Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:58

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-02-2020
Datum publicatie
28-02-2020
Zaaknummer
479 van 2019
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Ernstig misbruik gemaakt van positie als immigratieambtenaar (IASA). Wederrechtelijk toegang tot en/of verblijf in Aruba verlenen. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba heeft verdachte voor – kort gezegd - valsheid in geschrift, mensensmokkel (meermalen gepleegd), het wederrechtelijk wijzigingen van computerbestanden, omkoping en het deelnemen

aan criminele organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig (24) maanden, met aftrek van voorarrest. Het Gerecht ontzet de verdachte uit het recht om ambten te bekleden voor de duur van vijf (5) jaren (als bijkomende straf).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: P-2019/07807

Zaaknummer: 479 van 2019

Uitspraak: 13 februari 2020 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats]

wonende in [woonplaats],

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Aruba.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 januari 2020. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. D.G. Illes, advocaat in Aruba.

De officier van justitie, mr. W. Bos, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig (24) maanden met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft de officier van justitie een bijkomende straf gevorderd, inhoudende dat de verdachte voor de duur van vijf (5) jaren zal worden ontzet uit het recht om enig ambt te bekleden.

Zijn vordering behelst voorts de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen laptop van het merk Sony VAIO. Tevens is de teruggave gevorderd aan de verdachte respectievelijk de rechthebbende(n) van de overige (onder de verdachte) inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd conform de door hem overgelegde pleitnotities. Hij heeft van het onder 2 (geval [naam 7]), 3 (gevallen [naam 8], [naam 9] en [naam 10]), 4 (geval [naam 12], alsmede gevallen [naam 8], [naam 9] en [naam 10]) en 5 ten laste gelegde bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken. Voorts heeft de raadsman bepleit dat de verdachte ter zake van het onder 3 ten laste gelegde (gevallen [naam 1], [naam 2], [naam 3] en/of [naam 4]) zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na een ter terechtzitting toegewezen nadere omschrijving van de tenlastelegging – ten laste gelegd dat:

1.

valsheid in geschrift

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

een of meer geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk

(i)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 1]

en/of

(ii)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 2]

en/of

(iii)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 3]

en/of

(iv)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 4]

en/of

(v)

een paspoort en/of een ED-kaart op naam van [naam 5] en/of een of meer stempels of stempelafdrukken (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) en/of een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of een of meer registraties in dat systeem of die applicatie omtrent voormelde [naam 5]

en/of

(vi)

een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of een of meer registraties in dat systeem of die applicatie omtrent [naam 6]

valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst

door tezamen en in vereniging met zijn mededaders, althans alleen,

valselijk en/of in strijd met de waarheid

(ad i)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 19-02-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 1] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 1] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad ii)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 19-01-2019” en/of “Aruba 29-01-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 2] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 2] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad iii)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 25-02-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller: [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 3] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 3] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad iv)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 24-01-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller: [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 4] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 4] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad v)

in het paspoort van voormelde [naam 5] een of meer stempels of stempelafdrukken (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) te plaatsen en/of aan te brengen met de datum 22 januari 2019 en/of met de datum 16 mei 2019

(teneinde te doen voorkomen dat die [naam 5] op 22 januari 2019 en/of op 16 mei 2019 Aruba inreisde en/of werd ingeklaard en/of toegelaten)

en/of

op of in een op naam van die [naam 5] gestelde ED-kaart een stempel of stempelafdruk (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) te plaatsen en/of aan te brengen met de datum 16 mei 2019

(teneinde te doen voorkomen dat meergenoemde [naam 5] op 16 mei 2019 Aruba inreisde en/of werd ingeklaard en/of toegelaten)

en/of

in een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of in een of meer registraties in dat systeem of die applicatie op te nemen en/of vast te leggen dat meergenoemde [naam 5] op 28 april 2019 Aruba uitreisde en/of werd uitgeklaard

en/of

(ad vi)

in een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of in een of meer registraties in dat systeem of die applicatie op te nemen en/of vast te leggen dat voormelde [naam 6] op 28 april 2019 Aruba uitreisde en/of werd uitgeklaard,

met het oogmerk om deze geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

terwijl hij als ambtenaar bij het begaan van de onder (v) en/of (vi) bedoelde strafbare feiten gebruik maakte van gelegenheid en/of middel hem door zijn ambt geschonken, namelijk maakte hij bij die strafbare feiten gebruik van een of meer stempels of stempelgereedschap die/dat aan hem ter beschikking werd(en) gesteld in het kader van zijn werkzaamheden als immigratieambtenaar en/of als medewerker van de IASA en/of had hij toegang tot het Radex-systeem of de applicatie Radex en/of verschafte hij zich toegang tot dat systeem of die applicatie met behulp van een of meer gebruikersnamen en/of wachtwoorden die aan hem ter beschikking werden gesteld en/of aan hem werden verstrekt in het kader van zijn werkzaamheden als immigratieambtenaar en/of medewerker van de IASA;

[Sr artikel 184 j° artikel 1:116]

[zie o.a. zaakdossier 2]

2.

