Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2017:226

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
30-06-2017
Datum publicatie
21-03-2018
Zaaknummer
EJ 82000/2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ 82000 van 2017 ontbinding verandering omstandigheden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

BESCHIKKING

in de zaak van:

de stichting

Fundashon Guia, Eduka i Forma,

gevestigd in Curaçao,

verzoekster,

verder: FGEF,

vertegenwoordigd door haar voorzitter Davidson Mourillon,

tegen

[verweerster],

wonende in Curaçao,

verweerster,

verder: werkneemster,

gemachtigde: mr. M.M. Bloem.

1

Het procesverloop

1.1 Op 15 februari 20117 heeft FGEF haar verzoekschrift ter griffie ingediend.

De zaak is behandeld op de zitting van 23 mei 2017. Op de zitting heeft werkneemster een verweerschrift overgelegd en zelfstandige tegenverzoeken gedaan. De rechter heeft partijen verzocht alsnog de stukken betreffende de ontslagprocedure bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (verder SOAW) in het geding te brengen.

1.2 Daarop is de zaak naar de rol verwezen voor beschikking die nader is bepaald op heden.

1.3 Mr. Bloem heeft na afloop van de zitting voldaan aan het verzoek van de rechter en stukken in het geding gebracht.

2

De feiten

2.1 Werkneemster, geboren op 11 december 1960, is op 1 oktober 2010 als administratief medewerkster bij FGEF in dienst getreden. Haar brutosalaris bedraagt thans NAf 2.068,- per maand.

2.2 Begin 2015 is frictie ontstaan tussen werkneemster en FGEF omdat FGEF van haar verlangde dat zij soms haar werkzaamheden zou verrichten vanuit de portiersloge. Op 26 februari 2015 heeft over dat onderwerp een vergadering plaatsgevonden in aanwezigheid van twee leden van de vakbond ABVO. In detail is afgesproken welke bewakerswerkzaamheden door werkneemster niet behoefden te worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden werkneemster haar werkzaamheden vanuit de portiersloge kon verrichten. Het verslag is door werkneemster ondertekend.

2.3 Nadien zijn er telkens conflicten ontstaan over de invulling van de werkzaamheden en de voorwaarden daaromtrent.

2.4 Bij brief van 14 augustus 2015 heeft FGEF aan werkneemster bevestigd dat zij ingaande 13 augustus 2015 op non actief is gesteld. Sindsdien heeft werkneemster geen werkzaamheden meer in dienst van FGEF verricht. Werkneemster heeft meerdere keren kenbaar gemaakt het werk te willen hervatten. Ondertussen is zij tot op heden haar loon blijven ontvangen.

2.5 Op 26 augustus 2015 heeft FGEF aan SOAW toestemming verzocht om het dienstverband met werkneemster te mogen beëindigen. Dit verzoek is op 30 oktober 2015 afgewezen. De motivering komt erop neer dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van disfunctioneren van werkneemster en dat, nu zij in dienst is genomen als administratief medewerkster, zij niet onredelijk heeft gehandeld door niet te accepteren dat zij ook de taak van bewaker diende uit te voeren.

2.6 Onderhandelingen om te komen tot een minnelijke beëindiging van het dienstverband zijn niet succesvol verlopen.

3

Het verzoek, het verweer daartegen en het zelfstandig tegenverzoek

3.1 FGEF heeft het gerecht verzocht de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden “op grond van een grovelijk verstoord werkklimaat”.

3.2 Werkneemster heeft zich tegen inwilliging van het verzoek verzet, daarbij aangevend dat “zij geen verstoorde arbeidsverhouding constateert” en dat zij in staat en bereid is om te werken.

3.3 Werkneemster heeft in haar tegenverzoek verzocht om FGEF te veroordelen om haar weer op de werkvloer toe te laten en subsidiair om FGEF bij wege van een ontbindingsvergoeding te veroordelen tot doorbetaling van haar loon tot haar pensioengerechtigde leeftijd.

