Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2019:270

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
26-11-2019
Datum publicatie
06-12-2019
Zaaknummer
CUR201904334
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Weigering verlof beslaglegging op aandelen in overheidsvennootschappen. Goederen bestemd voor de openbare dienst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Datum uitspraak: 26 november 2019

CUR201904334

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Beschikking op het verzoek van:

  1. Algemene Bond voor Overheidspersoneel (ABVO),

  2. Nationaal Algemene Politie Bond (NAPB),

  3. Sindikato di Trahadornan di Aduana i Fiskalia (STrAF),

  4. Sindikato Ambtenaren di Polis I Kadena Hudisial (SAP),

gevestigd te Curaçao,

verzoeksters,

gemachtigde: mr. A.K.E. Henriquez,

om verlof tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van:

de openbare rechtspersoon HET LAND CURAçAO,

gevestigd te Curaçao,

gerekwestreerde,

gemachtigde: mr. D. Piar.

Verloop van de procedure

Bij verzoekschrift met bewijsstukken, dat op 19 november 2019 ter griffie is ingekomen, hebben verzoeksters verlof verzocht tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van gerekwestreerde op alle aan gerekwestreerde toebehorende aandelen in het kapitaal van Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V., Curacao Airport Holding N.V. en Curacao Oil N.V., met inbegrip van alle vruchten (dividenden) voortvloeiende uit die aandelen.

Na daartoe strekkend verzoek van het gerecht heeft de gemachtigde van verzoeksters punt 10 van het rekest bij email van 20 november 2019 nader toegelicht, met toevoeging van 2 producties.

Vervolgens heeft het gerecht ex artikel 429f Rv partijen gehoord op dit verzoek.

Beoordeling

  1. Een verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir beslag is in beginsel toewijsbaar, indien bij summierlijk onderzoek blijkt van de deugdelijkheid van de onderliggende vordering, tenzij sprake is van een uitzondering op de hoofdregel dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen.

  2. Ingevolge artikel 703 Rv zijn de voor de openbare dienst bestemde goederen niet vatbaar voor beslag. Strekking van dit verbod is te voorkomen dat beslag het goede functioneren van de overheid schaadt.

  3. Gerekwestreerde stelt daartoe dat de dividenden, indien al sprake is dat die aan het Land als aandeelhouder worden uitgekeerd, gelet op de aanwijzing (het gerecht begrijpt: de aanwijzing zoals bedoeld in de Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten, hier: de aanwijzing), bestemd zijn om (te helpen) de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen. Daarentegen stellen verzoeksters dat de dividenden niet in de begroting zijn opgenomen en dus geen bestemming hebben.

  4. Een restrictieve uitleg van artikel 703 Rv brengt met zich dat in het geval van een sluitende begroting aan dividenden zonder bestemming het verband tussen die dividenden en het goed functioneren van de overheid te ver verwijderd is. Dat ligt hier anders. Gelet op de aanwijzing ligt het voor de hand dat uit te keren dividenden ten goede komen aan het sluitend maken van de begroting. Daarmee is aannemelijk dat die dividenden gelijk te stellen zijn als voor de openbare dienst bestemde goederen. Dat die dividenden (nog) niet in de begroting zijn opgenomen, indien al juist, doet daaraan niet af.

  5. Het gevraagde verlof wordt derhalve geweigerd. Hetgeen meer of anders is aangevoerd behoeft geen bespreking meer.

Beslissing


Het Gerecht:


- weigert het gevraagde verlof.

Deze beschikking is gegeven door mr. U.I.D. Luydens, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 26 november 2019, in tegenwoordigheid van de griffier.