Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:571

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-12-2020
Datum publicatie
11-01-2021
Zaaknummer
AUA202000665
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek om verweerder te verplichten gevolg te geven aan een rechterlijke uitspraak onder oplegging van een dwangsom (art 53 Lar) - Het gerecht overweegt dat nu de uitzetting inmiddels ten uitvoer is gelegd en appellante zich niet meer in Aruba bevindt, het procesbelang van appellante

ontbreekt en zij op grond daarvan niet-ontvankelijk is in haar verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 7 december 2020

Lar nr. AUA202000665

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het verzoek ex artikel 53 van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[appellante],

van Venezolaanse nationaliteit,

APPELLANTE,

gemachtigde: drs. M.L. Hassell,

gericht tegen:

DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. Y.F.M. Kaarsbaan (DWJZ).

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak van dit gerecht van 11 november 2019 (AUA201902388) is onder andere het met een afwijzende beschikking gelijkgestelde uitblijven van een beslissing op het gemaakte bezwaar vernietigd, en is bepaald dat verweerder binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van die uitspraak een nieuwe beslissing dient te nemen op het bezwaar van verzoeker.

Op 27 februari 2020 heeft verzoeker onderhavig verzoek ex artikel 53 van de Lar ingediend.

Het gerecht heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 oktober 2020. Appellante is verschenen bij haar gemachtigde. Verweerder is verschenen bij de gemachtigde voornoemd.

OVERWEGINGEN

1. Ingevolge artikel 51 van de Lar, neemt het bestuursorgaan, indien de uitspraak strekt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing, binnen de daarvoor door de rechter gestelde termijn, een nieuwe beslissing met inachtneming van de uitspraak van de rechter.

Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Lar kan, indien het bestuursorgaan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet aan artikel 51, de wederpartij bij het gerecht een verzoek indienen tot toekenning van een vergoeding ten laste van het Land dan wel een verzoek om het bestuursorgaan te verplichten alsnog gevolg te geven aan de uitspraak. Ingevolge het tweede lid, voor zover thans van belang, kan bij de beslissing op dit verzoek worden bepaald dat het bestuursorgaan aan de wederpartij een dwangsom verbeurt voor iedere dag dat het in gebreke blijft aan de beslissing te voldoen.

2. Het verzoek strekt ertoe om verweerder door middel van het opleggen van een dwangsom overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van de Lar te verplichten gevolg te geven aan de uitspraak van 11 november 2019.

3.1

Bij beschikking van 19 februari 2019 heeft verweerder de uitzetting van appellante bevolen. Hiertegen heeft appellante op 26 februari 2020 bezwaar gemaakt. Tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar heeft appellante op 17 juli 2019 beroep ingesteld.

3.2

Bij uitspraak van 11 november 2019 (Lar nr. AUA201902388) is verweerder gelast om binnen drie maanden een reƫle beslissing op bezwaar te nemen.

3.3

Appellante is inmiddels uitgezet.

4. Het gerecht overweegt dat nu de uitzetting inmiddels ten uitvoer is gelegd en appellante zich niet meer in Aruba bevindt, het procesbelang van appellante ontbreekt en zij op grond daarvan niet-ontvankelijk is in haar verzoek.

5. Voor veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure dan wel teruggave van het griffierecht bestaat geen grondslag.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 7 december 2020, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.