

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 13 augustus 2018 tot en met 18 September 2018, in elke geval op een of meer tijdstippen in de maanden augustus 2018 en September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/ of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 13.000,-, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/ of tot het teniet doen van een schuld, hebbende verdachte en/ of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare

tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten

bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

- een valselijk paspoort en/of ID en/of email account op naam van [valselijke naam] op te maken en/of

- valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/ gegevens (identiteitsnunmers) op te maken en/ of

- aan die [benadeelde 1] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 1] en/of

- (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 1],

waardoor die [benadeelde 1] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 13 augustus 2018 tot en met 18 September 2018, in elke geval op of meer tijdstippen in de maanden augustus 2018 en September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 13.000,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 1] en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht

Feit 2

primair

hij op of omstreeks 9 juli 2018, in elke geval in de maand juli 2018 in Curaçao tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 7.280, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/ of tot het aangaan van een schuld en/ of tot het teniet doen van een schuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/ of

 • -

  een valselijk paspoort en/ of ID en/ of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/ of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 2] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 2] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 2],

waardoor die [benadeelde 2] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 9 juli 2018, in elke geval in de maand juli 2018 in Curaçao tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 7.280,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 2]en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 3

primair

hij op of omstreeks 30 augustus 2018, in elke geval in de maand augustus 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 10.010, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/ of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/ of

 • -

  een valselijk paspoort en/ of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/ of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/ of

 • -

  aan die [benadeelde 3] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 3] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto waardoor die [benadeelde 3] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

 • -

  (artikel 2:305, lid 1 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 30 augustus 2018, in elke geval in de maand augustus 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 10.010,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 3] en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/ of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 4

primair

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 21 augustus 2018 tot en met 17 September 2018, in elke geval op een of meer tijdstippen in de maanden augustus 2018 en September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 4]heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 33.868,-, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/ of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een schuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/ of listiglijk en/ of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

 • -

  een valselijk paspoort en/of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te "maken en/of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 4] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 4] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 4],

waardoor die [benadeelde 4] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair

hij op o£ meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 21 augustus 2018 tot en met 17 September 2018, in elke geval op 6en of meer tijdstippen in de maanden augustus 2018 en September 2018 in Curaçao tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 33.868,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 4]en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 5

primair

hij op/of omstreeks 7 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/ of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 12.000, -, m elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/ of

 • -

  een valselijk paspoort en/of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/ of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/ gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 5] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 5] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 5],

waardoor die [benadeelde 5] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 7 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans allen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 12.000,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 5]en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hum hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 6

primair

hij op of omstreeks 3 oktober 2018, in elke geval in de maand oktober 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 6] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 9.000, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/ of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/ of listiglijk en/ of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

 • -

  een valselijk paspoort en/ of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of - aan die [benadeelde 6] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 6] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 6],

waardoor die [benadeelde 6] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 3 oktober 2018, in elke geval in de maand oktober 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 9.000,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 6] en/ of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 7

primair

hij op e6n of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 24 September 2018 tot en met 1 oktober 2018, in elk geval op een of meer tijdstippen in de maanden September 2018 en oktober 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/ of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 7] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 24.000, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een schuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid;

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

 • -

  een valselijk paspoort en/of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 7] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 7] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 7],

waardoor die [benadeelde 7] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 24 September 2018 tot en met 1 oktober 2018, in elk geval op één of meer

tijdstippen in de maanden September 2018 en oktober 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 24.000,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 7] en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hum hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 8

primair

bij op of omstreeks 28 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 8] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 10.000, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/ of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/ of listiglijk en/of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

 • -

  een valselijk paspoort en/of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 8] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 8] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 8],

waardoor die [benadeelde 8] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 28 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 10.000,- in elk geval enig(e) goed(eren)/ dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 8] a en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 9

primair

hij op of omstreeks 3 oktober 2018, in elke geval in de maand oktober 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 9] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 7.000, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

