Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2017:188

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
30-10-2017
Datum publicatie
02-01-2018
Zaaknummer
AR KG 84195/2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanrijding van vliegtuig. Aanspraak op aansprakelijkheidsverzekeraar is voldoende zekerheid. Opheffing conservatoir beslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Vonnis

in het kort geding van:

TOTAL CLEANING SERVICES CURAÇAO N.V.,

gevestigd te Curaçao,

eiseres,

gemachtigde: mr. M.R. Hammoud,

tegen

AIRLINE SUPPORT CURAÇAO (ASC) B.V.,

gevestigd te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde: mr. G.W. Rep.

1 Het verloop van de procedure

Eiseres heeft op 8 november 2017 een verzoekschrift in kort geding ingediend. De zaak is behandeld ter zitting van 22 november 2017, waarbij de gemachtigden pleitnotities hebben overgelegd en hebben verwezen naar hun op voorhand overgelegde producties. Vonnis is bepaald op heden.

2 De beoordeling

3.1

Eiseres vordert de opheffing van een op 24 oktober 2017 ten laste van haar door gedaagde gelegd conservatoir derdenbeslag onder Curaçao Airport Partners N.V. Gedaagde heeft dit beslag gelegd voor een op USD 275.000 begrote vordering die zij stelt te hebben op eiseres terzake van een aanrijding die heeft plaatsgehad op luchthaven Hato tussen een door een werknemer van eiseres bestuurde auto en een aldaar geparkeerd vliegtuig, waarbij het vliegtuig is beschadigd. Volgens gedaagde heeft (de werknemer van) eiseres daarmee onrechtmatig jegens haar (als retentor van het vliegtuig) gehandeld en is eiseres jegens haar aansprakelijk voor de door haar geleden schade.

3.2

Ingevolge art. 705 lid 2 Rv wordt een conservatoir beslag onder meer opgeheven indien voor de geldvordering waarvoor beslag is gelegd voldoende zekerheid wordt gesteld. Het beslag strekt immers tot zekerheid van verhaal. Als dat verhaal anderszins verzekerd is, heeft de schuldeiser geen rechtens te respecteren belang bij beslag.

3.3

Naar door eiseres is gesteld en ter zitting is beaamd door tevens aanwezige bestuurder van verzekeringsmaatschappij Fatum […], valt het voorval onder de LAM-verzekeringspolis van eiseres bij Fatum en is de mogelijke aansprakelijkheid van eiseres jegens (ook) gedaagde tot een bedrag van NAf 1 miljoen gedekt. Daarvan zal in dit kort geding worden uitgegaan.

3.4

Door gedaagde is hierop de vraag opgeworpen of Fatum, op termijn, aan haar verplichting tot uitkering aan gedaagde zal kunnen voldoen. Voor de vraag of een gestelde zekerheid kwalitatief voldoende is, kan aansluiting worden gezocht bij de maatstaf neergelegd in art. 6:51 lid 2 BW. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering, de rente en de kosten behoorlijk gedekt zijn en dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Naar het oordeel van het Gerecht is dat het geval. Fatum is een te Curaçao gevestigde en onder toezicht staande verzekeraar. Aanwijzingen, vaag of concreet, dat Fatum niet solvabel is zijn gesteld noch gebleken. De zekerheid die gedaagde heeft voor haar gestelde vordering op eiseres - dus haar rechtstreekse aanspraak op Fatum onder de LAM-verzekering in geval haar vordering op eiseres komt vast te staan - moet als (ruim) voldoende worden beschouwd. Het beslag moet zal dan ook worden opgeheven.

3.5

Gelet op het voorgaande, behoeven de overige stellingen van partijen geen bespreking.

3.6

In de omstandigheid dat pas ter zitting afdoende duidelijkheid is ontstaan over de (hoogte van) dekking bij Fatum en over - in geval van aansprakelijkheid van eiseres jegens gedaagde - de rechtstreekse aanspraak van gedaagde op Fatum, ziet het Gerecht aanleiding de proceskosten te compenseren.

4 De beslissing

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding

4.1

heft op het beslag dat door gedaagde ten laste van eiseres is gelegd onder Curaçao Airport Partners N.V.;

4.2

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.3

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.