4

De beoordeling

4.1 Van een verstoorde arbeidsrelatie kan (ook) sprake zijn als slechts een van partijen dit zo ervaart en, op objectieve gronden, dat ook zo mag ervaren. Bij een verstoorde arbeidsrelatie als rechtsgrond voor de ontbinding van een arbeidsovereenkomst gaat het er daarenboven om dat die verstoring zo ernstig is dat van de FGEF niet kan worden gevergd dat zij het dienstverband voortzet en dat het dienstverband daarom onmiddellijk althans op korte termijn behoort te eindigen. De stelplicht daarbij rust op FGEF. Op werkneemster rust de plicht haar ontkenning dat de arbeidsrelatie is verstoord te onderbouwen.

4.2 Wat betreft de verhouding tussen partijen is het volgende gebleken.

Werkneemster heeft, anders dan wellicht uit de beslissing van SOAW blijkt, niet categorisch geweigerd om op invalbasis werkzaamheden uit te voeren vanuit de portiersloge. Dit was kennelijk aanvankelijk wel zo, maar die weigering heeft zij niet gehandhaafd. De feitelijke uitvoering van haar werkzaamheden ging echter gepaard met de nodige problemen, die nu en dan inderdaad werkweigering hebben geleid. Dit vond onder meer plaats op 5 januari 2015, zie bijlage 2 in het SOAW-dossier. Dit voorval heeft aanleiding gegeven tot een nadere omschrijving van haar werkzaamheden en tot enkele afspraken tussen partijen om het geheel goed te laten verlopen. Aan werkneemster werd de gelegenheid geboden om voorwaarden te benoemen. De afspraken zijn vastgelegd in het verslag van een vergadering die heeft plaats gevonden op 26 februari 2015 (zie ook 2.2).

4.3 Dit heeft niet kunnen verhinderen dat op 6 augustus 2015 weer een voorval op de werkvloer plaats vond. Daarover heeft de volgende dag een bespreking plaats gevonden. Daarvan is een verslag opgemaakt dat hieronder als illustratie van de situatie op de werkvloer en de aanpak door FGEF, integraal volgt:

Relato di reunion

Fecha: 7 ougustüs 2015 Ora: 09:20 Lugá: Vergaderz. Jeugdzorg

Presente: [naam 1] (Alg.Dir. Suplente) , [naam 2] (Mng Finansiero), [naam3] (Dir.Asst), [naam 4] (HR Mng.), [naam 5] (Fac.Mng.)

Punto di agènda:

l.Suseso djaweps 6 ougustus 2015

2. Palabrashon(nan) ku [verweerster]

-----------------

[naam 1] ta informá [verweerster] riba e motibu ku a yam'é pa awe rnainta pa un reunion riba palabrashon i suseso djaweps 6 di ougustàs 2015.

1.[naam 7] ta puntra [verweerster] kiko a sosodé riba djaweps 6 di ongüstüs 2015 en konekshon ku juff. [naam 8] Martina.

[verweerster] ta informá ku un hóben tabata riba tereno banda di e porta prinsipal, i [verweerster] ta indiká ku na e momento aki [naam 9] a yega na porta I [verweerster] a habri e porta pa [naam 9] por a pasa ku su outo, na e momento aki e e hóben a sali. [verweerster] ta indiká ku e no a pensa ku e hóben lo a bai sali.

Despues ku e hóben en kuestion a sali el a yama "afdeling" pa notifiká esaki.

[verweerster] ta indiká ku despues juff. [naam 8] a bini, i [verweerster] a bai habri e porta pa [naam 8] por a sali pa bai buska e hóben.

E no tabata sa ku e porta a primi [naam 8] pa motibu ku e tabata para pafó ku lomba pa [naam 8], ora e la habri e porta el a tende [naam 8] grita ai ai ai., i mes ora a primi e boton pa habri e porta bek i na e momento aki [verweerster] a kana bai su departamento bek.

[naam 1] ta informá na [verweerster] e importansha ku mester a mèldu na [naam 7] riba insidente dirèkt ora e la sosedé.

[verweerster] ta indika ; Mi a buska [naam 7] pero [naam 7] tabata den rennion, "ora ma trese post te ainda [naam 7] tabata den reuuion.