veranderen/wissen/toevoegen gegevens

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk en wederrechtelijk

(i)

gegevens die door middel van een of meer geautomatiseerd werken waren opgeslagen, te weten (de inhoud van) een of meer registraties omtrent [naam 7] die werden opgeslagen en/of vastgelegd in (delen van) netwerken en/of servers van de IASA en/of het KPA (waarop de applicatie Radex was geplaatst en/of zich bevond)

heeft veranderd en/of gewist

en/of

(ii)

aan gegevens die door middel van een of meer geautomatiseerd werken waren opgeslagen, te weten aan (de inhoud van) een of meer registraties omtrent [naam 5] en/of [naam 6] die werden opgeslagen en/of vastgelegd in (delen van) netwerken en/of servers van de IASA en/of het KPA (waarop de applicatie Radex was geplaatst en/of zich bevond)

andere gegevens heeft toegevoegd,

terwijl hij als ambtenaar bij het begaan van deze strafbare feiten gebruik maakte van gelegenheid en/of middel hem door zijn ambt geschonken, namelijk maakte hij bij deze strafbare feiten gebruik van een of meer gebruikersnamen en/of wachtwoorden en/of van een autorisatie (om in het Radex-systeem of de applicatie Radex gegevens en/of registraties aan te brengen, te wijzigen en/of te verwijderen) die aan hem werden verstrekt en/of ter beschikking werden gesteld in het kader van zijn werkzaamheden als immigratieambtenaar en/of medewerker van de IASA;

[Sr artikel 2:336]

[zie o.a. zaakdossier 1, paragrafen 1.1 e.v., 3.3 e.v. en 3.4 e.v., en zaakdossier 2, paragrafen 5.5.1 en 5.5.2]

3.

mensensmokkel

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

(i)

[naam 7]

en/of

(ii)

[naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

en/of

(iii)

[naam 11]

en/of

(iv)

[naam 1], [naam 2], [naam 3] en/of [naam 4]

behulpzaam was bij het zich verschaffen van toegang tot, doorreis door en/of vertrek uit Aruba, of hen daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft

en/of

uit winstbejag behulpzaam was bij het zich verschaffen van verblijf in Aruba

door tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen,

(ad i)

voor voormelde [naam 7] een of meer vliegtickets naar Aruba en/of Venezuela aan te schaffen en/of te betalen

en/of

gegevens omtrent een eerdere verwijdering en/of een inreisverbod van deze [naam 7] en/of haar pasfoto te verwijderen uit een of meer registraties en/of bestanden van het Radex-systeem of de applicatie Radex

en/of

te bewerkstelligen dat meergenoemde [naam 7] bij haar aankomst te en/of vertrek uit Aruba niet werd ingeklaard en/of uitgeklaard en/of gecontroleerd door een of meer immigratieambtenaren

en/of

te bewerkstelligen dat haar aankomst te en/of vertrek uit Aruba niet in het Radex-systeem of de applicatie Radex werd vastgelegd

en/of

(ad ii)

op voorhand contact te (laten) leggen met voormelde [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]op voorhand mede te (laten) delen bij welke immigratiebalie zij zich na hun aankomst te Aruba dienden te vervoegen

en/of

die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] in te klaren en/of toegang tot Aruba te verlenen en/of te bewerkstelligen of te bevorderen dat die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] werden ingeklaard en/of toegang tot Aruba werd verleend

en/of

aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]dertig verblijfsdagen toe te (laten) kennen en/of te bewerkstelligen of te bevorderen dat aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] dertig verblijfsdagen werden toegekend

en/of

als immigratieambtena(a)r(en) geen of onvoldoende toezicht te houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of na te laten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken in te klaren en/of toegang tot Aruba te verlenen en/of toe te staan en/of te bewerkstelligen of te bevorderen dat door een of meer immigratieambtenaren gratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht werd gehouden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of werd nagelaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken werden ingeklaard en/of toegang tot Aruba werd verleend

en/of

als immigratieambtena(a)r(en) niet of onvoldoende te controleren of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] voldoende geld bij zich droegen en/of beschikten over een verblijfsadres en/of op hun ED-kaarten (valselijk) te (laten) vermelden dat zij dertig dagen in Aruba en/of op het adres [adres] zouden verblijven en/of te bewerkstelligen of bevorderen dat door een of meer immigratieambtenaren niet of onvoldoende werd gecontroleerd of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]voldoende geld bij zich droegen en/of beschikten over een verblijfsadres

en/of

(ad iii)

voormelde [naam 11] in te klaren en/of toegang tot Aruba te verlenen en/of te bewerkstelligen dat die [naam 11] werd ingeklaard en/of toegang tot Aruba werd verleend

en/of

als immigratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht te houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of na te laten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of die [naam 11] in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken in te (laten) klaren en/of toegang tot Aruba te (laten) verlenen

en/of

te bewerkstelligen of te bevorderen dat door een of meer immigratieambtenaren geen of onvoldoende toezicht werd gehouden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of werd nagelaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen

en/of

(ad iv)

voormelde [naam 1], [naam 2], [naam 3] en/of [naam 4] tegen betaling en/of in ruil voor het aanbrengen personen die zich tegen betaling illegaal toegang tot, vertrek uit en/of verblijf in Aruba wilden verschaffen en/of in ruil voor het leggen en/of onderhouden van contact met zulke personen, te voorzien van een of meer valselijk opgemaakte en/of vervalste vergunningen tot tijdelijk verblijf (welke moesten doorgaan voor door de DIMAS afgegeven vergunningen tot tijdelijk verblijf),

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wisten of ernstige reden hadden om te vermoeden dat de aanwezigheid daar en/of dat verblijf van die personen wederrechtelijk was,

en

hij en/of zijn mededader(s) daarvan een beroep en/of gewoonte maakten

en/of

hij en/of zijn mededader(s) de onder (i), (ii) en (iii) bedoelde gevallen en/of strafbare feiten begingen in de uitoefening van enig ambt of beroep, namelijk als immigratieambtenaar en/of medewerker van de IASA;

[Sr artikel 2:154]

[zie o.a. zaakdossier 1]

4.

ambtelijke omkoping

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

in zijn hoedanigheid van immigratieambtenaar en/of medewerker van IASA,

aan een of meer personen, namelijk:

(i)

een (verder) onbekend gebleven persoon met de (bij)naam [naam 12]

en/of

(ii)

[naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

een of meer giften en/of beloften, namelijk een of meer geldbedragen en/of een of meer beloften om aan hem of hen een of meer geldbedragen te doen toekomen,

heeft aangenomen

en/of

voor zichzelf en/of een of meer anderen heeft gevraagd,

terwijl hij en zijn mededader(s) (telkens) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat deze giften en/of beloften hem of hen werden gedaan, verleend en/of aangeboden teneinde hem of hen te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn of hun plicht, in zijn of hun bediening iets te doen en/of na te laten

en/of

ten gevolge en/of naar aanleiding van hetgeen door hem of hen, al dan niet in strijd met zijn of hun plicht, in zijn of hun huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten,

namelijk

(ad i)

het verwijderen, wijzigen en/of invoeren van gegevens en/of een of meer registraties omtrent voormelde [naam 12] die werden opgeslagen en/of vastgelegd in het Radex-systeem of de applicatie Radex

en/of

het aan die [naam 12] verlenen en/of toestaan van toegang tot Aruba en/of het inklaren van die [naam 12] en/of het bewerkstelligen of bevorderen dat (aan) die [naam 12] wordt ingeklaard en/of toegang tot Aruba wordt verleend

en/of

het plaatsen en/of aanbrengen van een of meer stempels of stempelafdrukken (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) op/in het paspoort en/of een of meer ED-kaarten van die [naam 12]

en/of

het toekennen van dertig verblijfsdagen aan die [naam 12] en/of het accorderen van (de opgave van) voormelde verblijfsduur

en/of

het als immigratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of het nalaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of het in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken inklaren van en/of toegang tot Aruba verlenen van die [naam 12]

en/of

(ad ii)

het inklaren van [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of het verlenen van toegang tot Aruba aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of het bewerkstelligen of bevorderen dat die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] worden/werden ingeklaard en/of toegang tot Aruba worden/werden verleend

en/of

het toekennen van dertig verblijfsdagen aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of het bewerkstelligen en/of bevorderen dat aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] dertig verblijfsdagen worden/werden toegekend

en/of

het als immigratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of het nalaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of het in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken inklaren en/of toegang (tot Aruba) verlenen van die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

[Sr art. 2:350/351]

[zie o.a. zaakdossier 1, 2 en 3]

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 mei 2019 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit hem, [naam 2], [naam 1] en/of een of meer andere personen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven (namelijk valsheid in geschrift, computervredebreuk, mensensmokkel, ambtelijke omkoping en/of misbruik van functie);

[Sr artikel 2:79]

3 Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Partiële vrijspraak van feit 4 (ambtelijke omkoping)

Gevallen [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

Het Gerecht is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte een of meer giften en/of beloften van [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] heeft aangenomen en/of heeft gevraagd, zoals ten laste is gelegd onder 4. De verdachte zal daarom van dit deel van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

Ter toelichting geldt het volgende. De verdachte ontkent van deze drie personen geld danwel beloften te hebben aangenomen of gevraagd. Hij stelt dat hij de vrouwen als een vriendendienst heeft geholpen. Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting stelt het Gerecht vast dat de verdachte met medeverdachte [medeverachte] heeft samengewerkt ter wederrechtelijke verschaffing van toegang tot en verblijf in Aruba van deze vrouwen. Echter de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting bevat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte van deze vrouwen geld of beloften heeft aangenomen of gevraagd. Het betoog van de officier van justitie dat, gelet op de gehanteerde modus operandi van de verdachte, niet aannemelijk is dat hij de vrouwen om niet zou hebben geholpen, is daartoe onvoldoende.

