Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2017:106

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
16-06-2017
Datum publicatie
29-08-2017
Zaaknummer
KG 82723/2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Live-streamen sportwedstrijden op gokwebsite. Inbreuk op rechten auteursrechthebbende/licentiehouder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

IMG MEDIA LTD.,

gevestigd in Engeland,

eiseres,

gemachtigde: mr. P.M. Noordhoek,

--tegen--

1XCORP N.V.,

gevestigd te Curaçao,

gedaagde,

gemachtigden: mr. A. Bach Kolling en mr. B. Jongmans,

1 Verloop van de procedure

Eiseres heeft op 10 mei 2017een verzoekschrift ingediend. Het kort geding is behandeld op 7 juni 2017. Ter zitting zijn de gemachtigden van partijen verschenen. Zij hebben de zaak onder verwijzing naar op voorhand overgelegde producties bepleit en pleitnotities overgelegd.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1

In dit kort geding staat het volgende, als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, vast:

a. a) Eiseres is op grond van overdracht, licentie dan wel sublicentie gerechtigd tot de exclusive worldwide live streaming rights for betting purposes met betrekking tot de volgende sportwedstrijden:

Snooker:

- The World Snooker Tour

Tennis:

- The ATP Chalienger Tour

Basketbal:

- The Turkish Airlines Euroleague

- The Eurocup competitions

Voetbal:

- The Community Shield

- England Men's senior Team international friendly home matches

- The FA Cup matches

- England U21 Men's team home matches

- Major League Soccer

Badminton:

- The World Championships

- Sudirman Cup

- Thomas/Uber Cup

- The World Superseries

- The Grand Prix Gold Series

b) Gedaagde legt zich toe op het aanbieden van online sports gaming and gambling services. Zij doet dit via haar website www.1xbet.com. Op die website zijn - via embedded links waarmee binnen de website van gedaagde een venster wordt geopend - sportwedstrijden te zien waarop gegokt kan worden.

c) Eiseres heeft gedaagde herhaaldelijk gesommeerd de openbaarmaking van beeld- en geluidsverslagen waartoe eiseres (auteurs)rechthebbende is te staken.

d) Eiseres heeft ook Curacao eGaming N.V., welke vennootschap aan gedaagde een online-gaming sublicentie heeft verschaft, aangeschreven inzake deze inbreuken.Bij e-mail van 13 oktober 2016 heeft gedaagde Curacao Gaming N.V. onder meer als volgt bericht:

“As you aware of the fact that our company is operate under Curacao e-Gaming Sublicense more than 2 years using 1xbet.com domain.

(…)

In this regard, let me describe in more details the history of relations IxCorp NV and IMG, as you can make an objective conclusion on the situation and were able to help us in solving the issue.

In September, 2014 it was the first time when IMG contacted us. It was e-mail with the complaint about the availability of online video content 1xbet.com (broadcasts of sporting events), which is assigned to IMG. We have prepared a detailed response that all video content which available on 1xbet.com was provided to us under the License Agreement between Videostream and 1xCorp. At the same time we from our side present on the site only a place where to put the window with the player, and all the other technical and organizational issues (content selection and the formation of the video stream itself, the addition of animated elements, navigation etc.) are solved by our partner Videostream on their side. Also under the License Agreement Videostream assume all the legal responsibilities of cleanliness provided content, as well as the full responsibility in case of any violations. Moreover, Videostream strongly recommended forwarding any dispute or appealing issues of the third parties regarding copyright to them immediately.

As well as in a letter and later at the meeting we explained to the representatives of IMG, that we were not provided with the content, only with the service "as is" and do not have the technical ability to intervene into the video stream to remove any content.

In addition, as previously we had no relationship with IMG we didn't find the exhaustive information about the company and its expertise in the publicity available source. We asked representatives of IMG to provide us with a list of events that are subject to their rights, as well as copies of documents or other materials, confirming the existence of rights of IMG. This is completely normal and reasonable procedure would allow clarifying and resolving the issue. However, the requested information wasn't provided to us without assigning any reasons.

Along with it, we contacted Videostream, which confirmed the presence of ifs rights to the provided content. We have also provided the IMG with all contact details of Videostream and asked to discuss all the further issues directly with them.

After that, during the 2014-2016 we repeatedly received similar letters from the representatives of IMG, however, to provide us with the information confirming that they have rights, as well as a complete list of events, they were not able.

We have asked them to provide us with their commercial offer with the list of contents an unlimited number of times, as well as to provide with fees, but we have not provided with it yet At last, we have notified the IMG that we are ready to keep dialogue going if we will provided with the requested information.

Thus, we believe we have taken all possible measures for the peaceful and constructive resolution of the issue. We acted exclusively within the legal framework, and didn't expose to risk the reputation of our company and more over the reputation of Curacao e-Gaming.

(…)

(…)

Of course, you have better experience in resolving such disputes than we do. So we have full confidence in your competent opinion and are willing to follow all your advices and recommendations regarding this issue, up to the complete elimination of video stream from the site for the duration of the proceedings. We believe that you will treat the situation with understanding and the fact that the removing of the video stream from the site will entail for our company's reputation and financial losses.

We hope for your professional assistance in this regards and we are willing to take all the costs related to the protection of the reputation and interests of 1 xCorp and Curacao e-Gaming.”

