Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2021:170

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-05-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
AUA202002351 EJ
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Personen- en familierecht, ondertoezichtstelling en ontheffing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 4 mei 2021

behorend bij AUA202002351 EJ

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarigen:

1. [minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

2. [minderjarige 2]geboren op [geboortedatum in Aruba,

3. [minderjarige 3]geboren op [geboortedatum] in Aruba,

4. [minderjarige 4]geboren op [geboortedatum] in Aruba.

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

[naam juridische vader], de juridische vader van [minderjarige 3] en de biologische vader van [minderjarige 2],

[juridische vader], de juridische vader van [minderjarige 1], minderjarige 2] en [minderjarige 4],

[pleegvader], de pleegvader van [minderjarige 1],

[pleegmoeder], de pleegmoeder van [minderjarige 1],

Fundacion Guia Mi.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 24 september 2020,

  • -

    de mondelinge behandeling van 1 december 2020, waaruit blijkt dat zijn verschenen mevrouw mr. [raadsonderzoeker] namens de Voogdijraad, mevrouw [sociale werkster] namens de Fundacion Guia Mi, de moeder, de heer [juridische vader] in persoon en de pleegouders van [minderjarige 1] in persoon,

  • -

    de brief d.d. 11 januari 2021 zijdens de Fundacion Guia Mi.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De moeder oefent het gezag over de minderjarige sub 3 alleen uit.

2.2

Bij beschikkingen van dit gerecht van 14 maart 2017 (EJ-2896/16), 10 april 2018 (EJ AUA20180526) en 27 augustus 2019 (AUA201901502) zijn de minderjarigen telkens voor de duur van één jaar onder toezicht gesteld met benoeming van mevrouw [sociale werkster] tot gezinsvoogdes.

Bij laatstgenoemde beschikking zijn de minderjarigen [minderjarige 4] en [minderjarige 3] (weer) in Imeldahof en de minderjarige [minderjarige 2] in Casa Cuna geplaatst. [minderjarige 1] is bij deze beschikking geplaatst bij het pleeggezin [naam pleeggezin].

2.3 [

minderjarige 1] verblijft sinds maart 2018 bij het pleeggezin van de heer [pleegvader]. [minderjarige 1] heeft het naar zijn zin en voelt zich hier thuis.

2.4

De moeder is op 3 augustus 2017 in Aruba bevallen van een dochter, [naam dochter].

2.5

De moeder is in 2019 in het huwelijk getreden met [juridische vader] (hierna: [juridische vader]). [juridische vader] heeft laatstgenoemde minderjarige en de minderjarigen sub 1, 2 en 4 erkend. De moeder en [juridische vader] hebben het gezamenlijk gezag over deze minderjarigen.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarigen [minderjarige 4], [minderjarige 3] en [minderjarige 2] voor de periode van één jaar met plaatsing van voornoemde minderjarigen in Imeldahof. Tevens strekt het verzoek tot ontheffing van - naar het gerecht begrijpt - de moeder en [juridische vader] uit het ouderlijk gezag over de minderjarige [minderjarige 1] en benoeming van de pleegvader tot voogd over [minderjarige 1].

4 DE BEOORDELING

Ondertoezichtstelling [minderjarige 4], [minderjarige 3] en [minderjarige 2]

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Uit het door de Voogdijraad omtrent de voornoemde minderjarigen uitgebrachte rapport en het ter zitting besprokene blijkt dat zij met zedelijke en lichamelijke ondergang worden bedreigd, zodat het noodzakelijk is dat zij onder toezicht worden gesteld.

4.3

Ingevolge artikel 1:263, eerste lid, BW kan de rechter het kind doen opnemen in een door hem aan te wijzen inrichting of elders dan in een inrichting indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is. Het gerecht is van oordeel dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van voornoemde minderjarigen noodzakelijk is dat zij in Imeldahof worden geplaatst.

Ontheffing met betrekking tot [minderjarige 1]

4.4

Ingevolge artikel 1:266 BW kan de rechter - op verzoek van de Voogdijraad - een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, mits het belang van het kind zich daar niet tegen verzet.

Ingevolge artikel 1:268 lid 1 BW wordt ontheffing niet uitgesproken indien de ouder zich daartegen verzet. Deze regel leidt slechts uitzondering indien er sprake is van een van de situaties als bedoeld in lid 2, onder a tot en met d, van dit artikel

4.5

Op grond van het rapport van de Voogdijraad en het verhandelde ter zitting is voldoende komen vast te staan dat de moeder en de juridische vader ([juridische vader]) onmachtig zijn om hun plicht tot verzorging en opvoeding van [minderjarige 1] te vervullen.

[minderjarige 1] is toen hij 1 jaar oud was in Casa Cuna geplaatst. In maart 2018 is [minderjarige 1] bij het pleeggezin geplaatst. Met deze familie heeft [minderjarige 1] een hechte band. Mede gezien het vermoeden van een hechtingsstoornis bij [minderjarige 1], zou het zeer schadelijk zijn om hem uit dit gezin te verwijderen, aldus de Voogdijraad. De moeder en [juridische vader] verzetten zich, gelet op de brief van de Fundacion Guia Mi d.d. 11 januari 2021, niet (meer) tegen de verzochte ontheffing.

Het gerecht zal, gelet op het voorgaande, het verzoek tot ontheffing toewijzen.

4.6

In het gezag over [minderjarige 1] dient dan te worden voorzien. De pleegvader is bereid de voogdij over [minderjarige 1] te aanvaarden. Nu overigens niet is gebleken van bezwaren hiertegen, zal het gerecht het verzoek om de pleegvader tot voogd te benoemen toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] in Aruba, [minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] in Aruba en [minderjarige 4], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

benoemt [sociale werkster] tot gezinsvoogdes over voornoemde minderjarigen,

beveelt de plaatsing van[minderjarige 4], [minderjarige 3] en [minderjarige 2] in Imeldahof voor de duur van één jaar ingaande heden,

ontheft de moeder [naam moeder] en [juridische vader] [juridische vader] van het gezag over de minderjarige [minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

benoemt [pleegvader], geboren op [geboortedatum] op Curaçao, tot voogd over voornoemde minderjarige [minderjarige 1],

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 4 mei 2021 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.