Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEABES:2017:11

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
07-06-2017
Datum publicatie
09-06-2017
Zaaknummer
400.00236/16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onderzoek Drum (6/7). Woningoverval op Bonaire waarna een ter plaatse gekomen politieagent is doodgeschoten. Voorbereiding van een andere woningoverval. Bezit vuurwapens en munitie. Vrijspraak van invoer en verkoop van cocaïne.

Venezolaanse verdachte die zijn jongere broer en aanzienlijke jongere neef heeft meegesleept in de criminele plannen maar als eerste volledige opening van zaken heeft gegeven, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaren.

Het gerecht heeft een bewijsoverweging gewijd aan het medeplegen. Dat medeplegen strekte zich ook uit tot het door de medeverdachte uitgeoefende dodelijke geweld. Het schieten stond in een directe relatie tot de vlucht en behoorde tot de risicosfeer van het overvalplan; het opzet van de verdachte was daarop in voorwaardelijke zin gericht.

Het gerecht heeft ook een overweging gewijd aan de strafbaarheid van de voorbereiding van de andere overval. De conclusie is dat er geen sprake was van een vrijwillige terugtred.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA
ZITTINGSPLAATS BONAIRE

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte F],

geboren op [datum in het jaar] 1986 te Venezuela,

zonder vaste woon- of verblijfplaats op Bonaire,

thans alhier gedetineerd.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 9 december 2016,

24 februari 2017 en 15, 16 en 17 mei 2017. Bij alle zittingen is de verdachte verschenen met zijn raadsvrouw, mr. S.N.E. Inderson, advocaat in Curaçao. Op de eerste zitting werd de raadsvrouw bijgestaan door mr. S.B. Oosterhof, tevens advocaat in Curaçao.

De officier van justitie, mr. A.E.M. Doedens, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het gerecht het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren. Zij heeft voorts ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen beslissingen gevorderd, variërend van onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring tot teruggave aan de rechthebbenden. Haar vordering behelst ten slotte dat de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2], [benadeelde partij 3] en [benadeelde partij 4] volledig zullen worden toegewezen (respectievelijk bedragen van USD 1.334,72 zonder wettelijke rente, USD 3.018,-- met wettelijke rente, USD 4.028,90 met wettelijke rente en USD 2.704,02 met wettelijke rente), dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 5] zal worden toegewezen tot een bedrag van USD 3.463,30 (zonder wettelijke rente), dat zij voor het overige in haar vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard en dat aan de verdachte ten aanzien van elke toegewezen vordering een schadevergoedingsmaatregel zal worden opgelegd.

De raadsvrouw van de verdachte heeft bepleit dat het gerecht de verdachte integraal zal vrijspreken van het onder 3 ten laste gelegde feit en partieel van het onder 1 ten laste gelegde feit. Zij heeft voorts een strafmaatverweer gevoerd. Voor wat betreft het overige heeft zij laten weten zich aan het oordeel van het gerecht te conformeren.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na een toegewezen vordering nadere omschrijving van de tenlastelegging – ten laste gelegd dat:

Feit 1 Diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend
hij op of omstreeks 17 augustus 2016 te Bonaire tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in/uit een woning gelegen aan [adres 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen
- diverse sieraden (waaronder onder meer een goudkleurig horloge met de letters MK op de wijzerplaat, 9 ringen, 2 neuspiercings, twee gouden halskettingen, een hanger, twee armbanden)
- een of meerdere geldbedragen (waaronder onder meer bedragen van 500 euro, 20 euro, 900 dollar, 375 dollar);
- diverse mobiele telefoons (waaronder onder meer een Samsung S6 blauw, een Samsung, een of meer Nokia (‘s), een Samsung Galaxy A3, zwart van kleur, een witte I phone 5 C, Samsung G388 Galaxy X cover);
- autosleutels;
- diverse bankpassen en/of andere passen (waaronder een rabobankpas op naam van [benadeelde partij 3] en twee rabobankpassen op naam van [benadeelde partij 4]);
- diverse rijbewijzen (op naam van [benadeelde partij 3] en [benadeelde partij 4]);

- een I-pad en/of tablet merk Samsung en/of een fototoestel;
- diverse portemonnees;
in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [vader benadeelde partij 3] en/of [moeder benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 4] en/of [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd door geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen te weten [vader benadeelde partij 3] en/of [moeder benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 4] en/of [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 5] en/of [slachtoffer 1] (politieagent KPCN), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heeter daad aan zich zelven of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin heeft/hebben bestaan, dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- voornoemde [vader benadeelde partij 3] tegen de grond heeft/hebben gewerkt en/of vervolgens op [vader benadeelde partij 3] is/zijn gaan zitten en/of zijn hand tegen de mond van voornoemde [vader benadeelde partij 3] heeft gelegd en/of op dreigende toon tegen voornoemde [vader benadeelde partij 3] heeft/hebben gezegd: “Dinero, dinero” (vertaling uit het Spaans: “Geld, geld”), althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking, en/of zich heeft voorzien van een keukenmes;

-
al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen tegen het hoofd van voornoemde [moeder benadeelde partij 3] heeft/hebben gezet en/of dreigend een vuurwapen aan voornoemde [moeder benadeelde partij 3] heeft/hebben getoond, en/of voornoemde [moeder benadeelde partij 3] (meermalen) heeft/hebben geduwd en/of op bed gegooid en/of vastgepakt (waardoor zij twee hematomen opliep) en/of de oorbel van die [moeder benadeelde partij 3] uit haar oor getrokken en/of de ketting van haar hals gerukt en/of op dreigende toon tegen voornoemde [moeder benadeelde partij 3] heeft/hebben gezegd: “Denk aan uw familie” en/of “Geld” en/of “Ik wil meer geld zien”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen, op voornoemde [benadeelde partij 3] heeft/hebben gericht, en/of dreigend een vuurwapen aan voornoemde [benadeelde partij 3] heeft/hebben getoond en/of voornoemde [benadeelde partij 3] (meermalen) heeft/hebben geduwd en/of naar de grond gebracht en/of bevolen op de grond te gaan liggen en/of voornoemde [benadeelde partij 3] heeft/hebben vastgebonden;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen op voornoemde [benadeelde partij 4] heeft/hebben gericht en/of (daarbij) dit vuurwapen heeft/hebben doorgeladen, en/of dreigend een vuurwapen aan voornoemde [benadeelde partij 4] heeft/hebben getoond en/of voornoemde [benadeelde partij 4] heeft/hebben vastgebonden;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen in de richting en/of het zicht van [benadeelde partij 2] heeft/hebben gehouden, en/of dreigend een vuurwapen heeft/hebben getoond en/of op dreigende toon heeft/hebben gezegd “Cash Cash” of woorden van soortgelijke aard of strekking en/of voornoemde [benadeelde partij 2] heeft/hebben vastgebonden;

