Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:368

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-08-2020
Datum publicatie
29-09-2020
Zaaknummer
CUR201903341 en CUR201903342
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De Ontvanger heeft teruggaven premieheffing verrekend met belastingaanslagen. Volgens belanghebbende is verrekening niet mogelijk omdat de belastingaanslagen zijn verjaard. De belastingrechter acht zich in dit geschil over invordering niet bevoegd. De burgerlijke rechter dien dit geschil

te behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 31 augustus 2020

BBZ nrs. CUR201903341 en CUR201903342

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van:

[Belanghebbende], wonende te Curaçao,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE ONTVANGER DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao,

de Inspecteur.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende zijn met dagtekening 14 september 2018 aanslagen premie AOV/AWW 2016, premie AVBZ 2016 en premie BVZ 2016 opgelegd naar een premie-inkomen van NAf 12.141, resulterend in teruggaven van respectievelijk NAf 355, NAf 128 en NAf 501.

1.2

De Ontvanger heeft bij brieven van 29 augustus 2018 aan belanghebbende medegedeeld dat voornoemde teruggaven zijn verrekend met andere aanslagen.

1.3

Belanghebbende heeft in een brief van 28 oktober 2018 zich erop beroepen dat de aanslagen waarmee is verrekend, op grond van artikel 13 Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 zijn verjaard, zodat de Ontvanger daarmee de teruggaven niet had mogen verrekenen.

1.4

De Ontvanger heeft bij brief van 14 juli 2019 de bezwaren tegen de verrekening afgewezen. Redengevend daarvoor is dat het beroep op verjaring pas is ingediend nadat is verrekend, zodat daarmee geen rekening kon worden gehouden.

1.5

Belanghebbende heeft op 13 september 2019 tegen de brief van 14 juli 2019 beroep ingesteld bij het Gerecht. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50.

1.6

De zitting heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2020 te Willemstad. Belanghebbende is verschenen, bijgestaan door zijn zus [A]. Namens de Ontvanger is niemand verschenen. Door de maatregelen vanwege het corona-virus heeft de rechter vanuit het gerechtsgebouw in Aruba de zitting geleid via een videoverbinding.

2 OVERWEGINGEN

Bevoegdheid belastingrechter

2.1

Alvorens tot een eventuele inhoudelijke beoordeling van het geschil te kunnen overgaan, dient het Gerecht te beoordelen of de belastingrechter bevoegd is in dit geschil.

2.2

De invordering van de verschuldigde belasting en premies is opgedragen aan de Ontvanger. Deze beschikt daarvoor zowel over eigen bijzondere bevoegdheden als de bevoegdheden die ingevolge het civiele recht aan een schuldeiser zijn toegekend. Eén van de eigen bevoegdheden is de mogelijkheid om aan de belastingschuldige uit te betalen bedragen te verrekenen met andere belastingen en premies.

2.3

Nu de invordering meer een privaatrechtelijke dan publiekrechtelijke aangelegenheid is, is de burgerlijke rechter het meest geschikt geacht om geschillen over de invordering van belastingschulden te behandelen (vgl GHvJ (civiel) 16 maart 2010, ECLI:NL:OGHNAA:2010:BO4551). De belastingrechter is daarom niet bevoegd.

3 PROCESKOSTEN EN GRIFFIERECHT

Het Gerecht ziet geen aanleiding voor een vergoeding van de proceskosten of het griffierecht.

4 DE BESLISSING

De belastingrechter:

- verklaart zich onbevoegd.

Deze uitspraak is gegeven door mr. dr. A.J.H. van Suilen, rechter, en uitgesproken op 31 augustus 2020, in tegenwoordigheid van de griffier M.M.M. Faro MSc.

De griffier, De rechter,

Afschriften zijn per post/ per e-mail op ………………………… aan partijen verzonden.

HOGER BEROEP

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen twee maanden na de verzenddatum hoger beroep instellen bij:

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (belastingkamer)

Wilhelminaplein 4

Willemstad

Curaçao

U wordt verzocht bij het indienen van het beroepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het beroepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het beroepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener,

b. de dagtekening,

c. waartegen u in beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Partijen hebben ook de mogelijkheid het ondertekende beroepschrift per e-mail in te dienen bij de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

belastinggriffieCUR@caribjustitia.org.

Voor het instellen van hoger beroep is het volgende bedrag aan griffierecht verschuldigd:

- natuurlijke personen: NAf. 200

- personenvennootschappen en rechtspersonen: NAf. 500