 • -

  een valselijk paspoort en/ of ID en/ of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 9] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 9] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 9],

waardoor die [benadeelde 9] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 3 oktober 2018, in elk geval in de maand oktober 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 7.000,- in elk geval enig(e) goed(eren)/dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 9] en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hum hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 10

primair

hij op of omstreeks 26 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met bet oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 10] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 10.000, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/ of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/ of listiglijk en/ of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook (‘Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/of

 • -

  een valselijk paspoort en/of ID op naam van [valselijke naam] op te maken en/of

 • -

  valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 10] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 10] en/of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 10],

waardoor die [benadeelde 10] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 26 September 2018, in elk geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 10.000,- in elk geval enig(e) goed(eren), dat/ die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 10] en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Feit 11

primair

hij op of omstreeks 25 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 11] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 10.000, -, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of tot het aangaan van een schuld en/ of tot het teniet doen van een schuld,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

 • -

  zich op facebook ('Bende bo auto') voorgedaan als betrouwbare tussenpersoon voor het invoeren van auto's uit de Verenigde Staten bij het bedrijf [naam autobedrijf] en/ of

 • -

  een valselijk paspoort en/ of ID en/of email account op naam van [valselijke naam]] op te maken en/of - valse bonnen (bewijsstukken) met daarop onjuiste informatie/ gegevens (identiteitsnummers) op te maken en/of

 • -

  aan die [benadeelde 11] offerte gegeven voor een auto die hij, verdachte kon bestellen bij [naam autobedrijf] in de VS voor die [benadeelde 11] en/ of

 • -

  (vervolgens) een koopoverkomst voor die aangeboden auto te sluiten met die [benadeelde 11],

waardoor die [benadeelde 11] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op of omstreeks 25 September 2018, in elke geval in de maand September 2018 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (een) bedrag(en) aan geld van ongeveer totaal ANG 10.000,- in elk geval enig(e) goed(eren)/ dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [benadeelde 11] en/of een ander/anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn/hun hoedanigheid tussenpersoon bij het invoeren van auto uit de Verenigde Staten en/of tegen betaling, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 2:299 Wetboek van Strafrecht)

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak van het ten laste gelegde

Oplichting

Het Gerecht is van oordeel dat het bewijs tekortschiet om te kunnen vaststellen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten. Het Gerecht overweegt daartoe als volgt.

Het enkele niet nakomen van een overeenkomst wordt in het algemeen spraakgebruik al snel gezien of aangeduid als “oplichting”. Maar leidend is het Wetboek van strafrecht Curaçao en daarin worden zwaardere eisen gesteld om tot een veroordeling voor oplichting te kunnen komen. De wetgever wil hiermee voorkomen dat reeds het enkele feit dat iemand civielrechtelijk wanprestatie pleegt al leidt tot een strafrechtelijke veroordeling.

Voorts is van belang dat iemand tot iets moet zijn bewogen door een oplichtingsmiddel. In deze zaak moet beoordeeld worden of de aangevers door onware mededelingen van de verdachte zijn bewogen tot de aankoop van een auto. Het moment van aankoop van de auto is daarbij doorslaggevend. Door latere onjuiste mededelingen kan iemand niet meer zijn bewogen tot die aankoop. Ten slotte wordt nog opgemerkt dat de vraag of er sprake is van oplichting voorts wordt beperkt door de in de tenlastelegging opgenomen oplichtingsmiddelen: andere door de verdachte gedane onjuiste mededelingen kunnen – indien bewezen – niet tot een veroordeling leiden.

