Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:332

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-08-2020
Datum publicatie
02-09-2020
Zaaknummer
AUA202000834
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

EJ. Wijziging benoeming onzijdig persoon.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 25 augustus 2020

Behorend bij EJ nr. AUA202000834

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster] ,

wonende in Aruba, te [woonadres],

VERZOEKSTER,

procederend in persoon.

tegen

[verweerder],

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba of in het buitenland,

VERWEERDER, hierna ook te noemen: de man,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 10 maart 2020;

  • -

    de brief van de heer [naam onzijdig persoon], ingediend op 30 juni 2020;

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 7 juli 2020, waar alleen de verzoekster in persoon is verschenen. De man heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks de behoorlijke oproeping, niet verschenen.

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 15 april 2010 (behorend bij EJ-122/2010) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en is voor het geval partijen daarover niet overeenkomen, tot notaris te wiens overstaan de verdeling behoort te worden tot stand gebracht benoemd, notaris mr. H.M. Rodriguez-Taekema. Verder is bij die beschikking mr. [naam onzijdig persoon], destijds ambtenaar werkzaam bij de griffie van dit gerecht, tot onzijdig persoon benoemd om die persoon te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten aan de verdeling mee te werken.

2.2

Partijen zijn op 7 juli 2010 van elkaar gescheiden.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot wijziging van de bij voornoemde beschikking benoemde onzijdige persoon en notaris. Daartoe heeft verzoekster aangevoerd dat de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap nog niet is afgerond nu de man naar het buitenland is vertrokken en zij geen contact meer met hem heeft. De destijds benoemde onzijdige persoon werkt niet meer bij de griffie van het gerecht en kan niet meer als zodanig optreden. Partijen hebben geen keuze over een notaris gemaakt en zij is inmiddels bij een andere notaris dan de benoemde notaris gegaan, die haar heeft geadviseerd onderhavig verzoek te doen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek om een andere onzijdig persoon te benoemen, is als onweersproken en op de wet gebaseerd, toewijsbaar, evenals het verzoek tot wijziging van de benoemde notaris.

4.2

Aan verzoekster is een bedrag van Afl. 450,- aan griffierechten in rekening gebracht. Dit ten onrechte nu het in deze gaat om een verzoek dat betrekking heeft op het bij of krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, als bedoeld in artikel 20, lid 1 en onder sub a van het Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken. Gelet hierop zal een bedrag van Afl. 400,- aan haar dienen te worden gerestitueerd. Het gerecht zal de griffie daartoe gelasten.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

benoemt vanaf dagtekening van deze beschikking, [naam deurwaarder], deurwaarder in Aruba, tot onzijdig persoon om die persoon te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten aan de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen mee te werken,

benoemt vanaf dagtekening van deze beschikking voor het geval partijen daarover niet overeenkomen, tot notaris ten overstaan van wie de verdeling zal plaatsvinden, mr. T.R. Johnson, notaris in Aruba,

gelast restitutie aan verzoekster van een bedrag van Afl. 400,- aan teveel betaalde griffierechten.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 25 augustus 2020 in aanwezigheid van de griffier.