Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:333

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
23-03-2018
Datum publicatie
11-07-2019
Zaaknummer
500.00590/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

opzettelijk gebruik maken van een valse creditcard, (medeplegen van) oplichting en (medeplegen van) diefstal onder verzwarende omstandigheden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 500.00590/17

Uitspraak: 23 maart 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1983 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curaçao.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2018. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. M. Obispo-Noor, advocaat in Curaçao.

De officier van justitie, mr. I. Out, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 2, 3, 8, 9, 11 en 12 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijfentwintig maanden, met aftrek van voorarrest en de verdachte voor de overige aan hem ten laste gelegde feiten, vrij te spreken.

De raadsvrouw heeft primair bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging van de verdachte. Subsidiair heeft de raadsvrouw bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van de aan hem ten laste gelegde feiten.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1 Valsheid in geschrift

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, één of meer betaalpassen en/of waardenkaarten, althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar op de magneetstrip van dat/die (zogenoemde witte) passen, althans op (een) betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende passen/kaarten, valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) gekopieerd/geladen en/of de pincode van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – (op een onbewaakt moment) bemachtigd, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van die ander(en) dan van verdachte en/of diens mededader(s) – achterhaald en/of die valse/vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (al of niet heeft) voorzien van de achternaam en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk is/zijn geworden);

(artikel 2:185 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

2 Gebruik vals geschrift

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) onbevoegd geld transacties verricht ten laste van rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 3.598,- en/of US$ 2.056,- , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

(artikel 2:185 lid 2 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

3 Diefstal o.v.o. en/of oplichting

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 2] en/of ongeveer ANG 3.598,- en/of US$ 2.056,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) die weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

(artikel 2:289 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

en/of

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transactie van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 3.598,- en/of US$ 2.056,- en/of een verkoopmedewerker (van [bedrijfsnaam 2]) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer telefoons, te weten een Samsung S8+ en een Iphone 8+, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 2] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

4 Valsheid in geschrift

hij op of omstreeks 27 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, één of meer betaalpassen en/of waardenkaarten, althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar op de magneetstrip van dat/die (zogenoemde witte) passen, althans op (een) betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende passen/kaarten, valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) gekopieerd/geladen en/of de pincode van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – (op een onbewaakt moment) bemachtigd, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van die ander(en) dan van verdachte en/of diens mededader(s) – achterhaald en/of die valse/vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (al of niet heeft) voorzien van de achternaam en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk is/zijn geworden);

(artikel 2:185 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

5 Gebruik vals geschrift

hij op of omstreeks 27 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) onbevoegd geld transacties verricht ten laste van rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 855,- en/of US$ 489,- , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

(artikel 2:185 lid 2 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

6 Diefstal o.v.o. en/of oplichting

hij op of omstreeks 27 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 3] en/of ongeveer ANG 855,- en/of US$ 489,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) die weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

(artikel 2:289 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

en/of

hij op of omstreeks 27 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transactie van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 855,- en/of US$ 489,- en/of [manager bedrijfsnaam 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer telefoons, te weten een Samsung J5 en een Samsung J7, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

7 Valsheid in geschrift

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, één of meer betaalpassen en/of waardenkaarten, althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar op de magneetstrip van dat/die (zogenoemde witte) passen, althans op (een) betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende passen/kaarten, valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) gekopieerd/geladen en/of de pincode van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – (op een onbewaakt moment) bemachtigd, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van die ander(en) dan van verdachte en/of diens mededader(s) – achterhaald en/of die valse/vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (al of niet heeft) voorzien van de achternaam en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk is/zijn geworden);

(artikel 2:185 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

8 Gebruik vals geschrift

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) onbevoegd geld transacties verricht ten laste van rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 330,- en/of US$ 185,39 , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

(artikel 2:185 lid 2 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

9 Diefstal o.v.o. en/of oplichting

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 3] en/of ongeveer ANG 330,- en/of US$ 185,39 , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) die weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

(artikel 2:289 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

en/of

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transactie van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 330,- en/of US$ 135,39 en/of [manager bedrijfsnaam 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer telefoons, te weten een Samsung J2, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

10 Valsheid in geschrift

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk, één of meer betaalpassen en/of waardenkaarten, althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar op de magneetstrip van dat/die (zogenoemde witte) passen, althans op (een) betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende passen/kaarten, valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) gekopieerd/geladen en/of de pincode van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – (op een onbewaakt moment) bemachtigd, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van die ander(en) dan van verdachte en/of diens mededader(s) – achterhaald en/of die valse/vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (al of niet heeft) voorzien van de achternaam en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk is/zijn geworden);

(artikel 2:185 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

11 Gebruik vals geschrift

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) onbevoegd geld transacties verricht ten laste van rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal US$ 1.025,- , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