- dreigend een vuurwapen, tegen het hoofd van voornoemde [benadeelde partij 5] heeft/hebben gezet en/of dreigend een vuurwapen op voornoemde [benadeelde partij 5] heeft/hebben gericht en/of op dreigende toon tegen voornoemde [benadeelde partij 5] heeft/hebben gezegd (in het Spaans): “Blijf stil staan, blijf stil staan. Zoek het goud. Zoek het geld”, en/of haar hebben betast en/of gefouilleerd;

- ( tweemaal) dreigend een vuurwapen op [slachtoffer 1] te hebben gericht en/of met een vuurwapen meerdere kogels heeft/hebben afgevuurd op en/of in de richting van voornoemde [slachtoffer 1], welke kogels voornoemde [slachtoffer 1] in het hoofd en/of de rug hebben geraakt,

terwijl dat feit de dood van voornoemde [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad.

(artikel 325 Wetboek van Strafrecht BES)


Feit 2 Voorbereidingshandelingen
hij op of omstreeks de periode van 3 augustus 2016 tot en met 30 augustus 2016 te Venezuela en/of Bonaire tezamen en in vereniging met een ander of ander(en), althans alleen,

ter voorbereiding van (een) met/door anderen of een ander te plegen misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld,
te weten een diefstal in vereniging voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld en/of een afpersing in vereniging en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving, te plegen tegen een of meer leden van de familie [slachtoffer 2], althans de bewoners van [adres 2] te Bonaire,

opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf/die misdrijven heeft verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd of voorhanden heeft gehad, te weten;
- een schip en een schipper om verdachte en/of zijn mededaders van Venezuela naar Bonaire te vervoeren;
- een telefoon om contact te onderhouden met een ambtenaar van de kustwacht over vlieg- en vaartijden van de kustwacht;
- GPS coördinaten om verdachte en/of zijn mededaders naar Bonaire te begeleiden;
- een portofoon (merk Uniden) om verdachte en/of zijn mededaders naar Bonaire te begeleiden en/of contact te onderhouden tijdens de voorverkenning van de woning aan [adres 2] te Bonaire en/of contact te onderhouden tijdens de daarna te plegen strafbare feiten;
- vijf vuurwapens (te weten een revolver van het merk Ruger Speed-six Cavim Venezuela, een pistool van het merk Glock, twee pistolen van het merk Beretta, een vuurwapen van het merk Browning Hi-power);
- een digitale foto van het te overvallen perceel en digitale informatie over de bewoners, de wijze waarop het feit moest worden gepleegd en de te verwachten buit via whatsapp;
- een voertuig, te weten een witte bus (van het merk Toyota Hiace met het kenteken [nummer]);
- een appartement aan [adres 3] te Bonaire om voor en na de strafbare feiten in te verblijven/te schuilen.
(Art. 48a jo 325, 330, 295, jo 295ao Wetboek van Strafrecht BES)

Feit 3 Opiumwet: invoer en verkoop en/of bezit cocaïne
hij, in de periode van 3 augustus 2016 tot en met 30 augustus 2016, te Venezuela en/of Bonaire tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgevoerd (vanuit Venezuela) /of ingevoerd (op Bonaire) en/of doorgevoerd en/of vervoerd en/of opzettelijk in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad, (ongeveer) 2 kilogram cocaïne althans (ongeveer) 159,1 gram cocaïne althans een hoeveelheid cocaïne, althans enige bereiding van cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES.
(artikel 3 jo artikel 11 Opiumwet 1960 BES jo artikel 49 Wetboek van Strafrecht BES)

Feit 4 Vuurwapens
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 3 augustus 2016 tot en met 22 september 2016 op Bonaire en/of in Venezuela tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, voorhanden heeft gehad:
- een revolver met de opschriften Ruger Speed-six Cavim Venezuela gevuld met 6 scherpe patronen;
- een pistool (met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een (semi-) automatisch werkend pistool) van het merk Glock,model 17 (Austria 19x19), kaliber 9mm Parabellum;
- (al dan niet in combinatie met) een patroonmagazijn (met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een patroonmagazijn) van het merk Glock, kaliber 9mm Parabellum, geheel gevuld met patronen,

althans 9 patronen;
- een pistool (door de politie aangeduid met het SINnummer AAGX1051NL, met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een pistool) van het merk Beretta, kaliber 9mm Parabellum, met daarin een houder gevuld met 17 patronen;
- een pistool (door de politie aangeduid met het SINnummer AAGX1058NL, met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een pistool) van het merk Beretta, kaliber 9mm parabellum , met daarin een houder gevuld met 18 althans 17 patronen (waarvan bij aantreffen 16 in de kamer en 1 in de houder);
- een vuurwapen van het merk Browning Hi-power (zwart met metaal en/of chroomkleurig);
- (al dan niet in combinatie met) een patroonmagazijn passend bij dat van een pistool van het merk FN model Hi-power of daarvan afgeleid, kaliber 9 mm parabellum, gevuld met 13 patronen, althans 10 patronen;
zijnde een vuurwapen (en/of onderdelen daarvan) en/of munitie in de zin van de Vuurwapenwet BES;
(artikel 3 jo 11 van de Vuurwapenwet BES)

Voorvragen

Het gerecht heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Integrale vrijspraak

Anders dan de officier van justitie meent, schiet het bewijs naar het oordeel van het gerecht tekort om te kunnen vaststellen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 3 ten laste gelegde feit. Weliswaar heeft de verdachte op enig moment tegenover de politie verklaard te hebben geïnvesteerd in de partij cocaïne die medeverdachte [B] heeft meegebracht naar Bonaire, maar van die verklaring is hij later gemotiveerd teruggekomen: hij had gelogen om te doen geloven dat hij en de andere Venezolanen alleen vanwege de drugs naar Bonaire waren gekomen en niet betrokken waren bij de overval op de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3]. Het gerecht hecht aan de laatste verklaring van de verdachte geloof, waarbij het in aanmerking neemt dat het onderzoek ter terechtzitting geen steunbewijs heeft opgeleverd voor het bestaan van een dergelijke investering. Wel is duidelijk geworden dat de verdachte wist dat medeverdachte [B] cocaïne, bestemd voor verkoop, meenam naar Bonaire en toen niet heeft ingegrepen. Die houding van de verdachte mag moreel laakbaar zijn, in juridische zin levert zij niet het (mede)plegen van een van de ten laste gelegde misdrijven op. Daarvoor is vereist dat de cocaïne zich in de machtssfeer van de verdachte heeft bevonden of dat er ten aanzien van die cocaïne sprake was van een vorm van gezamenlijke machtsuitoefening. Het bewijs daarvoor ontbreekt. De verdachte zal dan ook van dit feit worden vrijgesproken.

