Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:309

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-07-2020
Datum publicatie
03-08-2020
Zaaknummer
AUA201902061
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Vordering onrechtmatige daad. Eiseres heeft het gemotiveerde verweer van gedaagde onweersproken gelaten en haar stellingen niet nader onderbouwd. De vordering zal daarom als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 juli 2020

Behorend bij K.G. AUA202001236

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

PRIMA CASA REAL ESTATE N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Prima Casa,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap

WINDFEATHER CHARTERS N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Windfeather,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit

-het verzoekschrift, met producties;

-de beslissing van dit Gerecht dat deze procedure in verband met de beperkingen als gevolg van de coronacrisis geheel schriftelijk zal worden gevoerd, behoudens in geval van gegrond geoordeeld bezwaar daartegen.

1.2

Bij exploot van 26 met 2020 is Windfeather behoorlijk opgeroepen om uiterlijk op 5 juni 2020 schriftelijk van antwoord te dienen en aldus in het geding te verschijnen. Windfeather heeft van die aan haar geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt. Tegen haar is daarom verstek verleend.

1.3

Vonnis is vervolgens bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Prima Casa heeft gesteld en gevorderd zoals omschreven in haar verzoekschrift.

2.2

Windfeather heeft geen verweer gevoerd.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het spoedeisend belang van Prima Casa bij de door haar verzochte ontruiming ligt besloten in de aard van dat verzoek en de daaraan ten gronde gelegde stellingen. Nu dit het geval is kan in redelijkheid en om proceseconomische reden niet van Prima Casa worden gevergd om haar niet bestreden vordering ter zake van betaling van achterstallige huur en kosten van utiliteiten aan de bodemrechter voor te leggen.

3.2

Windfeather heeft de door Prima Casa aan haar vorderingen ten gronde gelegde stellingen niet bestreden. Die daardoor vaststaande stellingen brengen mee dat de vorderingen van Prima Casa onrechtmatig noch ongegrond voorkomen, en daarom zullen worden toegewezen als na te melden. Hierbij wordt nog overwogen dat de door Prima Casa verzochte machtiging om desnoods zelf tot ontruiming over te gaan van het door Windfeather van Prima Casa gehuurde pand zal worden afgewezen, nu gedwongen ontruiming het exclusieve werkterrein van de deurwaarder betreft.

3.3

Windfeather zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Prima Casa, tot aan deze uitspraak begroot op (450,- + 253,15 =) Afl. 703,15‬ aan verschotten (griffiegeld en kosten van oproeping) en

Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigde.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding bij verstek:

-beveelt Windfeather om binnen twee (2) weken na de betekening van dit vonnis aan Windfeather het door Prima Casa aan Windfeather verhuurde in Aruba te Malmokweg 23 gelegen onroerend goed te ontruimen en te verlaten met alle zich aldaar van harententwege bevindende personen en goederen en met afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking te stellen van Prima Casa;

-veroordeelt Windfeather om bij wijze van voorschot te betalen aan Prima Casa

Afl. 19.274,52 aan achterstallige huur plus kosten van utiliteiten tot mei 2020, te vermeerderen met wettelijke rente telkens gerekend vanaf iedere verschenen betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening alsmede te vermeerderen met

US$ 1.850,--, althans de tegenwaarde daarvan in Arubaans courant, aan gebruiksvergoeding voor iedere vanaf 1 mei 2020 verschenen maand voor het geval Windfeather voormeld onroerend goed alsdan niet heeft ontruimd en verlaten;

-veroordeelt Windfeather in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Prima Casa, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 703,15‬ aan verschotten en Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 juli 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.