(artikel 2:185 lid 2 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

12 Diefstal o.v.o. en/of oplichting

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 3] en/of ongeveer US$ 1.025,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) die weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

(artikel 2:289 lid 1 j° 1:123 wetboek van strafrecht)

en/of

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transactie van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer US$ 1.025,- en/of [manager bedrijfsnaam 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer mobiele telefoons, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 2:305, lid 1 j° 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

13 Valsheid in geschrift

hij op of omstreeks 20 juni 2017 en/of 27 juni 2017 en/of 10 september 2017, althans in de maand juni 2017 en/of de maand september 2017 in Curaçao meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals reis- en/of identiteitsdocumenten, in elk geval één of meer vals of vervalste geschriften, te weten één of meer Venezolaans identiteitskaarten (op naam van respectievelijk [naam kaarthouder 1] en/of [naam 1] en/of [naam kaarthouder 2]), zijnde de reis- en/of identiteitsdocumenten, althans de geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die reis- en/of identiteitsdocumenten, althans die geschriften echt en onvervalst en/of opzettelijk zodanig reis- en/of identiteitsdocumenten, althans die geschriften heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die reis- en/of identiteitsdocumenten, althans die geschriften bestemd waren voor zodanig gebruik, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, met die reis- en/of identiteitsdocumenten, althans die geschriften heeft gebruikt om als identificatie middel te dienen bij de winkel te weten [bedrijfsnaam 3] en/of [bedrijfsnaam 2], bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in die genoemde reis-en/of identiteitsdocumenten voorzien waren van een ander of vals personaliablad en/of deze identiteitskaarten voorzien waren van een valse naam en/of geboortedatum en/of nummer;

(artikel 2:184 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is en dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting aangevoerd dat de verdachte niet conform artikel 80 juncto artikel 83 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) binnen zes uren na de ophouding voor het verhoor, door de (hulp) officier van justitie in verzekering is gesteld. De raadsvrouw heeft betoogd dat deze normschending ingevolge artikel 413, vijfde lid, Sv, tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie moet leiden.

Het Gerecht overweegt als volgt.

Bij de beoordeling van dit verweer wordt vooropgesteld dat de in artikel 413 Sv bedoelde rechtsgevolgen zijn beperkt tot onherstelbare normschendingen en dat telkens rekening dient te worden gehouden met het karakter, het gewicht en de strekking van de norm, de ernst van de normschending, het nadeel dat daardoor werd veroorzaakt en de mate van verwijtbaarheid van de degene die de norm schond.

Van de verdediging mag worden verlangd dat aan de hand van deze beoordelingsfactoren – het karakter, het gewicht en de strekking van de norm, de ernst van de normschending, het nadeel dat daardoor werd veroorzaakt en de mate van verwijtbaarheid van de degene die de norm schond – duidelijk wordt gemotiveerd waarom een vermeende normschending tot het beoogde rechtsgevolg dient te leiden. Aan dit vereiste heeft de verdediging niet voldaan.

Gelet op het hiervoor overwogene kan het verweer van de raadsvrouw reeds daarom niet leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging.

Het Gerecht stel vast dat het openbaar ministerie ook overigens ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

Met de officier van justitie en de verdediging is het Gerecht van oordeel dat de onder 1, 4, 5, 6, 7, 10 en 13 ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend zijn bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2, 3, 8, 9, 11 en 12 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) met die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) een onbevoegde geld transacties verricht ten laste van de rekening van – een rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 3.598,- en/of US$ 2.056,- , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) was voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

3.

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening toe-eigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 2] en/of ongeveer ANG 3.598,- en/of US$ 2.056,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) dat weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van een originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

en/of

hij op of omstreeks 27 november 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand november 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transacties van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 3.598,- en/of US$ 2.056,- en/of een verkoopmedewerker (van [bedrijfsnaam 2]) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer telefoons, te weten een Samsung S8+ en een Iphone 8+ , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 2] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8.

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) met die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) onbevoegd geld transacties verricht ten laste van de rekening van – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal ANG 330,- en/of US$ 185,39, althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of een ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

9.

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening toe-eigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 3] en/of ongeveer ANG 330,- en/of US$ 185,39 , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en /of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) dat weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van een originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

en/of

hij op of omstreeks 10 september 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand september 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transacties van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer ANG 330,- en/of US$ 135,39 en/of [manager bedrijfsnaam 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer telefoons, te weten een Samsung J2, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

11.