3 De vordering en het verweer

3.1

Eiseres vordert dat het Gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde zal bevelen om met onmiddellijke ingang het plegen en/of het faciliteren van inbreuken op de auteursrechten van eiseres - waaronder maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot haar rechten met betrekking tot het live streamen voor gok- en kansspeldoeleinden van beeld- en geluidsverslagen van de hiervoor sub 2.1 a) genoemde sportwedstrijden middels de website 1xbet.com en/of andere websites - te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van NAf 1 miljoen per overtreding van dit bevel, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2

Gedaagde heeft de vordering bestreden.

4 De beoordeling

4.1

Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken - de registraties van sportwedstrijden - via in het bijzonder haar gokwebsite www.1xbet.com openbaar maakt en daarmee inbreuk maakt op de exclusieve rechten die eiseres terzake toekomen. Het spoedeisend belang bij het bevel die inbreuken te staken en gestaakt te houden is daarmee gegeven.

4.2

Dat eiseres terzake de live streaming-rechten voor gokdoeleinden met betrekking tot de registraties van de hiervoor onder 2.1 a) genoemde wedstrijden als auteursrechthebbende kan worden aangemerkt, is door gedaagde niet betwist. Dat geldt in dit kort geding dan ook als uitgangspunt.

4.3

Voorafgaand aan dit kort geding heeft gedaagde, zoals ook blijkt uit het onder 2.1 d) deels aangehaalde e-mailbericht, zich beroepen op een licentieovereenkomst tussen haar en Videostream, op grond waarvan zij gerechtigd zou zijn beelden van sportwedstrijden te streamen. Door eiseres is gesteld dat Videostream - het in juli 2015 opgerichte Videostream Worldwide LP te Schotland - een onbekende speler is in de wereld van de audiovisuele rechten terwijl het hier toch om honderden miljoenen aan uitzendrechten zou gaan, dat Videostream noch gedaagde enig recht heeft met betrekking tot de beelden van de door eiseres bedoelde wedstrijdregistraties en dat zij vermoedt dat sprake is van een schijnconstructie. In dit geding heeft gedaagde zich niet langer beroepen op enige haar, via Videostream of anderszins, toekomende rechten met betrekking tot de wedstrijdregistraties. Aangenomen moet dan ook worden dat gedaagde dergelijke rechten niet heeft.

4.4

Gedaagde heeft in haar pleidooi in de eerste plaats de vraag opgeworpen of het embedded linken naar livestreams wel kwalificeert als “openbaar maken” in de zin van de Auteursrechtverordening. Volgens gedaagde heeft eiseres nagelaten voldoende feitelijke gegevens aan te dragen om die vraag te kunnen beantwoorden. Het Gerecht is van oordeel dat die door gedaagde opgeworpen vraag bevestigend moet worden beantwoord op grond van de stellingen van eiseres over de werking van gedaagdes website en over de daarin te openen vensters waarin de wedstrijden gevolgd kunnen worden, alsmede op grond van de overgelegde screenshots. Bovendien is niet gebleken dat gedaagde die vraag anders beantwoordt, zie ook haar hiervoor geciteerde e-mailbericht van 13 oktober 2016, laat staan dat zij daartoe argumenten heeft aangevoerd.

4.5

Voorts heeft gedaagde zich verweerd met de stellingen dat eiseres onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waaruit de inbreuken precies zouden bestaan, om welke URL’s het gaat, dat de door eiseres overgelegde screenshots vaag zijn en al weer dateren van een half jaar geleden en dat eiseres niet is ingegaan op haar uitnodigingen tot overleg. Dit alles kan echter niet wegnemen dat gedaagde in elk geval vanaf de betekening van het verzoekschrift duidelijk is om welke wedstrijdregistraties - ook toekomstige wedstrijdregistraties - het eiseres te doen is. Die opgave is concreet en zou voor gedaagde genoegzaam moeten zijn om ervoor te waken dat zij de rechten van eiseres opnieuw schendt. Nu aannemelijk is dat gedaagde in het recente verleden inbreuk heeft gemaakt op de rechten van eiseres en gesteld noch gebleken is dat zij maatregelen heeft getroffen om dit in de toekomst te voorkomen, heeft eiseres voldoende belang bij haar vordering.

4.6

Op grond van het voorgaande zal de vordering van eiseres, voor zover deze althans voldoende concreet wordt geacht, worden toegewezen. Aan het tegen gedaagde uit te spreken bevel zal een termijn voor voldoening van een week worden verbonden. Over de dwangsom zal worden beslist als hierna omschreven.

4.7

Gedaagde zal als de overwegend in het ongelijk gesteld partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

5 Beslissing

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding

5.1

beveelt gedaagde het live streamen van beeld- of geluidsverslagen van de hiervoor onder 2.1 a) genoemde sportwedstrijden door middel van de website www.1xbet.com of andere websites binnen een week na heden te staken en vervolgens gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van NAf 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van NAf 1 miljoen;

5.2

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding aan de zijde van eiseres gerezen, tot aan deze uitspraak begroot op NAf 450 aan griffierecht, NAf 427,95 aan oproepingskosten en NAf 1.500 voor salaris gemachtigde;

5.3

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis in kort geding is gewezen door mr. P.E. de Kort en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2017.