Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:545

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-12-2020
Datum publicatie
21-12-2020
Zaaknummer
AUA202001072
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 december 2020

Behorend bij E.J. nr. AUA202001072

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Naam Verzoekster],

te Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. D.M. Canwood,

tegen

de naamloze vennootschap

ANTILLES NUTRITION & ENTERPRISES N.V.,

te Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: ANE,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- het verweerschrift;

- de mail van 26 oktober 2020 zijdens [verzoekster] waarin een deel van het verzochte wordt ingetrokken en waarin wordt medegedeeld dat de mondelinge behandeling kan uitblijven.

1.2

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

Verzoekster] is op 1 mei 2007 voor onbepaalde tijd in loondienst getreden van ANE.

2.2

Op 28 november 2019 is [verzoekster] verzocht om akkoord te gaan met een minnelijke ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsrelatie. [verzoekster] is hiermee niet akkoord gegaan.

2.3

ANE heeft [verzoekster] bericht dat zij de arbeidsovereenkomst als zijnde beƫindigd beschouwde en dat er geen werk meer is voor [verzoekster].

2.4 [

verzoekster] heeft sinds de maand november 2019 geen loon meer ontvangen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Het -gewijzigd- verzoek strekt ertoe om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

1) [Verzoekster] toestemming te verlenen om kosteloos te procederen;

2) ANE te veroordelen om aan [verzoekster] te betalen 13 weken loon aan opzegtermijn en 13,75 weken loon aan cessantia, op verbeurte van een dwangsom van Afl. 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat ANE in gebreke blijft om aan het in deze te wijzen beschikking te voldoen;

3) enig andere voorlopige voorziening te treffen die het Gerecht in goede justitie geraden acht;

4) ANE te veroordelen in de proceskosten.

3.2 [

Verzoekster] legt aan haar vordering ten grondslag -naar het Gerecht begrijpt- dat zij op staande voet is ontslagen, terwijl er geen sprake was van een daartoe vereiste dringende reden, toestemming van de Directeur van de Directie Arbeid dan wel wederzijds goedvinden en ANE bovendien de voor de opzegging geldende bepalingen niet in acht heeft genomen. [Verzoekster] stelt zich op het standpunt dat het ontslag kennelijk onredelijk is geschied.

3.3

ANE heeft de hoofdvordering onder 1) en 2) niet weersproken, maar heeft wel verweer gevoerd tegen de gevorderde dwangsom.

4 DE BEOORDELING

4.1 [

Verzoekster] zal overeenkomstig haar verzoek gratis admissie worden verleend, nu zij een bewijs van onvermogen heeft overgelegd.

4.2

ANE heeft de hoofvorderingen onder 1) en 2) niet weersproken, zodat het Gerecht deze vorderingen zal toewijzen.

4.3

De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen, aangezien een dwangsom niet kan worden opgelegd bij veroordeling tot betaling van een geldsom.

4.4

Nu beide partijen over en weer op punten in het gelijk en het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van de procedure worden gecompenseerd.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

- verleent aan [verzoekster] toestemming om kosteloos te procederen;

- veroordeelt ANE om aan [verzoekster] te betalen 13 weken loon in verband met opzegtermijn;

- veroordeelt ANE om aan [verzoekster] te betalen 13,75 weken loon in verband met cessantia;

- compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit Gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting op 8 december 2020 in aanwezigheid van de griffier.