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van één of meer vals(e) of vervalst(e) betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig(e) geschrift(en) als voornoemd, heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad en/of heeft ontvangen en zich heeft verschaft en/of heeft vervoerd en/of verkocht en/of overgedragen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/die geschriften bestemd was/waren voor een zodanig gebruik, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) met die pas(sen)/kaarten, (telkens) bij (diverse) “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) onbevoegd een geld transacties verricht ten laste van rekening van de – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – voor een bedrag van ongeveer totaal US$ 1.025,- , althans voor een aanzienlijk bedrag aan geld, en bestaande de valsheid en/of de vervalsing hierin dat op de magneetstrip van dat/die zogenoemde witte passen, althans op betaalpas(sen)/waardekaart(en) gelijkende kaarten valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip) gegevens van (de) originele betaalpas(sen)/waardekaart(en) waren gekopieerd/geladen en/of de pincode van de te benadelen personen/instanties (op een onbewaakt moment) bemachtigen, in elk geval op een of andere wijze de pincode van die – rechtmatige betaalpas-/waardekaarthouder(s), althans van (een) ander(en) dan van verdachte en/of zijn mededader(s) – weten te achterhalen en/of die (valse/vervalste) betaalpas(sen) en/of waarde kaart(en) (al of niet) te voorzien van de achterna(a)m(en) en/of voorna(a)m(en) en/of voorletter(s) van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of een ander(en), (tengevolge waarvan met die laatstgenoemd(e) pas(sen) en/of kaarten (een) elektronische betaling(en) en/of geldopname(s) ten laste van de rechtmatige eigenaar/eigenaren van dat/die originele betaalpas(sen) mogelijk was/waren geworden);

12.

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening toe-eigening heeft weggenomen één of meer telefoons toebehorende aan [bedrijfsnaam 3] en/of ongeveer US$ 1.025,- , in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld toebehorende aan (nog niet met naam te noemen) personen en/of instanties (te weten o.m. [bedrijfsnaam 1]), in elk geval van een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en zijn mededader(s) dat weg te nemen (girale) geldbedragen (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten valselijk onrechtmatig verkregen transactie autorisatie nummers (zogenaamde pincode(s)) en/of één of meerdere onrechtmatig verkregen (magneetstrip) gegevens van een originele creditcard(s), althans betaalpas(sen) en/of waardekaart(en);

en/of

hij op of omstreeks 20 juni 2017, in elke geval op één of meer tijdstippen in de maand juni 2017 in Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer “swipe machines” (van [bedrijfsnaam 1]) heeft/hebben bewogen tot het verrichten van één of meer transactie van een of meer geldbedragen in totaal ongeveer US$ 1.025,- en/of [manager bedrijfsnaam 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer mobiele telefoons, in elk geval (een) (aanzienlijk(e)) bedrag(en) aan geld en/of goed(eren), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van (een) valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaarten, (een) zogeheten creditcard(s), althans enige voor publiek beschikbare kaarten of enige andere voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bijbehorende pincode geld op te nemen en/of betalingen te verrichten bij één of meer “swipe machines”, waardoor een of meer banken (onder meer de [bedrijfsnaam 1]) en/of [bedrijfsnaam 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring. Daarbij wordt opgemerkt dat ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts wordt gebruikt tot bewijs van die bewezen verklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. 1

1. Een proces-verbaal van aangifte door [eigenaar bedrijfsnaam 2], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Op maandag 27 november 2017 omstreeks 13:00 uur kwamen 2 mannen in de winkel om een Samsung S8+ en een Iphone 8+ te kopen. Mijn werknemer [getuige 1]vertelde mij dat een magere man en een wat stevigere man in de winkel kwamen en die twee telefoons hadden uitgekozen. De magere man had met een creditcard afgerekend.

Om 20:00 uur kwamen dezelfde twee mannen weer in de winkel en de magere man vroeg aan [getuige 1] of wij nog meer S8 en Iphone 8+ mobiele telefoons hadden, want hij wilde dezelfde aankoop doen als in de middag. De magere man, die achteraf [medeverdachte 1] bleek te zijn, besloot toen om een S8 en een Iphone 7+ te kopen. Op dat moment kreeg ik een telefoontje van de hoofdsecurity die zei dat de twee mannen in mijn winkel vermoedelijk met valse passen betalen en dat ik ze daar moest zien te houden zodat de security kon komen. Toen de mannen in de gaten hadden dat ik de hoofdsecurity aan de lijn had, renden de twee mannen de winkel uit, richting de [naam plaats]. Zij hadden hun identiteitskaart en betaalkaartje van de toonbank gepakt en meegenomen alvorens zij de winkel uitrenden. Ik herken [medeverdachte 1] als degene die de telefoons wilde kopen en [verdachte] als de man die hem vergezelde. De Samsung S8+ kostte Ang. 1.549,- en de Iphone8+ kostte Ang. 2.049,-, voor een totaal bedrag van Ang. 3.598,-”. 2

2. Een proces-verbaal van een politieverhoor van de getuige [getuige 1], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Op maandag 27 november 2017 omstreeks 13:00 uur kwamen twee mannen bij mij in de winkel om twee telefoons te kopen. Een Samsung S8 en een Iphone8. De man wenste met een creditcard te betalen. Ik heb de creditcard door de swipe machine gehaald en de betaling was goed verlopen.

