Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2020:172

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-03-2020
Datum publicatie
08-05-2020
Zaaknummer
AUA201904149
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek ex artikel 54 van de Lar (voorlopige voorziening) - De brief is een besluit van algemene strekking, althans is het een stuk van informatieve aard. Tegen een dergelijk besluit kan geen bezwaar worden ingediend op grond van artikel 9 lid 1 Lar. Verzoekster is om die reden in dat bezwaar niet-ontvankelijk. Om die reden zal het gerecht het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afwijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 2 maart 2020

Lar nr. AUA201904149

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het verzoek in de zin van artikel 54 van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

WESTSTREET LIQUOR COMPANY N.V.,

gevestigd te Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. R.A. Wix,

gericht tegen:

DE DIRECTEUR DEPARTAMENTO DI ADUANA,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. M.P. Jansen.

1 PROCESVERLOOP

1.1

Bij brief van 2 oktober 2019 heeft verweerder verzoekster bericht dat vanuit Curaçao geïmporteerde bulkflessen gedestilleerd per 1 januari 2020 niet meer onder preferentiële accijnspercentages zullen vallen.

1.2.

Verzoekster heeft tegen de brief op 8 november 2019 bezwaar gemaakt.

1.3

Op 26 november heeft verzoekster bij dit gerecht een verzoekschrift als bedoeld in artikel 54 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (hierna: Lar) ingediend.

1.4

Het verzoek is, gezamenlijk met kort geding nummer AUA201904040, behandeld ter zitting van 6 december 2019. Partijen zijn bij hun gemachtigde verschenen.

1.5

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

Feiten

2.2

Verzoekster vervaardigt in haar fabriek in Aruba gedestilleerde drank met grondstoffen geïmporteerd uit Curaçao.

2.3

Bij brief van 2 oktober 2019 heeft verweerder verzoekster bericht dat geïmporteerde bulkflessen gedestilleerde alcohol per 1 januari 2020 niet meer onder preferentiële accijnspercentages zullen vallen.

De standpunten van partijen

2.4

Het verzoek strekt tot schorsing van de bestreden besluit totdat op het bezwaar is beslist en verweerder te verbieden om de sterktepercentages en/of accijnzen en/of heffingen zoals aangekondigd te verhogen, op straffe van een dwangsom van Afl. 5.000,- per dag of dag-gedeelte dat verweerder hiermee in gebreke blijft.

Beoordeling

2.5

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.6

In de brief van 2 oktober 2019 wordt verzoekster geïnformeerd dat het Departamento di Aduana vanaf 1 januari 2020 bij de vaststelling van accijnzen op uit Curaçao geïmporteerde bulkflessen gedestilleerde alcohol niet langer de preferentiële accijnspercentages zal hanteren zoals die zijn vastgesteld in het Inter-Bureau Memo van maart 1988. Deze brief is niet alleen aan verzoekster verzonden, maar ook aan tientallen derden die gedestilleerde alcohol importeren. Gezien het voorgaande is de brief van 2 oktober 2019 een besluit van algemene strekking zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b Lar, althans is het een stuk van informatieve aard. Tegen een dergelijk besluit kan geen bezwaar worden ingediend op grond van artikel 9 lid 1 Lar. Verzoekster is om die reden in dat bezwaar niet-ontvankelijk, zoals zij ook zelf ter zitting heeft betoogd. Om die reden zal het gerecht het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afwijzen.

3 BESLISSING

De voorzieningenrechter:

wijst het verzoek af.

Deze beslissing is gegeven door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 maart 2020 in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.