Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAC:2012:BV2070

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
16-01-2012
Datum publicatie
27-01-2012
Zaaknummer
AR 28619
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser zou de procedure intrekken indien geïntimeerde alsnog een bepaald bedrag zou betalen. Na betaling heeft eiser tijdens comparitie besloten de zaak niet in te trekken omdat de nutsrekening niet betaald is en het afgesproken bedrag te laat zou zijn betaald. Het Gerecht wijst de vorderingen af en veroordeelt eiser in de proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AR 28619

16 januari 2012

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Vonnis van 16 januari 2012

in de zaak van

de naamloze vennootschap

BOCA GENTIL RESORT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd in Curaçao,

eiseres

gemachtigde mrs. M. Th. Aanstoot en B.W. Reinke,

tegen

[gedaagde],

wonende in Curaçao,

gedaagde,

gemachtigde mr. J.G.J. Schelling.

Partijen zullen hierna Boca Gentil en [gedaagde] genoemd worden

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 14 oktober 2010

- de conclusie van antwoord van 17 oktober 2011

- de comparitie van partijen van 21 november 2011

- de emails van partijen van 4 en 5 december 2011

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten, het geschil en de beoordeling ervan

2.1. Partijen hadden een geschil, in verband waarmee Boca Gentil aanvankelijk (in haar verzoekschrift) de betaling van NAF 223.770,87 vorderde van [gedaagde]. Na indiening van het verzoekschrift zijn partijen overeengekomen dat [gedaagde] NAF 90.000,00 zou betalen waarna de procedure zou worden ingetrokken en partijen ieder de eigen kosten van de procedure zouden dragen. Partijen zijn tevens overeengekomen dat [gedaagde] de openstaande nutsrekeningen zou betalen aan een groepsmaatschappij van Boca Gentil.

2.2. [gedaagde] heeft de NAF 90.000,00 betaald, maar Boca Gentil heeft tijdens de comparitie te kennen gegeven de zaak nog niet te willen intrekken omdat [gedaagde] de nutsrekeningen nog niet heeft betaald. Voorts zou de afgesproken NAF 90.000,00 te laat zijn betaald en heeft Boca Gentil tijdens de comparitie van partijen zich alle rechten in dat verband voorbehouden. Tijdens de comparitie hebben partijen afgesproken dat partijen over een regeling met betrekking tot de nutsrekeningen zouden overleggen en dat partijen zich daarna zouden uitlaten over voortprocederen. Uit het verhandelde ter zitting volgde dat indien over de nutsrekeningen overeenstemming zou worden bereikt, voor Boca Gentil geen issue meer zou zijn dat [gedaagde] de meergenoemde NAF 90.000,00 te laat zou hebben betaald. Overigens heeft [gedaagde] bestreden dat hij te laat zou hebben betaald.

2.3. In een email van de raadman van Boca Gentil van 4 december 2011 aan het gerecht is vermeld dat Boca Gentil verder afziet van haar vorderingen. In dezelfde email is vermeld dat tijdens de zitting de eis door Boca Gentil zou zijn verminderd tot NAF 4.618,00.

2.4. In een email van de raadsvrouwe van [gedaagde] van 5 december 2011 is gevraagd om Boca Gentil in de proceskosten te veroordelen en bij de berekening daarvan uit te gaan van het hoofdbedrag van de vordering. Van een eisvermindering tijdens de comparitiezitting zou geen sprake zijn geweest, zo stelt zij, in tegendeel zou Boca Gentil tijdens de comparitiezitting nog de vernietiging van de schikkingsovereenkomst tussen partijen hebben bepleit.

2.5. Boca Gentil zal in de proceskosten worden veroordeeld. De te beantwoorden vraag daarbij is van welke hoofdsom moet worden uitgegaan. Boca Gentil heeft tijdens de comparitie van partijen de initiele hoofdsom niet verminderd, maar uit het verhandelde ter zitting volgde dat als er overeenstemming zou worden bereikt over de nutstrekeningen, de initiele hoofdsom voor Boca Gentil geen issue meer zou zijn. In de conclusie van antwoord noch tijdens het debat tijdens de comparitiezitting ging het nog over deze hoofdsom. Nu Boca Gentil al haar vorderingen heeft ingetrokken, zal het gerecht voor de berekening van de hoofdsom uitgaan van het bedrag waarom het tijdens de comparitie feitelijk nog ging, namelijk om de hiervoor onder 2.3. vermelde NAF 4.618,00. De proceskosten zullen volgens het daarop betrekking hebbende tarief worden begroot op NAF 500,00 (2 punten x tarief).

3. beslissing

Het Gerecht:

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt Boca Gentil in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] begroot op NAF 500,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2012.