De verdachte zal daarom voor dit deel van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

5 Bewezenverklaring

Het Gerecht acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd, met dien verstande dat:

1.

valsheid in geschrift

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

een of meer geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk

(i)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 1]

en/of

(ii)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 2]

en/of

(iii)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 3]

en/of

(iv)

een of meer vergunningen tot tijdelijk verblijf op naam van [naam 4]

en/of

(v)

een paspoort en/of een ED-kaart op naam van [naam 5] en/of een of meer stempels of stempelafdrukken (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) en/of een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of een of meer registraties in dat systeem of die applicatie omtrent voormelde [naam 5]

en/of

(vi)

een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of een of meer registraties in dat systeem of die applicatie omtrent [naam 6]

valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst

door tezamen en in vereniging met zijn mededaders, althans alleen,

valselijk en/of in strijd met de waarheid

(ad i)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 19-02-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 1] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 1] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad ii)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 19-01-2019” en/of “Aruba 29-01-2019” en/of “beslissing no. [nummer] [nummer]” en/of “garantsteller [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 2] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 2] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad iii)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 25-02-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller: [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 3] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 3] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad iv)

op of in een of meer documenten “vergunning tot tijdelijk verblijf” en/of “Aruba 24-01-2019” en/of “beslissing no. [nummer]” en/of “garantsteller: [garantsteller]” en/of (een nabootsing van) het logo van de DIMAS en/of de persoonsgegevens van voormelde [naam 4] te vermelden

en/of

op een of meer van deze documenten een stempel of stempelafdruk aan te brengen die moest doorgaan voor een stempel of stempelafdruk van de DIMAS

(teneinde te doen voorkomen dat door de DIMAS aan meergenoemde [naam 4] een vergunning tot tijdelijk verblijf werd verleend)

en/of

(ad v)

in het paspoort van voormelde [naam 5] een of meer stempels of stempelafdrukken (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) te plaatsen en/of aan te brengen met de datum 22 januari 2019 en/of met de datum 16 mei 2019

(teneinde te doen voorkomen dat die [naam 5] op 22 januari 2019 en/of op 16 mei 2019 Aruba inreisde en/of werd ingeklaard en/of toegelaten)

en/of

op of in een op naam van die [naam 5] gestelde ED-kaart een stempel of stempelafdruk (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) te plaatsen en/of aan te brengen met de datum 16 mei 2019

(teneinde te doen voorkomen dat meergenoemde [naam 5] op 16 mei 2019 Aruba inreisde en/of werd ingeklaard en/of toegelaten)

en/of

in een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of in een of meer registraties in dat systeem of die applicatie op te nemen en/of vast te leggen dat meergenoemde [naam 5] op 28 april 2019 Aruba uitreisde en/of werd uitgeklaard

en/of

(ad vi)

in een of meer computerbestanden die deel uitmaakten van het RADEX-systeem of de applicatie Radex en/of in een of meer registraties in dat systeem of die applicatie op te nemen en/of vast te leggen dat voormelde [naam 6] op 28 april 2019 Aruba uitreisde en/of werd uitgeklaard,

met het oogmerk om deze geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

terwijl hij als ambtenaar bij het begaan van de onder (v) en/of (vi) bedoelde strafbare feiten gebruik maakte van gelegenheid en/of middel hem door zijn ambt geschonken, namelijk maakte hij bij die strafbare feiten gebruik van een of meer stempels of stempelgereedschap die/dat aan hem ter beschikking werd(en) gesteld in het kader van zijn werkzaamheden als immigratieambtenaar en/of als medewerker van de IASA en/of had hij toegang tot het Radex-systeem of de applicatie Radex en/of verschafte hij zich toegang tot dat systeem of die applicatie met behulp van een of meer gebruikersnamen en/of wachtwoorden die aan hem ter beschikking werden gesteld en/of aan hem werden verstrekt in het kader van zijn werkzaamheden als immigratieambtenaar en/of medewerker van de IASA;

2.

veranderen/wissen/toevoegen gegevens

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk en wederrechtelijk

(i)

gegevens die door middel van een of meer geautomatiseerd(e) werken waren opgeslagen, te weten (de inhoud van) een of meer registraties omtrent [naam 7] die werden opgeslagen en/of vastgelegd in (delen van) netwerken en/of servers van de IASA en/of het KPA (waarop de applicatie Radex was geplaatst en/of zich bevond)

heeft veranderd en/of gewist

en/of

(ii)

aan gegevens die door middel van een of meer geautomatiseerd(e) werken waren opgeslagen, te weten aan (de inhoud van) een of meer registraties omtrent [naam 5] en/of [naam 6] die werden opgeslagen en/of vastgelegd in (delen van) netwerken en/of servers van de IASA en/of het KPA (waarop de applicatie Radex was geplaatst en/of zich bevond)

andere gegevens heeft toegevoegd,

terwijl hij als ambtenaar bij het begaan van deze strafbare feiten gebruik maakte van gelegenheid en/of middel hem door zijn ambt geschonken, namelijk maakte hij bij deze strafbare feiten gebruik van een of meer gebruikersnamengebruikersnaam en/of wachtwoorden en/of van een autorisatie (om in het Radex-systeem of de applicatie Radex gegevens en/of registraties aan te brengen, te wijzigen en/of te verwijderen) die aan hem werden verstrekt en/of ter beschikking werden gesteld in het kader van zijn werkzaamheden als immigratieambtenaar en/of medewerker van de IASA;

3.

mensensmokkel

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

(i)

[naam 7]

en/of

(ii)

[naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

en/of

(iii)

[naam 11]

en/of

(iv)

[naam 1] , en [naam 2], [naam 3] en/of [naam 4]

behulpzaam was bij het zich verschaffen van toegang tot, doorreis door en/of vertrek uit Aruba, of hen daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft

en/of

uit winstbejag behulpzaam was bij het zich verschaffen van verblijf in Aruba

door tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen,

(ad i)

voor voormelde [naam 7] een of meer vliegtickets naar Aruba en/of Venezuela aan te schaf-fen en/of te betalen

en/of

gegevens omtrent een eerdere verwijdering en/of een inreisverbod van deze [naam 7] en/of haar pasfoto te verwijderen uit een of meer registraties en/of bestanden van het Radex-systeem of de applicatie Radex

en/of

te bewerkstelligen dat meergenoemde [naam 7] bij haar aankomst te en/of vertrek uit Aruba niet werd ingeklaard en/of uitgeklaard en/of gecontroleerd door een of meer immigratieambtenaren

en/of

te bewerkstelligen dat haar aankomst te en/of vertrek uit Aruba niet in het Radex-systeem of de applicatie Radex werd vastgelegd

en/of

(ad ii)

op voorhand contact te (laten) leggen met voormelde [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] op voorhand mede te (laten) delen bij welke immigratiebalie zij zich na hun aankomst te Aruba dienden te vervoegen

en/of

die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] in te klaren en/of toegang tot Aruba te verlenen en/of te bewerkstelligen of te bevorderen dat die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] werden ingeklaard en/of toegang tot Aruba werd verleend

en/of

aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] dertig verblijfsdagen toe te (laten) kennen en/of te bewerkstelligen of te bevorderen dat aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] dertig verblijfsdagen werden toegekend

en/of

als immigratieambtena(a)r(en) geen of onvoldoende toezicht te houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of na te laten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken in te klaren en/of toegang tot Aruba te verlenen en/of toe te staan en/of te bewerkstelligen of te bevorderen dat door een of meer immigratieambtenaren gratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht werd gehouden op de naleving van het bij of krachtens de Lands-verordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of werd nagelaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken werden ingeklaard en/of toegang tot Aruba werd verleend

en/of

als immigratieambtena(a)r(en) niet of onvoldoende te controleren of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] voldoende geld bij zich droegen en/of beschikten over een verblijfsadres en/of op hun ED-kaarten (valselijk) te (laten) vermelden dat zij dertig dagen in Aruba en/of op het adres [adres] zouden verblijven en/of te bewerkstelligen of bevorderen dat door een of meer immigratieambtenaren niet of onvoldoende werd gecontroleerd of die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] voldoende geld bij zich droegen en/of beschikten over een verblijfsadres

en/of

(ad iii)

voormelde [naam 11] in te klaren en/of toegang tot Aruba te verlenen en/of te bewerkstelligen dat die [naam 11] werd ingeklaard en/of toegang tot Aruba werd verleend

en/of

als immigratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht te houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of na te laten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of die [naam 11] in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken in te (laten) klaren en/of toegang tot Aruba te (laten) verlenen

en/of

te bewerkstelligen of te bevorderen dat door een of meer immigratieambtenaren geen of onvoldoende toezicht werd gehouden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of werd nagelaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen

en/of

(ad iv)

voormelde [naam 1], [naam 2], [naam 3] en/of [naam 4] tegen betaling en/of in ruil voor het aanbrengen personen die zich tegen betaling illegaal toegang tot, vertrek uit en/of verblijf in Aruba wilden verschaffen en/of in ruil voor het leggen en/of onderhouden van contact met zulke personen, te voorzien van een of meer valselijk opgemaakte en/of vervalste vergunningen tot tijdelijk verblijf (welke moesten doorgaan voor door de DIMAS afgegeven vergunningen tot tijdelijk verblijf),

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wisten of ernstige reden hadden om te vermoeden dat de aanwezigheid daar en/of dat verblijf van die personen wederrechtelijk was,

en

hij en/of zijn mededader(s) daarvan een beroep en/of gewoonte maakten

en/of

hij en/of zijn mededader(s) de onder (i), (ii) en (iii) bedoelde gevallen en/of strafbare feiten begingen in de uitoefening van enig ambt of beroep, namelijk als immigratieambtenaar en/of medewerker van de IASA;

4.

ambtelijke omkoping

hij op een of meer momenten in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 mei 2019 te Aruba

(telkens)

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

in zijn hoedanigheid van immigratieambtenaar en/of medewerker van IASA,

aan een of meer personen persoon, namelijk:

(i)

een (verder) onbekend gebleven persoon met de (bij)naam [naam 12]

en/of

(ii)

[naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

een of meer giften en/of beloften, namelijk een of meer geldbedragen en/of een of meer beloften om aan hem of hen een of meer geldbedragen te doen toekomen,

heeft aangenomen

en/of

voor zichzelf en/of een of meer anderen heeft gevraagd,

terwijl hij en zijn mededader(s) (telkens) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat deze giften en/of beloften hem of hen werden gedaan, verleend en/of aangeboden teneinde hem of hen te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn of hun plicht, in zijn of hun bediening iets te doen en/of na te laten

en/of

ten gevolge en/of naar aanleiding van hetgeen door hem of hen, al dan niet in strijd met zijn of hun plicht, in zijn of hun huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten,

namelijk

(ad i)

het verwijderen, wijzigen en/of invoeren van gegevens en/of een of meer registraties omtrent voormelde [naam 12] die werden opgeslagen en/of vastgelegd in het Radex-systeem of de applicatie Radex

en/of

het aan die [naam 12] verlenen en/of toestaan van toegang tot Aruba en/of het inklaren van die [naam 12] en/of het bewerkstelligen of bevorderen dat (aan) die [naam 12] wordt ingeklaard en/of toegang tot Aruba wordt verleend

en/of

het plaatsen en/of aanbrengen van een of meer stempels of stempelafdrukken (ter registratie of bevestiging van inklaring, uitklaring, toelating en/of vertrek in of uit Aruba) op/in het paspoort en/of een of meer ED-kaarten van die [naam 12]

en/of

het toekennen van dertig verblijfsdagen aan die [naam 12] en/of het accorderen van (de opgave van) voormelde verblijfsduur

en/of

het als immigratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of het nalaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of het in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken inklaren van en/of toegang tot Aruba verlenen van die [naam 12]

en/of

(ad ii)

het inklaren van [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of het verlenen van toegang tot Aruba aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] en/of het be-werkstelligen of bevorderen dat die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] worden/werden ingeklaard en/of toegang tot Aruba worden/werden verleend

en/of

het toekennen van dertig verblijfsdagen aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]en/of het bewerkstelligen en/of bevorderen dat aan die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10] dertig verblijfsdagen worden/werden toegekend

en/of

het als immigratieambtenaar geen of onvoldoende toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering bepaalde en/of het nalaten om het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde toe te passen en/of het in strijd met geldende regelgeving, beleidsregels en/of werkafspraken inklaren en/of toegang (tot Aruba) verlenen van die [naam 8], [naam 9] en/of [naam 10]

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 mei 2019 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit hem, [naam 2], [naam 1] en/of een of meer andere personen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven (namelijk valsheid in geschrift, computervredebreuk, mensensmokkel, ambtelijke omkoping en/of misbruik van functie).

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd; omwille van de leesbaarheid zijn ook wijzigingen aangebracht in de bewezenverklaring (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

6 Bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkorte vonnis hoger beroep wordt ingesteld, worden de door het Gerecht gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het vonnis. Deze aanvulling zal vervolgens aan het vonnis worden gehecht.

7 Bewijsoverwegingen

Feit 2, veranderen/wissen/toevoegen computergegevens (geval [naam 7])

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte van het onder 2 ten laste gelegde (ten aanzien van [naam 7]) zal worden vrijgesproken. Hij heeft daartoe – samengevat – aangevoerd dat de verdachte de RPS gegevens van [naam 7] in het Radex-systeem heeft geraadpleegd, maar niet gemanipuleerd.

Het Gerecht overweegt als volgt.

Anders dan de raadsman betoogt blijkt uit het dossier dat de verdachte niet alleen de gegevens van [naam 7] in het Radex-systeem heeft geraadpleegd maar ook heeft gewijzigd. Uit een ingesteld onderzoek ([proces-verbaalnummer]) is gebleken dat [verdachte] op 5 februari 2018 wijziging/aanpassing heeft aangebracht in het RPS Record ten name van [naam 7].

Het verweer van de verdediging wordt daarom verworpen.

Feit 3, mensensmokkel (gevallen [naam 10], [naam 9] en [naam 8])

Door de raadsman is aangevoerd dat uit het dossier niet kan worden afgeleid dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel, nu niet is gebleken dat [naam 10], [naam 9] en [naam 8] niet aan de toelatingseisen zouden voldoen.

Het Gerecht overweegt als volgt.

De medeverdachte [medeverdachte] heeft ten overstaan van de Landsrecherche erkend dat zij op 6 mei 2019 – op verzoek van de verdachte – de drie Venezolaanse vrouwen genaamd [naam 10], [naam 9] en [naam 8] heeft ingeklaard zonder de voorgeschreven controle op voornoemde personen te hebben uitgeoefend. De medeverdachte [naam 8] heeft in haar verhoor verklaard dat zij en haar medereizigers niet genoeg geld hadden om binnengelaten te worden. Voorts heeft zij verklaard nooit op het op het ED kaart ingevulde adres te hebben verbleven. Gelet hierop is voldoende vast komen te staan dat [naam 10], [naam 9] en [naam 8] niet aan de vereisten voor toegang zoals vastgelegd in artikel 7 van het Toelatingsbesluit 2009 voldeden.

Het verweer wordt dan ook verworpen.

Feit 5, deelneming criminele organisatie

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte van het ten laste gelegde onder 5 zal worden vrijgesproken. Hij heeft daartoe – samengevat – aangevoerd dat de gedragingen van de verdachte niet voldoen aan de voorwaarden van de onderhavige delictsomschrijving. Dat medeverdachte [naam 2] verdachte heeft gevraagd voor haar twee vrienden een valse vergunning op te maken, is onvoldoende om vast te stellen dat er sprake is van een organisatie in de zin van de wet, aldus de raadsman.