Op dezelfde dag omstreeks 20:00 uur zijn de twee mannen weer gekomen om dezelfde mobiele telefoons te kopen. [medeverdachte 1] besloot om een Iphone 7+ en de Samsung 8 te kopen. Ik had op dat moment het Venezolaanse paspoort en de creditcard die aan mij door [medeverdachte 1] was overhandigd gecontroleerd om de betaling te verrichten. Ik was daarna op verzoek van mijn eigenaar [eigenaar bedrijfsnaam 2] iets uit zijn auto gaan halen. Toen ik terugkwam waren de mannen al weg en had ik van [eigenaar bedrijfsnaam 2] begrepen dat de twee mannen vermoedelijk met valse creditcards aan het betalen waren. De man die [medeverdachte 1] vergezelde had ook een telefoon uitgekozen. Eén van de telefoons was voor hem. Hij gaf de volgende opmerking “dat zijn vrouw ook aan hem een nieuwe mobiele telefoon zal vragen bij het zien van de nieuwe telefoon dat hij had gekocht”. Tevens zei [medeverdachte 1] tegen de man die hem vergezelde “ vergeet niet om later het geld van deze telefoon aan mij te geven”. Ik herken [verdachte] als degene die [medeverdachte 1] vergezelde”. 3

3. Een proces-verbaal van een politieverhoor van de getuige [getuige 2], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Ik ben werkzaam als hoofdbeveiliger bij het winkelcentrum [winkelcentrum 1]. Anderhalve maand à twee maanden geleden werd ik door [manager bedrijfsnaam 3] van de zaak [bedrijfsnaam 3] in [winkelcentrum 1] benaderd. [manager bedrijfsnaam 3] vertelde mij dat hij door de bank was gebeld over een man die een transactie met een valse creditcard had verricht in zijn zaak. Die man had in dezelfde periode nog een tweede transactie in zijn zaak gedaan met een valse creditcard. [manager bedrijfsnaam 3] had verder verklaard dat hij bij het bekijken van de facturen behorende bij voornoemde transacties, had opgemerkt dat bedoelde man twee verschillende identiteitskaarten had overgelegd met telkens andere personalia. [manager bedrijfsnaam 3] had mij kopieën van de facturen en de identiteitskaarten overhandigd. Ik zag dat de man zich met Venezolaanse ID-kaarten had geïdentificeerd. Ik had het nummer van de ID-kaart die de man bij de transactie op 10 september 2017 had overgelegd, in mijn telefoonapplicatie waarmee ik Venezolaanse ID-kaarten kan controleren, getoetst. Ik kreeg een andere naam, namelijk [naam kaarthouder 2]. Ik kon daardoor concluderen dat de ID-kaart vals was. Afgelopen maandag (het Gerecht: 27 november 2017) had ik bij zijn aanhouding gezien dat de echte naam van die man [verdachte] was. Hij werd tussen 17:00 uur en 18:00 uur weer in [winkelcentrum 1] gesignaleerd. Hij was samen met een tweede manspersoon. Ik zag dat bedoelde mannen de zaak [bedrijfsnaam 2] waren binnengelopen. Ik had enkele beveiligingsmedewerkers naar de zaak [bedrijfsnaam 2] gestuurd om na te gaan of bedoelde mannen transacties met creditcards aan het verrichten waren. Bij het zien van de beveiligingsmedewerkers vluchtten beide mannen uit de [bedrijfsnaam 2]. Op de camerabeelden was te zien dat [medeverdachte 1] de valse creditcards die hij bij zich had op de toonbank van de [bedrijfsnaam 4] ijssalon bij de [naam plaats] had gelegd toen hij van de beveiligingsmedewerkers vluchtte. Ik heb van de eigenaar van [bedrijfsnaam 2] vernomen dat [verdachte] en [medeverdachte 1] eerder die dag twee telefoons van het laatste model hadden gekocht voor een totaal bedrag van USD 2056,- en dat zij met een creditcard hadden betaald.“ 4

4. Een proces-verbaal van bevindingen van de verbalisant [verbalisant 1], voor zover inhoudende:

“Tijdens de aanhouding van de verdachte [medeverdachte 1] werden drie passen voorzien van de naam en logo van [bedrijfsnaam 5] in beslag genomen. Deze passen waren allemaal voorzien van de naam [naam 2]. Twee van die passen hadden verder het logo van Visa en de derde had het logo van Master Card. Bij een ingesteld onderzoek aan die kaarten aan de hand van het Bank Identification Number, zijnde de eerste 6 cijfers van het kaartnummer, blijkt dat creditkaart 1 met nummer [creditkaart nummer 1](…) behoort aan een bankrekening bij [bedrijfsnaam 6], creditcard 2 met nummer [creditkaart nummer 2] behoort aan [bedrijfsnaam 7] en Creditkaart 3 met nummer [creditkaart nummer 3](...) behoort aan [bedrijfsnaam 8]. In tegenstelling tot vermelding van het logo van [bedrijfsnaam 5] op de passen en de verklaring van de verdachte [medeverdachte 1], blijkt dat bedoelde creditkaarten niet aan [bedrijfsnaam 5] toebehoren en dus valselijk opgemaakte passen zijn.” 5

