Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:348

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-09-2020
Datum publicatie
21-09-2020
Zaaknummer
AUA201904373
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Aanvulling akte van overlijden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 september 2020

Behorend bij EJ. nr. AUA201904373

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

HET OPENBAAR MINISTERIE,

in Aruba,

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (abs).

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 12 december 2019;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingediend op 11 juni 2020;

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 16 juni 2020, waar zijn verschenen mevrouw mr. [naam ambtenaar] namens het Openbaar Ministerie en mevrouw mr. [naam jurist] namens de abs.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1 [

naam belanghebbende] werd voor het laatst gezien op 2 november 2009.

2.2

Op 14 juni 2016 is door de politie een skelet van een mens in de “mondi” aangetroffen ten oosten van de Politiewacht te Shaba.

3 HET VERZOEK

Het openbaar ministerie heeft op verzoek van de abs gevorderd dat de rechter gelast dat het register van overlijden wordt aangevuld met een akte van overlijden betreffende het overlijden van de op [geboortedatum] geboren [naam belanghebbende (hierna: belanghebbende).

4 DE BEOORDELING

4.1

Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BW) kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte in een register van de burgerlijke stand.

4.2

Op 14 juni 2016 omstreeks 12:25 uur maken de politieagenten melding van in de “mondi” te Shaba aangetroffen skelet van een mens en maken hiervan een proces-verbaal op.

4.3

Het Bureau Forensisch Technische Onderzoeken (hierna: het BFTO) van het Korps Politie Aruba heeft een uitgebreid onderzoek ter plaatse en aan het skelet uitgevoerd.

Naar aanleiding van het onderzoek vatten zij het volgende samen en concluderen:

“- dat dhr. [belanghebbende] sinds 2 november 2009 is vermist,

- dat gezien de ontkalking in de botten, lag het skelet voor een lange tijd bloot gesteld aan de weersomstandigheden,

- dat dhr. [belanghebbende] in de decennia van 1960 bij een verkeersincident zijn kaak had gefractureerd en dat ten gevolge hiervan met een bult aan zijn onderkaak rondliep,

- dat aan de onderkaak van het skelet een abnormale groei van beenweefsel is geconstateerd,

- dat gezien de grootte van deze abnormale groei van beenweefsels zou dit in het gezicht van de persoon aan wie de onderkaak toebehoort ook zichtbaar zijn geweest,

- dat dhr. [belanghebbende] in de decennia 1980 weer bij een verkeersincident betrokken was en dat hij een fractuur aan één van zijn benen had opgelopen en dat het fractuur hersteld was door chirurgisch een metalenstaaf te plaatsen,

- dat door de rechter scheenbeen van het skelet een roestvrij metalenstaaf was geconstateerd en dat de kuitbeen ook gefractureerd was en tegen de scheenbeen was genezen,

- dat gezien de vergelijking aan de schedel en de heup van het skelet passen deze het meest bij die van een man dan van een vrouw,

- dat gezien het tactische onderzoek en de door het BFTO verrichte onderzoek aan het skelet, kunnen wij verbalisanten, met een naar zekerheid grenzende waarschijnlijkheid concluderen dat het in de mondi te Shaba gevonden skelet, het skelet is van de sinds 2 november 2009 vermiste man genaamd [naam belanghebbende].”

4.4

Het gerecht is, gelet op de inhoud van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting van oordeel dat gebleken is dat het aangetroffen skelet in de “mondi” te Shaba op 14 juni 2016 zeer waarschijnlijk van de heer [belanghebbende].

De mogelijkheid tot DNA vergelijkend onderzoek is er niet omdat er geen referentiemateriaal is en omdat de botten van het skelet gelet op het tijdsverloop zodanig zijn uitgedroogd dat veiligstellen van DNA wellicht niet langer mogelijk is.

Vast staat dat hij voor het laatst gezien is op 2 november 2009 op de onverharde weg leidend door Matadera ter hoogte van het voetbalveld en dat hij sindsdien vermist is. Het gerecht neemt ook in aanmerking dat dit in de omgeving is waar het skelet is aangetroffen en dit ook in de buurt is waar [belanghebbende] woonde. Het gerecht neemt in overweging dat Aruba een klein gemeenschap is en dat het niet zo vaak voorkomt dat personen vermist worden. De meeste personen die vermist zijn, zijn diegenen die op zee gaan en niet meer terugkomen, maar vermissing op het land komen slechts sporadisch voor, zoals door het Openbaar Ministerie ter zitting is aangegeven.

4.5

Het gerecht is van oordeel dat de overgelegde stukken voldoende gegevens bevat om het opmaken van een akte van overlijden te gelasten.

4.6

Het gerecht zal gelet op het voorgaande het verzoek dus toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om het register van overlijden aan te vullen met een akte van overlijden betreffende de heer [naam belanghebbende], geboren op [geboortedatum] in Aruba.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M.J. Keltjens, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 8 september 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.