Partiële vrijspraak

Met het onder 2 ten laste gelegde feit wordt de verdachte - kort gezegd - verweten dat hij samen met de medeverdachten middelen die bestemd waren voor het plegen van het in de tenlastelegging genoemde misdrijf (een gewapende overval op de woning van de familie [slachtoffer 2]), voorhanden heeft gehad.

Om tot een bewezenverklaring van dit feit te kunnen komen, moet dus vast staan dat de in de tenlastelegging genoemde voorbereidingsmiddelen bestemd zijn tot het begaan van het beoogde misdrijf en niet (slechts) tot de voorbereiding ervan.

Het gerecht is van oordeel dat ten aanzien van de voorbereidingsmiddelen genoemd achter het eerste, tweede en vierde gedachtestreepje (respectievelijk schip/schipper, telefoon en portofoon) niet dan wel niet met voldoende zekerheid vastgesteld kan worden dat die gebruikt zouden worden bij de beoogde diefstal met geweld en/of afpersing. Ten aanzien van de informatie zoals genoemd achter het derde en zesde gedachtestreepje (respectievelijk GPS-coördinaten en digitale foto/digitale informatie) geldt dat zulke informatie niet valt onder de limitatieve vermelding van de voorbereidingsmiddelen in artikel 48a lid 1 Wetboek van Strafrecht BES.

De verdachte zal daarom van deze onderdelen van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen

Het gerecht stelt op grond van de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, waarnaar in de voetnoten bij dit arrest wordt verwezen, de volgende feiten en omstandigheden vast.

PRO MEMORIE1

Bewijsoverwegingen

Het gerecht grondt haar overtuiging dat de verdachte de bewezen verklaarde feiten heeft begaan op feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. Daarbij wordt opgemerkt dat ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts wordt gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Met betrekking tot de overval op de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] en het daaropvolgende schietincident

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte partieel zal worden vrijgesproken van de onder 1 ten laste gelegde diefstal met geweld, namelijk voor wat betreft het op die diefstal gevolgde geweld. Daartoe heeft zij aangevoerd dat de schoten die tot de dood van agent [slachtoffer 1] hebben geleid, niet waren bedoeld om de vlucht mogelijk te maken. De verdachte en de medeverdachten hadden de afspraak gemaakt dat de wapens slechts ter afschrikking zouden worden gebruikt. De reden waarom medeverdachte [G] wel met zijn wapen heeft geschoten, was om zijn neef, de verdachte, te kunnen verdedigen. Het zijn, aldus de raadsvrouw, twee afzonderlijke voorvallen. Volgens de raadsvrouw heeft de verdachte niet nauw en bewust samengewerkt met [G] bij het schieten op agent [slachtoffer 1] en zijn opzet was daarop ook niet gericht.

Het gerecht overweegt als volgt.

Verband

Het gerecht acht bewezen dat de dodelijke schoten die [G] kort na de overval heeft gelost op agent [slachtoffer 1] in een directe relatie hebben gestaan tot de vlucht. Weliswaar heeft [G] verklaard dat hij heeft geschoten omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat agent [slachtoffer 1] op zijn neef, de verdachte, zou schieten, maar hij heeft ook een tweede reden gegeven: hij moest zelf agent [slachtoffer 1] nog passeren en vreesde dat hij al doende door agent [slachtoffer 1] in de rug zou worden geschoten. Daarmee omvatte het oogmerk van [G] ook het mogelijk maken van de vlucht of het verzekeren van het bezit van het gestolene. Dit oogmerk is immers aanwezig als het handelen van een verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg met zich bracht dat aan zichzelf en/of zijn mededaders de vlucht werd mogelijk gemaakt of het bezit van het gestolene werd verzekerd.

Medeplegen

Ter terechtzitting ontstond een juridische twist over de stelling van de officier van justitie dat het opzet van de medeverdachten zich niet tot het door [G] uitgeoefende dodelijke geweld (het schieten) hoefde uit te strekken. Die stelling is onjuist. Ten laste is gelegd – kort gezegd – diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbend. De in dit verband van belang zijnde bestanddelen van de toepasselijke delictsomschrijving zijn het bestanddeel “gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen”, het bijbehorende bestanddeel “oogmerk om de vlucht mogelijk te maken of het bezit van het gestolene te verzekeren” en het bestanddeel dat “het feit den dood ten gevolge heeft”. Anders dan de officier van justitie meent, is alleen het laatste bestanddeel geobjectiveerd. Niet bewezen hoeft dus te worden dat het opzet van de verdachte ook op de dood van agent [slachtoffer 1] was gericht. Bij dat bestanddeel gaat het slechts over de vraag of causaal verband bestaat tussen het geweld en de dood. Niet is betwist en overigens buiten twijfel staat dat twee van de schoten die [G] kort na de overval heeft gelost tot de dood van agent [slachtoffer 1] hebben geleid.

