Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:533

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-12-2020
Datum publicatie
18-12-2020
Zaaknummer
AUA20201410
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

curatele geestelijke stoornis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 december 2020

behorend bij AUA202001410 EJ

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: mr. M.O. Lopez,

om ondercuratelestelling van haar kinderen:

[Verweerder 1],

[Verweerder 2],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERDERS,

in persoon.

Belanghebbenden:

[Belanghebbende 1],

[Belanghebbende 2],

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 19 mei 2020,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 13 oktober 2020, waarbij aanwezig waren verzoekster in persoon bijgestaan door haar gemachtigde en de belanghebbenden in persoon,

  • -

    het verhoor van verweerders te [adres] op 21 oktober 2020.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerders onder curatele worden gesteld met benoeming van [verzoekster] tot hun curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat zij een verstandelijke beperking hebben waardoor zij niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen behoorlijk waar te nemen.

3. DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Uit de verklaringen van verzoekster, de belanghebbenden, de huisarts (drs. R.C. Anthony) en de ondervraging van verweerders is gebleken dat zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Verweerders hebben met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van hun moeder tot hun curatrice. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de verweerders. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken (uiterlijk op 26 januari 2021) na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden (uiterlijk op 2 augustus 2021) na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2022.

3.5

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen zal aan verzoekster toestemming worden verleend om kosteloos te mogen procederen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent verzoekster toestemming om in deze zaak kosteloos te mogen procederen,

stelt [verweerder 1], geboren op [geboortedatum] 1989 in Aruba, onder curatele,

stelt [verweerder 2], geboren op [geboortedatum] 1990 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelden tot curatrice hun moeder, [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1964 in Aruba, en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

bepaalt dat de curatrice uiterlijk op 26 januari 2021 een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht doet van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes,

bepaalt dat de curatrice uiterlijk op 2 augustus 2021 ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht indient,

bepaalt dat de curatrice uiterlijk op 1 juni 2022 een rekening en verantwoording bij de griffie van dit gerecht indient.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 1 december 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.