Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:472

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-08-2021
Datum publicatie
20-10-2021
Zaaknummer
AUA202100822
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, vernietigt het bij verstek uitgesproken betalingsbevel, investering in plaats van lening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 augustus 2021

Behorend bij AUA202100822

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

op het verzet van:

[OPPOSANT],

te Aruba,

opposant,

hierna te noemen: [Opposant],

procederend in persoon,

tegen:

[GEOPPOSEERDE],

te Aruba,

geopposeerde,

hierna te noemen: [Geopposeerde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het oorspronkelijke verzoekschrift van [geopposeerde];

- het bij verstek uitgesproken betalingsbevel van het Gerecht van 10 februari 2021, AUA202002524 BB;

- het verzetschrift;

- de producties zijdens [geopposeerde];

- de pleitnota zijdens [geopposeerde];

- de mondelinge behandeling van 1 juni 2021.

1.2

Vervolgens is de datum voor de uitspraak bepaald op heden.

2 DE VORDERING EN HET VERWEER

2.1 [

Geopposeerde] heeft in de verstekprocedure gevorderd om tegen [opposant] een betalingsbevel uit te vaardigen, waarbij hij uitvoerbaar bij voorraad wordt bevolen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [geopposeerde] te betalen het bedrag van Afl. 1.552,47, vermeerderd met rente en kosten.

2.2

Daaraan heeft [geopposeerde] ten grondslag gelegd dat tussen partijen een overeenkomst van geldlening geldt. [Geopposeerde] heeft op 3 februari 2020 een bedrag van Afl. 750,- en op 17 juni 2020 bedragen van Afl. 750,- en Afl. 52,47 aan [opposant] geleend, welke bedragen [opposant] niet heeft terugbetaald, aldus [geopposeerde].

2.3

Bij voormelde beschikking van 10 februari 2021 heeft het Gerecht [opposant] uitvoerbaar bij voorraad bevolen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [geopposeerde] het bedrag van Afl. 1.552,47 te betalen, zowel te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 juli 2020 tot de dag der voldoening, voorts vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 375,- alsmede tot betaling van het bedrag van Afl. 50,- wegens de tot vandaag gemaakte proceskosten.

2.4 [

Opposant] vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de beschikking waarvan verzet vernietigd en – opnieuw rechtdoende – de oorspronkelijke vordering van [geopposeerde] afwijst, kosten rechtens.

2.5 [

Opposant] betwist in dit verband dat partijen een overeenkomst van geldlening zijn aangegaan. De bedragen waren investeringen in een kiosk, die partijen samen zouden gaan exploiteren als eettent, aldus [opposant].

2.6 [

Geopposeerde] voert verweer en concludeert tot bevestiging van de beschikking waarvan verzet, kosten rechtens.

2.7

Voor zover voor de beslissing van belang worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ter zitting heeft [geopposeerde] desgevraagd verklaard dat hij de bedragen aan [opposant] heeft betaald als investering in de kiosk. Gelet hierop en op het overige verhandelde ter zitting staat tussen partijen nu vast dat [geopposeerde] de gelden niet te leen, maar als investering, aan [opposant] heeft verstrekt. Partijen waren van plan om samen de kiosk als eettent te exploiteren, zo hebben [geopposeerde] en [opposant] ter zitting verklaard. [Opposant] heeft verder, onder overlegging van een afschrift van een kwitantie, onweersproken gesteld dat hij onder meer van het door [geopposeerde] geïnvesteerde geld een aannemer Afl. 3.250,- heeft betaald voor opknapwerkzaamheden aan de kiosk. Verder is tussen partijen niet in geschil dat [geopposeerde] op een gegeven moment om hem moverende redenen ervan heeft afgezien om de kiosk samen met [opposant] als eettent te gaan exploiteren. Desgevraagd heeft [geopposeerde] ter zitting te kennen gegeven dat partijen geen afspraken hadden gemaakt over hoe kosten en opbrengsten tussen hen zullen worden verdeeld. [Opposant] heeft daar verder onweersproken te kennen gegeven dat hij ook andere bedragen in de voorgenomen exploitatie van de eettent heeft geïnvesteerd en dat nadat partijen uit elkaar zijn gegaan, de eettent niet in bedrijf is geweest en dan ook nog geen gelden heeft opgebracht.

3.2

Aldus is vast komen te staan dat tussen partijen geen overeenkomst van geldlening heeft bestaan, uit hoofde waarvan [opposant] de door [geopposeerde] betaalde bedragen aan hem zou moeten terugbetalen. Verder heeft [geopposeerde] niet gesteld dat partijen hadden afgesproken dat [opposant] hem zijn volledige investering zou terugbetalen in geval hij zich uit hun samenwerking zou terugtrekken. Gelet hierop is er geen grond waarop [opposant] [geopposeerde] betaling van het bedrag van Afl. 1.552,47 verschuldigd zou zijn.

3.3

De slotsom is daarom dat de door [geopposeerde] gevorderde som niet toewijsbaar is.

3.4

Gelet op het vorenoverwogene, zal de bij verstek gegeven beschikking worden vernietigd.

3.5 [

Geopposeerde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, op na te melden wijze worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [opposant].

4 DE BESLISSING

De rechter in dit Gerecht:

4.1

verklaart het verzet gegrond;

4.2

vernietigt het bij verstek uitgesproken betalingsbevel van het Gerecht van 10 februari 2021, AUA202002524 BB;

4.3

wijst de vordering van [geopposeerde] af;

4.4

veroordeeld [geopposeerde] in de proceskosten, die tot de datum van de uitspraak aan de zijde van [opposant] worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. [opposant], rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 augustus 2021 in aanwezigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 25 augustus 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: AR nr. AUA202100822

Inhoudsindicatie: Civiel, vernietigt het bij verstek uitgesproken betalingsbevel, investering in plaats van lening.

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. M.E.B. [opposant]

Bijzondere kenmerken: