Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:76

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-02-2019
Datum publicatie
15-02-2019
Zaaknummer
AUA 201801541
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Vordering tot oproeping in vrijwaring wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 6 februari 2019

Behorend bij A.R. AUA 201801541

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het incident tot zekerheidstelling en

in het incident tot vrijwaring

in de zaak van:

[naam eiser],

te Italië,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. M.G.A. Baiz,

tegen:

de naamloze vennootschap

COMPANIA ARUBANO DI BUS N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Arubus,

gemachtigde: de advocaat mr. R.A. Wix,

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de incidentele conclusie tot zekerheidstelling en tot vrijwaring van Arubus;

- de conclusie van antwoord in de incidenten van [eiser].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis in de incidenten.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 26 december 2014, de datum waarop [eiser] stelt als passagier van een bus van Arubus letsel te hebben bekomen, was Arubus tegen dit soort aansprakelijkheid verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Treston Insurance Company.

3 DE VORDERING, DE VERZOEKEN EN HET VERWEER

3.1 [

eiser] vordert in de hoofdzaak – kort gezegd – dat het Gerecht Arubus, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt om aan [eiser] te betalen een bedrag van 45.000 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Arubus in de proceskosten.

3.2

Arubus heeft gesteld dat uit het inleidend verzoekschrift blijkt dat [eiser] vreemdeling in de zin van artikel 122 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is terwijl tussen Aruba en het land van domicilie van [eiser] geen verdrag geldt waardoor vrijstelling van zekerheidstelling is geregeld. Arubus vraagt in verband daarmee [eiser] te veroordelen tot het stellen van zekerheid voor de betaling van de proceskosten waartoe [eiser] zou kunnen worden veroordeeld.

3.3

Verder meent Arubus gronden te hebben om van Treston Insurance Company (Aruba) N.V. vrijwaring te vorderen en verzoekt op voet van artikel 71 Rv oproeping van deze rechtspersoon te bevelen.

3.4

Arubus grondt het vrijwaringsverzoek erop dat zij op genoemde datum tegen aansprakelijkheid was verzekerd bij Treston, en dat, als zij is gehouden om een schade-uitkering te doen aan [eiser], zij belang heeft om Treston in vrijwaring op te roepen.

3.5 [

eiser] voert tegen het verzoek tot zekerheidstelling gemotiveerd verweer en refereert zich ten aanzien van het vrijwaringsverzoek aan het oordeel van het Gerecht.

4 DE BEOORDELING

In het incident tot zekerheidstelling

4.1

Vastgesteld wordt dat de raadsman van [eiser] zich persoonlijk garant heeft gesteld voor de proceskosten. Deze garantstelling brengt met zich, dat ingevolge het tweede lid aanhef en onder c van artikel 122 Rv redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Aruba mogelijk zal zijn. De garantstelling vermeldt geen maximumbedrag zodat het ervoor moet worden gehouden dat de raadsman voor een volledige kostenveroordeling garant zal staan.

4.2

Onder deze omstandigheden bestaat er geen aanleiding tot zekerheidstelling zijdens [eiser], zodat het verzoek zal worden afgewezen.

4.3

De beslissing over de proceskosten van dit incident wordt aangehouden tot in de hoofdzaak wordt beslist.

In het incident tot vrijwaring

4.4

Voor toewijzing van de vordering tot oproeping in vrijwaring is voldoende dat blijkt dat de waarborg krachtens zijn rechtsverhouding tot de gewaarborgde verplicht is om de nadelige gevolgen van een veroordeling van de gewaarborgde in de hoofdzaak te dragen. Tussen de vordering in de hoofdzaak en de vordering in vrijwaring hoeft geen rechtstreeks verband te bestaan. Evenmin is vereist dat de waarborg verplicht is om de gewaarborgde in de procedure bij te staan. Indien aan het vereiste voor het toestaan van oproeping in vrijwaring in beginsel is voldaan dient de rechter over te gaan tot een onderzoek van de belangen van partijen en de eisen van een doelmatige procesvoering teneinde te kunnen beoordelen of de oproeping tot vrijwaring in de omstandigheden van het geval op haar plaats is en meer in het bijzonder of daarvan wellicht onredelijke of onnodige vertraging van het geding te verwachten is.

4.5

Nu voldoende is gebleken dat Treston krachtens haar rechtsverhouding tot Arubus verplicht is om de nadelige gevolgen van een veroordeling van Arubus in de hoofdzaak te dragen en nu voorts [eiser] zich heeft gerefereerd aan het oordeel van het Gerecht, is de incidentele vordering toewijsbaar.

4.6

De beslissing over de proceskosten van dit incident wordt aangehouden tot in de hoofdzaak wordt beslist.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit Gerecht:

in het incident tot zekerheidstelling:

wijst het verzoek af;

houdt de beslissing over de proceskosten van dit incident aan tot in de hoofdzaak wordt beslist;

in het incident tot vrijwaring:

wijst het verzoek toe;

beveelt Treston Insurance Company (Aruba) N.V. in vrijwaring op te roepen tegen de zitting van woensdag 6 maart 2019, onder overlegging van het inleidend verzoekschrift in de hoofdzaak, de incidentele conclusie van eis tot oproeping in vrijwaring en dit vonnis in het incident, ten einde te worden gehoord op de vordering tot veroordeling van Treston Insurance Company (Aruba) N.V. om aan Arubus te vergoeden, hetgeen waartoe Arubus in de hoofdzaak jegens [eiser] zal worden veroordeeld;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 6 maart 2019 voor conclusie van antwoord;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 6 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.