Awe mainta 7 ougüstûs 2015 ma bin pa bisa [naam 7] algun kos pero [naam 7] na a dunami chèns.

[naam 7]; Na e mes un momento ei mi a indika [verweerster] ku nos lo bai sinti un bes aki ku [verweerster], Ta pesei [verweerster] mester a sigi "opdracht" di a llamamI.

[naam 7] ta puntra [verweerster]; kiko bo a hasi ora ba a tende [naam 8] grita? ba wak kiko a pasa ba kolega?

[verweerster] ta bisa; No! paso ma tende e ai, i ma primi e baton bek i despues mi a bai mi departamenm, Mi no sa kiko a pasa tras di mi lomba.

[verweerster] ta indiká ku [naam 9] tambe por a hasi algu paso el a mira e yu kore bai i [naam 9] no a hasi nada,

[verweerster] ta pidi su diskulpa pa e parti di [naam 8]. Paso e ta ripiti ku e na a mira kiko a sosodé tras di Sll lomba.

[naam 1] la komuniká ku [verweerster]; aworaki ta e parti di [verweerster] nos ta skucha I e parti di [naam 9] ta wèrdu atendé apart.

[naam 7] ta puntra; Bo ta tende un kos a pasa bo kolega i bo no ta bira wak?!

Tabatin un otro insidente ku awe ma laga respondi pa [verweerster] yamami bek awe mainta, i [verweerster] a bisa ku e no ta bai yama bek.

[verweerster] ta bisa ku el a haña e respondi i bèrdat el a bisa ku e na ta bai yama.

Riba esaki [naam 7] a reakshoná ku; P'esei mi a Iaga respondi na portier pa bo yamami asina bo a yega trabou.

[naam 1] ; [verweerster] mester sigui "opdracht" di bo dirèkt "leidinggevende".

2. [naam 7] ta menshoná ku tin algun palabrashon ku no a kana bon.

2.1 Ninga di saka kopia,

2.1 [naam 7] ta indika ku [verweerster] a bisa ku [verweerster] NO ta bai saka kopia, E no kier a bai ku e dokumentonan pa kopia i despues el a disidi di bai ku nan . E siguiente dia ora [naam 7] a bai pa tuma e kopianan, nan no tabata kla i [naam 7] mes mester a saka e kopianan debi ku e "afdeling" a bin buska nan kopianan.

[naam 7] ta menshoná ku na vários okashon [verweerster] ta ninga "opdracht" di su "leidinggevende" i [naam 7] ta puntr'é; bo sa ku esaki eigenlijk ta "onslag op staande voet" ?

[verweerster] ta bisa; MA NINGA 1!! paso mi a bisa ku tin kosnan mas importante di hasi manera hende ku ta wardami na banko i mi tin ku atendé ku voogdijraad. I tabatin 5 minüt pa 4 or i tabata serka di mi ora di bai kas.

[naam 7] ta menshoná ku na vários okashon [verweerster] ta ninga "opdracht" di su "leidinggevende" i [naam 7] ta bise; bo sa ku esaki eigenlijk ta "onslag op staande voet". Na memento ku e "afdeling" a bin buska nan kopianan siguiente dia, esaki no tabata kla. Konsekuentemente Gma mes mester a saka e kopianan pa e "afdeling", i [naam 7] ta mustra [verweerster] e importansia di sigui e tarea ku bo hefe direkto a duna.

[naam 7] ta pasando dor di e "overeenkomst" splikando punto pa punto kiko e palabrashonnan ta i a hasi [verweerster] e pregunta kiko e la komprondé na punto 3.

[verweerster] a komprondé ku ora e bin patras lo e tin ku saka kopia so.

[verweerster] ta bisa ku e no tabata sa ku den 3or pa 4or e mester hasi e tareanan aki ( e tareanan menshoná na punto 3 den e “overeenkomst").

[verweerster] ta indiká ku ora e duna e hende nan e papel pa nan bai tuma fecha na GGD pa kùr, nan ta masha slòrdig pasombra nan ta keda kana ku e papel aki I nan no ta bai tuma fecha na GGD pa kùr.