Het Gerecht overweegt als volgt.

Het Gerecht stelt voorop dat voor een veroordeling ter zake van deelname aan een criminele organisatie sprake moet zijn van een organisatie met het oogmerk het plegen van misdrijven en dat de verdachte aan die organisatie heeft deelgenomen. Voor een criminele organisatie moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen twee of meer personen. Voor de deelneming is van belang dat betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en dat hij een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Deelneming impliceert opzet, dat wil zeggen dat betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen concludeert het Gerecht dat de verdachte en de medeverdachten [naam 2] en [naam 1] tezamen en in vereniging een duurzaam gestructureerd samenwerkingsverband hebben gevormd. De organisatie heeft in ieder geval van januari 2019 tot en met 8 mei 2019 gefunctioneerd en had dan ook een duurzaam karakter. De verdachten hebben verschillende activiteiten verricht, die naar het oordeel van het Gerecht gericht waren op het plegen van valsheid in geschrift, mensensmokkel, ambtelijke omkoping en misbruik van functie. Zo hebben de medeverdachten [naam 2] en [naam 1] verklaard dat zij in opdracht van de verdachte op zoek naar klanten waren, die hij tegen betaling van een geldbedrag van 1200 dollar van verblijfsdocumenten kon voorzien. [naam 2]heeft daarnaast verklaard dat zij met de vreemdelingen heeft onderhandeld, aan hen valse verblijfsdocumenten heeft overhandigd en geld heeft geïnd.

Binnen het samenwerkingsverband was er ook sprake van een zekere hiërarchie waarbij de verdachte aan de medeverdachten instructies gaf en taken opdroeg, die vervolgens door hen werden uitgevoerd.

Op grond van voorgaande feiten en omstandigheden, in onderling verband beschouwd, concludeert het Gerecht dat voldoende vast is komen te staan dat er sprake is van een duurzaam en structureel samenwerkingsverband tussen de verdachte en de medeverdachten [naam 2] en [naam 1] met het oogmerk het plegen van misdrijven, te weten valsheid in geschrift, mensensmokkel, ambtelijke omkoping en misbruik van functie.

Verweren ten aanzien van de strafbaarheid

Feit 3, gevallen [naam 1], [naam 2], [naam 3] en [naam 4]

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte van het onder 3 ten laste gelegde (ten aanzien van [naam 1], [naam 2], [naam 3] en [naam 4]) zal worden ontslagen van alle rechtsvolging. De raadsman heeft – samengevat – aangevoerd dat de verdachte voor voornoemde personen valse vergunningen maakte en dat zijn handelwijze als valsheid in geschrifte en niet als mensensmokkel kan worden gekwalificeerd. De verdachte heeft deze personen ingeklaard noch geholpen om Aruba binnen te komen.

Het Gerecht heeft niet bewezen geacht dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel ten aanzien van [naam 3] en [naam 4], zodat het verweer voor wat betreft deze vreemdelingen geen bespreking behoeft.

Het Gerecht stelt vast dat de verdachte valse verblijfsvergunningen voor [naam 1] en [naam 2] heeft gemaakt en verstrekt. Hiermee heeft de verdachte hen middelen verschaft om hun illegale verblijf in Aruba te bevorderen, althans gemakkelijker te maken, terwijl uit het dossier blijkt dat [naam 1] en [naam 2] voor de verdachte andere illegalen vreemdelingen moesten zoeken die de verdachte uit winstbejag kon voorzien van valse verblijfsdocumenten danwel in- en uitreisgegevens.

Het Gerecht is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat er derhalve aan de voorwaarden ter zake van de mensensmokkel van [naam 1] en [naam 2] aan het bepaalde in artikel 2:154, lid onder b van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is voldaan. Dat de handelingen van verdachte ook als valsheid in geschrifte is te kwalificeren, doet daar niet aan af.

Het Gerecht verwerpt derhalve het verweer.

8 Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

1. Valsheid in geschrift, terwijl hij als ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van gelegenheid hem door zijn ambt geschonken, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:184, eerste lid, juncto artikel 1:116 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

2. Opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, veranderen of wissen, terwijl hij als ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit gebruikt maakt van gelegenheid hem door zijn ambt geschonken,

en

Opzettelijk en wederrechtelijk andere gegevens aan gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen toevoegen, terwijl hij als ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van gelegenheid hem door zijn ambt geschonken,

strafbaar gesteld bij artikel 2:336, eerste lid, juncto artikel 1:116 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

3. Mensensmokkel, begaan in vereniging door twee of meer personen, terwijl die personen daarvan een beroep of gewoonte maken, meermalen gepleegd

en

Mensensmokkel, begaan in vereniging door twee of meer personen, terwijl het feit wordt begaan in de uitoefening van enig ambt of beroep, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:154, eerste lid, aanhef en onder a en b van het Wetboek van Strafrecht van Aruba junctis het tweede en derde lid van dit artikel.

