Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:236

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-04-2020
Datum publicatie
10-06-2020
Zaaknummer
AUA201803294
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Laat eiser toe door middel van getuigen te bewijzen dat tussen partijen een overeenkomst bestaat, uit hoofde waarvan gedaagde 50% van de door haar voor de verkoop van een perceel grond Aruba ontvangen provisie aan eiser verschuldigd is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 april 2020

Behorend bij AUA201803294

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser],

te Aruba,

eiser,

hierna: [Eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. E.H.J. Martis,

tegen:

de naamloze venootschap

HABITAT REALTY GROUP N.V. h.o.d.n. SPAZIO REALTY,

te Aruba,

gedaagde,

hierna: Spazio Realty,

gemachtigden: de advocaten mr. I.R. Wever en mr. A.A. Ruiz.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de rolbeschikking van 6 maart 2019;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Spazio Realty heeft een provisie Afl. 60.408,71 (2%) ontvangen in verband met de verkoop van een perceel grond van 40.215 m² te Barcadera, Aruba (hierna: het perceel).

2.2

In whatsappberichten van 27 september 2017 heeft [werkneemster], werkzaam bij Spazio Realty, [eiser] onder meer het volgende geschreven:

“[Directeur Strategic] a baha nos commission te na 2.5 procent. mester papia cune pa subie pa 5 procent. e kiermeen mester paga coldwell y strategic. y ta spazio a trece cliente. (…)”

2.3

In een e-mailbericht van 24 november 2017 heeft [werkneemster], werkzaam bij Spazio Realty, [eiser] onder meer het volgende geschreven:

“(…)

Mi a bin tende di [naam] cu bo a recorde ariba un situacion di split commission pa cu e benta di Barcadera.

Mi kier a informabo cu nos no a haya e commission di 5% cu tawata loke cu a wordo palabra cu [directeur Strategic] via telefon.

Ela yama nos augustus i bisa nos cu ta 2% so nos por haya, pasobra cu e mester paga 0.75% di e commission na cada 4 familia. Algo asina.

Segun [directeur Strategic] si e no hacie asina, e deal no a bai door.

Y door cu nos no tin nada firma ariba papel, y no por wordo laga afor, nos mester a acepta e deal.

Dus si tawata 5% cu mucho gusto nos lo a split cubo manera semper. 2.5% y 2.5%. Pero awor cu Spazio ta trece cumprador via nos network y mercadeo y nos ta keda cu 2% mes ta demasiado abao. Anto bai keda cu 1%? No por.

Mi ta spera bo por compronde esaki.

(…)”

2.4

Bij een e-mailbericht van 26 november 2017 heeft [eiser] daarop onder meer het volgende geantwoord:

“(…)

E manera di proceder aki no conforme nos palabracion.

Ami a trece e bendedo aden anto ami a palabra cu [naam] cu e ta split e commission.

Si esaki a cambia na caminda mi por compronde y cu tur hende ta fall short. Pero ta mi netwerk a trece e bendedo.

E monto ta substantial dus mi no ta compronde e ponencia di cu boso network di benta anto keda cu 1% so. Asina mes esaki pa ami entodo caso ta substancial.

(…)”

2.5

In een e-mailbericht van 8 december 2017 heeft [werkneemster] [eiser] onder meer het volgende geschreven:

“(…)

E deal tawata si nos haya 5 procent nos ta split pa e referra di tereno cu bo a haci. Y no si nos haya 2 procent. Dicon ora [naam] a informabo na augustus cu [directeur Strategic] kier baha e commission pa 2.5 procent bo no a papia cune pa e lage na 5 procent. E ora lo bo a haya commission.

Ademas [directeur Strategic] a bisa nos despues al final cu e mester paga cada 4 familia di cual bo ta parti 0.75 commission. Esey ta total 3 procent di e 5.

Y laga nos cu 2 so terwijl nos ta cobra 10 procent pa tereno.

Dus bo a haya commission caba.

Nos deal tawata duidelijk.

(…)”

2.5

Bij e-mailbericht van 8 december 2017 heeft [eiser] daarop onder meer het volgende geantwoord:

“(…)

Ami niun rato no a haya commission. Mi a informa [naam] debidamente cu mi no ta den e grupo mas y a Sali for di esey. Mi no twt papia cu [directeur Strategic] y esey mi a bisa [naam]. Ami cu [naam] a haci un deal esey ta tur cos.

Na comienzo mi tawata participa pero despues di problemanan interno entre ami y [directeur Strategic] mi a bula afor. Manera bo mes ta bisa ta e cuater famiyanan a haya nan placa. Ami no.