I [verweerster] ta bisa tambe ku e kosnan ta hopi i e na por hasi hopi den 45 minüt, [verweerster] ta indiká ku e no por hasi nada riba kompiuter paso e kompiuter no ta funshoná esaki ta traha hopi slou.

[naam 7] ta indiká na [verweerster] ku esaki ta reglá kaba, esta e parti di kompiuter.

[naam 7] ta bolbe puntra [verweerster] si [verweerster] a komprondé ku ta saka kopia so [verweerster] mester hasi entre 3or pa 4or? Si no tin ku saka kopia kiko [verweerster] ta hasi entre 3or pa 4or e or'ei? [naam 7] ta bolbe indik'é ku esaki no ta e palabrashon, i [naam 7] ia bolbe lesa e artikulo 3 i pone énfasis riba e palabra "daarin" i [naam 7] ta splika kiko esaki ta nifiká. Ku ora [verweerster] ta "den" e portiers huis MeJuska no mester ehersé e tareanan menshoná den e “overeenkomst” na artikulo 3. [naam 7] ta indiká ku pa e parti di GGD, [verweerster] no por laga un persona mes bai tuma fecha pa bai kùr na GGD, si [verweerster]

laga e persona mes bai buska su fecha pa kùr na GGD esaki tin su konsekuensia ku bo no tin e kontrol di ken a bai kùr si òf nó.

[naam 7] ta kontinuá di pasa dor di e "overeenkomst" ku tin ku [verweerster].

[verweerster] ta indika na e artikulo 8 na e parti di opmerking ku ia awe mahinta el a haña sa ku e tin ku sinta dilanti i [verweerster] no por a haña su kasa pa por a bin buske mas laat.

[naam 7] ta indika na [verweerster] ku pa e biaha aki dor ku [verweerster] no a bisa su kasa na tempu ku e ta kaba mas lat, [naam 7] ta infoma [verweerster] ku [verweerster] por baha mas trempan dor ku ta mainta a informá [verweerster] ku no tin ku sinta dilanti mas. Pe biaha aki [verweerster] por baha15:30. [verweerster] ta indiká ku no tin mester i lag'é asina numa i e ta keda traha te 16:30pm.

[naam 1] ta duna Melnska espasio pa bisa kiko [verweerster] ia haûa no a kana segun palabrashon hasi den e "overeenkomst".

[verweerster] ta informá riba e " salaris slip", ku e mester a Ianta for di su post bai kue slip pe kolega. [verweerster] ta sigui splika; un trahadó a bin puntrami pa "salaris slip" i informando mi ku lo e laga un konosi tuma e slip pe,

I despues ta bisa ku e kolega a kaba di bisé ku e mester traha un machtigings brief pa e konosi por risibi e slip. [verweerster] a bisé; nó, nos no ta traha asin'ei. Mi tabatin palabrashon ku Desi ku tur hende nan mes ta bin tuma nan salaris slip.

Nancy ta puntra; kiko [verweerster] a hasi , [verweerster] a lanta for di portiers huis I bai kue slip pe kolega?

[verweerster] ta bisa; SI !!

Nancy ta ilustrá na [verweerster] ku ta [verweerster] mes ta kibrando ku e palabrashon hasi den e "overeenkomst".

[naam 7] ta elaborá; bou di ningun sirkunstansha bo no por lanta for di bo lugá, sali i laga e portiers huis "onbemand". I [naam 7] ta sigui splika e importansia dikon no por laga e portiers huis "onbemand".

[verweerster] ta duna su splikashon pa e parti di "bestelling" di "Waste Toner" ku e mester a hasi pa "copiermachine", e ta haña ku [naam 7] tambe por a bestèl e "Waste Toner" si e mashin tin mester di "Waste Toner" of un hende por a bestèl e pe of yam'é i laga [naam 5] sinta dilanti un ratu pe bin wak ta kiko a pasa e mashin, paso trabou tin ku siguil!!

[naam 7] ta mustra [verweerster] ku aki tambe [verweerster] a ninga di bestèl e "Waste Toner". Despues [verweerster] ta indiká ku el a yena e petisbon i hasi e pedido pa e "Waste Toner".

