Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:525

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-12-2020
Datum publicatie
14-12-2020
Zaaknummer
AUA202002719
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verstek. Contactverbod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 2 december 2020

Behorend bij KG nr. AUA202002719

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[EISERES]

wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: eiseres,

gemachtigde: mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena,

tegen:

1 [GEDAAGDE 1],

wonende Aruba, te [Adres],

hierna ook te noemen: gedaagde sub 1,

niet verschenen,

en

2 [GEDAAGDE 2] ,

wonende Aruba, te [Adres],

hierna ook te noemen: gedaagde sub 2,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 2 november 2020;

- de mondelinge behandeling op 20 november 2020.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres is de moeder van gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2 (hierna gezamenlijk ook te noemen: gedaagden).

2.2

Eiseres huurt de woning te [adres] (hierna: de woning) van de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (hierna: FCCA).

2.3

Gedaagde sub 1 woont bij eiseres. Gedaagde sub 2 woont niet bij eiseres, maar komt dagelijks in de woning over de vloer. Gedaagden gaan niet naar school, werken niet en zijn drugsverslaafden.

2.4

Op 8 augustus 2017 heeft eiseres aangifte gedaan tegen gedaagde sub 2, omdat hij eiseres met de dood heeft bedreigd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert dat het Gerecht haar toestemming verleent om kosteloos te procederen. Verder vordert eiseres bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- gedaagde sub 1 te bevelen om binnen een week na het wijzen van dit vonnis de woning van eiseres te verlaten;

- gedaagden te verbieden zich te bevinden in een straal van 500 meter van de woning te [adres], althans zich te bevinden binnen een straal van 500 meter van eiseres, alsmede;

- gedaagden te verbieden direct dan wel indirect contact op te nemen met eiseres op welke wijze dan ook, eiseres te benaderen, aan te spreken en of aan te raken;

- eiseres te machtigden bij overtreding van het bovenstaande om zonodig de sterke arm in te roepen en al het bovenstaande op straffe van een direct opeisbare dwangsom van Afl. 100,- per keer dat gedaagden in overtreding van het verbod zijn;

- gedaagden te veroordelen tot betaling van de proceskosten.

3.2

Gedaagden zijn, ondanks deugdelijk te zijn opgeroepen, niet verschenen en hebben geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Tegen de niet verschenen gedaagden, die behoorlijk zijn opgeroepen, wordt verstek verleend.

4.2

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen zal aan eiseres toestemming worden verleend om kosteloos te procederen.

4.3

De spoedeisendheid van de gevraagde voorziening volgt uit de aard van de vorderingen.

4.4

Eiseres heeft onweersproken gesteld dat gedaagden drugsverslaafden zijn en haar dagelijks bij haar woning lastig vallen. Eiseres vreest dat FCCA door het gedrag van gedaagden de huurovereenkomst zal beëindigen en dat zij de woning zal worden uitgezet, omdat gedaagden overlast veroorzaken voor omwonenden. Verder stelt eiseres dat gedaagde sub 2 haar met de dood heeft bedreigd en zij vreest dat ook gedaagde sub 2 haar iets ernstigs zal aandoen. Naar het oordeel van het Gerecht is voldoende aannemelijk geworden dat er sprake is van een reële dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen van de kant van gedaagden jegens eiseres en dat ter kering van deze dreiging en onrechtmatige situatie het gevorderde verbod nodig is. De vorderingen van eiseres om gedaagde(n) te veroordelen tot ontruiming, een contactverbod en proceskostenvergoeding komt het Gerecht, behoudens het hiernavolgende, ingevolge artikel 79 lid 1 Rv niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen.

4.5

Het gerecht zal de duur van het straatverbod bepalen op een jaar, aangezien een straatverbod een vergaande inbreuk maakt op iemands grondrechten van bewegingsvrijheid.

4.6

Tevens zal het Gerecht bepalen dat het straatverbod ten aanzien van gedaagden kan worden gehandhaafd met behulp van de sterke arm. De gevorderde machtiging om overtreding van het contactverbod te doen eindigen met behulp van de sterke arm zal worden afgewezen. De sterke arm is immers niet het geëigende middel om een contactverbod te handhaven. De dwangsom zal worden gemaximeerd als in het dictum nader vermeld.

4.7

Gedaagden zullen als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op Afl. 437,88 aan explootkosten en Afl. 1.000,- aan salaris van de gemachtigde. De overige kosten, te weten Afl. 450,- aan griffierecht, dienen aan de griffier van dit Gerecht te worden voldaan.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit Gerecht, recht doende in kort geding:

5.1

verleent eiseres toestemming om kosteloos te procederen;

5.2

veroordeelt gedaagde sub1 om binnen een week na betekening van deze uitspraak de woning te [adres] in Aruba te verlaten en te ontruimen;

5.3

verbiedt gedaagden gedurende één jaar na betekening van dit vonnis zich te begeven binnen een straal van vijfhonderd meter (500 meter) rondom het woonadres van eiseres, zijnde [adres];

5.4

verbiedt gedaagden gedurende één jaar na betekening van dit vonnis contact op te nemen met eiseres op welke wijze of in welke vorm dan ook, hetzij direct hetzij indirect;

5.5

machtigt eiseres om met behulp van de sterke arm van justitie en politie de tenuitvoerlegging van dit vonnis te bewerkstelligen, indien gedaagden het onder 5.2 en/of onder 5.3 van dit vonnis bepaalde niet nakomen;

5.6

veroordeelt gedaagden om aan eiseres een dwangsom te betalen van Afl. 100,- voor iedere keer dat gedaagden niet aan de in 5.2, 5.3 en 5.4 uitgesproken veroordelingen dan wel verboden voldoen, met een maximum van Afl. 5.000,-;

5.7

veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, welke kosten tot op heden aan de zijde van eiseres worden begroot op Afl. 437,88 aan explootkosten en Afl. 1.000,- aan salaris van de gemachtigde; de overige kosten, te weten Afl. 450,- aan griffierechten, dienen aan de griffier van dit Gerecht te worden voldaan;

5.8

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag, 2 december 2020 in aanwezigheid van de griffier.