Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:554

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-12-2020
Datum publicatie
22-12-2020
Zaaknummer
AUA202002054
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

KG - Civiel – kosten veroordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 december 2020

Behorend bij KG no. AUA202002054

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

de naamloze vennootschap

MADURO MOVING SERVICES N.V., h.o.d.n. MADURO LOGISTIC SERVICES,

te Aruba,

eiseres,

gemachtigden: de advocaten mrs. A.A. Ruiz en M.R.M. Reinkemeyer,

tegen:

[Gedaagde], h.o.d.n. TASMANIAN FRESH FRUIT & VEGGIES,

te Aruba,

gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd.

DE PROCEDURE

1.1 Op 26 augustus 2020 heeft eiseres haar verzoekschrift met producties ingediend, waarna een datum voor de mondelinge behandeling is bepaald op 11 september 2019.

Bij brieven van 10 en 11 september 2020 heeft de gemachtigde van eisers aanvullende producties verzonden aan het gerecht. Op 10 september 2020 om 17:51 uur heeft de gemachtigde van gedaagde verzocht om een aanhouding van de mondelinge behandeling, omdat hij wegens een positieve Covid-19 test die dag in quarantaine moest. Daarop heeft de gemachtigde van eiseres bij e-mail van 10 september 2020 om 21:30 uur voorgesteld om de zaak schriftelijk af te doen. In een e-mail van 11 september 2020 om 6:54 uur heeft het gerecht met dit laatste voorstel ingestemd, waarna in overleg met partijen is overeengekomen dat beide partijen hun pleitnota uiterlijk op 14 september 2020 om 10:30 uur zouden inleveren bij het gerecht, waarna zij uiterlijk 16 september 2020 om 09:00 uur schriftelijk op elkaars pleitnota zouden kunnen reageren. In een e-mail van 11 september 2020 om 11:54 uur heeft het gerecht vragen aan partijen voorgelegd met het verzoek deze zoveel mogelijk in hun pleitnotities te beantwoorden. Het verloop blijkt vervolgens uit:

- de pleitnota d.d. 14 september 2020 van eiseres;

- de pleitnota d.d. 14 september 2020 (ten onrechte gedateerd op 11 september 2020) van gedaagde;

- reactie op de pleitnota van de zijde van eisers d.d. 16 september 2020;

- nadere pleitnota tevens verzoek om comparitie van partijen d.d. 16 september 2020;

- de beslissing d.d. 18 september 2020 van het gerecht waarin een mondelinge

behandeling is bepaald;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 25 september 2020;

- de brief d.d. 17 november 2020 van de gemachtigde van eiseres, waarin onder

intrekking van de overige vorderingen, wordt verzocht om een proces-

kostenveroordeling van gedaagde;

- de e-mail d.d. 20 november 2020 van de gemachtigde van gedaagde, waarin deze

zich verweert tegen een proceskostenveroordeling.

1.2 Vonnis is bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

Eiseres heeft haar hoofdvordering ingetrokken, maar persisteert in haar nevenvordering om gedaagde in de proceskosten te veroordelen.

2.2

Gedaagde heeft zich verzet tegen een proceskostenveroordeling. Hij is van oordeel dat eiseres nodeloos een kort geding heeft aangespannen, zodat eigenlijk een veroordeling van eiseres in de kosten van het geding op zijn plaats zou zijn.

2.3

Het Gerecht overweegt als volgt. De vordering van eiseres strekte onder meer tot vernietiging van een partij bier die door gedaagde in het warehouse van eiseres was opgeslagen. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling afgesproken dat zij in onderling overleg zouden treden om tot vernietiging te komen van de partij bier. Blijkens de brief van eiseres d.d. 17 november 2020 heeft vernietiging met onderlinge overeenstemming inmiddels plaatsgevonden op 27 november 2020. Gedaagde heeft zich pas bereid getoond om vrijwillig zijn medewerking te verlenen aan de vernietiging van de partij bier, nadat de vordering ter zake door eiseres was ingesteld, nadat er een schriftelijke conclusiewisseling had plaatsgevonden en nadat er een mondelinge behandeling had plaatsgevonden. Tot aan de mondelinge behandeling heeft gedaagde zich verzet tegen een medewerking aan de vernietiging van de partij bier. Het is dus niet juist, zoals door gedaagde in de e-mail van 20 november 2020 is gesteld, dat gedaagde nodeloos in rechte is betrokken. Het gerecht ziet in de proceshouding van gedaagde dan ook aanleiding om gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding die aan de zijde van eiseres zijn gevallen en die hierna in het dictum zullen worden begroot.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit Gerecht:

3.1

veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van eiseres, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht, op Afl. 235,00 aan kosten voor exploot en op Afl. 1.500,- aan salaris voor de gemachtigde;

3.2

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 december 2020 in aanwezigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 9 december 2020

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: K.G. nr. AUA202002054

Inhoudsindicatie: KG - Civiel – kosten veroordeling.

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. J.J. Verhoeven

Bijzondere kenmerken: