Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:394

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
19-01-2018
Datum publicatie
25-11-2020
Zaaknummer
500.00295/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

medeplegen van valsheid in geschrifte, medeplegen van gebruik van vervalst geschrift en medeplegen van diefstal

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1984 in [geboorteplaats],

wonende (volgens eigen opgave) in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 januari 2018. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. G.G. van Gils, die occupeert voor mr. V.S. La Fleur, beiden advocaat in Curaçao.

De officier van justitie, mr. G.L.C. Schoop, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de feiten 1, 2 en 3 te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden, met aftrek van voorarrest.

gevorderd:

verbeurdverklaring van twee rollen gele stickers, een zwart swipe apparaat en een grijze laptop;

teruggave aan de rekeninghouders van een geldbedrag van NAF. 1.328,50;

teruggave aan de rechtmatige eigenaars van de KIA Picanto autosleutel en van de deurkaart van [naam hotel];

teruggave aan verdachte van de mobiele telefoons, een geldbedrag van 40,00 Servische dinar en de persoonlijke spullen.

De raadsman heeft een bewijsverweer gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

1.

hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, zestig (60), althans één of meer betaalpassen en/of waardenkaarten, althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar op de magneetstrip van dat/die (zogenoemde witte) passen, althans op (een) betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende passen/kaarten, valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) gekopieerd/geladen en/of de pincode van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – (op een onbewaakt moment) bemachtigd, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van die ander(en) dan van verdachte en/of diens mededader(s) – achterhaald en/of die valse/vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (al of niet heeft) voorzien van de achternaam en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk is/zijn geworden);

(Artikel 2:185 lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van zestig (60), althans één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) betaalautomaten ([naam bank].) onbevoegd geld opgenomen ten laste van rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 3.100,- , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

(Artikel 2:185 lid 2 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen ongeveer ANG 3.100,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [naam bank].), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) die weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

(Artikel 2:289 lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

dat hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer geldautomaten ([naam bank].) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 3.100,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij een of meer geldautomaten, waardoor een of meer banken (onder meer de [naam bank]) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(Artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

3 Voorvragen

Het Gerecht heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Bewijsbeslissingen

4A. Bewijsmiddelen

Het Gerecht komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde op grond van de feiten en omstandigheden die in de navolgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat, waarbij ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts wordt gebezigd voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft1. De inhoud van de bewijsmiddelen is telkens zakelijk weergegeven.

1. Een geschrift, te weten schriftelijke aangifte d.d. 8 juli 2017 (bijlage 3, Index Algemeen Proces-verbaal), voor zover inhoudende:

Ik, Carol John de Palm, doe aangifte van het plegen van misdrijven tegen [naam bank] Op 1 juli 2017 werd ik telefonisch medegedeeld dat bij de geldautomaat van [naam bank] te [wijk 1] enkele figuren op een verdachte wijze bezig waren met het opnemen van geld. Deze personen waren verschillende passen bij voornoemde geldautomaat aan het gebruiken. Onderweg naar voornoemde branch werd ik door de politie gebeld en medegedeeld dat de politie enkele verdachten bij de geldautomaat nabij [naam bedrijf] te [adres]heeft aangehouden. Bij een door mij ingesteld onderzoek met behulp van onze camerasysteem, kon ik drie verdachte personen waarnemen die bij de geldautomaat bezig waren met geld opnemen met gebruikmaking van verschillende passen. Een intern onderzoek is gaande teneinde het bedrag dat werd buitgemaakt vast te stellen. Details van de passen, plaats en data van de geldopnames en de benadeelde bedragen zullen wij u doen toekomen zodra ons intern onderzoek is afgerond.

2. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aanhouding d.d. 1 juli 2017 (bijlage 1, persoonsdossier), voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 1], [verbalisant 2] en [verbalisant 3]:

Op 1 juli 2017 bevond ik, [verbalisant 1], mij buiten dienst in mijn persoonlijke auto op de parkeerplaats van [naam bedrijf] [wijk 2] op de [adres]. Mijn auto was zodanig geparkeerd dat ik zicht had op de geldautomaat van [naam bank]. Ik zag dat drie mannen van lichte huidskleur telkens wanneer een klant van de pinautomaat vertrok, met versnelde pas zich naar de geldautomaat begaven. Zij haalden telkens een aantal witte bankpassen vanuit een schoudertas tevoorschijn en trachtten geld uit de geldautomaat op te nemen. Deze handelswijze herhaalde zich verschillende malen en bij mij rees het vermoeden dat de mannen de geldautomaat aan het skimmen waren. Ik nam contact op met de patrouille van de Response Team om mij terplaatse te assisteren. Ik begaf mij vervolgens naar de verdachten en hield ze staande.