Het opzet van de verdachte moet wel, al dan niet in voorwaardelijke zin, gericht zijn geweest op dit door [G] uitgeoefende geweld. In dit verband overweegt het gerecht als volgt. Het meebrengen en ter afschrikking tonen van geladen vuurwapens vormde een wezenlijk onderdeel van de gezamenlijk beraamde overvalplannen. De verdachte en zijn medeverdachten hebben, conform die plannen, de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] overvallen. De feitelijke delictshandeling – het schieten – maakte geen deel uit van dit gezamenlijke plan. Voorafgaand aan de overval is juist afgesproken om niet te schieten. Het gerecht acht aannemelijk dat die afspraak zich ook uitstrekte tot de situatie van een vlucht na betrapping op heterdaad door gewapende agenten. Dit leidt het gerecht af uit de omstandigheid dat geen van de andere vijf Venezolanen tijdens de vlucht op de politie heeft geschoten. De verdachte heeft tijdens de vlucht zelfs oog in oog gestaan met agent [slachtoffer 1] en toen tot tweemaal toe zijn wapen op hem gericht, maar de trekker telkens niet overgehaald. Vastgesteld wordt dan ook dat [G] door te schieten op agent [slachtoffer 1] is afgeweken van het gezamenlijke plan. De vraag is of dit handelen desondanks aan de verdachte kan worden toegerekend op grond van het bij hem aanwezige opzet. Het gerecht is van oordeel dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord.

Van belang is dat de afwijking van het plan is veroorzaakt doordat de politie snel ter plaatse was (dit was het gevolg van een toevalligheid: de verzorgster van de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] had na de start van de overval haar telefoon opgeborgen en de lijn open laten staan, zodat haar vriendin delen van de overval heeft kunnen meekrijgen en de politie heeft kunnen waarschuwen). Een betrapping op heterdaad door de politie ligt evident als risico besloten in het plan van een overval. Uit de bewijsmiddelen kan voorts worden afgeleid dat de verdachte wist dat [G] tijdens de overval in het bezit was van een geladen automatisch vuurwapen en dat betrapping door politieagenten een vrees met zich kan brengen, omdat agenten in Venezuela kennelijk niet aarzelen te schieten op verdachten van een overval. De verdachte wist ook dat [G] een jongvolwassene betrof (op het moment van de overval was de verdachte 20 jaar oud). Algemeen bekend is dat jongvolwassenen eerder geneigd zijn tot impulsief gedrag. Het was voor de verdachte dan ook te voorzien dat [G] bij betrapping op heterdaad door gewapende politieagenten, in de stress van het moment, zou doorschieten in de toepassing van het geweld en schoten zou afvuren, maar desondanks heeft de verdachte ervoor gekozen om de overval uit te voeren.

Gelet op dit een en ander moet naar het oordeel van het gerecht worden geconcludeerd dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans op het schietincident heeft aanvaard. Aldus behoorde het schieten door [G] tot de risicosfeer van het gezamenlijke plan en kan dat schieten worden aangemerkt als een handeling die in bewuste en nauwe samenwerking met onder andere de verdachte is begaan.

Het verweer wordt mitsdien in al zijn onderdelen verworpen.

Bewezenverklaring

Op grond van de hiervoor vermelde redengevende feiten en omstandigheden en de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang beschouwd, acht het gerecht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op of omstreeks 17 augustus 2016 te Bonaire tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in/uit een woning gelegen aan [adres 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- diverse sieraden (waaronder onder meer een goudkleurig horloge met de letters MK op de wijzerplaat, 9 ringen, 2 neuspiercings, twee gouden halskettingen, een hanger, twee armbanden);

- een of meerdere geldbedragen (waaronder onder meer bedragen van 500 euro, 20 euro, 900 dollar, 375 dollar);

- diverse mobiele telefoons (waaronder onder meer een blauwe Samsung S6, een andere Samsung, een of meer Nokia(‘s), een Samsung Galaxy A3, zwart van kleur, een witte iPhone 5c, Samsung SM-G388F Galaxy Xcover 3);

- autosleutels;

- diverse bankpassen (waaronder een Rabobankpas op naam van [benadeelde partij 3] en twee Rabobankpassen op naam van [benadeelde partij 4]) en/of andere passen;

- diverse rijbewijzen (op naam van [benadeelde partij 3] en [benadeelde partij 4]);

- een iPad en/of tablet van het merk Samsung en/of een fototoestel;

- diverse portemonnees;

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [vader benadeelde partij 3] en/of [moeder benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 4] en/of [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen te weten [vader benadeelde partij 3] en/of [moeder benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 4] en/of [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 5] en/of [slachtoffer 1] (politieagent KPCN), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heeter daad aan zich zelven of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin heeft/hebben bestaan, dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- voornoemde [vader benadeelde partij 3] tegen de grond heeft/hebben gewerkt en/of vervolgens op [vader benadeelde partij 3] is/zijn gaan zitten en/of zijn hand tegen de mond van voornoemde [vader benadeelde partij 3] heeft gelegd en/of op dreigende toon tegen voornoemde [vader benadeelde partij 3] heeft/hebben gezegd: “Dinero, dinero” (vertaling uit het Spaans: “Geld, geld”), althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking, en/of zich heeft voorzien van een keukenmes;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen tegen het hoofd van voornoemde [moeder benadeelde partij 3] heeft/hebben gezet en/of dreigend een vuurwapen aan voornoemde [moeder benadeelde partij 3] heeft/hebben getoond en/of voornoemde [moeder benadeelde partij 3] (meermalen) heeft/hebben geduwd en/of op bed gegooid en/of vastgepakt (waardoor zij twee hematomen opliep) en/of de oorbel van die [moeder benadeelde partij 3] uit haar oor getrokken en/of de ketting van haar hals gerukt en/of op dreigende toon tegen voornoemde [moeder benadeelde partij 3] heeft/hebben gezegd: “Denk aan uw familie” en/of “Geld” en/of “Ik wil meer geld zien”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen, op

voornoemde [benadeelde partij 3] heeft/hebben gericht, en/of dreigend een vuurwapen

aan voornoemde [benadeelde partij 3] heeft/hebben getoond en/of voornoemde [benadeelde partij 3] (meermalen) heeft/hebben geduwd en/of naar de grond gebracht en/of bevolen op de grond te gaan liggen en/of voornoemde [benadeelde partij 3] heeft/hebben vastgebonden;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen op

voornoemde [benadeelde partij 4] heeft/hebben gericht en/of (daarbij) dit

vuurwapen heeft/hebben doorgeladen, en/of dreigend een vuurwapen aan voornoemde [benadeelde partij 4] heeft/hebben getoond en/of voornoemde [benadeelde partij 4] heeft/hebben vastgebonden;

