Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2016:118

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
04-11-2016
Datum publicatie
19-12-2016
Zaaknummer
79374/2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomst

CAO bepaalt dat schemawerkerstoeslag vervalt bij afwezigheid, behalve in geval van verlof. Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte; kan van artikel 7A:1614c lid 1 BW, gelet op lid 7, behalve bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement, ook bij CAO worden afgeweken? Ja, want CAO biedt een grotere rechtsbescherming dan een individuele overeenkomst die de werknemer met de werkgever sluit of een reglement dat de werkgever eenzijdig kan vaststellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3892
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Verzoeker]

wonende in Curaçao,

verzoeker,

gemachtigde: de heer M.A.F. Simmons,

tegen

de naamloze vennootschap

Selikor N.V.,

gevestigd in Curaçao,

verweerster,

gemachtigde: mr. K.D. Keizer.

Partijen zullen hierna [verzoeker] en Selikor genoemd worden.

1.1. Het procesverloop

1.1.

Het gerecht heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 20 juni 2016 (“bezwaar en verzoek om een voorziening uitvoerbaar bij voorraad”);

 • -

  het verweerschrift van 9 september 2016;

 • -

  de pleitnotities van de heer Simmons van 9 september 2016;

 • -

  de pleitnotities van mr. Keizer van 9 september 2016.

1.2.

Vervolgens is de beschikking bepaald

2 De feiten

2.1.

[Verzoeker] is sinds 1 mei 2000 in dienst van Selikor in de functie van chauffeur. Zijn bruto maandsalaris (functieloon) bedraagt NAf. 2.922, -. Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing de collectieve arbeidsovereenkomst Selikor N.V. 2009-2011 (hierna: de CAO).

2.2.

Als chauffeur is [verzoeker] een zogeheten schemawerker. Die functie wordt in artikel 1.1.4 van de CAO als volgt omschreven:

“de medewerker die geen dagwerker is en werkzaam is in een functie welke gedurende vijf, of zeven etmalen per week moet worden vervuld en wiens normale werktijden periodiek wisselen tussen 8.00 uur en 24.00 uur”

2.3.

De CAO bepaalt in artikel 4.7.1:

“Een schemawerker met een 6-daagse werkweek ontvangt een toeslag per maand van 9% van zijn functieloon met een maximum van NAf. 375,-. Een schemawerker met een 7-daagse werkweek ontvangt een toeslag per maand van 11% van zijn functieloon met een maximum van NAf. 475,-. Bij afwezigheid anders dan verlof wordt de toeslag naar evenredigheid op het loon ingehouden.”

2.4.

Op 20 september 2015 is [verzoeker] een bedrijfsongeval overkomen, waardoor hij sedertdien wegens arbeidsongeschiktheid afwezig is.

2.5.

Als schemawerker ontving [verzoeker] op zijn loon een schematoeslag van NAf. 316,36 (11%). Sinds hij arbeidsongeschikt is ontvangt hij die schematoeslag niet.

3 Het geschil

3.1.

Partijen worden verdeeld gehouden door de vraag of [verzoeker] recht heeft op de schematoeslag. [verzoeker] meent van wel en verlangt alsnog betaling van de schemawerkerstoeslag, vermeerderd met een vertragingsrente van 30% en de veroordeling van Selikor in de proceskosten. Selikor daarentegen meent dat [verzoeker], zolang hij afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid en niet wegens verlof, geen recht op de schemawerkerstoeslag heeft, omdat de CAO bepaalt dat deze bij afwezigheid anders dan verlof op het loon wordt ingehouden.

4 De beoordeling

4.1.

Het gerecht stelt voorop dat de schemawerkerstoeslag als loon als bedoeld in artikel 7A:1613a BW moet worden beschouwd.

4.2.

Artikel 7A:1614c BW lid 1 bepaalt dat de arbeider zijn aanspraak op het naar tijdruimte vastgestelde loon voor een betrekkelijk korte tijd behoudt, wanneer hij ten gevolge van (…) een ongeval verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. Echter lid 7 bepaalt dat van dit artikel bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement mag worden afgeweken. Aangenomen moet worden dat ook bij CAO van de hoofdregel mag worden afgeweken. Immers biedt een CAO een grotere rechtsbescherming dan een individuele overeenkomst die de werknemer met de werkgever sluit of een reglement dat de werkgever eenzijdig kan vaststellen.

4.3.

In dit geval is bij CAO van de hoofdregel afgeweken. De bewuste bepaling in de CAO komt er op neer dat bij afwezigheid de schemawerkerstoeslag niet wordt betaald, behalve wanneer de afwezigheid het gevolg is van verlof.

4.4.

Verlof is wat anders dan afwezigheid als gevolg van een ongeval. Daarom moet worden geoordeeld dat Selikor bevoegdelijk de schemawerkerstoeslag heeft ingehouden en dat de vordering moet worden afgewezen.

4.5.

[verzoeker] dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden verwezen.

5 De beslissing

Het gerecht:

wijst de vordering af;

veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten aan de zijde van Selikor gevallen, tot op heden begroot op NAf. 2.500,- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.W. Scholte en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 4 november 2016, in aanwezigheid van de griffier.

pH