Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2017:147

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
28-09-2017
Datum publicatie
19-10-2017
Zaaknummer
KG 2017/83502
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

beslag en proceskosten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak


GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS IN KORT GEDING

In de zaak van:

de vereniging

Federashon Futbòl Korsou,

gevestigd in Curaçao,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

gemachtigde: mr. M.F. Bonapart,

tegen

de besloten vennootschap

Fysiomed B.V.,

gevestigd te Curaçao,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde: mr. I.U.C. Narain.

Partijen zullen hierna FFK en Fysiomed genoemd worden.

1 Verloop van de procedure

In conventie en in reconventie

1.1.

FFK heeft op 16 augustus 2017 een verzoekschrift met producties ingediend. Op 6 september 2017 heeft Fysiomed een vordering in reconventie vergezeld van producties ingediend. FFK heeft op 6 september 2017 een productie overgelegd.

1.2.

Op 7 september 2017 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Namens FFK is de voorzitter verschenen vergezeld van de gemachtigde. Namens Fysiomed is de gemachtigde verschenen. Beide gemachtigden hebben het woord gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.3.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

In conventie en in reconventie

2.1.

De volgende feiten zullen in dit geding als tussen partijen vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen voor zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.

2.2.

FFK heeft gebruik gemaakt van de diensten van de heer [naam], hierna te noemen [naam].

2.3.

Tot 7 juni 2017 was [naam] in dienst van Fysiomed.

2.4.

Fysiomed heeft op 10 juli 2017 ten laste van FFK conservatoir derdenbeslag gelegd onder de Maduro & Curiel’s Bank N.V. (hierna: de Bank) ter zake de door FFK gepleegde onrechtmatige daad, bestaande in het profiteren van de wanprestatie van [naam] jegens Fysiomed.

2.5.

Bij verklaring derdenbeslag van 30 augustus 2017 heeft de Bank verklaard dat de rekening van FFK NAf 201.293,78 debet stond.

2.6.

Bij brief van 1 september 2017 heeft de gemachtigde van Fysiomed de Bank verzocht het conservatoir derdenbeslag op te heffen. Het beslag is daarop opgeheven.

3 Het geschil

In conventie

3.1.

FFK vordert dat het Gerecht, oordelend in kort geding, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Fysiomed te veroordelen tot opheffing van het conservatoir derdenbeslag onder Maduro & Curiel’s Bank N.V., op straffe van een dwangsom van NAf 1.000,= per dag dan wel dagdeel dat Fysiomed daarmee in gebreke blijft, althans dat het Gerecht overgaat tot opheffing van beslag, zulks onder veroordeling van Fysiomed in de kosten van de procedure.

In reconventie

3.2.

Fysiomed vordert dat het Gerecht, oordelend in kort geding, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

FFK te veroordelen tot betaling van een voorschot op de vergoeding van de geleden schade ten gevolge van de onrechtmatige daad van FFK, vooralsnog vast te stellen op 50% van de schade, te weten 22.500,= euro, althans een bedrag in goede justitie door het Gerecht te bepalen, met veroordeling van FFK in de kosten van het geding.

In conventie en in reconventie

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In conventie

4.1.

Nu vast staat dat het door Fysiomed ten laste van FFK gelegde beslag op de bankrekening van FFK bij de Bank is opgeheven, bestaat bij FFK geen belang meer bij de vordering tot opheffing van het beslag. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen wegens gebrek aan belang.

In reconventie

4.2.

Nu niet (voldoende) is gebleken van een spoedeisend belang van Fysiomed bij de reconventionele vorderingen, zullen deze worden afgewezen wegens een gebrek aan spoedeisend belang.

In conventie en in reconventie

4.3.

Nu beide partijen als in het ongelijk gesteld hebben te gelden, ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Nu voor de hand had gelegen dat FFK, nu sprake was van een negatief saldo op de beslagen bankrekening, Fysiomed daarover had geïnformeerd om het beslag opgeheven te krijgen en van een dergelijk contact niet is gebleken, kan niet worden geconcludeerd dat FFK genoodzaakt was een kort geding in te stellen tot opheffing van het beslag.

5 De beslissing

Het Gerecht:

Rechtdoende in kort geding:

In conventie

- wijst het gevorderde af;

In reconventie

- wijst het gevorderde af;

In conventie en in reconventie

- compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis in kort geding is gewezen door mr. M.W. Scholte, rechter in voormeld Gerecht, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 28 september 2017.