- al dan niet voorzien van gezichtsbedekkende kleding dreigend een vuurwapen in de richting en/of het zicht van [benadeelde partij 2] heeft/hebben gehouden, en/of dreigend een vuurwapen heeft/hebben getoond en/of op dreigende toon heeft/hebben gezegd “Cash Cash” of woorden van soortgelijke aard of strekking en/of voornoemde [benadeelde partij 2] heeft/hebben vastgebonden;

- dreigend een vuurwapen, tegen het hoofd van voornoemde [benadeelde partij 5] heeft/hebben gezet en/of dreigend een vuurwapen op voornoemde [benadeelde partij 5] heeft/hebben gericht en/of op dreigende toon tegen voornoemde [benadeelde partij 5] heeft/hebben gezegd (in het Spaans): “Blijf stil staan, blijf stil staan. Zoek het goud. Zoek het geld”, en/of haar heeft/hebben betast en/of gefouilleerd;

- (
tweemaal) dreigend een vuurwapen op [slachtoffer 1] te hebben gericht en/of met een vuurwapen meerdere kogels heeft/hebben afgevuurd op en/of in de richting van voornoemde [slachtoffer 1], welke kogels voornoemde [slachtoffer 1] in het hoofd en/of de rug hebben geraakt,

terwijl dat feit de dood van voornoemde [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad.

(artikel 325 Wetboek van Strafrecht BES)

2.

hij in op of omstreeks de periode van 3 augustus 2016 tot en met 17 30 augustus 2016 te Venezuela en/of Bonaire tezamen en in vereniging met een ander of ander(en), althans alleen,

ter voorbereiding van (een) met/door anderen of een ander te plegen misdrijf

waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld,
te weten een diefstal in vereniging voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld en/of een afpersing in vereniging en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving, te plegen tegen een of meer leden van de familie [slachtoffer 2], althans de bewoners van [adres 2] te Bonaire

opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, een ruimten en een of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf/die misdrijven heeft verworven, vervaardigd, en/of ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd of en/of voorhanden heeft gehad, te weten;

-een schip en een schipper om verdachte en/of zijn mededaders van Venezuela naar Bonaire te vervoeren;

-een telefoon om contact te onderhouden met een ambtenaar van de kustwacht over vlieg- en vaartijden van de kustwacht;

-GPS coordinaten om verdachte en/of zijn mededaders naar Bonaire te begeleiden;

-een portofoon (merk Uniden) om verdachte en/of zijn mededaders naar Bonaire te begeleiden en/of contact te onderhouden tijdens de voorverkenning van de woning aan [adres 2] te Bonaire en/of contact te onderhouden tijdens de daarna te plegen strafbare feiten;

- vijf vuurwapens (te weten een revolver van het merk Ruger Speed-six Cavim Venezuela, een pistool van het merk Glock, twee pistolen van het merk Beretta, een vuurwapen van het merk Browning Hi-power);

-een digitale foto van het te overvallen perceel en digitale informatie over de bewoners, de wijze waarop het feit moest worden gepleegd en de te verwachten buit via whatsapp;

- een voertuig, te weten een witte bus (van het merk Toyota Hiace met het kenteken [nummer]);

- een appartement aan [adres 3] te Bonaire om voor en na het de strafbare feiten in te verblijven/te schuilen.

(Art. 48a jo 325, 330, 295, jo 295ao Wetboek van Strafrecht BES)

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 3 augustus 2016 tot en met 22 september 17 augustus 2016 op Bonaire en/of in Venezuela tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, voorhanden heeft gehad:

- een revolver met de opschriften Ruger Speed-Six Cavim Venezuela, gevuld met 6 scherpe patronen;

- een pistool (met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een (semi-)automatisch werkend pistool) van het merk Glock, model 17 (Austria 19x19), kaliber 9mm Parabellum;

- (al dan niet in combinatie met) een patroonmagazijn (met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een patroonmagazijn) van het merk Glock, kaliber 9mm Parabellum, geheel gevuld met patronen, en na 16 augustus 2016 (nog) gevuld met 9 patronen;

- een pistool (door de politie aangeduid met het SINnummer AAGX1051NL, met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een pistool) van het merk Beretta, kaliber 9mm Parabellum, met daarin een houder gevuld met 17 patronen;

- een pistool (door de politie aangeduid met het SINnummer AAGX1058NL, met de opschriften en de uiterlijke kenmerken van een pistool) van het merk Beretta, kaliber 9mm parabellum, met daarin een houder gevuld met 18 althans 16 patronen (waarvan en bij aantreffen 1 in de kamer en 1 in de houder);

- een vuurwapen van het merk Browning (zwart met metaal en/of chroomkleurig);

- (al dan niet in combinatie met) een patroonmagazijn passend bij dat van een pistool van het merk FN model Hi-power of daarvan afgeleid, kaliber 9 mm parabellum, gevuld met 11 13 patronen, althans 10 patronen;

zijnde vuurwapens (en/of onderdelen daarvan) en/of munitie in de zin van de Vuurwapenwet BES

Het gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten en omissies zijn verbeterd (cursief). De verdachte is door de verbeteringen niet geschaad in zijn verdediging.

Kwalificatie en strafbaarheid van de bewezen verklaarde feiten

Het gerecht heeft zich, gezien het verhandelde ter terechtzitting, voor de vraag gesteld of er sprake is van een vrijwillige terugtred ten aanzien van de onder 2 ten laste gelegde voorbereiding.

Het gerecht stelt in dat verband vast dat de overval op de familie [slachtoffer 2] niet was afgesteld, maar was uitgesteld. Het gerecht acht niet geloofwaardig dat medeverdachte [A] niet de bedoeling heeft gehad om de overval te plegen en dat hij slechts tijd wilde rekken, zoals hij heeft verklaard.

Het gerecht acht evenmin geloofwaardig dat de verdachte en/of zijn Venezolaanse medeverdachten al voor de overval op de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] hadden besloten dat de overval niet meer zou plaatsvinden, zoals voor het eerst ter terechtzitting is verklaard. Het gerecht gaat uit van de juistheid van de verklaringen die de Venezolanen ten overstaan van de politie hebben afgelegd. Zo heeft de verdachte het volgende verklaard:

“De Boneriaan (het gerecht: medeverdachte [A]) wilde ook een gunstige dag prikken voor het uitvoeren van de overval.