[naam 1] a splika; henter e parti di e "leidinggevende" ta pa guia e trahadó I no "andersom".

Nancy ta hasi [verweerster] e pregunta; Ken ta responsabel pa e printer?

[verweerster] ta kontesta; Ami.

Nancy ta splika [verweerster] ku ta [verweerster] ta esun responsabel pa atendé ku tur loke ta trata ku e mashin di print.

[naam 1] ta indikä na [verweerster] ku [verweerster] por hasi un sugerensha na [naam 7] ku fa su hefe direkto. Melnska no por bisa su "leidinggevende" pa hasi tal I tal kos, Enserando ku bo no por duna bo hefe direkto instrukshon sino ta bo hefe direkto por duna bo instrukshon.

[verweerster] ta sugeri pa instalá intercom riba mesa, i tambe un spil pa wak ken ta den outo. Paso ta difisil pa e por atendé ku telefon i intercom pareu, esaki ta pone ku ta laga e hendenan warda muchu largu.

[naam 1] a puntra [verweerster] si tin mas punto.

[verweerster] a bisa; no.

[naam 1] ta puntra si tin hende ku tin mas punto.

2.2 [naam 7] ta splika ku na dos okashon [verweerster] a bandoná e portiers huis. E promé biaha tabata e parti ku [verweerster] a bai kue salaris slip pa un kolega i e di dos biaha tabata na momento ku [verweerster] a yama [naam 5] indikando ku no tin hende pa "los e af', [verweerster] a yama [naam 5] indikando esaki, pero no a warda i a bandoná e puesto. [naam 5] a yega

dilanti na e portiers huis i a enkontrá esaki bashi. [verweerster] ta indiká ku el a bai pone su tas den kantor pa e por a bin bek na e portiers huis.

[naam 7] ta bolbe indiká na [verweerster] ; Bou di ningun sirkunstansha bo na ta bandoná e puesto aki. [naam 7] ta duna ehèmpel di kiko tur por a bai robes; si un mucha lo a primi e boton i habri e porta i sali bai.

2.3 [naam 7] ta puntra; dikon e asuntu di GGD a bai robes? [verweerster] a laga Bito bai GGD pòrnada, [verweerster] sa manda Bito GGD sin potrèt di e persona ku mester bai kùr? Bo tabata sa ku no por bai traha afsprak na GGD sin potrèt i sin adrès? I [naam 7] ta bias ku [verweerster] a informá Bito ku [naam 7] a atendé tur kos kaba, kaminda esaki no ta asina.

Lo mi apresiá pa no menshoná mi nömber riba algu ku mi na a partisipá na dje. Paso no ta ami ta atendé ku GGD, mi ta atendé ku e parti di petishon pa sèn so, sobra ta [verweerster] su responsabilidat,

[verweerster] a indiká ku e na ta komproadé pakiko e tin ku duna splikashon pa e asuntu di GGD, paso [naam 7] a puntr'é pa e status di GGD. [verweerster] ta indika ku el a laga e kosnan pa [naam 7] i el a bini i haña tur kos riba su mesa bèk pa e asuntu di GGD. Pues e no ta komproadé kiko ta pasando.

[naam 1]; ta bon pa [verweerster] mantené palabrashon ku tin pa ku prosedura di GGD esaki ta evitá tur konfushon.

[verweerster] ta gradesi [naam 1] masha pa e reunion open.

[naam 1] ta bisa; Ok danki [verweerster], nos ta bini bek pa [verweerster] haña resultado di e kombersashon aki.

[naam 7]/[naam 1]

Re-kapitulashon

[naam 7] Bou di ningun sirkunstansha ta laga Portierhuis "onbemand"

[naam 7] Tareanan ku [verweerster] mester ehersé normalmeute mester wòrdu kumpli entre 3or i 4or i ku no ta solamente saka kopia so.

[naam 1] No por duna niun personal "opdracht" pa nan mes bai tuma fecha pa kùr paso esaki no ta sigun e prosedura.