Wij, [verbalisant 2] en [verbalisant 3], bevonden ons op patrouille in een onopvallende dienstwagen op de [adres]. Wij begaven ons onmiddellijk naar de geldautomaat. Wij vorderden van de verdachten een geldig identiteitsbewijs. Op het moment dat verdachte [medeverdachte 1] zijn paspoort uit de tas haalde, zag ik dat in de tas een aantal bankpassen zonder op schrift zaten. Verdachte [verdachte] gaf aan dat hij de Nederlandse taal machtig is. Hij verklaarde spontaan dat ze in bezit waren van een groot aantal bankpassen en dat ze met deze passen bezig waren met geld opnemen uit de geldautomaat. Hij verklaarde ook dat het hun gelukt was om een geldsom uit de automaat op te nemen. De verdachten werden ter plaatse aangehouden. Tijdens onderzoek aan de kleding van de verdachten, werd een geldsom, verschillende bankpassen zonder opschrift en mobiele telefoons aangetroffen en inbeslaggenomen.

3. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van storting d.d. 4 juli 2017 (bijlage 1, Index Algemeen Proces-verbaal), voor zover inhoudende:

Op 1 juli 2017 werd tijdens aanhouding van verdachte [verdachte] een geldsom ten bedrage van NAF. 1.328,50 aangetroffen en inbeslaggenomen.

4. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van storting d.d. 5 juli 2017 (bijlage 1, Index Algemeen Proces-verbaal), voor zover inhoudende:

Op 1 juli 2017 werd tijdens aanhouding van verdachte [medeverdachte 1] een geldsom ten bedrage van NAF. 200,00 aangetroffen en inbeslaggenomen.

5. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van storting d.d. 5 juli 2017 (bijlage 1, Index Algemeen Proces-verbaal), voor zover inhoudende:

Op 1 juli 2017 werd tijdens aanhouding van verdachte [medeverdachte 2] een geldsom ten bedrage van NAF. 1.600,00 aangetroffen en inbeslaggenomen.

6. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 1 juli 2017 (bijlage 5, persoonsdossier), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte:

Wij hebben gezamenlijk geld bij de geldautomaten gepind. Wat jullie bij ons hebben aangetroffen, is wat we vandaag hebben opgenomen. In onze hotelkamer zijn er nog machines, kaarten, een laptop en onze persoonlijke spullen te vinden.

7. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 6 juli 2017 (bijlage 8, persoonsdossier), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte:

Ik ben sinds 29 juni 2017 op Curaçao. Ik ben door [medeverdachte 1] benaderd om naar Curaçao te komen. Wij kennen elkaar al jaren. [medeverdachte 2] heeft ook contact met [medeverdachte 1]. Ik heb de blanco kaarten die bij mij zijn aangetroffen en de card reader in Servië gekocht. Ik moest de kaarten en card reader op verzoek van [medeverdachte 1] kopen en dat heb ik ook gedaan. Ik heb de card reader en de kaarten in mijn bagage naar Curaçao meegenomen. [medeverdachte 1] heeft alle informatie over de bankrekeninggegevens en codes op zijn laptop. Hij heeft de kaarten geprogrammeerd. De gegevens waren van bankrekeningen van personen in Europa. Wij zijn naar een aantal geldautomaten gegaan om te pinnen, maar alleen bij de geldautomaat bij [naam bedrijf] is het gelukt om geld op te nemen. Wij hadden verschillende kaarten bij ons. Ik heb telkens NAF. 200,00 opgenomen. Wij hebben alle drie geld bij de geldautomaat opgenomen. Het gehele bedrag van NAF. 3.000,00 dat bij ons is aangetroffen, hebben wij bij de tweede geldautomaat opgenomen.