Hij wilde het een en ander regelen voordat we binnen gingen. Op dat moment hadden we geen geld en de Boneriaan kwam met het idee om een andere overval te gaan plegen om wat geld buit te maken. Dit alles in afwachting van de grote overval (het gerecht: de overval op de familie [slachtoffer 2]).” 2

Deze verklaring vindt onder meer steun in verklaringen die medeverdachten [B] en [D] hebben afgelegd.3

Dit een en ander laat evenwel onverlet dat de verdachte en de medeverdachten na de overval op de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] wel zijn teruggetreden. Zij hebben zich toen immers van hun vuurwapens ontdaan, waarmee zij hebben laten blijken dat hun intentie is veranderd. Dit kan hen evenwel niet ontlasten. Het gerecht acht namelijk niet aannemelijk geworden dat de terugtred het gevolg was van omstandigheden van de wil van de verdachten afhankelijk. In de kleine gemeenschap van Bonaire waren de gemoederen hoog opgelopen; met man en macht werd naar de daders gezocht. Tegen die achtergrond moet het ervoor worden gehouden dat de terugtred niet onafhankelijk was van externe, van buiten komende, omstandigheden. Van een vrijwillige terugtred van de verdachte was dan ook geen sprake.

Het onder 1 bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 325, eerste lid en tweede lid, aanhef en onder 1°, juncto artikel 324, aanhef en onder 4°, van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van diefstal voorafgaande, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om dien diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, en om, bij betrapping op heeter daad, aan zich zelven of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, gepleegd door twee of meer verenigde personen, terwijl het feit den dood ten gevolge heeft.

Het onder 2 bewezen verklaarde feit is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 48a, eerste lid, juncto artikelen 49, 324, aanhef en onder 4°, 325, eerste lid en 330, eerste lid en derde lid van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van voorbereiding van diefstal voorafgaande, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om dien diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heeter daad, aan zich zelven of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, gepleegd door twee of meer verenigde personen,

en/of

medeplegen van voorbereiding van afpersing, gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Het onder 4 bewezen verklaarde feit is telkens voorzien bij artikel 3, eerste lid, van de Vuurwapenwet BES – juncto artikel 49, aanhef en onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht BES, en strafbaar gesteld in artikel 11 van de Vuurwapenwet BES. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van overtreding van een bij de Vuurwapenwet BES gesteld verbod, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van deze bewezen verklaarde feiten uitsluit. De feiten zijn derhalve strafbaar.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte opheft of uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Op te leggen straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Ook wordt gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de daarop gestelde wettelijke strafmaxima en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte is samen met vijf landgenoten, te weten de medeverdachten [B], [C], [D], zijn broer [E] en zijn neef [G], in de maand augustus 2016 op illegale wijze Bonaire ingereisd door in de nachtelijke uren met een kleine, snelle boot vanuit Venezuela te arriveren in een verlaten baai, met medeneming van vijf vuurwapens. Deze reis had een crimineel doel: ze waren van plan om hier op Bonaire een of meer roofovervallen te plegen met behulp van de meegebrachte vuurwapens en daarna ook (een aantal van) die wapens te verkopen. De Bonairiaanse medeverdachte [A] was volledig op de hoogte van al deze plannen. Sterker nog, hij heeft dit alles gearrangeerd. [A] is de initiatiefnemer en grote organisator van de overvalplannen geweest. Begin augustus 2016 is hij via via in contact gekomen met [B]. [A] heeft hem verteld over zijn misdadige voornemen en [B] was meteen enthousiast. [B] is vervolgens betrokken geweest bij de verdere uitwerking van de plannen. Hij heeft intensief met [A] meegedacht over de wijze waarop zo’n overval zou moeten worden gepleegd en over de verdeling van de buit, hij heeft personen ingeschakeld, onder wie de verdachte, die net als hij bereid waren om naar Bonaire te komen voor de feitelijke uitvoering daarvan en hij heeft erop toegezien dat zij waren voorzien van de benodigde vuurwapens.

Na de aankomst van de verdachte en zijn vijf Venezolaanse medeverdachten te Bonaire in de vroege ochtenduren van dinsdag 16 augustus 2016 heeft [A] hen allemaal opgehaald van het strand en daarna met een speciaal daarvoor gehuurde bus vervoerd naar een appartement in Belnem dat hij al eerder voor hen had gehuurd. [A] heeft er vervolgens geen gras over laten groeien. Nog diezelfde middag heeft hij aan [B] en een andere medeverdachte een van de beoogde overvallocaties, de woning van de familie [slachtoffer 2], aangewezen en ’s avonds heeft hij [B], de verdachte en twee andere medeverdachten daar afgezet om een voorverkenning uit te voeren. Bij die voorverkenning bleek dat een overval op die locatie naar verwachting lastiger zou zijn dan gedacht; [A] heeft toen besloten de overval uit te stellen om meer tijd te hebben voor de voorbereiding.

[A] heeft zich door deze tegenslag niet uit het veld laten slaan en kort daarna een alternatieve overvallocatie aangedragen: de woning van de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] aan de [adres 1].

De volgende avond heeft [A] de verdachte en de vijf Venezolaanse medeverdachten, bewapend met de meegebrachte vuurwapens, met de gehuurde bus opgehaald bij het appartement om hen vervolgens in de buurt van de woning van de familie [benadeelde partijen 1, 2, 3 en 4, en vader en moeder benadeelde partij 3] af te zetten. De verdachte en de vijf Venezolaanse medeverdachten zijn met hun geladen vuurwapens deze woning ingegaan en hebben de aanwezige bewoners, onder wie een 12-jarige jongen die samen met zijn ouders vakantie vierde bij zijn grootouders, overvallen. Terwijl ze de bewoners in bedwang hielden met de vuurwapens, hebben ze de woning doorzocht en verschillende goederen weggenomen.

Tegen de bewoners is relatief weinig geweld gebruikt, maar één van hen zag zich wel geconfronteerd met [C] die zijn vuurwapen op haar richtte en daarna doorlaadde terwijl haar minderjarige zoon uit vrees voor de hele situatie dicht tegen haar zat aangedrukt. Dat moment moet voor moeder en zoon buitengewoon angstig zijn geweest.