Firma

[verweerster] Sra. -[naam 1]

Alg. Directeur Suplente

4.4 Dit verslag tekent de verhouding tussen partijen. Het was kennelijk niet mogelijk om de zaken in een één op één gesprek te klaren en van de zijde van het bestuur was bovendien een zware delegatie aanwezig. De aard van de besproken onderwerpen wijst er daarbij niet op dat het om ingewikkelde zaken ging.

4.5 Op 13 augustus 2015, dus nog geen week na het gesprek op 7 augustus, vond weer een gesprek tussen partijen plaats. Dit gesprek is uit de hand gelopen en heeft geresulteerd in de schorsing met onmiddellijke ingang, zie punt 2.2 hiervoor.

4.6 In punt 3.3 van haar conclusie van repliek in de procedure voor SOAW heeft FGEF aangegeven dat werkneemster een negatieve gedragsvorm toonde waardoor “het werk constant spaak liep en naar acute oplossingen moest worden gezocht.” Als voorbeeld noemt FGEF het volgende: “Aan verweerster wordt een opdracht gegeven waarop verweerster antwoordt dat zij “de dienstgroep even gaat raadplegen en later een antwoord zal geven. Wanneer verweerster de dienstgroep (ABVO) raadpleegt, moet ze meestal op hun reactie wachten en binnen die wachttijd meldt verweerster zich ziek”.

In haar reactie hierop stelt werkneemster: “Hetgeen in punt 3.3 is gesteld is voor mij onacceptabel. Stel dat morgen GEF zegt dat ik de werkzaamheden van een tuinman moet uitvoeren dat niet staat in mijn functiebeschrijving. Als mens heb ik het recht om tegen te stribbelen, want dat zijn niet mijn werkzaamheden. Doordat ik tegenstribbelde, leidt dat tot ontslag? Als medewerker ben ik bij een vakbond aangesloten. Ik heb het recht om mijn vakbond te raadplegen bij alle beslissingen die te maken hebben met mijn rechtspositie. Dat recht kan niemand van mij afnemen.”

4.7 Bij deze reactie van werkneemster valt in de eerste plaats op dat zij niet ontkend heeft dat zij meer dan eens, na een bekomen opdracht van FGEF, eerst de dienstgroep van de vakbond raadpleegt en, in afwachting van het haar door deze te geven advies, zich ziek meldt. Dit laatste impliceert dat zij bij die gelegenheden geen gevolg heeft gegeven aan de haar gegeven opdrachten. Deze houding strookt niet met de algemene plicht van een werknemer om al datgene te doen wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen (artikel 7A:1615d BW). Een werknemer behoort immers in beginsel de hem gegeven opdrachten prompt uit te voeren, ook al passen deze wellicht niet zonder meer in de functieomschrijving. Daar komt bij dat in de functieomschrijving van werkneemster uitdrukkelijk vermeld staat dat werkneemster gehouden is de haar gegeven richtlijnen en instructies op te volgen. Ten slotte valt uit de reactie van werkneemster op te maken dat zij, overtuigd van eigen gelijk, niet van zins was haar handelwijze te veranderen.

4.8 Gelet op het vorenstaande komt het gerecht tot het oordeel dat door het gedrag van werkneemster uiteindelijk een dusdanig slechte verhouding tussen FGEF en werkneemster is ontstaan, dat van FGEF niet gevergd kan worden dat zij de arbeidsrelatie nog langer voortzet. De ontbinding kan dus worden uitgesproken. Werkneemster heeft gezien het vorenstaande tevergeefs aangevoerd dat als de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden dit 100% de schuld is van FGEF. Voor een ontbindingsvergoeding is dan ook geen plaats. Dit klemt te meer omdat werkneemster gedurende haar schorsing van thans bijna twee jaar is doorbetaald.

4.9 In het voorgaande ligt de afwijzing van het primaire en subsidiaire tegenverzoek van werkneemster besloten.

4.10 Gelet op de aard van de procedure en de afloop daarvan vindt het gerecht aanleiding om geen proceskostenveroordeling ten laste van werkneemster uit te spreken.

5

De beslissing

Het Gerecht:

5.1 ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van heden, zonder toekenning aan werkneemster van een vergoeding;

5.2 wijst de tegenverzoeken van werkneemster af.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op de rol van 30 juni 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.