In de tenlastelegging zijn telkens vijf dezelfde oplichtingsmiddelen opgenomen. Niet uit iedere aangifte blijkt duidelijk waardoor men tot de aankoop van een auto is bewogen. En als niet kan worden vastgesteld waardoor een aangever is bewogen tot de aankoop kan ook geen oplichting worden bewezen verklaard. Waar er in de aangiftes wel wordt verklaard over de reden om tot aankoop over te gaan wordt vaak genoemd dat de verdachte betrouwbaar overkwam in de communicatie, uitgebreid vertelde over zichzelf of de herkomst van de auto’s en soms de lage prijs van de auto. Het Gerecht stelt echter vast dat deze omstandigheden niet als oplichtingsmiddel in de tenlastelegging staan vermeld.

Ten aanzien van de wel in de tenlastelegging genoemde oplichtingsmiddelen is er geen enkel bewijs dat de verdachte een vals paspoort/ID of email account op naam van [valselijke naam] heeft gemaakt. Voorts is niet gebleken dat de verdachte voorafgaand aan de verkoop offertes heeft opgesteld. De verdachte heeft verklaard dat hij dat niet deed en ook geen enkele koper heeft hier over verklaard.

Het opmaken van valse bonnen en de overlegging van een schriftelijke koopovereenkomst vond telkens pas plaats na de afgifte van het aankoopbedrag, zodat deze handelingen – indien al juist en bewezen – de aangevers niet kunnen hebben bewogen tot de afgifte van dat bedrag over te gaan.

En ten slotte is uit het dossier gebleken dat de aangevers vaak eerst de facebook pagina van het bedrijf van de verdachte hebben bezocht, maar dit altijd is gevolgd door uitgebreid contact met de verdachte in persoon, per telefoon of per WhatsApp.

Concluderend stelt het Gerecht vast dat de in de tenlastelegging genoemde oplichtingsmiddelen de aangevers niet (kunnen) hebben bewogen tot de afgifte van de aankoopbedragen over te gaan.

Voorts ontbreekt ieder bewijs dat de verdachte van meet af aan kwaadaardige bedoelingen heeft gehad, samen heeft gespand met anderen of dat de verdachte en [valselijke naam] een en dezelfde persoon zijn.

Het dossier bevat zeker een aantal zaken die vragen oproepen, bijvoorbeeld de betalingen op buitenlandse bankrekeningen, en ook kan wel vastgesteld worden dat de verdachte op enig moment onwaarheden is gaan vertellen. Maar dit heeft veelal plaatsgevonden op een moment dat de verdachte knel kwam te zitten omdat aangevers vroegen waar hun auto bleef. De aangevers zijn door deze leugens niet bewogen om de aankoopbedragen aan de verdachte te betalen; die betalingen waren al eerder gedaan.

Het voorgaande betekent dat niet bewezen kan worden dat de verdachte, op het moment dat er door de aangevers werd overgegaan tot afgifte van de geldbedragen, heeft gehandeld met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, zodat de verdachte van de tenlastegelegde oplichting zal worden vrijgesproken.

Verduistering

Het Gerecht is van oordeel dat ook van verduistering geen sprake is. Het Gerecht neemt de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad hierover tot uitgangspunt, die inhoudt dat bij een koopovereenkomst overeenkomstig de regels van het civiele recht, de koopsom tot het vermogen van de verkoper gaat behoren op het moment dat de betaling door de koper is gedaan.

Dat betekent voor deze strafzaak dat niet gezegd kan worden dat de verdachte zich de betalingen die hij van de aangevers heeft ontvangen, wederrechtelijk heeft toegeëigend, omdat die gelden tot het vermogen van het bedrijf van de verdachte zijn gaan behoren en hij daarover mocht beschikken.

De verdachte zal daarom ook van de tenlastegelegde verduistering worden vrijgesproken.

Schadevergoeding

Nu het Gerecht de verdachte zal vrijspreken van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt, kunnen de benadeelde partijen niet in hun vordering worden ontvangen.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis;

wijst af de vordering van de benadeelde partijen tot schadevergoeding.

Dit vonnis is uitgesproken ter openbare terechtzitting van op 28 september 2020 door de mr. G. Verbeek, rechter in bovengenoemd Gerecht in tegenwoordigheid van de griffier.