Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:523

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-12-2020
Datum publicatie
14-12-2020
Zaaknummer
AUA20002475
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 2 december 2020

Behorend bij AUA20002475

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

te Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: [Eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. S.A. Kock,

tegen:

[GEDAAGDE],

te Aruba,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: [Gedaagde],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties d.d. 6 oktober 2020;

- de mondelinge behandeling d.d. 20 november 2020.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest. Op 7 december 2016 is in Venezuela tussen hen de echtscheiding uitgesproken.

2.2

Uit het huwelijk zijn geboren de thans nog minderjarige kinderen:

- [ kind 1], geboren te Venezuela op [geboortedatum] 2007;

- [ kind 2], geboren te Venezuela op [geboortedatum] 2009.

2.3

Partijen hebben na de echtscheiding gezamenlijk het gezag behouden over de minderjarige kinderen. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij [eiseres].

2.4 [

Eiseres] is thans gehuwd met een Arubaanse man en heeft een vergunning tot verblijf op grond waarvan zij legaal in Aruba mag verblijven. De minderjarige kinderen hebben geen vergunning tot verblijf. Hierdoor kunnen zij niet in het register van de burgerlijke stand worden ingeschreven.

2.5 [

Gedaagde] dient volgens de regels die het Dimas hanteert als met het gezag belaste ouder zijn medewerking te verlenen aan de aanvraag van een vergunning tot verblijf voor de minderjarige kinderen. Deze medewerking heeft hij tot op heden niet verleend.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

Eiseres] vordert dat het gerecht bij vonnis in kort geding, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- aan [eiseres] vervangende toestemming verleent, opdat zij over zal kunnen gaan tot het indienen van de tijdelijke verblijfsvergunningen voor de minderjarigen [kind 1] en [kind 2];

- althans elke andere beslissing neemt die het in goede justitie vermeent te behoren.

4 DE BEOORDELING

4.1

Tegen de behoorlijk opgeroepen doch niet verschenen [gedaagde] wordt verstek verleend.

4.2 [

Eiseres], die getrouwd is met een Arubaanse echtgenoot, verblijft legaal in Aruba. De minderjarige kinderen hebben hun hoofdverblijf bij [eiseres]. Het is dan ook in het belang van de minderjarige kinderen dat aan hen een vergunning tot verblijf wordt verstrekt, zodat ook zij legaal verblijf in Aruba hebben. Dat brengt mee dat [eiseres] er belang bij heeft dat zij ten behoeve van de minderjarige kinderen bij Dimas een vergunning tot verblijf kan aanvragen. Niet is gebleken van enig belang op grond waarvan [gedaagde] op redelijke gronden aan de aanvraag van de verblijfsvergunningen zijn medewerking kan onthouden. Als met gezag belaste ouder heeft hij dan ook de plicht om aan die aanvraag zijn medewerking te verlenen.

4.3

De conclusie van het voorgaande is dan ook dat de vordering van [eiseres] als hierna vermeld zal worden toegewezen.

4.4

Het gerecht zal, gezien de aard van het geschil, de proceskosten tussen partijen compenseren in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:

5.1

machtigt [eiseres] om mede namens [gedaagde] aanvragen in te dienen bij de daartoe bevoegde Arubaanse instanties tot verstrekking van een vergunning tot verblijf aan de minderjarige kinderen:

- [ kind 1], geboren te Venezuela op [geboortedatum] 2007,

- [ kind 2], geboren te Venezuela op [geboortedatum] 2009;

5.2

compenseert de kosten van de procedure in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

5.3

wijst af het meer of anders gevorderde;

5.4

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 2 december 2020 in aanwezigheid van de griffier.