8. Een wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 8 juli 2017 (bijlage 8, persoonsdossier), voor zover inhoudende als verklaring van [medeverdachte 1]:

Ik ben op 30 juni 2017 op Curaçao aangekomen. Ik heb Curaçao als reisbestemming gekozen, omdat ik geld nodig had. Ik moest op verzoek van een Roemeense vriend, Ronny, naar Curaçao komen met kaarten om geld op te nemen. [verdachte], [medeverdachte 2] en ik zijn al jaren vrienden. Ik heb ze over het voorstel van Ronny verteld en ze zeiden dat ze ook samen met mij wilden komen om geld te verdienen. Ik heb de nummers en codes via e-mailbericht van Ronny ontvangen en op een usb-stick opgeslagen. Vervolgens heb ik met behulp van de card reader die aangesloten wordt aan mijn laptop de gegevens van de usb-stick op de kaarten gekopieerd. Hierna heb ik de kaarten door de card reader gehaald waardoor de gegevens op de kaarten worden geplaatst. We zijn samen naar twee geldautomaten gegaan, maar alleen bij de tweede geldautomaat functioneerden de kaarten. Wij hebben allemaal geld opgenomen. Het gehele geldbedrag dat bij ons is aangetroffen hebben we bij de tweede geldautomaat opgenomen. De nummers op de kaarten zijn pincodes. Ik heb NAF. 200,00 opgenomen. Het geld dat de politie bij ons heeft aangetroffen, was het geldbedrag die we opgenomen hebben.

9. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 8 juli 2017 (bijlage 8, persoonsdossier), voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [medeverdachte 2]:

Ik ben sinds 29 juni 2017 op Curaçao. Ik ben door [verdachte] uitgenodigd om naar Curaçao te reizen, zodat wij de kaarten konden gebruiken om op deze manier aan geld te komen. [verdachte], [medeverdachte 1] en ik kennen elkaar al jaren. De laptop en de memory stick zijn van [medeverdachte 1]. Hij heeft de kaarten geprogrammeerd. [verdachte] heeft de card reader en de kaarten meegebracht. Ik heb de kaarten gebruikt om geld op te nemen. We moesten telkens een andere kaart uitproberen en met een aantal van de kaarten is het gelukt om geld op te nemen. Wij hebben allemaal geld opgenomen bij de geldautomaat. Ik heb NAF. 1.600,00 opgenomen.

10. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 januari 2018 (bijlage 5, Index Algemeen Proces-verbaal), voor zover inhoudende:

Onder verdachte en medeverdachten werden een aantal passen inbeslaggenomen. Bij het uitlezen van deze passen bleek dat al deze passen bankinformatie van derden bevatten. Conform een intern onderzoek van de [naam bank]. is gebleken dat de verdachten in totaal 41 transacties met valse bankpassen bij de geldautomaat van [naam bank] te [naam bedrijf] [wijk 2] hebben verricht. Hiervan waren er 16 transacties geslaagd en 25 pogingen mislukt. Alle door de verdachten verrichtte transacties werden door gebruik te maken van de inbeslaggenomen valse bankpassen verricht. (overzicht transacties, zie bijlage 1 toegevoegd bij dit vonnis)

11. Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van inbeslagname goederen bij [naam hotel] d.d. 2 juli 2017 (Aanbieding proces-verbaal pagina 90 e.v.), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 4]:

Op 1 juli 2017 bevond ik mij vergezeld van de hulp officier van justitie en verdachte bij City Suites Hotel kamer 211. Daar overhandigde verdachte de navolgende spullen aan ons:

 • -

  Een doos inhoudende honderdvijfenveertig (145) pasjes (White Blank Card);

 • -

  Twee (2) rollen gele stickers;

 • -

  Een doosje inhoudende aantal mesjes;

 • -

  Een doos inhoudende een zwart swipe apparaat van het merk MSRE206;

 • -

  Een grijze laptop van het merk Sony in zijn bijbehorende laptoptas;

 • -

  Een witte mobiele telefoon van het merk iPhone model A1634.

