Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:37

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-02-2020
Datum publicatie
13-02-2020
Zaaknummer
AUA201904330
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voorschot schade wegens wanprestatie; verschillende kleuren marmeren tegels.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak


Vonnis van 5 februari 2020

Behorend bij K.G. no. AUA201904330

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het kort geding tussen:

[naam eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. D.L. Emerencia,

tegen:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APS CONSTRUCTION TRADING V.B.A. h.o.d.n. ARUBA PAVERS STONE,

gevestigd in Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: APS,

gemachtigde: de advocaat mr. S.A. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de producties van partijen;

- de pleitaantekeningen van partijen;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 21 januari 2020, waaruit blijkt dat eiseres is verschenen bijgestaan door haar gemachtigde en gedaagde is verschenen bij haar gemachtigde en vergezeld door de echtgenoot van de directrice, de heer [echtgenoot van de directrice].

1.2

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

eiseres] bouwt middels financiering van Woningbouwvereniging FCCA een huis. Volgens de hypotheekakte moet de woning uiterlijk 31 december 2019 gereed zijn.

2.2

Op 11 november 2019 heeft [eiseres] in verband met de bouw van haar woning 90 m2 marmeren tegels besteld bij APS. Het materiaal betreft Beige Hermitage marmer. [eiseres] heeft hiervoor een aanbetaling gedaan van Afl. 2.500,-.

2.3 [

eiseres] heeft 60 m2 van de door APS geleverde marmeren tegels laten plaatsen door Cesar General Construction voor de prijs van Afl. 2.925, -.

2.4 [

eiseres] heeft de marmeren tegels vervolgens laten verwijderen door Cesar General Construction voor de prijs van Afl. 800,-.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

eiseres] vordert dat het gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en alle dagen en uren niettegenstaande verzet of andere voorzieningen:

- APS veroordeelt om aan [eiseres] een voorschot op schadevergoeding van Afl. 7.497, - te betalen wegens wanprestatie;

- elke andere door het gerecht in goede justitie te vermenen beslissing neemt;

- APS veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2 [

eiseres] legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. APS is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, nu zij slechts 60 m2 bruikbare marmeren tegels heeft geleverd, met verschillende kleuren die niet voldoen met hetgeen is overeengekomen.

3.3

APS heeft verweer gevoerd dat, voor zover voor de beslissing van belang, bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van [eiseres] bij haar vordering volgt uit de aard van die vordering en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen.

4.2

In deze procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek en bewijslevering, worden beoordeeld of de vordering in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorziening gerechtvaardigd is.

4.3

Het gaat in deze zaak om de vraag of voorshands kan worden aangenomen dat APS is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst met [eiseres], omdat de door APS geleverde marmeren tegels niet voldoen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Daarbij begrijpt het gerecht dat [eiseres] zich in deze procedure slechts beroept op de door haar gestelde tekortkoming betreffende het kleurverschil tussen de tegels. Voor zover [eiseres] aan haar vordering tot schadevergoeding ook ten grondslag heeft willen leggen dat er minder tegels zijn geleverd dan afgesproken, dient die vordering te worden afgewezen, omdat de schade waarvan zij vergoeding vordert (kosten van verwijderen en plaatsen andere tegels) niet in causaal verband staat met het feit dat er te weinig tegels zijn geleverd.

4.4 [

eiseres] heeft aangevoerd dat zij de tegels heeft uitgezocht op basis van een proefvlak in de showroom van APS. Nadat er water op de reeds gelegde tegels was gevallen, viel het [eiseres] op dat de tegels wat betreft kleur niet gelijk zijn aan de tegels die zij in de showroom heeft gezien en dat er bovendien een groot kleurverschil is tussen de tegels. Ze waren wit, crème, roze en paars. APS heeft aangegeven dat het kleurverschil zou kunnen worden opgelost door het polijsten van de tegels, maar [eiseres] had hier geen vertrouwen in omdat haar tegelzetter zei dat polijsten het kleurverschil niet kon weghalen. Zij heeft de tegels laten verwijderen. [eiseres] kan haar nieuwe woning niet in door de wanprestatie van APS. Zij heeft hierdoor extra huurkosten.

4.5

APS betwist niet dat de door haar geleverde marmeren tegels verschillende kleuren vertonen, maar volgens APS is hiermee nog geen sprake van een tekortkoming. Enig onderling kleurverschil is inherent aan een marmeren tegel, nu dit een natuurproduct betreft, aldus APS. [eiseres] is hiervan bij het sluiten van de overeenkomst ook op de hoogte gesteld. Volgens APS kan dit kleurverschil worden verholpen door het polijsten van de tegels, maar die gelegenheid is APS niet gegeven, terwijl zij dit wel heeft aangeboden. Tevens voert APS aan dat zij 120 m2 tegels heeft geleverd, waarvan 90 m2 tegels de oorspronkelijke bestelling was en 30m2 tegels extra was die niet in rekening zijn gebracht.

4.6

Het gerecht oordeelt als volgt. De door [eiseres] overgelegde foto’s laten zien dat er een kleurverschil is tussen de gelegde tegels. Een bepaalde mate van kleurverschil tussen marmeren tegels kan niet worden voorkomen. Of de kleurverschillen tussen de aan [eiseres] geleverde tegels dermate groot zijn dat [eiseres] dit op grond van de overeenkomst niet hoefde te verwachten, kan op grond van de foto’s alleen niet worden beoordeeld. Gelet op de betwisting van de zijde van APS, is nadere bewijslevering door [eiseres] van haar standpunt dat sprake is van een tekortkoming in de overeenkomst tussen partijen nodig. In dat verband is wellicht ook een deskundigenonderzoek noodzakelijk. Daarvoor leent een kortgedingprocedure zich niet. De slotsom is dat de tekortkoming en daarmee de vordering van [eiseres] tot schadevergoeding voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden. Derhalve is vooruitlopend op een eventuele bodemprocedure toewijzing van de gevraagde voorziening niet gerechtvaardigd. De vordering zal worden afgewezen.

4.7 [

eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiseres] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van APS tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 februari 2020 in aanwezigheid van de griffier.