Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:77

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-02-2019
Datum publicatie
15-02-2019
Zaaknummer
AUA 201802299
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Vordering is verjaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2019-0223
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 6 februari 2019

Behorend bij B.B. AUA 201802299

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

TRESTON INSURANCE COMPANY,

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: Treston,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce,

tegen:

[naam gedaagde],

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties;

- de conclusie van antwoord;

- het tussenvonnis van 14 november 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- de comparitie van partijen van 9 januari 2019 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Treston vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [gedaagde] tot betaling van Afl. 8.134,-, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling in de buitengerechtelijke incassokosten, kosten rechtens, en de wettelijke rente over deze kosten.

2.2

Treston grondt de vordering erop dat [gedaagde] op 3 juli 2009 een auto-ongeval heeft veroorzaakt waarbij hij schade aan een derde heeft toegebracht. Treston heeft deze schade op grond van de Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Lam) vergoed aan deze derde en vordert thans op grond van de Lam dit uitgekeerde schadebedrag van [gedaagde].

2.3 [

gedaagde] voert hiertegen verweer, met vordering, uitvoerbaar bij voorraad, tot veroordeling van Treston in de proceskosten.

3 DE BEOORDELING

3.1 [

gedaagde] voert als meest verstrekkende verweer aan dat de vordering van Treston is verjaart.

3.2

In het onderhavige geval geldt een verjaringstermijn van vijf jaren. De verjaring wordt onder andere gestuit door een schriftelijke aanmaning. Door stuiting van de verjaring van een rechtsvordering begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de volgende dag.

3.3

Vastgesteld wordt dat Treston op 23 oktober 2009, 5 april 2011, 11 mei 2011,

11 oktober 2012 en 2 februari 2018 schriftelijke aanmaningen heeft gestuurd naar

[gedaagde].

3.4

De dag na de schriftelijke aanmaning van 11 oktober 2012 is een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar begonnen. Binnen deze termijn van vijf jaren heeft Treston de verjaring niet gestuit. Immers, de eerstvolgende actie van Treston jegens [gedaagde] is geweest het versturen van de schriftelijke aanmaning van 2 februari 2018. Dit is verstuurd na het verstrijken van de verjaringstermijn en deze stuit de verjaring dan ook niet.

3.5

De slotsom is dan ook dat de vordering van Treston op 12 oktober 2017 is verjaard. Het verweer van [gedaagde] slaagt en de vordering dient derhalve te worden afgewezen.

3.6

Treston zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [gedaagde] worden veroordeeld. Deze kosten worden begroot op Afl. 500,-, ten aanzien van het gemachtigdensalaris voor het indienen van de conclusie van antwoord.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit Gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Treston in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [gedaagde] worden begroot op Afl. 500,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de proceskostenveroordeling in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter in dit Gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 6 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.