4B. Bewezenverklaring

Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

1.

hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, zestig (60), althans één of meer betaalpassen en/of waardenkaarten, althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar op de magneetstrip van dat/die (zogenoemde witte) passen, althans op (een) betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende passen/kaarten, valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) gekopieerd/geladen en/of de pincode van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – (op een onbewaakt moment) bemachtigd, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van die ander(en) dan van verdachte en/of diens mededader(s) – achterhaald en/of die valse/vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (al of niet heeft) voorzien van de achternaam en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk is/zijn geworden);

2.

hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van zestig (60), althans één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als waren dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) met die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) een betaalautomaaten ([naam bank].) onbevoegd geld opgenomen ten laste van rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 3.100,-, althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

3.

hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen ongeveer ANG 3.100,-, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [naam bank]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) die weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

en/of

dat hij op of omstreeks 1 juli 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juli 2017 in Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer geldautomaten ([naam bank].) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 3.100,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij een of meer geldautomaten, waardoor een of meer banken (onder meer de [naam bank]) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

4C. Bewijsoverwegingen

De verdediging heeft aangevoerd dat het proces-verbaal van bevindingen (bijlage 5, Index Algemeen Proces-verbaal, d.d. 9 januari 2018) onjuist is, omdat is nagelaten te vermelden op welke wijze en/of door middel van welk techniek het uitlezen van de, onder de verdachte en zijn medeverdachten, inbeslaggenomen kaarten heeft plaatsgevonden. Voorts is aangevoerd dat de videobeelden slechts binnen een bepaald time-frame bekeken en gekoppeld zijn aan de handelingen die vermoedelijk door verdachte zouden zijn gepleegd, hetgeen de methode van bewijsvergaring onbetrouwbaar maakt. De verdediging heeft ten slotte aangevoerd dat de verklaring van verdachte geen steun in het dossier vindt en het enkele feit dat verdachte een bekentenis heeft afgelegd niet voldoende is om tot een bewezenverklaring te komen als er geen deugdelijk steunbewijs is.

Naar het oordeel van het Gerecht staan op grond van de gebezigde bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden vast. Op 1 juli 2017 bevond een inspecteur van politie buiten dienst zich op korte afstand van de geldautomaat van [naam bank] nabij [naam bedrijf] te [adres]. Hij had goed zicht op voornoemde geldautomaat. Hij zag dat drie mannen telkens wanneer een klant van de geldautomaat vertrok, met versnelde pas zich naar de geldautomaat begaven. Ze haalden telkens een aantal witte passen vanuit een schoudertas tevoorschijn en trachtten daarmee geld uit de geldautomaat op te nemen. Deze handelwijze herhaalde zich verschillende keren waardoor het vermoeden rees dat deze mannen mogelijk bezig waren met ‘skimming’, reden waarom de inspecteur om assistentie vroeg. De patrouille die ter plaatse arriveerde, constateerde dat medeverdachte [medeverdachte 1] een aantal passen zonder opschrift erop in zijn tas had. Vervolgens verklaarde verdachte spontaan aan verbalisanten dat de medeverdachten en hij in bezit waren van een groot aantal passen en dat ze met deze passen bezig waren met geld opnemen uit de geldautomaat. Verdachte verklaarde ook dat het hen gelukt was om geld uit de geldautomaat op te nemen.

Het Gerecht overweegt als volgt. Onder verdachte en medeverdachten zijn onder meer diverse passen, een geldsom en een card reader inbeslaggenomen. Door [naam bank] werd aangifte gedaan en een intern onderzoek naar de transacties bij de geldautomaat verricht. Het Gerecht constateert dat uit het onderzoek is gebleken dat in totaal 41 transacties met valse bankpassen bij de geldautomaat zijn verricht, waarvan 16 transacties geslaagd zijn voor een totaal bedrag van NAF. 3.200,00 exclusief bankkosten. Het Gerecht beoordeelt voornoemd onderzoek als betrouwbaar, nu de inhoud van de verklaringen van zowel verdachte als medeverdachten is dat het geld dat bij hen werd aangetroffen die dag (in totaal NAF. 3.128,50) door hen was opgenomen, waarbij verdachte het concrete bedrag van ongeveer NAF. 3.000,00 noemt en dit bedrag derhalve grotendeels bevestiging vindt in het bedrag dat door de bank is genoemd aan geslaagde transacties bij de geldautomaat. Voorts hecht het Gerecht waarde aan de videobeelden nu medeverdachte [medeverdachte 1] niet alleen verdachte en zichzelf, maar ook medeverdachte [medeverdachte 2] op de foto’s, verkregen door middel van de video-opnamen, die aan hem zijn voorgehouden heeft herkend. Het Gerecht acht het ten laste gelegde reeds op grond van de aangifte, de in beslag genomen goederen, de verklaring van verdachte en de verklaringen van de medeverdachten voldoende bewezen en is van oordeel dat de transactiegegevens die door [naam bank] zijn verstrekt en de videobeelden die bij de geldautomaat zijn opgenomen, kunnen dienen ter ondersteuning van de bewezenverklaring.