5. Een proces-verbaal van een politieverhoor van de medeverdachte [medeverdachte 1], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“De transacties die op 27 november 2017 met de bankpas van [bedrijfsnaam 5] voorzien van het nummer [creditkaart nummer 2] zijn verricht, heb ik gedaan.” 6

6. Een proces-verbaal van bevindingen van de verbalisant [verbalisant 1], voor zover inhoudende:

“De telefoon van [medeverdachte 1] is met toestemming van de officier van justitie uitgelezen. Hierbij zijn een aantal voor het onderzoek relevante chatgesprekken in “Whatsapp” aangetroffen en in het Nederlands vertaald.

24 november 2017

[voorletter medeverdachte 1]= [medeverdachte 1]

E= Esposa (het gerecht: echtgenote) gebruiker van het nummer [telefoonnummer 1].

19:37 uur [voorletter medeverdachte 1]: Hallo Mami. Klote. Ik heb twee gemaakt maar ze hadden niet gewerkt.

20:05 uur [voorletter medeverdachte 1]stembericht: De kaartjes niks. Toen ik de andere ging swipen (…). De andere heeft niet gewerkt. Toen ben ik snel ergens anders gegaan om enkele flessen Whisky te kopen. Het heeft daar ook niet gewerkt. Ik weet niet wat er was gebeurd. Maar met godswil zal morgen een andere dag zijn.

20:44 uur [voorletter medeverdachte 1]: Ja mami. [gebruiker telefoonnummer 2] heeft me gezegd dat de andere jongen 3 heeft geswiped en ze hadden ook niet gewerkt. Het lijkt erop dat de jongen ze niet goed heeft gekopieerd.

27 november 2017

[voorletter medeverdachte 1]= [medeverdachte 1]

E= Esposa (het gerecht: echtgenote) gebruiker van het nummer [telefoonnummer 1].

08:06 uur E: Goed, vandaag zal je het beter doen. Positief blijven Papi.

08:08 uur [voorletter medeverdachte 1]: Ja, [gebruiker telefoonnummer 2] heeft me het nummer van [verdachte] opgestuurd. Hij is hier. Hij kan me begeleiden.

27 november 2017

[voorletter medeverdachte 1]= [medeverdachte 1]

[voorletter verdachte]= [verdachte]

08:04 uur [voorletter verdachte]: Goedemorgen mano! Hoe gaat het met je? Het is [verdachte]. [gebruiker telefoonnummer 2] had tegen mij gezegd om samen te werken. Laat me weten wanneer je klaar bent om mijn locatie voor je te sturen, zodat jij mij komt ophalen.

08:12 uur [voorletter medeverdachte 1] stembericht: Goedendag meneer. Wat is er vriend [verdachte], alles goed?(…) laat ik me klaarmaken. Ik laat je weten. Ik ben bereid.

08:43 uur [voorletter verdachte] stembericht: Goedendag mijn broertje. Rustig je weet dat hier alles tussen 10:00 uur en 10:30 uur open gaat. Alles is dan open. Ik heb je de locatie opgestuurd. Ik verwacht je dan op dat tijdstip. (…)En rustig papi ik ga met je en wij gaan vandaag hard werken. Ik heb ook geld nodig. (…)

09:04 uur [voorletter medeverdachte 1]: Akkoord.

09:04 uur [voorletter medeverdachte 1] stembericht: (…) Klootzak men komt dit ding hier doen om….om te kijken….de kaartjes hebben niet geswiped.…en hij wordt triest…maar moet positief blijven.

09:07 uur [voorletter verdachte] stembericht: Rustig wij gaan ons best doen vandaag. Je moet positief zijn dat alles vandaag goed gaat komen en dat wij beiden goed zullen verdienen.

Kijk broer rustig. [naam 3] heeft mij gebeld en gezegd om hem op te halen zodat wij meteen aan de slag kunnen. Die andere heeft mij gezegd hoe ik de dingen moet doen. Om te kijken of het vandaag lukt.(…)

09:25 uur [voorletter medeverdachte 1] stembericht: De vriend die mij de kaartjes moet overhandigen heeft me gezegd in een half uur.(…) Hij zal ze me in een half uur geven. Wat kan ik dan doen. Moet wachten tot ik dat in handen heb om aan de slag te kunnen gaan.

10:54 uur [voorletter verdachte]: Heb je de dingen opgehaald?

10:54 uur [voorletter medeverdachte 1]: Ja.

