Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:457

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-11-2020
Datum publicatie
25-11-2020
Zaaknummer
A.R. nr. AUA201904445
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Bevestiging bij het verstek uitgesproken betalingsbevel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 18 november 2020

Behorend bij AUA201904445

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

op het verzet van:

[OPPOSANTE],

te Aruba,

opposante,

hierna te noemen: [Opposante],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Illes,

tegen:

de naamloze vennootschap

BOOGAARD ASSURANTIEN N.V.,

te Aruba,

geopposeerde,

hierna te noemen: Boogaard,

gemachtigde: de advocaat mr. D.C.A. Crouch.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het oorspronkelijke verzoekschrift van Boogaard;

- de beschikking van het Gerecht van 16 oktober 2019 in zaak BB no. AUA201902300;

- het verzetschrift;

- de conclusie van antwoord in oppositie;

- de tegen [opposante] verleende akte van niet dienen van de door haar te nemen conclusie van repliek in oppositie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VORDERING EN HET VERWEER

2.1

Boogaard heeft in de verstekprocedure gevorderd om tegen [opposante] een betalingsbevel uit te vaardigen, waarbij zij uitvoerbaar bij voorraad wordt bevolen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Boogaard te betalen het bedrag van Afl. 4.952,45, vermeerderd met een bedrag van Afl. 375,- aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met rente en kosten.

2.2

Daaraan heeft Boogaard ten grondslag gelegd dat zij regres heeft op [opposante], nu zij voor een van haar verzekeringsnemers schade heeft vergoed, die betrokkene heeft geleden als gevolg van een door [opposante] veroorzaakt auto-ongeluk, en [opposante] ten tijde van dat auto-ongeluk onverzekerd was.

2.3

Bij voormelde beschikking van 16 oktober 2019 heeft het Gerecht [opposante] uitvoerbaar bij voorraad bevolen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Boogaard het bedrag van Afl. 4.952,45 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 februari 2018 tot de dag der voldoening, voorts vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 375,-, alsmede tot betaling van het bedrag van Afl. 350,- wegens de tot vandaag gemaakte proceskosten, en vermeerderd met Afl. 250,- aan nakosten gemachtigdensalaris en met verhoging van Afl. 150,- in geval van betekening van deze beschikking.

2.4

In verzet heeft [opposante] het Gerecht verzocht de beschikking waarvan verzet te vernietigen.

2.5

In dit verband betwist [opposante] Boogaard enig bedrag, uit hoofde van enige verhouding, verschuldigd te zijn.

2.6

Boogaard heeft in verzet gemotiveerd verweer gevoerd, strekkende tot ongegrondverklaring van het verzet.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ter onderbouwing van haar vordering heeft Boogaard het volgende gesteld. Op 15 februari 2018 heeft [opposante] als bestuurder van de auto met kentekennummer [kentekennummers] een auto-ongeluk veroorzaakt, als gevolg waarvan schade is veroorzaakt aan de auto van een derde met kentekennummer [kentekennummers]. Ten tijde van het ongeluk was de auto van [opposante] niet verzekerd en die van de benadeelde bij Netherlands Antilles & Aruba Assurance Company (NA&A) N.V., waarvoor Boogaard als gevolmachtigde optreedt. De aan de auto van de benadeelde veroorzaakte schade is door NA&A vergoed. De som van de vergoede schade en de in verband daarmee gemaakte kosten bedraagt Afl. 4.952,45. Boogaard heeft onder meer een rapport van Forensys van het auto-ongeluk, een afschrift van de polis van de benadeelde, facturen en betalingsbewijzen, en aan [opposante] door haar verzonden aanmaningsbrieven overgelegd.

3.2 [

Opposante] heeft volstaan met de enkele niet nader onderbouwde stelling dat zij Boogaard niet enig bedrag, uit hoofde van enige verhouding, verschuldigd is. Daarmee heeft zij de gemotiveerde stellingen van Boogaard ter zake onvoldoende gemotiveerd betwist. Het Gerecht zal het aldus door [opposante] aangevoerde als onvoldoende gemotiveerd passeren, zodat de stellingen van Boogaard vast komen te staan.

3.3

Gelet op het vorenoverwogene, zal de bij verstek gegeven beschikking worden bevestigd.

3.4 [

Opposante] zal op na te melden wijze worden veroordeeld in de proceskosten.

4 DE UITSPRAAK

het Gerecht:

4.1

bevestigt het bij beschikking van het Gerecht van 16 oktober 2019, in zaak BB no. AUA201902300 bij verstek uitgesproken betalingsbevel;

4.2

veroordeelt [opposante] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Boogaard worden begroot op Afl. 250,- (1 punt in tarief 2) aan salaris van de gemachtigde;

4.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 november 2020 in aanwezigheid van de griffier.