Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:766

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-11-2019
Datum publicatie
29-11-2019
Zaaknummer
AUA201903389
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 november 2019

Behorend bij K.G. AUA201903389

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

DIVISINO N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Divisino,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A. Saade,

tegen:

de naamloze vennootschap

AA SHIRWAD ENTERPRISES N.V.,

gevestigd Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: AA Shirwad,

gemachtigde: [naam directeur] (directeur).

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift met producties;

-de beslissing van dit Gerecht dat de mondelinge behandeling van de zaak zal worden gehouden ter terechtzitting van dinsdag 15 oktober 2019 om 09:30 uur.

1.2

Partijen zijn bij hun respectieve gemachtigden ter terechtzitting verschenen. Zij hebben over en weer het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Divisino vordert dat het Gerecht - zo het begrijpt - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad AA Shirwad:

-beveelt om de aan Divisino in eigendom toebehorende in Aruba te [adres bedrijfsruimte] gelegen bedrijfsruimte ook bekend als Retail Space 11 at The Shops at Alhambra (hierna: het onroerend goed) binnen 10 dagen na de uitspraak van dit vonnis te verlaten en te ontruimen met alle zich daarin van harentwege bevindende personen en goederen;

-veroordeelt om aan Divisino te betalen US$. 46.971,47 aan achterstallige huur tot en met 30 september 2019, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 3 oktober 2019 en voorts te vermeerderen met US$ 4.156,88 voor iedere na september 2019 verschenen maand dat AA Shirwad het onroerend goed niet heeft verlaten en ontruimd;

-veroordeelt in de proceskosten.

2.2

AA Shirwad voert verweer dat strekt tot afwijzing van het door Divisino verzochte.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het spoedeisend belang van Divisino bij de door hem verzochte ontruiming ligt besloten in de aard van dat verzoek en de daaraan ten gronde gelegde stellingen. Nu AA Shirwad de vordering van Divisino ter zake achterstallige en nog te verschijnen huur niet heeft betwist kan, mede gelet op proceseconomische belangen zijdens Divisino, van haar in redelijkheid niet worden gevergd om deze vordering ter beoordeling aan de bodemrechter voor te leggen.

3.2

Vast staat dat AA Shirwad krachtens een tussen partijen gesloten huurovereenkomst het onroerend goed huurt van Divisino tegen betaling van een maandelijkse huur ad

US$ 4.156,88. In het licht daarvan heeft AA Shirwad de stelling van Divisino, dat AA Shirwad per 30 september 2019 in totaal US$ 46.971,47 verschuldigd is aan achterstallige huur, erkend althans niet bestreden. De omvang van die wanprestatie brengt mee dat in een bodemprocedure valt te verwachten dat de vordering van Divisino tot ontruiming van het onroerend goed zal worden toegewezen. De thans op dit punt door Divisino verzochte voorziening zal worden gegeven als na te melden. Een ontruimingstermijn zoals vermeld in het dictum komt het Gerecht voorshands redelijk voor.

3.3

Nu AA Shirwad de stelling van Divisino, dat AA Shirwad per 30 september 2019 in totaal US$ 46.971,47 verschuldigd is aan achterstallige huur, heeft erkend althans niet heeft bestreden, zal ook die vordering van AA Shirwad worden toegewezen als na te melden, omdat in een bodemprocedure ook op dit onderdeel een gelijksoortig oordeel valt te verwachten.

3.4

Afweging van de belangen van partijen maakt vorenstaande niet anders, omdat het Gerecht geen zwaarwegender belangen ziet aan de zijde van AA Shirwad bij afwijzing van de vorderingen van Divisino ten opzichte van de belangen van Divisino bij toewijzing daarvan. Evenmin ziet het Gerecht zwaarwegender belangen aan de zijde van AA Shirwad bij een langere ontruimingstermijn dan de hiervoor vastgestelde ten opzichte van de belangen van Divisino.

3.5

AA Shirwad zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Divisino, tot aan deze uitspraak begroot op (850,-- + 228,21 =) Afl. 1.078,21 aan verschotten (griffiegeld en oproepkosten) en

Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

-beveelt AA Shirwad om het onroerend goed binnen 28 dagen na de betekening van dit vonnis aan AA Shirwad te verlaten en te ontruimen met alle zich daarin van harentwege bevindende personen en goederen;

-veroordeelt AA Shirwad om aan Divisino bij wijze van voorschot te betalen US$. 46.971,47 (of het equivalent daarvan in Arubaans courant) aan achterstallige huur tot en met 30 september 2019, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 3 oktober 2019 en voorts te vermeerderen met US$ 4.156,88 (of het equivalent daarvan in Arubaans courant) voor iedere na september 2019 verschenen maand dat AA Shirwad het onroerend goed niet heeft verlaten en ontruimd;

-veroordeelt AA Shirwad in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Divisino, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.078,21 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M van de Leur rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 november 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.