11:16 uur [voorletter medeverdachte 1] stembericht: Klaar papi. Ik ben onderweg om je op te halen. (…)

26 november 2017

[voorletter medeverdachte 1]= [medeverdachte 1]

[gebruiker telefoonnummer 2]= [gebruiker telefoonnummer 2] gebruiker van het nummer [telefoonnummer 2]

18:03 uur [voorletter medeverdachte 1]: Het kaartje is dood denk ik. (…).

18:24 uur [voorletter medeverdachte 1]stembericht: Ja wat er was gebeurd is dat ik voor de whisky’s was gegaan, maar de zaak was dicht en toen bij [bedrijfsnaam 9] heeft het niet gewerkt en bij [bedrijfsnaam10]. Ik ben toen weer naar [winkelcentrum 1] gekomen om te kijken…Ik was voor een “Play” gegaan..PS4. 500 zoveel dollars, maar ik krijg als antwoord ongeldige verbinding…ongeldige verbinding. Ik neem aan dat de persoon al een bericht heeft gekregen. Ik ben ergens anders gegaan en weer hetzelfde. Bij een punt van “[bedrijfsnaam 10]” krijg ik ongeldige verbinding (…).

27 november 2017

[voorletter medeverdachte 1]= [medeverdachte 1]

[gebruiker telefoonnummer 2]= [gebruiker telefoonnummer 2]

16:11 uur [voorletter medeverdachte 1]: Vandaag is het me wel gelukt om twee “I” te verkrijgen. Twee telefoons. S8 het laatste model en de Iphone het laatste model. (…) Dus vandaag is het goed gegaan. (…) Er is materiaal over maar we kunnen niet blijven feesten elke dag in [winkelcentrum 1]. Want ik ben naar andere punten gegaan niet van dezelfde [bedrijfsnaam 1], maar van [bedrijfsnaam 10]. De [bedrijfsnaam 10] is net als van [bedrijfsnaam 1], maar het werkt niet. Ik ben naar [winkelcentrum 1] gegaan en het werkt wel. Wat een klote. Als ik van [winkelcentrum 1] vertrek werkt het niet, als ik weer naar [winkelcentrum 1] ga werkt het wel. Maar stel je voor. Ik kan ook niet de hele tijd in [winkelcentrum 1] blijven. (…)” 7

7. Een proces-verbaal van een politieverhoor van de medeverdachte [medeverdachte 1], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Het klopt dat ik op 24 november 2017 omstreeks 19:37 uur het bericht heb gestuurd. Ik heb twee passen geswiped, maar ze hadden niet gewerkt. Ik herken mijn stem in het stembericht van 24 november 2017 omstreeks 20:05 uur. Ik heb dat bericht naar mijn vrouw gestuurd.” 8

8. Een proces-verbaal van een politieverhoor van de verdachte [verdachte], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Op 27 november 2017 was ik samen met [medeverdachte 1]. Wij zijn naar [winkelcentrum 1] gegaan. Ik zag dat [medeverdachte 1] bij [bedrijfsnaam 2] te [winkelcentrum 1] met een pas had betaald. De verkoper zei dat de transactie goed was verlopen. Later zijn wij weer teruggegaan naar [ winkelcentrum 1], omdat [medeverdachte 1] nog twee mobiele telefoons wilde kopen. Wij gingen naar [bedrijfsnaam 2] om de telefoons te kopen.“ 9

9. Een proces-verbaal van een politieverhoor van de verdachte [verdachte], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Het telefoonnummer [telefoonnummer verdachte] dat is aangetroffen in de telefoon van [medeverdachte 1] onder de naam [verdachte] is van mij. Ik heb om 08:04 het bericht Goedemorgen mano! Hoe gaat het met je? Het is [verdachte]. [gebruiker telefoonnummer 2] had tegen mij gezegd om samen te werken” aan [medeverdachte] verstuurd. Ik heb op 27 november 2017 om 09:07 uur en 09:08 ook de berichten verstuurd inhoudende dat we vandaag goed gaan verdienen en dat iemand mij heeft laten zien hoe het werkt. Ik heb in het verleden meerdere keren spullen bij [bedrijfsnaam 3]gekocht.“10