5 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde wordt als volgt gekwalificeerd:

Feit 1:

het medeplegen van valsheid in geschrift, terwijl het feit is gepleegd in betaalpassen, meermalen gepleegd.

Feit 2:

het medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 2:185 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, terwijl het feit is gepleegd in betaalpassen, meermalen gepleegd.

Feit 3:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit. De feiten zijn derhalve strafbaar.

6 Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte opheft of uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Strafmotivering

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het Gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met medeverdachten schuldig gemaakt aan ‘skimming’, bewezenverklaard als valsheid in geschrift, het gebruik maken van een vervalst geschrift en diefstal met valse sleutels. Verdachte en medeverdachten hebben de bankgegevens van voor hun onbekende rekeninghouders op kaarten voorzien van een magneetstrip gekopieerd, waardoor met de vervalste betaalpassen geldopnames mogelijk werden. Ze hebben vervolgens meermalen daadwerkelijk met (een deel) van deze vervalste betaalpassen geldopnames verricht. Verdachte en medeverdachten zijn enkel met dit doel uit hun thuisland naar Curaçao afgereisd. Door deze handelwijze heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen van de consument in de integriteit van het betalingsverkeer. Deze vorm van ‘identity theft’ moet streng worden bestreden. Voor de rekeninghouders levert dit veel overlast en hinder op en zij lijden veelal zelf ook financiële schade als gevolg van dit soort geldopnames. Voor een bank leveren dergelijke feiten een forse schadepost op omdat de bank gewoonlijk de getroffen rekeninghouders geheel of gedeeltelijk schadeloos stelt.

Naar het oordeel van het Gerecht kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. Bij de bepaling van de duur daarvan heeft het Gerecht rekening gehouden met de straf die ten aanzien van dit soort strafbare feiten in vergelijkbare gevallen door de rechter pleegt te worden opgelegd. Gelet op de aard van de gegevens over antecedenten in het buitenland en de ontkenning door verdachte ter zitting ter zake recente veroordelingen in het buitenland voor vermogensdelicten, laat het Gerecht deze gegevens buiten beschouwing en gaat het ervan uit dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Het Gerecht neemt in aanmerking dat verdachte volledig met het onderzoek heeft meegewerkt en spijt heeft betuigd.

Alles afwegende acht het Gerecht de na te noemen straf passend en geboden.

8 Beslag

8.1

Verbeurdverklaring

De inbeslaggenomen voorwerpen, twee rollen gele stickers, een zwart swipe apparaat en een grijze laptop van het merk “Sony”, waarvan ter terechtzitting is gebleken dat met behulp daarvan de feiten zijn begaan of voorbereid zullen verbeurd worden verklaard.

8. 2 Onttrekking aan het verkeer

Ten aanzien van de inbeslaggenomen (bank)passen en mesjes zal onttrekking aan het verkeer worden uitgesproken, omdat de feiten met betrekking tot die voorwerpen zijn begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

8.3

Overige beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen

De teruggave zal worden gelast van het inbeslaggenomen geldbedrag van NAF. 1.328,50 aan de rechthebbende rekeninghouders, nu deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

De teruggave zal worden gelast van de inbeslaggenomen KIA Picanto autosleutel en deurkaart van [naam hotel] aan de rechtmatige eigenaars, nu deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

De teruggave zal worden gelast van de inbeslaggenomen mobiele telefoon(s), een geldbedrag van 40,00 Servische dinar en de persoonlijke spullen aan verdachte, nu deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 1:67, 1:68, 1:74, 1:75, 1:123, 1:133, 2:185 en 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

Het Gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde zoals in rubriek 4B omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart dat de bewezen verklaarde feiten de in rubriek 5 genoemde strafbare feiten opleveren;

verklaart de verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte wegens deze feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 (zes en twintig) maanden;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd de in rubriek 8.1 genoemde voorwerpen;

onttrekt aan het verkeer de in rubriek 8.2 genoemde voorwerpen;

gelast de teruggave aan de rekeninghouders en verdachte van de in de rubriek 8.3 genoemde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. G. Edelenbos en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht op 19 januari 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.

1 De door het Gerecht als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Bij de bewijsmiddelen wordt, tenzij anders vermeld, verwezen naar het einddossier inzake het onderzoek [naam bedrijf].