4. Medeplegen van als ambtenaar voor zich zelf een gift of belofte vragen, wetende dat deze hem aangeboden wordt teneinde hem zelf te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:351, eerste lid, aanhef en onder c, juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

5. Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven,

strafbaar gesteld bij artikel 2:79 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

9 Oplegging van straf

Bij de bepaling van de op te leggen straffen wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte is te verwijten en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Met betrekking tot de ernst van het bewezen verklaarde wordt het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, mensensmokkel, het wederrechtelijk wijzigingen van computerbestanden en omkoping. De verdachte heeft in zijn hoedanigheid van immigratieambtenaar voor geld vreemdelingen wederrechtelijk toegang verleend tot Aruba. Daarnaast heeft hij een paspoort en een ED-kaart in strijd met de waarheid van stempels/stempelafdrukken voorzien, teneinde legaal verblijf voor te wenden. Ook heeft hij onjuiste (reis)gegevens van vreemdelingen in het Radexsysteem opgenomen.

Hij heeft voorts om illegaal verblijf te vergemakkelijken dan wel te maskeren aan vreemdelingen valse verblijfsvergunningen verstrekt.

De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan het deelnemen aan een criminele organisatie.

Dit zijn ernstige strafbare feiten, te meer nu de dader daarvan een immigratieambtenaar en medewerker van de IASA is. Een immigratieambtenaar neemt, gelet op zijn taak en functie, een bijzondere plaats in binnen de samenleving. Om die reden wordt van hem volledige integriteit en onkreukbaarheid verwacht. In het kader van hun taak en functie worden immigratieambtenaren niet alleen bevoegdheden en middelen verschaft, maar wordt hen ook een grote mate van vertrouwen door de samenleving geschonken. Door zijn handelwijze heeft de verdachte juist misbruik gemaakt van zijn positie en bevoegdheden en heeft hij daarmee ook ernstige schade toegebracht aan het imago van de IASA. Door deze feiten juist als ambtenaar belast met grensbewaking te plegen, ondermijnt de verdachte bovendien het vertrouwen dat burgers in de overheid stellen. Het Gerecht rekent dit de verdachte dit zwaar aan.

De verdachte is, zo blijkt uit het uittreksel uit het justitieel documentatieregister van 17 december 2019, niet eerder voor enig misdrijf veroordeeld.

Naar het oordeel van het Gerecht kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

Het Gerecht is, na dit een en ander te hebben afgewogen, tot de slotsom gekomen dat na te noemen gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie gevorderd, passend en geboden is. De verdachte zal daartoe dan ook worden veroordeeld.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden ontzet uit het recht om ambten te bekleden voor de duur van vijf jaren. Het Gerecht overweegt als volgt. Het Gerecht deelt de opvatting van de officier van justitie dat de bewezenverklaring dit onderdeel van de eis rechtvaardigt. De verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn positie als immigratieambtenaar en medewerker bij de IASA en het in hem gestelde vertrouwen, waarbij hij telkens zijn bijzondere ambtsplicht heeft geschonden en gebruik maakte van gelegenheid hem door zijn ambt geschonken. De handelswijze van verdachte levert tevens ernstige integriteitsschending op en is onverenigbaar met het optreden als overheidsambtenaar, in welke hoedanigheid ook. Een ontzetting uit het recht om ambten te bekleden voor de duur van vijf jaren is dan ook passend en geboden. Het Gerecht ziet, gelet op het vorenstaande, aanleiding om deze bijkomende straf op te leggen.

10 In beslag genomen voorwerpen

Anders dan de officier van justitie ziet het Gerecht geen aanleiding om de inbeslaggenomen laptop Sony VAIO verbeurd te verklaren, nu uit het dossier1 blijkt dat voornoemd voorwerp - met toestemming van de officier van justitie - op 21 augustus 2019 aan de rechthebbende terug is gegeven.

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

A. Teruggave aan de verdachte

De onder de verdachte in beslag genomen voorwerpen, met uitzondering van de pasjes van AAA, de paspoorten op naam van [rechthebbende] en [rechthebbende], behoren hem toe. Het Gerecht zal de teruggave daarvan, zoals aangeduid op de aan dit vonnis gehechte beslaglijsten (bijlage I, II en III), aan de verdachte gelasten, nu de voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

B. Teruggave aan de rechthebbenden

De in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals aangeduid op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst (bijlage IV), zullen worden teruggegeven aan de IASA, zijnde de instelling die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

De in beslag genomen pasjes van AAA, zullen worden teruggegeven aan Aruba Airport Authority, zijnde de instelling die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

De in beslag genomen paspoorten zullen worden teruggegeven aan hun respectievelijke houders, [rechthebbende] en [rechthebbende], nu zij degenen zijn die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:62, 1:64, 1:65, 1:66 en 1:136 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de vierentwintig (24) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

ontzet de verdachte uit het recht om ambten te bekleden voor de duur van vijf (5) jaren.

gelast de teruggave aan de verdachte van de in rubriek 10A genoemde voorwerpen;

gelast de teruggave aan de rechthebbenden van de in rubriek 10B genoemde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M. Soffers, bijgestaan door M.E. Kelly, en op 13 februari 2020 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Aruba.

uitspraakgriffier:

1 Beslagdossier (DM 03), pagina 1263.