10. Een proces-verbaal van aangifte door [manager bedrijfsnaam 3], voor zover als zijn verklaring inhoudende:

“Ik ben manager bij de zaak [bedrijfsnaam 3]. Ik doe hierbij aangifte ter zake van oplichting en valsheid in geschrifte tegen de forse man die vorige week maandag (het Gerecht: 27 november 2017) in het winkelcentrum [winkelcentrum 1] was aangehouden voor het betalen met valse bankpassen. Opmerking verbalisant: Met de forse man wordt bedoeld de verdachte [verdachte]. [verdachte] heeft in de periode tussen juni 2017 en september 2017 een aantal transacties verricht bij de [bedrijfsnaam 3]. Al deze transacties zijn verricht met bankpassen die later vals bleken te zijn. Tevens had hij bij elke transactie een andere identiteitskaart overgelegd die ook vals bleken te zijn. De bankpassen die hij heeft gebruikt waren gekloonde bankpassen. Tevens heeft hij met deze gekloonde passen valse identiteitsbewijzen overgelegd. Op dat moment leek alles correct te zijn. De transacties werden goedgekeurd, waardoor ik bewogen werd om de goederen af te geven. Veel later, nadat de werkelijke eigenaren de diefstal van hun bankpassen bij de bank hadden gemeld en de bank daar onderzoek naar had gedaan, heb ik van de bank vernomen dat bovengenoemde transacties met valse bankpassen en valse identiteitskaarten waren verricht. De zaak [bedrijfsnaam 3] werd voor een totaal bedrag van ANG 3.185,- en USD 1.025,- benadeeld”.11

11. Een proces-verbaal bevinding transacties van de verbalisant [verbalisant 2], voor zover inhoudende:

“De hoofdbeveiliging van [bedrijfsnaam 1], [hoofdbeveiliger bedrijfsnaam 1], heeft het onderzoeksteam een uitdraai van de transacties verricht door de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] verstrekt.

Ten aanzien van [medeverdachte 1] betreft het onder meer een transactie ter waarde van US$ 2.056,00, gedaan op 27 november 2017 bij [bedrijfsnaam 2]. met creditkaart nummer [creditkaart nummer 2].

Ten aanzien van [verdachte] betreft het geslaagde transacties verricht met valse creditkaarten onder meer op 20 juni 2017 en 10 september 2017. Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] verschillende keren valse creditkaarten bij POS van [bedrijfsnaam 1] had gebruikt, met verschillende personalia. De personalia op de identiteitsbewijzen komen niet overeen met de pasfoto. De bankgegevens en BIN nummers op de creditkaarten behoren niet toe aan de naam van de persoon die de creditkaart stond. [verdachte] heeft op 20 juni 2017 een geslaagde transactie verricht bij de [bedrijfsnaam 3] met de creditkaart ten name van [naam kaarthouder 1] ter waarde van US$ 1.025,00. [verdachte] heeft op 10 september 2017 (onder meer) een geslaagde transactie verricht bij de [bedrijfsnaam 3] met de creditkaart ten name van [naam kaarthouder 2] ter waarde van Naf. 330,00. [Verdachte] heeft deze bankgegevens zonder toestemming van de eigenaren gebruikt. In verband met voornoemde verrichte transacties, moest [bedrijfsnaam 1] de geldbedragen aan de bank waar de Master en Visa-kaarten toebehoren, terugbetalen.” 12

Bewijsoverwegingen

Het Gerecht is van oordeel dat het namens de verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van de tenlastegelegde feiten wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen. Het Gerecht heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Door de raadsvrouw is aangevoerd dat ten aanzien van het tenlastegelegde onder 2 en 3 geen sprake is van medeplegen, aangezien verdachte geen gebruik heeft gemaakt van de betaalpassen. De raadsvrouw heeft daarom bepleit om de verdachte ten aanzien van die feiten vrij te spreken.

Het Gerecht overweegt dienaangaande als volgt.

Medeplegen

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Uit de bewijsmiddelen blijkt onder meer het volgende omtrent de gedragingen van de verdachte.

- uit de whatsapp-gesprekken tussen verdachte en [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1]) blijkt dat ene [gebruiker telefoonnummer 2] aan verdachte heeft gezegd dat hij samen met [medeverdachte 1] moet gaan werken. Verdachte stuurt daarop zijn locatie naar [medeverdachte 1] zodat [medeverdachte 1] hem kan ophalen. [medeverdachte 1] vertelt aan de verdachte dat men dat ding hier komt doen en dat de kaartjes niet hebben geswiped. Verdachte zegt dat alles hier tussen 10:00 uur en 10:30 uur opengaat en dat zij samen hard zullen werken en dat beide goed zullen verdienen.

Verdachte zegt ook dat iemand hem gezegd heeft hoe hij de dingen moet doen en dat ze vandaag gaan kijken of het lukt. [medeverdachte 1] zegt aan verdachte dat een vriend hem in een half uur de kaartjes zal overhandigen, waardoor hij moet wachten totdat hij die kaartjes in handen heeft om aan de slag te kunnen gaan. Verdachte vraagt op een gegeven moment of [medeverdachte 1] de dingen heeft opgehaald, waarop [medeverdachte 1] bevestigend antwoordt. Hierna haalt [medeverdachte 1] de verdachte op, waarna zij naar [winkelcentrum 1] gaan.

  • -

    De verdachten hebben op 27 november 2017 tot twee keer toe samen de winkel [bedrijfsnaam 2] bezocht om mobiele telefoons te kopen.

