Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:719

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
AUA201902371
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Benoeming voogdes, artikel 253r, moeder woont in Aruba en verkeert tijdelijk in de onmogelijkheid het gezag over de minderjarige uit te oefenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 oktober 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201902371

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. E.E. Rosenstand,

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[naam minderjarige], de minderjarige, thans wonende in Nederland,

[naam voorgestelde voogdes], de voorgestelde voogdes.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 16 juli 2109,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 1 oktober 2019, alwaar zijn verschenen verzoekster in persoon, bijgestaan door haar gemachtigde, en mevrouw [naam raadsonderzoeker] namens de Voogdijraad.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit het huwelijk tussen de moeder en wijlen [naam overledene], is de minderjarige op [geboortedatum minderjarige] in Aruba geboren. De moeder oefent het gezag over de minderjarige alleen uit.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de meerderjarige zus van de minderjarige te benoemen als tijdelijke voogdes over de minderjarige.

Daartoe is gesteld dat de minderjarige naar Nederland is gegaan om verder te studeren, maar dat zij haar zaken, zoals zich aldaar inschrijven of een bankrekening openen, niet zelf kan regelen. Ze heeft daar iemand nodig die het gezag over haar uitoefent.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:253r van het Burgerlijk Wetboek van Aruba BWA. Op basis van dit artikel is het gezag dat aan één of beide ouders toekomt geschorst gedurende de tijd waarin één of beide ouders al dan niet tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert het gezag uit te oefenen.

4.2

Gebleken is dat de minderjarige in augustus 2019 naar Nederland is gegaan, om daar verder te studeren. Haar meerderjarige zus woont en studeert daar. Nu de moeder in Aruba woont, verkeert zij tijdelijk in de onmogelijkheid het gezag over de minderjarige uit te oefenen. Aldus is de conclusie dat het gezag van de moeder van rechtswege is geschorst.

4.3

In het gezag over de minderjarige dient dan te worden voorzien. De moeder heeft ter zitting verklaard in te stemmen met het belasten van haar meerderjarige dochter [voorgestelde voogdes] met de tijdelijke voogdij over de minderjarige. De voorgestelde voogdes heeft schriftelijk verklaard bereid te zijn de voogdij over de minderjarige te aanvaarden. Nu niet is gebleken van bezwaren hiertegen, zal het gerecht, gehoord de Voogdijraad, het verzoek toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

benoemt [naam voorgestelde voogdes], geboren op [geboortedatum, tot voogdes over de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum],

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 29 oktober 2019 door de rechter mr. N.K. Engelbrecht in tegenwoordigheid van de griffier.