Dankzij adequaat optreden van de inwonende verzorgster – zij was aan het telefoneren toen de overval begon en heeft op dat moment haar telefoon opgeborgen maar de lijn open laten staan, zodat haar gesprekspartner kon horen wat er gaande was en de autoriteiten kon waarschuwen – was de politie snel ter plaatse. Toen iedereen vervolgens op de vlucht sloeg, is [G] op agent [slachtoffer 1] gestuit. Deze medeverdachte heeft vervolgens zijn automatische pistool doorgeladen en daarmee van korte afstand gericht op deze agent geschoten. Agent [slachtoffer 1] heeft dit schietincident niet overleefd.

De overval op de bewoners van de woning Sabedeco Shores 4 en aansluitend het schieten op en het als gevolg daarvan komen te overlijden van een politieman, heeft grote maatschappelijke onrust veroorzaakt en ook binnen het politiekorps diepe indruk gemaakt. Nooit eerder is op Bonaire een politieman tijdens de uitoefening van zijn taak om het leven gekomen. In een recent vonnis heeft het Hof overwogen: “de politie is essentieel voor het voortbestaan van een veilige samenleving. Zij kan haar werk echter onmogelijk doen als zij moet vrezen voor (potentieel) dodelijk geweld van degenen die de wet overtreden. Dergelijk geweld kan op geen enkele wijze worden getolereerd.” En zo is het.

Het overlijden van agent [slachtoffer 1], een man van 45 jaar oud die zich in de kracht van zijn leven bevond, betekent voorts een onaanvaardbare aantasting van het recht op leven en een groot persoonlijk drama voor zijn nabestaanden. Hen is onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Zij moeten een manier zien te vinden om verder leven zonder hun dierbare.

Gezien de hiervoor beschreven aard en ernst van de bewezen feiten, is helder dat slechts een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming van langere duur met zich brengt, als passende straf in aanmerking komt. Bij de bepaling van de duur daarvan heeft het gerecht nog het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft verteld dat hij in Venezuela twee keer is veroordeeld tot celstraf wegens marihuanabezit. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek en als eerste volledige opening van zaken gegeven. Dat is zonder meer een strafmatigende factor. De verdachte heeft ter zitting op zijn knieën spijt betuigd. Hoewel de verdachte hiermee zijn emoties misschien iets groter heeft gemaakt dan ze werkelijk waren, kwam het geheel toch wel oprecht over op het gerecht.

De verdachte heeft naar zijn zeggen meegedaan aan de bewezen verklaarde feiten omdat zijn financiële situatie als gevolg van de crisis in Venezuela problematisch was en hij geld nodig had om zijn familie, onder wie zijn vier minderjarige kinderen, te onderhouden.

Het gerecht heeft niet voldoende duidelijkheid kunnen krijgen over de situatie waarin de verdachte verkeerde voor zijn vertrek naar Bonaire; wat de verdachte daar zelf over heeft verklaard, is niet controleerbaar gebleken. Wel is algemeen bekend dat Venezuela al geruime tijd in een politieke, economische en – inmiddels – mogelijk ook humanitaire crisis verkeert. Het is dus niet ondenkbaar dat de verdachte zich in een kwetsbare sociaaleconomische positie heeft bevonden met een daarmee gepaard gaande verhoogde gevoeligheid voor foute financiële prikkels. Die omstandigheid kan geen rechtvaardiging vormen voor het plegen van ernstige misdrijven in een ander land, maar is wel een aspect van enige strafmatigende, zij het tegenover de ernst van de feiten marginale, betekenis.

Dat de verdachte is bezweken voor de verleiding om op een verkeerde manier snel geld te verdienen, past bij de inhoud van het psychologische rapport dat over hem is uitgebracht. Daaruit blijkt dat de gewetensfunctie van de verdachte naar behoren functioneert. Wel wordt volgens de psycholoog een patroon duidelijk van enige mate van impulsiviteit en het niet overzien van consequenties. Er is geen reden om de verdachte de feiten verminderd toe te rekenen en de kans op herhaling wordt als middelmatig ingeschat, aldus de psycholoog.

In strafverzwarende zin houdt het gerecht rekening met het feit dat de verdachte zijn jongere broer en (aanzienlijk) jongere neef heeft meegesleept in zijn criminele plannen. Van hem, als ouder familielid, mag worden verwacht dat hij hen juist probeert te behoeden voor het maken van dit soort fouten.

Alles afwegend komt het gerecht tot de slotsom dat in het geval van de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 13 jaren passend en geboden is. De verdachte zal dan ook daartoe worden veroordeeld.

Beslag

De officier van justitie heeft verzocht bijlage 2 van het beslagdossier (pagina 3508-3510 van het einddossier) als beslaglijst op te vatten en heeft gevorderd dat het gerecht zal beslissen over alle op die lijst vermelde voorwerpen, met uitzondering van de voorwerpen waarvan afstand is gedaan. Aan die vordering zal het gerecht niet voldoen. Bijlage 2 van het beslagdossier is een lijst van de in het onderzoek Drum in beslag genomen voorwerpen en uit die lijst volgt niet ten aanzien van alle voorwerpen in welke specifieke zaak het beslag is gelegd. Het gerecht zal daarom alleen beslissen over de onder de verdachte in beslag genomen voorwerpen. Voor de verdachte geldt dat geen enkel voorwerp op de beslaglijst onder hem is in beslag is genomen en waarvan geen afstand is gedaan. Het gerecht zal in deze zaak daarom geen beslissing nemen omtrent het beslag.

Vorderingen benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen

Mevrouw [benadeelde partij 1] (de levenspartner van wijlen agent [slachtoffer 1]), de heer [benadeelde partij 3], zijn echtgenote mevrouw [benadeelde partij 4], hun zoon [benadeelde partij 2] en mevrouw [benadeelde partij 5] (de inwonende verzorgster) hebben zich als benadeelde partij in het geding gevoegd.

Mevrouw [benadeelde partij 1] vordert een bedrag van - in totaal - USD 1.334,72 aan materiële schade die zij als gevolg van het onder 5 bewezen verklaarde feit zou hebben geleden. De gestelde schade bestaat uit een bedrag van USD 347,68 voor kosten van afgifte verklaring van erfrecht, een bedrag van USD 126,84 voor kosten van het bloemenboeket bij de uitvaart en een bedrag van USD 860,20 voor kosten dankbetuiging uitvaart.

