Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:96

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-02-2019
Datum publicatie
11-03-2019
Zaaknummer
AUA201802315
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling. Plaatsing in rehabilitatiecentrum.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 februari 2019

behorend bij EJ. nr. AUA201802315

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEK,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

om ondercuratelestelling van hun zoon:

[verweerder],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna ook te noemen: [verweerder],

niet verschenen,

Belanghebbenden:

[vader], de vader,

[broer], de broer.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 30 juli 2018.

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 6 november 2018, waarbij aanwezig waren verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd, de heren [gemachtigde1] en [gemachtigde2]. Verweerder is ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen niet verschenen,

- de verklaring van FMAA, ingediend op 8 januari 2019.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerder onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curat, en met bevel tot zijn plaatsing in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar. Daartoe wordt gesteld dat verweerder een “choller” is geworden die elke dag verdovende middelen gebruikt en openlijk aalmoezen vraagt. Hij is ook in aanraking gekomen met politie en justitie en wordt agressief door het gebruik van verdovende middelen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan een meerderjarige, door de rechter, onder curatele worden gesteld wegens gewoonte van drankmisbruik, dan wel gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen waardoor hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Uit de verklaringen van de verzoek, de belanghebbenden en de verklaring van de Consultorio pa Asuntonan di Adiction Aruba, is gebleken dat verweerder drugs misbruikt, waardoor hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft en de eigen veiligheid of die anderen in gevaar brengt. Het gerecht is gelet op het vorenstaande, dan ook van oordeel dat het verzoek tot ondercuratelestelling van verweerder voor toewijzing vatbaar is.

3.2

Benoeming van na te melden persoon tot curator strookt het meest met de belangen van verweerder.

3.3

Ingevolge artikel 1:387 lid 1 BWA heeft de rechter het vermogen om de persoon die uit gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen onder curatele is gesteld, hetzij tegelijk met deze voorziening, uiterlijk voor één jaar ter verpleging in een inrichting te doen plaatsen, ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Gezien gedragingen en gebrek aan ziektebesef is een gedwongen plaatsing geïndiceerd.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2020.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerder], geboren op [geboortedatum] 1981 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatzijn moeder, [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1950 in Aruba en wonende in Aruba,

beveelt de plaatsing in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en behandeling voor de duur van één jaar,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege curat binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE”.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Soffers, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 19 februari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.