Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2018:330

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
13-07-2018
Datum publicatie
11-07-2019
Zaaknummer
500.00364/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vrijspraak, bewijs één bron

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 500.00364/17

Uitspraak: 13 juli 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1991 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], adres [adres ],

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curaçao.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 december 2017, 28 maart 2018 en 22 juni 2018. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. R.A. Gonet, advocaat in Curaçao.

De benadeelde partijen [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 2] hebben zich ter terechtzitting gevoegd in het strafproces met een vordering tot schadevergoeding.

De officier van justitie, mr. S.A. van der Vliet, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht de verdachte van het ten laste gelegde zal vrijspreken en de benadeelde partijen in hun vordering niet-ontvankelijk zal verklaren.

De raadsman heeft een bewijsverweer gevoerd en vrijspraak bepleit.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 02 augustus 2017, te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 1] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van

 • -

  een of meer sieraden (halsketting) en/of

 • -

  drie, althans een of meer (gouden) ringen) en/of

 • -

  twee, althans een of meer damestas(sen) (met inhoud),

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit:

 • -

  het klemrijden van de personenauto waar [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 2] in zaten en/of tot stilstand brengen van die personenauto en/of

 • -

  het zich begeven naar voornoemde personenauto en/of

 • -

  het richten van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), op de (voor)ruit van die personenauto en/of

 • -

  het onder bedreiging van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en) schreeuwen/roepen/zeggen dat de portier(en) van die personenauto geopend moest(en) worden en/of

 • -

  het onder bedreiging van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), trekken aan de portier(en) en/of

 • -

  het aan [benadeelde partij 1] manen tot afgifte van haar (dames)tas en daarbij dreigend de woorden toe te voegen: “, habri, nami e tas” en/of

 • -

  het proberen los te rukken van de halsketting van [benadeelde partij 2] en/of

 • -

  het (onder bedreiging van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en) laten afgeven/afstaan van een (dames)tas (met inhoud) en/of een halsketting en/of drie, althans een of meer (gouden) ringen, althans een aantal siera(a)d(en) door die [benadeelde partij 2] en/of daarbij dreigend de woorden toe te voegen: “hasi lihe”;

en/of

hij op of omstreeks 02 augustus 2017, te Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

 • -

  een of meer sieraden (halsketting) en/of

 • -

  drie, althans een of meer (gouden) ringen) en/of

 • -

  twee, althans een of meer damestas(sen) (met inhoud),

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit:

 • -

  het klemrijden van de personenauto waar [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 2] in zaten en/of tot stilstand brengen van die personenauto en/of

 • -

  het zich begeven naar voornoemde personenauto en/of

 • -

  het richten van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), op de (voor)ruit van die personenauto en/of

 • -

  het onder bedreiging van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en) schreeuwen/roepen/zeggen dat de portier(en) van die personenauto geopend moest(en) worden en/of

 • -

  het onder bedreiging van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), trekken aan de portier(en) en/of

 • -

  het aan [benadeelde partij 1] manen tot afgifte van haar (dames)tas en daarbij dreigend de woorden toe te voegen: “, habri, nami e tas” en/of

 • -

  het proberen los te rukken van de halsketting van [benadeelde partij 2] en/of

 • -

  het (onder bedreiging van een of meer vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en) laten afgeven/afstaan van een (dames)tas (met inhoud) en/of een halsketting en/of drie, althans een of meer (gouden) ringen, althans een aantal siera(a)d(en) door die [benadeelde partij 2] en/of daarbij dreigend de woorden toe te voegen: “hasi lihe”.

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

Het Gerecht is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat voor het ten laste gelegde onvoldoende wettig bewijs voorhanden is. Het Gerecht overweegt daartoe als volgt.

Een van de twee aangevers, [benadeelde partij 2], heeft de verdachte herkend bij een meervoudige fotoconfrontatie. Nog daargelaten dat het gebruik van het resultaat van een herkenning met behoedzaamheid moet worden benaderd, is hier sprake van twee bewijsmiddelen die te herleiden zijn tot één bron, namelijk de verklaring van aangever [benadeelde partij 2]. Het dossier bevat verder geen bewijsmiddelen die ondersteunend zijn voor het tenlastegelegde daderschap van de verdachte.

De verdachte zal daarom worden vrijgesproken.

Schadevergoeding

Nu het Gerecht de verdachte zal vrijspreken van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt, kunnen de benadeelde partijen [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 2] niet in hun vordering worden ontvangen.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vordering en bepaalt dat zij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

heft op het reeds geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. G. Edelenbos, bijgestaan door mr. C. Bernsen, zittingsgriffier, en op 13 juli 2018 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Curaçao.

uitspraakgriffier: