Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:512

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-11-2020
Datum publicatie
11-12-2020
Zaaknummer
AUA202001414
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

personen en familierecht, Beschermingsbewind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 24 november 2020

behorend bij AUA202001414 EJ

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba, te [woonadres],

VERZOEKSTER, hierna te noemen [verzoekster],

procederend in persoon,

tegen:

[verweerder]

wonende in Aruba, te [woonadres],

VERWEERDER, hierna te noemen [verweerder],

in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 15 juni 2020,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 13 oktober 2020, waarbij aanwezig waren partijen in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - zoals ter zitting gewijzigd - ertoe de goederen die [verweerder] als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren onder bewind te stellen, met benoeming van [verzoekster] tot bewindvoerster. Daartoe wordt aangevoerd dat [verweerder] als gevolg van zijn geestelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ingevolge artikel 1:431 lid van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BW) kan de rechter, indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, een bewind instellen over een of meer van de goeden die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat [verweerder] als gevolg van zijn geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Het gerecht zal, gelet op het vorenstaande, een bewind instellen.

3.2 [

verweerder] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van [verzoekster] tot zijn bewindvoerster. Deze benoeming strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [verweerder]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De bewindvoerster dient ingevolge artikel 1:445 lid 4 BW juncto artikel 338 BW binnen acht weken (uiterlijk op 19 januari 2021) na aanvang van haar taak als bewindvoerster een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de onderbewindstelling aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De bewindvoerster dient voorts binnen acht maanden (uiterlijk op 26 juli 2021) na aanvang van haar taak als bewindvoerster ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De bewindvoerster dient ingevolge artikel 1:445 lid 1 BW jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten overstaan van de rechter in eerste aanleg, voor het eerst uiterlijk op 24 november 2021.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind alle goederen die [verweerder], geboren op [geboortedatum] in Aruba, als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren;

benoemt tot bewindvoerster [verzoekster], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba te [woonadres],

bepaalt dat de bewindvoerster uiterlijk op 19 januari 2021 een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht doet van de bij het begin van de onderbewindstelling aanwezige gerede gelden, effecten aantoonder en spaarbankboekjes,

bepaalt dat de bewindvoerster uiterlijk op 26 juli 2021 ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht indient,

bepaalt dat de bewindvoerster uiterlijk op 24 november 2021 een rekening en verantwoording bij de griffie van dit gerecht indient.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 24 november 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.