De heer [benadeelde partij 3] vordert een bedrag van - in totaal - USD 4.028,90 wegens schade die hij als gevolg van het onder 5 bewezen verklaarde feit zou hebben geleden, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag. De vordering bestaat uit een bedrag van USD 1.367,90 aan materiële schade en een bedrag van USD 2.661,- aan immateriële schade. De vordering ter zake van de gestelde materiële schade ziet tot een bedrag van USD 80,83 op kosten vervanging rijbewijs en voor het overige op kosten van goederen die door de daders van het bewezen verklaarde feit zijn meegenomen.

Mevrouw [benadeelde partij 4] vordert een bedrag van - in totaal - USD 2.704,02 wegens schade die zij als gevolg van het onder 5 bewezen verklaarde feit zou hebben geleden, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag. De vordering bestaat uit een bedrag van USD 43,02 aan materiële schade en een bedrag van USD 2.661,- aan immateriële schade. De vordering ter zake van de gestelde materiële schade ziet op kosten vervanging rijbewijs.

Hun zoon [benadeelde partij 2] vordert een bedrag van - in totaal - USD 3.018,- wegens schade die hij als gevolg van het onder 5 bewezen verklaarde feit zou hebben geleden, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag. De vordering bestaat uit een bedrag van USD 357,- aan materiële schade en een bedrag van USD 2.661,- aan immateriële schade. De vordering ter zake van de gestelde materiële schade ziet op kosten van goederen die door de daders van het bewezen verklaarde feit zijn meegenomen.

Mevrouw [benadeelde partij 5] vordert een bedrag van - in totaal - USD 4.163,30 wegens schade die zij als gevolg van het onder 5 bewezen verklaarde feit zou hebben geleden. De vordering bestaat uit een bedrag van USD 2.260,- aan materiële schade en een bedrag van USD 1.903,30 aan immateriële schade. De vordering ter zake van de gestelde materiële schade ziet op kosten van goederen die door de daders van het bewezen verklaarde feit zijn meegenomen.

Vast is komen te staan dat aan alle vijf benadeelde partijen door het onder 5 bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht. De vorderingen zijn niet door de verdachte betwist en komen het gerecht ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voor. De vorderingen zullen daarom worden toegewezen.

De verdachte heeft het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoedingen zullen worden toegekend samen met anderen gepleegd en zij zijn daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover één van de mededaders de benadeelde partijen betaalt, is de verdachte in zoverre van zijn betalingsverplichting bevrijd.

De verdachte zal worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Het gerecht ziet voorts aanleiding om ter zake van alle vorderingen de schadevergoedingsmaatregel van artikel 38f van het Wetboek van Strafrecht BES op te leggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31, 38f, 59 en 96 van het Wetboek van Strafrecht BES.

Beslissing

Het gerecht:

verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde, zoals hiervoor bewezen verklaard, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dat als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 (dertien) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

ten aanzien van benadeelde partij [benadeelde partij 1]

wijst de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeelde partij 1] geleden schade toe tot een bedrag van USD 1.334,72 (zegge: duizend driehonderdvierendertig Amerikaanse dollar en tweeënzeventig cent) en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij en bepaalt dat als genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een van de mededaders is betaald, de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 1] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van USD 1.334,72 (zegge: duizend driehonderdvierendertig Amerikaanse dollar en tweeënzeventig cent), bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 23 (drieëntwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een van de mededaders aan de benadeelde partij en/of de staat is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen;

bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij;

ten aanzien van benadeelde partij [benadeelde partij 3]

wijst de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeelde partij 3] geleden schade toe tot een bedrag van USD 4.028,90 (zegge: vierduizend achtentwintig Amerikaanse dollar en negentig cent), vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 augustus 2016 tot en met de dag der voldoening, en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij en bepaalt dat als genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een van de mededaders is betaald, de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 3] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde partij 3] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van USD 4.028,90 (zegge: vierduizend achtentwintig Amerikaanse dollar en negentig cent), bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 50 (vijftig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 augustus 2016 tot en met de dag der voldoening;

bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een van de mededaders aan de benadeelde partij en/of de staat is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen;

bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij;

ten aanzien van benadeelde partij [benadeelde partij 4]

wijst de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeelde partij 4] geleden schade toe tot een bedrag van USD 2.704,02 (zegge: tweeduizend zevenhonderdvier Amerikaanse dollar en twee cent), vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 augustus 2016 tot en met de dag der voldoening, en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij en bepaalt dat als genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een van de mededaders is betaald, de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 4] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde partij 4] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van USD 2.704,02 (zegge: tweeduizend zevenhonderdvier Amerikaanse dollar en twee cent), bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 37 (zevenendertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 augustus 2016 tot en met de dag der voldoening;

bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een van de mededaders aan de benadeelde partij en/of de staat is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen;

bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij;

ten aanzien van benadeelde partij [benadeelde partij 2]

wijst de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeelde partij 2] geleden schade toe tot een bedrag van USD 3.018,- (zegge: drieduizend achttien Amerikaanse dollar), vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 17 augustus 2016 tot en met de dag der voldoening, en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij en bepaalt dat als genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een van de mededaders is betaald, de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 2] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde partij 2] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van USD 3.018,- (zegge: drieduizend achttien Amerikaanse dollar), bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 40 (veertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 augustus 2016 tot en met de dag der voldoening;

bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een van de mededaders aan de benadeelde partij en/of de staat is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen;

bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij;

ten aanzien van benadeelde partij [benadeelde partij 5]

wijst de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [benadeelde partij 5] geleden schade toe tot een bedrag van USD 4.163,30 zegge: vierduizend honderddrieënzestig Amerikaanse dollar en dertig cent) en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij en bepaalt dat als genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een van de mededaders is betaald, de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 5] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

legt de verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde partij 5] de verplichting op tot betaling aan de staat van een bedrag van USD 4.163,30 zegge: vierduizend honderddrieënzestig Amerikaanse dollar en dertig cent) bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 51 (eenenvijftig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een van de mededaders aan de benadeelde partij en/of de staat is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen;

bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de staat en dat betalingen aan de staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door de rechter, mr. M.B. van den Enden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het gerecht op 7 juni 2017, in tegenwoordigheid van de griffier, mr. A.P. Verhaegh.

1 Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zijn de bewijsmiddelen (circa 43 pagina’s) weggelaten.

2 Proces-verbaal d.d. 9 september 2016, pagina 2089.

3 Proces-verbaal d.d. 13 september 2016, pagina 2297; Proces verbaal d.d. 13 september 2016, pagina 2485.