(…)”

2.6

Bij brief van 5 juni 2018 heeft [eiser] Spazio Realty gemaand hem binnen 10 dagen een bedrag van Afl. 30.204,35, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten, te betalen. Spazio Realty heeft daaraan niet voldaan.

3 DE VORDERING EN DE VERWEREN

3.1 [

Eiser] vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Spazio Realty veroordeelt om aan hem tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van Afl. 30.204,35, vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van indiening van het verzoekschrift, en Spazio Realty te veroordelen in de proceskosten.

3.2 [

Eiser] grondt de vordering op de tussen partijen bestaande overeenkomst uit hoofde waarvan Spazio Realty 50% van de door haar voor de verkoop van het perceel ontvangen provisie aan [eiser] verschuldigd is.

3.3

Spazio Realty voert hiertegen verweer, strekkende tot afwijzing van de vordering. Zij betwist het bestaan van een zodanige overeenkomst.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ten betoge dat tussen [eiser] en Spazio Realty een overeenkomst bestaat, uit hoofde waarvan Spazio Realty 50% van de door haar voor de verkoop van het perceel ontvangen provisie aan [eiser] verschuldigd is, heeft [eiser] het volgende aangevoerd.

In de eerste plaats verwijst [eiser] naar de passage “Dus si tawata 5% cu mucho gusto nos lo a split cubo manera semper. 2.5% y 2.5%” uit het hiervoor onder 2.3 vermeld e‑mailbericht. Daaruit valt volgens [eiser] af te leiden dat hij met Spazio Realty een vaste afspraak had dat hij bij de verkoop van onroerende zaken de helft van de door Spazio Realty ontvangen provisie verkrijgt.

4.2

Ter betwisting dat tussen [eiser] en Spazio Realty een overeenkomst bestaat, uit hoofde waarvan Spazio Realty 50% van de door haar voor de verkoop van het perceel ontvangen provisie aan [eiser] verschuldigd is, heeft Spazio Realty het volgende aangevoerd.

Tussen partijen gold een mondelinge afspraak, die inhield dat indien Spazio Realty 5% provisie voor de verkoop van het perceel zou ontvangen, [eiser] daarvan de helft zou ontvangen. In een eerder geval heeft Spazio Realty de bij de verkoop van onroerend goed door haar ontvangen provisie gelijkelijk met [eiser] gedeeld, te weten het geval van een perceel grond te Cumana dat voor omstreeks Afl. 1.400.000,- werd verkocht en waarvoor Spazio Realty een provisie van 9% heeft ontvangen. Behalve dat het gelijkelijk verdelen van provisie geen vaste afspraak tussen partijen was, maar slechts een enkele keer eerder is voorgekomen, was dat geval niet vergelijkbaar met het voorliggende geval. Bij de verkoop van het perceel, dat overigens op diverse website al te koop werd aangeboden, heeft [eiser] slechts de referral gedaan, waar hij in het geval van het perceel te Cumana daarnaast ook als broker van de verkopende partij is opgetreden. Het is ongebruikelijk dat voor het doen van een referral betaald wordt. Doorgaans wordt pas gedeeld in de provisie als betrokkene behalve het doen van de referral ook een koper introduceert.

4.3

Het Gerecht is van oordeel dat, gegeven de gemotiveerde betwisting door Spazio Realty, de stellingen van [eiser] ter onderbouwing van zijn standpunt dat tussen partijen een overeenkomst gold op grond waarvan Spazio Realty hem de helft van de door haar voor de verkoop van het perceel ontvangen provisie verschuldigd is, niet zonder nadere bewijsvoering kunnen worden vastgesteld. Op grond van artikel 129 Rv rust op [eiser] de bewijslast dat tussen partijen een overeenkomst bestaat, uit hoofde waarvan Spazio Realty 50% van de door haar voor de verkoop van het perceel ontvangen provisie aan [eiser] verschuldigd is. Overeenkomstig zijn aanbod daartoe, zal [eiser] op na te melden wijze tot het bewijs daarvan worden toegelaten.

4.4

De zaak zal naar de rolzitting worden verwezen voor opgave van getuigen (maximaal 5) door [eiser] en opgave van de verhinderdata van de getuigen en beide partijen. Daarna zal het Gerecht een datum bepalen voor het getuigenverhoor.

4.5

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

laat [eiser] toe door middel van getuigen te bewijzen dat:

tussen [eiser] en Spazio Realty een overeenkomst bestaat, uit hoofde waarvan Spazio Realty 50% van de door haar voor de verkoop van een perceel grond van 40.215 m² te Barcadera, Aruba ontvangen provisie aan [eiser] verschuldigd is;

verwijst de zaak naar de rolzitting van 6 mei 2020 voor het opgeven van getuigen (maximaal 5) en verhinderdata;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit Gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 april 2020 in aanwezigheid van de griffier.