  • -

    De medewerker van de [bedrijfsnaam 2], [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte de medeverdachte [medeverdachte 1] vergezelde en dat verdachte ook een telefoon had uitgekozen die door [medeverdachte 1] werd betaald. [medeverdachte 1] zei toen tegen verdachte dat hij niet moest vergeten om hem later het geld voor die telefoon te geven.

  • -

    Toen verdachte en [medeverdachte 1] in de gaten hadden dat de eigenaar van de [bedrijfsnaam 2] de beveiliging van [winkelcentrum 1] aan de lijn had en dat de beveiligingsmedewerkers richting de [bedrijfsnaam 2] kwamen, renden beiden de winkel uit.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan naar het oordeel van het Gerecht zonder meer volgen dat de verdachte zo bewust en nauw met zijn medeverdachte heeft samengewerkt dat sprake is van medeplegen van de bewezenverklaarde feiten onder 2 en 3.

Het verweer wordt verworpen.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het onder 2 bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:185, tweede lid, juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 2:185, eerste lid sub g, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

Het onder 3 primair bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:289 sub b, juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het onder 3 cumulatief bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:305, eerste lid, juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van oplichting.

Voornoemde bewezenverklaarde feiten zijn in eendaadse samenloop begaan.

Het onder 8 en 11 bewezen verklaarde is telkens voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:185, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 2:185, eerste lid sub g, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.

Het onder 9 primair en 12 primair bewezen verklaarde is telkens voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:289 sub b, van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels.

Het onder 9 cumulatief en 12 cumulatief bewezen verklaarde is telkens voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:305, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Oplichting.

De bewezenverklaarde feiten 8 en 9 respectievelijk 11 en 12, zijn in eendaadse samenloop begaan.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf en/of maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) diefstal door middel van valse sleutels, oplichting en het gebruiken van een vervalst geschrift, door onder andere bij de [bedrijfsnaam 3] en de [bedrijfsnaam 2] telkens af te rekenen met niet aan hem toebehorende creditcards. Deze kennelijk uit winstbejag ingegeven gedragingen leiden tot ontwrichting van het betalingsverkeer. Verder hebben de gedragingen van verdachte naast financiële ook maatschappelijke schade tot gevolg, aangezien overheden, financiële instellingen, ondernemingen en burgers moeten kunnen vertrouwen op de echtheid van betaalkaarten. Dit vertrouwen wordt door dit type misdrijven ondermijnd.

Gelet op het voorgaande kan naar het oordeel van het Gerecht niet worden volstaan met een andere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming van langere duur meebrengt.

Ten gunste van de verdachte zal het Gerecht rekening houden met het feit dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Het verweer van de raadsvrouw dat de inverzekeringstelling onrechtmatig is geweest en dat dit dient te leiden tot strafvermindering, wordt verworpen op dezelfde gronden als de verwerping van het beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Het Gerecht is, na dit een en ander te hebben afgewogen, tot de slotsom gekomen dat een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden is.

In beslag genomen voorwerpen

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

Het Gerecht is van oordeel dat zich geen strafvorderlijk belang verzet tegen teruggave aan de verdachte van alle onder hem in beslag genomen voorwerpen. Daarom zal daarvan de teruggave aan de verdachte worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:123, 1:133 en 1:136 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 4, 5, 6, 7, 10 en 13 ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 2, 3 8, 9, 11 en 12 ten laste gelegde feiten heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de eenentwintig (21) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave van de onder hem inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M.T. Paulides en op 23 maart 2018 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Curaçao.

uitspraakgriffier:

1 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van het Korps Politie Curaçao Financieel Opsporen ) d.d. 13 maart 2018, geregistreerd onder proces-verbaalnummer 201803101000/AMB en de onderzoeksnaam “[onderzoeksnaam 1]”.

2 Proces-verbaal van aangifte [eigenaar bedrijfsnaam 2] d.d. 30 november 2017, bijlage 1.

3 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1], d.d. 1 december 2017, bijlage 2.

4 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2], d.d. 30 november 2017, bijlage 3.

5 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 december 2017, bijlage 7.

6 Proces-verbaal van verhoor medeverdachte d.d. 12 december 2017, bijlage 7 van het persoonsdossier van de verdachte [medeverdachte 1].

7 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 maart 2018, bijlage 9.

8 Proces-verbaal van verhoor medeverdachte d.d. 29 januari 2018, bijlage 9 van het persoonsdossier van de verdachte [medeverdachte 1].

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 28 november 2017, bijlage 6 van het persoonsdossier van de verdachte [verdachte].

10 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 december 2017, bijlage 7 van het persoonsdossier van de verdachte [verdachte].

11 Proces-verbaal van aangifte [medewerker bedrijfsnaam 3] d.d. 5 december 2017, bijlage 6.

12 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 maart 2018, bijlage 10.