Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2020:249

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
06-11-2020
Datum publicatie
25-11-2020
Zaaknummer
BBZ nr. CUR202000072
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De Inspecteur heeft een schermprint aan het Gerecht doen toekomen, waaruit blijkt dat de aanslag inkomstenbelasting 2015 verminderd is naar nihil. Daarmee is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Het beroep is dus niet-ontvankelijk. Wel dient de Inspecteur de proceskosten en het griffierecht te vergoeden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 6 november 2020

BBZ nr. CUR202000072

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van:

[Belanghebbende], wonende te Curaçao,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao,

de Inspecteur.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende is op 29 juni 2018 voor het jaar 2015 een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd naar een belastbaar inkomen van NAf 100.144 en een te betalen bedrag aan belasting van NAf 3.841. Tegelijkertijd is een verzuimboete opgelegd van NAf 250.

1.2

Belanghebbende heeft op 7 januari 2019 bezwaar gemaakt tegen de aanslag en de verzuimboete.

1.3

De Inspecteur heeft op 6 december 2019 het bezwaar wegens de overschrijding van de bezwaartermijn niet- ontvankelijk verklaard. De aanslag en de boete zijn gehandhaafd.

1.4

Belanghebbende heeft op 13 januari 2020 beroep ingesteld. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50.

1.5

De zitting heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2020 te Willemstad. Belanghebbende is, hoewel daartoe op juiste wijze uitgenodigd, zonder berichtgeving, niet ter zitting verschenen. De Inspecteur is, met berichtgeving, niet verschenen.

2 BEOORDELING VAN HET BEROEP

2.1

De Inspecteur heeft op 7 oktober 2020 een schermprint aan het Gerecht doen toekomen, waaruit blijkt dat de aanslag inkomstenbelasting 2015 met een te betalen bedrag aan belasting van NAf 3.841 is verminderd naar nihil. Daarmee is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Nu belanghebbende geen belang meer heeft bij een uitspraak op het beroep, dient dit beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.2

Nu de Inspecteur geheel aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen, dient als hoofdregel de Inspecteur de proceskosten en het griffierecht te vergoeden (vgl. HR 10 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4045). Van proceskosten is niet gebleken.

3 DE BESLISSING

Het Gerecht:

 verklaart het beroep niet-ontvankelijk; en

 draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht van NAf 50 te vergoeden.

Deze uitspraak is gegeven door mr. D.J. Jansen, rechter in dit gerecht, en is uitgesproken op 6 november 2020 in tegenwoordigheid van de griffier M.M.M. Faro MSc.

De griffier, De rechter,

Afschriften zijn per post/ per e-mail op ………………………… aan partijen verzonden.

HOGER BEROEP

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen twee maanden na de verzenddatum hoger beroep instellen bij:

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (belastingkamer)

Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina 18

Willemstad

Curaçao

U wordt verzocht bij het indienen van het beroepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het beroepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het beroepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener,

b. de dagtekening,

c. waartegen u in beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Partijen hebben ook de mogelijkheid het ondertekende beroepschrift per e-mail in te dienen bij de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: belastinggriffieCUR@caribjustitia.org.

Voor het instellen van hoger beroep is het volgende bedrag aan griffierecht verschuldigd:

-natuurlijke personen: NAf. 200

-personenvennootschappen en rechtspersonen: NAf. 500